17 august 2016

Spitalul SanConfind încheie relații contractuale cu firme de asigurări

Recent, Spitalul SanConfind a încheiat un contract de prestări servicii privind asigurarea voluntară de sănătate cu firma Signal Iduna din București. Asigurații la această companie care au polițe de asigurare de sănătate beneficiază de serviciile medicale incluse în respectiva asigurare. Mai exact, de tratamente de balneologie/recuperare medicală și de investigații complexe de imagistică medicală. 


Deocamdată, doar aceste proceduri  sunt incluse în polițele de asigurare emise de Signal Iduna, dar în viitorul apropiat, asigurații vor putea încheia cu acest asigurator contracte al căror obiect îl constituie analiza unor probe biologice de laborator,  precum și consultații și tratamente privind afecțiuni din diverse alte discipline medicale. Părțile convin ca toate serviciile prestate asiguraților să fie furnizate exclusiv pentru solicitările transmise de aceștia Asiguratorului prin call-center și comunicate de acesta Furnizorului (Spitalul SanConfind), în scris, în timp util. Asiguratorul va plăti Furnizorului prețul serviciilor precizat în Lista serviciilor și a prețurilor agreată de Furnizor cu Asiguratorul. 
Lista serviciilor și a prețurilor va fi valabilă cel puțin un an de zile. Centrul Medical SanConfind își exprimă disponibilitatea de a încheia contracte de prestări servicii privind asigurarea voluntară de sănătate și cu alți asiguratori, în condiții reciproc avantajoase.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu