25 noiembrie 2014

Administraţia locală, parte într-un nou proiect cu finanţare europeană

Cursuri gratuite pentru femeile aflate în căutarea unui loc de muncă

La sfârşitul săptămânii trecute, vineri, 21 noiembrie, Primăria Câmpina şi Fax Media Consulting au organizat la Casa Tineretului un seminar în cadrul proiectului cu finanţare europeană “Egalitatea de şanse şi gen prin antreprenoriat şi calificare”. Proiectul, implementat în perioada 23 aprilie 2014 - 23 octombrie 2015 şi co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rsurselor Umane 2007 - 2013, a fost câştigat anul acesta de administraţia locală şi este destinat calificării şi recalificării femeilor aflate în căutarea unui loc de muncă. 
Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea egalităţii de şanse pentru femei pe piaţa muncii prin programe integrate de informare, formare profesională continuă şi sprijin în dezvoltarea carierei şi demararea unei afaceri independente.


Proiectul contribuie la sporirea gradului de motivare a femeilor în vederea participării la cursuri de pregătire, cu scopul dezvoltării capabilităţilor personale şi profesionale, de evoluţie în carieră şi de iniţiere a unei afaceri personale. De asemenea, prin implementarea proiectului se urmăresc măsuri pentru promovarea egalităţii de şanse şi de gen şi sprijinirea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile şi privesc, între altele: educaţia cetăţenească activă, acordarea unei a doua şanse de şcolarizare a adulţilor, eliminarea discriminării de gen, sprijin pentru organizaţiile societăţii civile. Toţi aceşti factori sunt conectaţi cu problemele legate de angajarea forţei de muncă, combaterea discriminării şi a inegalităţii de pe piaţa muncii.
Membrii grupului ţintă, participanţi la activităţile proiectului, vor lua parte la programe de informare prin care sunt dezvoltate acţiuni inovative de sprijin al procesului de integrare pe piaţa muncii şi vor avea la dispoziţie un centru online de asistenţă în vederea oferirii de informaţii şi tehnici privind dezvoltarea carierei.
Programele de formare care se vor derula în cadrul proiectului cuprind cursuri de calificare, nivelul I, 360 de ore şi iniţiere, 42 de ore, solicitate pe piaţa muncii în domeniile: îngrijitori bătrâni la domiciliu, cofetar, manichiurist-pedichiurist, competenţe în limba engleză, informatice şi antreprenoriale. Totodată, în scopul dezvoltării iniţiativei private în rândul femeilor, cu ajutorul unor experţi, proiectul sprijină asistenţa în afaceri pentru persoanele care doresc să-şi înfiinţeze o afacere proprie şi să devină în acest fel independente. Experţii acordă asistenţă în deschiderea afacerii, îndrumă spre autorităţile competente pentru depunerea documentelor şi oferă suport în întocmirea planurilor de afaceri şi implementarea acestora, chiar şi în perioada post-implementare a proiectului. 
Grupul ţintă va fi constituit din 450 de femei ce provin din toate categoriile şi mediile sociale, cu predilecţie din cele cu grad înalt de excluziune socială. 280 dintre acestea vor fi integrate în programe de calificare - recalificare, iar 170 vor participa la programe de iniţiere în competenţe antreprenoriale, limba engleză şi vor fi asistate şi informate în vederea iniţierii de noi afaceri.
Pentru relaţii suplimentare legate de acest proiect şi înscrieri, persoanele interesate sunt aşteptate la secretariatul proiectului aflat la Primăria municipiului Câmpina, B-dul Culturii nr. 18. Telefon: 0244-336.134, int. 139/ 251.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu