05 iulie 2016

Un plan de mobilitate urbană durabilă ar putea schimba radical viața câmpinenilor

Luna trecută, după ce a fost supus dezbaterii publice, a fost dezbătut punctual de către factorii de decizie din Primăria Câmpina  Planul de mobilitate durabilă, realizat de firma Sigma Mobility Engineering, la cererea municipalității. Un astfel de plan este complementar Planului Urbanistic General, deoarece vine să clarifice problemele existente de mediu și de transport al bunurilor și persoanelor de pe aria municipiului nostru, precum și să promoveze măsuri de utilizare eficientă a energiei în mediul urban câmpinean. În ultima vreme, tot mai mult, UE solicită aplicarea unor măsuri de utilizare eficientă a energiei în mediul urban, care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice.  Numărul accidentelor rutiere mortale în Uniunea Europeană rămâne foarte ridicat (26.000 de evenimente în 2013). Aproximativ 38% dintre accidentele rutiere mortale din Europa se concentrează în zonele urbane, unde participanții la trafic vulnerabili, precum pietonii și bicicliștii, sunt expuși în mod special. În ultimul deceniu, numărul pietonilor decedați în urma accidentelor rutiere a scăzut cu numai 39%, comparativ cu 49% în cazul conducătorilor auto, progresele în reducerea numărului de accidente rutiere în zonele urbane situându-se sub medie. Indicatorul exprimat prin numărul de victime raportat la un milion de locuitori situează România pe primul loc în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cu o valoare de 92 de victime la 1 milion de locuitori, în anul 2013, în condițiile în care valoarea medie la nivelul Uniunii Europene în același an a fost de 52 de victime. 
Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetățenilor și a companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, în vederea creșterii calității vieții. PMUD ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare, are un profund caracter strategic, definește priorități, prevede scenarii viitoare de evoluție și identifică măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor. Totodată, stabilește mecanismul de monitorizare care va permite evaluarea continuă și revizuirea planului. Planificarea pentru viitorul orașelor în cadrul PMUD este centrată pe cetățeni: cetățenii ca și călători, oameni de afaceri, consumatori, clienți. Oamenii trebuie să fie parte a soluției, realizarea unui PMUD însemnând ”Planificare pentru Oameni”. 


Planul de mobilitate urbană durabilă realizat pentru Câmpina de către firma Sigma Mobility Engineering are toate atributele unui PMUD realizat după standardele UE, deoarece  el constată problemele de trafic și mobilitate din municipiu, dar propune și soluții: - realizarea unei rețele de piste pentru biciclete; - realizarea unei centuri ocolitoare care să preia traficul greu;  - realizarea de perdele verzi care să minimalizeze impactul negativ al poluării ca urmare a unui sistem de transport supraaglomerat; - amenajarea de stații de transport public și a unui terminal de transport public; - crearea mai multor parcări de reședință și a unei parcări colective; - campanii pentru conștientizarea ideii de car-pooling (partajarea mașinii); - înființarea unui servciu de transport public în cadrul Primăriei; - achiziționarea de autobuze ecologice; - implementarea unui sistem de informare a călătorilor.
În ședința amintită s-au făcut unele propuneri pentru îmbunătățirea planului și s-au prioritizat măsurile. Astfel, primele piste de biciclete nu se vor realiza în zona de sud a orașului, ci în zona de nord (cartierul Muscel), iar pentru achiziționarea unor autobuze ecologice se va accesa un program cu fonduri europene. 
Implementarea tuturor măsurilor prevăzute de acest PMUD ar costa în total aproximativ 21,4 milioane de euro, dar peste 18 milioane de euro ar putea veni ca finanțare de la UE, prin Programul POR 2014-2020, ceea ce înseamnă o contribuție de la bugetul local de doar 3 milioane de euro.  
În Câmpina sunt 12.917 autovehicule, dintre care 11.102 sunt autoturisme, ceea ce înseamnă o medie de aproape 300 de mașini la 1000 de locuitori. O cifră impresionantă, pe care realizatorii Planului de mobilitate durabilă au mai întâlnit-o doar în municipiile reședință de județ.
Primarul Horia Tiseanu a evidențiat faptul că este nevoie de regândirea sistemului public de transport în Câmpina, care se face acum cu o firmă privată. Edilul câmpinean a anunțat în timpul ședinței că va susține înființarea unui serviciu public de transport care să îmbunătățească și să ecologizeze transportul public de persoane de pe raza municipiului Câmpina.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu