20 martie 2018

20 martie – Ziua Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”

Evocarea pesonalității lui Alexandru Ioan Cuza reamintește tuturor faptul că prima etapă, primul pas în constituirea României Moderne îl reprezintă Unirea Principatelor realizată de domnitor la 24 Ianuarie 1859, eveniment cunoscut și sub numele de Mica Unire. Așadar, Unirea Principatelor Române reprezintă un moment de răscruce al istoriei noastre naționale. Din această perspectivă, personalitatea domnitorului impune respectul și recunoștința generațiilor de astăzi și de mâine, pentru că faptele sale l-au așezat definitiv în familia glorioasă a voievozilor și domnitorilor patrioți. „Patriotismul” a devenit un cuvânt pe nedrept marginalizat, căruia însă i se potrivește foarte bine figura domnitorului care a înfăptuit Mica Unire. Născut pe 20 martie 1820, la București, Alexandru Ioan Cuza a devenit domnitor printr-un concurs favorabil de împrejurări. În timpul domniei, a dus o susținută activitate politică și diplomatică pentru recunoașterea unirii Moldovei și Țării Românești de către Puterea suzerană și Puterile Garante, iar apoi, pentru desăvârșirea Unirii  pe calea înfăptuirii unității constituționale și administrative. A fost obligat să abdice în anul 1866, de către o largă coaliție a partidelor vremii, din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi. S-a stins din viață la 3 mai 1873. Reformele lui Alexandru Ioan Cuza (dintre care pe loc de frunte se află Reforma învățământului) vor asigura viitorul României Moderne, viitorul României Mari, țară pe care Alexandru Ioan Cuza a iubit-o și a respectat-o. Într-o frumoasă și constructivă tradiție ce se perpetuează în fiecare an, Școala „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Câmpina serbează pe 20 martie ziua domnitorului al cărui nume îl poartă, aceeaşi dată fiind decretată Ziua Școlii. În anul centenarului Marii Uniri, manifestările omagiale vor căpăta o mai mare amploare, pentru motive bine întemeiate, cunoscute tuturor iubitorilor de neam și țară, ce decurg din parcursul istoric. 


„Clădirea Şcolii Gimnaziale “Alexandru Ioan Cuza”, dată în folosinţă în 1972, are un aspect impozant, prin spaţiul generos de care dispune pe cele 4 niveluri, cu numeroase săli de clasă, sală de educație fizică, laboratoare, anexe. Prima oară a funcţionat ca Liceul „Ilie Pintilie” (cu clase de liceu şi școală generală), iar din anul şcolar 1973-1974 sub denumirea de Şcoala generalã nr. 8 (cu clase de liceu în lichidare până in 1978, când a rămas doar şcoală generală). Grav afectată în urma cutremurului din martie 1977, clădirea a necesitat câţiva ani de reparaţii complexe, fiind consolidată şi recondiţionată din temelie. Acest lucru s-a făcut fără întreruperea cursurilor şcolare, timp în care s-a învăţat în două schimburi. A rezultat un lăcaș de învățământ solid, funcțional, în incinta căruia ne simțim în siguranță. Suntem într-un permanent proces de reabilitare, clădirea şcolii fiind modernizată an de an prin sprijinul Consiliului Local Câmpina. Suntem o şcoală modernă, ce răspunde celor mai noi cerinţe ale învăţământului actual. De la 1 septembrie 2010, Şcoala cu clasele I-VIII, nr 8, Câmpina şi-a schimbat denumirea în Şcoala cu clasele I-VIII “ALEXANDRU IOAN CUZA”, Câmpina (prin Decizia I.S.J. Prahova şi prin reorganizarea reţelei şcolare). Aşa s-a ajuns ca unitatea noastră de învăţământ să aibă în componenţa ei şi alte structuri: Şcoala gimnazială sanatorială Voila, Şcoala gimnazială sanatorială nr. 3 Câmpina și Grădiniţa cu program normal nr.4. Grădinița funcţionând în incinta şcolii, a necesitat de asemenea lucrări de reamenajare a spaţiului şcolar, toate realizate prin colaborarea cu municipalitatea câmpineană şi prin forţe proprii (contribuția adusă de către angajaţii şcolii şi de părinţii elevilor noştri). Școala a devenit astfel unitate cu personalitate juridică de la 1 septembrie 2012, iar de la 1 septembrie 2013, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Câmpina, am primit denumirea actuală, aceea de Școala Gimnazială ALEXANDRU IOAN CUZA, Municipiul Câmpina. Toate aceste eforturi cumulate: comunitate locală, profesori, părinți, ne obligă să ridicăm ştacheta şi  să ne implicăm în continuare pentru ca învăţământul câmpinean să fie de calitate şi să răspundă schimbărilor apărute în societatea contemporană. Consider că suntem o echipă unită și că împreună formăm o mare familie. Împreună construim, învăţăm, inovăm, însă păstrăm și tradiţiile în bunele practici ale învățământului românesc. Dovadă și serbarea omagială, ce reînvie patriotismul și dragostea pentru istorie în sufletul copiilor. Dorim, în numele colectivului de cadre didactice al Şcolii, ca elevii noștri să fie capabili să deţină şi să folosească informaţia, să caute şi să găsească soluţii pentru diferite probleme, să-şi imagineze alternative. Astfel, cred eu, pot să accepte viziunile altor culturi ale lumii și să promoveze valori europene specifice pentru societatea noastră democratică, iar în viitor să își găsească locul și rolul de cetățeni adevărați. Managementul şcolii se întemeiază pe transparenţă, profesionalism, responsabilitate şi eficienţă. Climatul este deschis şi stimulativ, atât pentru profesori cât şi pentru elevi şi părinţi și se bazează pe cooperare, respect şi ajutor reciproc. Şcoala dispune de clase amenajate corespunzător şi dotate cu aparatură modernă, necesară desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului didactic. Școala noastră oferă o paletă largă de materii opționale, posibilitatea elevilor de a dobândi competențe în utilizarea calculatorului și un climat de securitate, prin supravegherea video a spațiilor interioare și exterioare”, ne-a declarat prof. Felicia Turosu, directorul şcolii. 


„<Nu există artă mai frumoasă decât arta educației>, spunea Ioan Gură de Aur. Dorim să facem educație și prin activități culturale. Și anul acesta, pe 20 martie, în cadrul unor activități educative nonformale, omagiem printr-o paletă largă de manifestări, atât pe Domnul Unirii, cât și centenarul înfăptuirii României Moderne. Cadrele didactice ale școlii, împreună cu elevii noștri, de la mic la mare, adică de la grădiniță, trecând prin clasa pregătitoare, ciclul primar și ajungând la gimnaziu (e adevărat, cu participarea mai puțin numeroasă a elevilor claselor a VIII-a, care se pregătesc pentru un examen decisiv pentru ei), au organizat diverse concursuri tematice, au susținut simpozioane pe teme de istorie (fiecare după pricepere și puteri), au învățat să coasă semne de carte cu motive naționale, au învățat dansuri populare frumoase și emoționante, cum știm că am moștenit de la străbuni, iar în ultimele două săptămâni au pregătit compuneri, eseuri, desene și, bineînțeles, o serbare, ce cuprinde momente artistice bogate, din toate domeniile: recitare, muzică, teatru (scenete), dans. Serbarea se va încheia, bineînțeles, cu Hora Unirii. Avem în program scenetele „Ocaua lui Cuza”, „Moș Ion Roată și Vodă Cuza”, dansuri populare, multe cântece patriotice. Așa cum am mai observat, cei mici sunt foarte atrași de partea artistică, vizuală și emoțională a acestor manifestări  (cântă, interpretează, dansează). Am invitat să ne fie alături părinți, rude, prieteni ai școlii și, ca în fiecare an, pe foștii noștri colegi de la catedră, pe domnii profesori pensionari. Prin activități extracurriculare atractive, din care amintim proiectele înscrise în CAERI 2018, cum este Proiectul Regional „Porți și suflete deschise” și Proiectul-Concurs „Zâmbet de copil”, inițiate de d-na prof. înv. primar Badea Cristina, prin participarea la concursuri de teatru pentru elevi, la care an de an s-au obținut numeroase premii, prin participarea la multe excursii, serbări, activități sportive, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” se străduieşte să ţină pasul cu schimbările pe care le impune societatea modernă și să provoace altele, cât mai interesante, toate în beneficiul elevilor noștri”, ne-a precizat prof. Manuela Vintilescu, director educativ.
Adrian BRAD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu