06 decembrie 2016

„Colecţia Câmpina – patrimoniu cultural” s-a îmbogăţit cu un nou volum de excepţie

Zilele trecute a văzut lumina tiparului un nou volum-document memorialistic semnat de Alin Daniel Ciupală, o lucrare a cărei postfaţă este semnată de publicistul Florin Frăţilă, cel ce a dat viaţă proiectului „Colecţia Câmpina – patrimoniu cultural”, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei de cultură a Consiliului Local. Postfaţa, pe care o publicăm integral mai jos, ne explică în linii mari valoarea, dar şi motivul acestui efort colectiv de tezaurizare a portretului societăţii câmpinene din perioada epocii moderne şi până în prezent.


„Odată cu apariția volumului doi „Câmpina file de cronică”, semnat de istoricul Alin Daniel Ciupală, se poate spune că am mai făcut un pas important spre întregirea a ceea ce îmi place să cred că este cel mai important proiect memorialistic câmpinean post-decembrist și anume «Colecția Câmpina Patrimoniu Cultural». Inițiată cu patru ani în urmă, cu gândul de a nu lăsa pradă uitării aspecte importante legate de identitatea locului în care ne-am născut și trăim,
după o lungă perioadă de discuții cu scriitorul Florin Dochia, în care am găsit un sprijin necondiționat, colecția a început să prindă contur odată cu apariția succesivă a unor volume de o valoare memorialistică inestimabilă, cu texte semnate în săptămânalul „Oglinda de azi” de regretatul publicist I. T. Șovăială – ediţia anastatică a revistei „Câmpina literar artistică şi istorică”, „Al. Tudor-Miu. Aspecte biografice şi bibliografice” şi „ Câmpina pagini dintr-o istorie în date – oameni, fapte, evenimente, ipostaze, secvențe de viață – 1640-1946”. Ulterior demersul cultural a continuat cu primul volum „Câmpina file de cronică”, semnat de Alin Daniel Ciupală și se întregește azi cu cel de-al doilea volum în care istoricul, un excelent orator și un izvor nesecat de amintiri autentice despre oameni, întâmplări, locuri și edificii (ce a mărturisit în repetate rânduri că nu scrie nici de mână, nici la computer, ci dictează), tezaurizează, într-un efort colectiv (cu sprijinul esențial al redacției „Oglinda de azi”, al scriitorului Florin Dochia și al Comisiei de Cultură a Consiliului Local), portretul unei epoci dintr-un trecut nu foarte îndepărtat al acestui loc numit Câmpina.
Maestru al poveștilor romanțate, Alin Daniel Ciupală s-a alăturat, cu mare deschidere, proiectului nostru de a cristaliza identitatea unei comunităţi pierdute în negura tranziției post-comuniste. Personal îi mulțumesc pentru tot acest exercițiu de memorie, dar mai ales pentru contribuția adusă la reconstrucția chipului din epoca modernă și până în prezent a  societății câmpinene”.  
Noul volum semnat de A.D. Ciupală va fi lansat, cel mai probabil, la data de 8 ianuarie 2017, în cadrul manifestărilor organizate de municipalitate cu ocazia zilei oraşului şi va putea fi achiziţionat de la Casa de Cultură „Geo Bogza”. 

Un comentariu: