17 august 2016

Magie, metaforă, miracol - într-un vernisaj oferit de valoroasa pictoriţă câmpineancă Manuela Toderaş

Joi, 11 august, la Galeriile de Artă ale Uniunii Artiştilor Plastici din Ploieşti am asistat la un vernisaj excepţional al expoziţiei „Între Dragoste şi Dragoste” al pictoriţei Manuela Toderaş. Această artistă câmpineancă, puţin cunoscută de concetăţenii noştri, are un CV impresionant: a absolvit Facultatea de Arte Decorative şi Design: Arte Textile a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti (2000 – 2004), pe care a continuat-o cu studiile de master (2005 – 2007), pentru ca mai târziu să urmeze cursurile postuniversitare ale Universităţii De Montfort, Leicester, Marea Britanie (2012 – 2014). A avut 7 expoziţii personale şi mai mult de 30 de participări la expoziţii de grup, naţionale şi internaţionale.


Manuela Toderaş, deschizătoarea unui drum nou în plastica românească contemporană, are lucrări de o forţă deosebită, cu mare impact asupra privitorilor. În general, pictorii îşi aleg anumite subiecte - naturi moarte, peisaje, portrete, pe care le redau uneori cu fidelitate, alteori transfigurate de viziunea personală. Manuela Toderaş nu se inspiră din realitate. După cum mărturiseşte, atuni când pune mâna pe pensulă, are o clipă de străfulgerare şi inspiraţia îi vine din sfere înalte, aşternându-şi pe pânză ideile, fanteziile, aspiraţiile. Lucrările ei amintesc de truda alchimiştilor, care în retortele lor, combinau diferite fluide ca să obţină Piatra Filozofală şi elixirul tinereţii. Prin nu ştiu ce magie, asemenea vechilor alchimişti, Manuela Toderaş a reuşit să găsească secretul transformării motivelor banale în aurul pur al capodoperelor. Stăpâneşte până la perfecţiune desenul, cromatica şi compoziţia. Manuela se inspiră din poezia şi filozofia unor maeştri din orient, cu care colaborează în prezent, încercând împreună să creeze o şcoală şi un nou curent în arta plastică. Motto-ul expoziţiei: „Raţiunea este fără putere în exprimarea Dragostei” (Rumi) demonstrează această tendinţă. 


Prezentarea artistei, făcută cu multă competenţă, a aparţinut unei tinere critic de artă din capitală, Roxana Bărbulescu, care a descifrat pentru public, prezent în număr mare, semnificaţia unor simboluri şi mesaje din tablourile expuse. 
Demnă de remarcat a fost şi excelenta panotare (plasarea tablourilor în spaţiu), la care artista a muncit o zi întreagă şi care a avut un mare rol de a pune în evidenţă frumuseţea lucrărilor. 
Manuela Toderaş este şi o excelentă profesoară, cu real talent pedagogic şi dragoste pentru meseria sa. La Liceul Forestier, acolo unde a fost încadrată în anul şcolar 2015-2016, a reuşit să descopere în elevii săi talente promiţătoare şi să organizeze cu lucrările lor o expoziţie de succes. 
Vom mai auzi cu siguranţă în viitor multe lucruri interesante despre câmpineanca noastră, a cărei extraordinară operă, construită pas cu pas, va rămâne de referinţă în plastica românească.
Alin CIUPALĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu