02 august 2016

Noi reglementări pentru închirierea locuinţelor ANL din strada Erupţiei

Consiliul Local Câmpina a aprobat săptămâna trecută, la iniţiativa comisiei de specialitate din administraţia locală, noi reglementări referitoare la aprobarea criteriilor de acces şi criteriilor de ierarhizare prin punctaj, pentru cele 6 locuinţe rămase necontractate situate în strada Erupţiei, construite de ANL prin credit ipotecar şi transmise în administrarea municipiului Câmpina. Astfel, conform noilor prevederi aprobate de Consiliul Local, criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj sunt următoarele: 
1. Nivel de studii: studii superioare – 10 puncte; studii medii – 5 p.
2. Distanţa între localitatea de domiciliu şi municipul Câmpina: între 50 – 100 km – 5 p; între 100 – 200 km – 7 p; între 200 – 300 km (9 p); mai mult de 300 km – 10 p.
3. Starea civilă: căsătorit (10 p); necăsătorit (5 p).
4. Număr de persoane în întreţinere: 2 p/ persoană.
5. Domeniul profesional şi specializarea Sănătate: medic specialist/ farmacist specialist (10 p); medic primar/ farmacist primar (9 p); asistent (5 p); Învăţământ – profesor (5 p); învăţător (4 p); Apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională – ofiţer (3 p); subofiţer (2 p); Autorităţi judecătoreşti – 2 p.
Criteriile de ierarhizare prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces.


Noutăţile se referă la faptul că solicitantul trebuie să fie specialist în domeniile Învăţământ, Sănătate, Apărare Naţională, Ordine Publică, Siguranţă Naţională, Autorităţi judecătoreşti şi să-şi desfăşoare activitatea într-o instituţie publică din Câmpina; solicitantul nu trebuie să mai deţină în proprietate o altă locuinţă în Câmpina; solicitantul să nu aibă domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mică de 50 km faţă de Câmpina. 
Consiliul Local a mai hotărât că dosarele solicitanţilor se vor depune până la data de 15 septembrie 2016 şi vor cuprinde, printre altele, solicitare scrisă, copie legalizată a actului de identitate, adeverinţă eliberată de angajator care să ateste calitatea de angajat în domeniul profesional cerut, acte care atestă, conform legii, nivelul de studii şi specializarea. Totodată, consilierii locali au cerut ca noile reglementări să fie aduse în scris la cunoştinţa tuturor solicitanţilor, astfel încât cei care şi-au depus deja dosarele să fie în cunoştinţă de cauză.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu