27 septembrie 2016

Lansarea unei cărți cu scrieri ale Sf. Toma de Aquino la Biserica romano-catolică din Câmpina

La biserica romano-catolică ”Sf. Anton de Padova” din orașul nostru, după slujba de duminică seara, a avut loc lansarea unei cărți conținând scrieri ale cunoscutului filosof și teolog catolic, Sf. Toma de Aquino, cel care a trăit în secolul al XIII-lea și a avut o mare înrâurire asupra filosofiei Evului Mediu. Cartea se numește ”Expunere la simbolul apostolilor” și prezintă comentariile publice ale lui Toma de Aquino în legătură cu actul de identitate al creștinilor catolici: Crezul. Primul tiraj al lucrării a fost epuizat, iar în prezent, Editura Polirom, unde a văzut lumina tiparului cartea, se pregătește pentru al doilea tiraj. Traducerea din latină, un generos studiu introductiv și notele de subsol aparțin lui Wilhelm Dancă (decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității din București, membru corespondent al Academiei Române), unul dintre cei mai cunoscuți teologi romano-catolici din România. 


”Toma de Aquino a comentat simbolul apostolic pentru un public în egală măsură religios și laic, oferind o sinteză simplă, didactică și exemplară a credinței creștine. Împărțirea în articuli a conținutului simbolului îi oferă lui Toma posibilitatea de a enumera, alături de sensurile explicite ale credinței, și seria ereziilor la care ele răspund implicit, fie că este vorba despre erezii ale primelor secole creștine, reținute de teologia medievală ca erori posibile ale interpretării doctrinale, fie despre polemici filosofico-teologice ale scolasticii secolului al XIII-lea. […] Simbolurile creștine au apărut în contextul pastoral al celebrării botezului. În acest context, Biserica apostolică (catolică – n.red.), a simțit nevoia să adune esențialul credinței sale în rezumate organice și articulate, în formule scurte și normative, pentru a le încredința candidaților la botez. Aceste sinteze ale credinței au fost numite ”mărturisiri de credință”, ”crez” sau ”simboluri ale credinței”. De-a lungul secolelor, au apărut mai multe simboluri ale credinței ca răspuns la nevoile pastorale ale Bisericii: simbolul apostolilor, simbolurile primelor concilii ecumenice, mărturisirile de credință ale unor concilii ale Bisericii din Apus sau ale unor papi. […] Sfântul Toma a cunoscut și a aprofundat simbolurile credinței în comentariile sale. Dintre toate, pe unul singur l-a comentat în mod complet, articol cu articol, și anume simbolul apostolilor”, scrie Wilhelm Dancă în prefața cărții. (A.B.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu