13 februarie 2018

Bugetul local pe anul 2018 sub vălul „transparenţei” administraţiei Tiseanu

Proiectul bugetului din acest an al Câmpinei a ieşit din chinurile facerii şi a intrat în chinurile mediatizării. Mai bine zis, în chinurile lipsei de transparenţă şi de publicitate corespunzătoare, pe care conducerea executivului câmpinean este obligată prin lege să o realizeze, astfel încât orice câmpinean doritor să poată consulta documentul cu pricina, să-l poată citi şi înţelege, ca să priceapă cum vine chestia cu veniturile ce se vor colecta până la finalul anului şi cu cheltuielile pentru realizarea investiţiilor publice. Pe site-ul Primăriei Câmpina au fost publicate recent două documente ce vor trebui supuse dezbaterii publice. Este vorba despre lista cu investiţiile publice care se vor realiza în acest an, precum şi despre proiectul bugetului local detaliat pe veniturile prognozate a se colecta în 2018. Anunţul de pe site-ul Primăriei nu invită la dezbatere publică, un lucru deloc lăudabil pentru edilii noştri, mai ales că, din experienţa anilor precedenţi, se ştie că şi în cazul anunţării acestei dezbateri publice, nu se prezentau decât foarte puţini contribuabili câmpineni cu propuneri de îmbunătăţire a proiectului de buget local pe anul în curs. Oricum, fie din vina primarului, fie din vina altora, anul trecut investițiile publice au încremenit în peisaj. Electoratul câmpinean speră ca lucrurile să se schimbe radical în acest an.  

Veniturile prevăzute pentru 2018
Ca în fiecare an, tabelul cu veniturile este realizat în limbaj contabilicesc sec, din care cu greu se înţelege ceva. Bugetul de venituri este estimat a atinge în 2018 valoarea de 44,709 milioane de lei, cu mult sub valoarea de anul trecut: 78,72 milioane de lei. Motivul este cunoscut: o dată cu scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură prin care guvernanţii pesedişti de la Bucureşti vor să mai câştige încă o dată voturile bizonilor mioritici, au scăzut şi veniturile bugetelor locale, care reprezintă aproape jumătate din valoarea impozitelor pe venit. De la cotele şi sumele defalcate pe impozitul pe venit se aşteaptă sume în cuantum de 14,256 milioane lei. Impozitele şi taxele pe proprietate vor băga în vistieria câmpinenilor 12,022 milioane lei. Cei mai mulţi bani se estimează că vor veni de la impozitele şi taxele pe clădiri (8,9 milioane lei), dar nici sumele colectate din impozitele şi taxele pe terenuri nu sunt de neglijat: 2,452 milioane lei. Finanțiștii Primăriei se așteaptă ca sumele defalcate din TVA să ajungă la 11,122 milioane lei. Valoarea 7,248 milioane lei o vor atinge, se speră, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor. Din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități se vor strange 2,345 milioane lei, iar impozitarea veniturilor din proprietate va aduce și ea la bugetul comunității suma de 1,3 milioane lei. Proiectul bugetului local va fi dezbătut și aprobat de Consiliul Local Câmpina la mijlocul acestei luni, într-o ședință extraordinară. Anul trecut, bugetul local pe partea de venituri a fost estimat la valoarea de 78.723.800 lei, cheltuielile fiind stabilite la 89.215.800 lei. Pentru investiții s-au alocat aproximativ 12,45 milioane lei, iar pentru lucrările de reparații, circa 5,35 milioane lei. Odată cu bugetul local, au mai fost aprobate bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților aflate în subordinea municipalității: Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale, Casa Tineretului, Casa de Cultură „Geo Bogza”, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati”, Liceul Tehnologic Energetic, Colegiul Tehnic Forestier, Liceul Tehnologic Mecanic, Școala Gimnazială „B.P.Hașdeu”, Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Școala Gimnazială Centrală, Școala Gimnazială „A.I.Cuza”, Grădinița cu program prelungit nr. 9, Grădinița cu program prelungit și program normaI „Iulia Hașdeu”. De asemenea, va fi aprobat și bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Câmpina.


Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018
Suma totală alocată investițiilor ce se vor realiza în 2018 este de aproximativ 13,2 milioane lei, cu un million mai mult decât fondurile destinate investițiilor din 2017. Dacă nu se vor colecta venituri suficiente, singura soluţie salvatoare va rămâne accesarea unui nou credit bancar investiţional, crescând astfel serios şi îngrijorător valoarea totală a creditelor bancare ce vor fi plătite de noi şi urmaşii noştri. 
Nu vom menţiona în cele ce urmează investiţiile mai puţin importante, precum echipamente şi reţele de calcul, softuri şi licenţe, multifuncţionale şi imprimante, reportofon etc. Vom insista asupra prezentării investiţiilor publice privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi nu numai. Astfel, la Muzeul Memorial „B.P.Hasdeu” se vor face noi lucrări de restaurare şi dotare care vor costa 100.000 de lei, pentru această finanţare fiind depus un proiect în vederea obţinerii de fonduri europene. 
La capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, cel mai important, vor fi continuate lucrări începute în 2017 sau în anii precedenţi, cum ar fi: Reabilitare Parcul de la Soldat, care va costa 1.213.650 lei; Reparații capitale Cămin Energetic (parter și primul etaj) - 1.539.270 lei; Amenajare skate park - 500.000 lei; Amenajare teren sport Grădinița nr.5 - 295.000 lei. 


Vor fi începute şi lucrări noi: Iluminat Strada Podului - 334.000 lei; Iluminat Drumul Taberei - 294.000 lei; Sala de sport Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu” - 100.000 lei (pentru documentaţie tehnică); Semaforizare intersecție străzile Constantin Stere şi Conductelor - 407.000 lei;  Creștere eficiență energetică Spitalul Municipal Câmpina - 350.000 lei; Extindere Cimitir Bobâlna (PUZ - plan urbanistic zonal, DTAC - documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, PT - proiect tehnic, execuție) - 300.000 lei; Reabilitare Calea Doftanei - 1.000.000 lei; Modernizare Strada Bobâlna - 1.000.000 lei; Reabilitare Șoseaua Paltinu - 100.000 lei. 
De asemenea, există trei investiţii publice importante ale căror proiecte au fost depuse pentru obţinerea de fonduri europene: Creștere eficiență energetică în clădirile rezidențiale din Câmpina - 13.000 lei; Creștere eficiență energetică la Colegiul Tehnic „Constantin Istrati” - 2.000 lei; Creștere eficiență energetică Bloc 12, Strada Victoriei, nr.6 - 14.000 lei. La capitolul menţionat mai devreme sunt prevăzute şi alte cheltuieli de investiţii:  PUZ modernizare și căi de comunicații zona Muscel, Arinului, Rezervoarelor - 66.000 lei; Studiu Fezabilitate (SF) extindere rețea apă potabilă zona 21 Decembrie (Șoseaua Paltinu) - 11.900 lei;  Optimizare hartă impozitare - 17.900 lei; Concurs soluții pentru realizarea monumentului în Parcul de la Soldat (Ansamblul „Trei panouri votive” - 500.000 lei; Cadastru general (etapa I) - 100.000 lei; Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” - 142.800 lei; Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei noi grădinițe - 142.800 lei; SF construire locuințe sociale pentru persoanele defavorizate, conform Strategiei de Dezvoltare Locală - 142.800 lei; SF modernizare străzi, conform Strategiei de Dezvoltare Locală - 142.800 lei; SF reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public - 142.800 lei; Studiu de oportunitate Parc industrial - 90.000 lei. 
De asemenea, tot la acest capitol vor fi realizate cheltuieli cu diferite dotări, mai importante fiind următoarele: Cabină post pază sediu Primărie - 20.000 lei; Cabină taxare Parcarea Centrală - 16.930 lei; Mobilier locuri de joacă - 250.000 lei; Achiziție și montaj bariere în parcările din spatele blocurilor - 23.200 lei; Barieră automată în Parcarea Centrală - 20.000 lei; Centrale termice la unitățile de învățământ și punctele de lucru ale Primăriei - 168.000 lei; Autoutilitară cu benă - 185.600 lei; Echipamente specifice protecție civilă și protecție contra incendiilor - 15.000 lei; Mașină de gătit pentru Cantină - 22.000 lei; Centrală termică și sistem de încălzire - 50.000 lei. La subcapitolul privind Protecţia mediului sunt prevăzute lucrări noi pentru colectarea apelor pluviale la intersecția străzilor Muscel, Drumul Taberei şi I.H. Rădulescu - 825.000 lei, dar şi pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă - 250.000 lei.
La capitolul Transporturi, sunt prinse mai multe lucrări noi: Reabilitare strada Calea Doftanei - 1.000.000 lei; Modernizare strada Bobâlna - 1.000.000 lei; Reabilitare Şoseaua Paltinu 100.000 lei. Primele două investiţii au fost de atâtea ori anunţate şi ulterior ignorate, încât câmpinenii nu mai cred ca se vor face nici dacă vor fi trecute cu cruce roşie în calendarele creştine. Totodată, în acest an edilii vor începe procedurile legale şi pentru modernizarea altor străzi, după cum urmează:  SF reabilitare și combatere inundații alee din Strada Salcâmului - 11.900 lei; SF reabilitare Strada Dealului - tronson intersecție cu Calea Doftanei - 11.900 lei; SF amenajare trotuare și scuaruri străzile Siretului și Prutului - 20.000 lei; SF parcare și acces cabinet medical Strada Griviței - 10.000 lei. De asemenea, tot la acest capitol vor fi prinse lucrări ce urmează a fi continuate, ca de exemplu: Modernizare strada Parcului - 75.000 lei; Modernizare alee din strada Romaniţei - 2.000 lei; Semaforizare intersecţie B-dul Culturii cu str.Grivitei – 950.000 lei; Semaforizare intersecţie B-dul Culturii cu str. Plevnei – 204.000 lei; Semaforizare intersecţie str. Ana Ipatescu cu str. Toma Ionescu – 352.000 lei. 
Adrian BRAD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu