30 august 2016

Asociația Profesională a Angajaților din Pază caută un reprezentant zonal în Prahova

Asociația Profesională a Angajaților din Pază caută un reprezentant zonal în Prahova. Asociația este o organizație nonguvernamentală înființată în 2013, cu sucursale în mai multe județe din țară și sute de membri cotizanți. Deși APAP ar putea să pară, la prima vedere, o organizație sindicală, ea nu este  decât un ong la nivel național, care are în structura sa un Departament Juridic ce acordă asistență juridică membrilor asociației, activitate ce ar putea să inducă în mod fals ideea unui militantism sindical, întrucât, se știe, orice sindicat poate acorda membrilor săi, la cerere, asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată.  De fapt, în Statutul APAP este stipulat clar că asociația este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit care activează în beneficiul membrilor ei, promovând incluziunea pe piaţa muncii şi combaterea oricărei forme de discriminare sau abuz la locul de muncă. APAP îşi ghidează activitatea după principii europene ce respectă şi susţin egalitatea de şanse şi gen, demnitatea umană, libertatea şi democraţia.


Cu credință în rolul de catalizator al schimbării pe care societatea civilă trebuie să şi-l asume în viaţa publică, APAP își propune să fie cât mai activă în apărarea drepturilor persoanelor angajate în pază aflate în situaţii vulnerabile, în dezvoltarea unei societăţi bazată pe echitate şi respect, construită pe fundamentul solid al dialogului social. Prin intermediul multor proiecte derulate în domenii multiple (social, cultural, sportiv),  asociația își propune să dezvolte acţiuni concrete, destinate persoanelor angajate în pază, acțiuni focalizate pe incluziune pe piaţa muncii, valorizarea resurselor umane și acordarea de asistenţă juridică, dar și psihologică. ”APAP a luat ființă la inițiativa a peste 150 de angajați ai firmelor din pază. Scopul primordial al APAP este să promoveze și să protejeze interesele profesionale comune ale membrilor ei, să le asigure angajaților din pază - membri un alt statut social și să îi ajute să devină mai profitabili și mai de succes. Totodată, asociația noastră oferă consiliere și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, oferă facilități pentru obținerea atestatului de agent de securitate, dar și de agent gardă de corp (bodyguard), ajută la reintegrarea sociala a persoanelor defavorizate.  Avem peste 30 de parteneriate cu asociații partenere, am organizat aproape 20 de evenimente naționale, oferim servicii de evaluare de risc, cursuri de perfecționare etc. Societăţile de pază, în general, şi agenţii de securitate, în special, contribuie la securizarea locurilor publice şi la asigurarea unei societăţi mai sigure. Dar această contribuţie a sectorului nu este apreciată întotdeauna la justa sa valoare, această subevaluare reflectându-se prin ignorare şi lipsă de recunoaştere a muncii realizate de agenţii de securitate, astfel că ei pot avea sentimente negative asupra imaginii sectorului şi a identităţii profesionale proprii. Luptăm pentru o schimbare de percepţie a societăţii civile, pentru o recunoaştere a prestigiului oferit de această profesie, pentru ca sectorul securităţii private să nu mai fie unul subevaluat. În prezent, căutăm un reprezentant APAP pentru zona Prahova”, ne-a declarat Mihai Constantinescu, președintele și reprezentantul legal al asociației.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu