18 octombrie 2016

Consiliul Local a aprobat „Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Câmpina”

Recent, consilierii municipali au aprobat un proiect de hotărâre inițiat de primarul Horia Tiseanu, prin care se care propunea “Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Câmpina”. Este vorba, practic, despre o aprobare pentru întocmirea unei  documentații al cărei scop este îndeplinirea obligației ce decurge din aplicarea art.9, alin.(21) și alin.(22) din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică, modificată și completată. 


Această lege stipulează:
„Art.9, alin.(21) - Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia:
a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art.6, alin.(14) lit.a) şi b);
b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.
Art.9, alin.(22) - Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (20) şi alin. (21) lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficienţă energetică şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate”.
Programul de Imbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Câmpina este un document obligatoriu pentru indeplinirea conditiei de eligibilitate pentru accesare fonduri  POR 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public.
Așadar, este vorba despre o procedură care, odată îndeplinită, va permite accesarea de către funcționarii primăriei a unor noi proiecte cu fonduri UE. (A.B.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu