08 mai 2018

Sala de fitness de la Casa Tineretului va fi scoasă la licitație publică pentru închiriere

Consilierii municipali au aprobat închirierea prin licitație publică a unui spațiu de la parterul clădirii, în suprafață de 246,53 metri pătrați, având destinație de sală de fitness. Cota parte din chirie care poate fi încasată de Casa Tineretului, în calitate de titulară a dreptului de administrare, este de 50%. Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă, totală sau parțială, a spațiului închiriat. Introducerea unei terțe persoane în spațiul închiriat, sub formă de asociere, colaborare, reprezentare etc., se consideră ca o subînchiriere și atrage dupa sine rezilierea contractului și plata de daune interese în valoare de 1.500 lei. În cazul în care chiriașul folosește spațiul contrar destinației stabilite, contractul de închiriere se reziliază, de asemenea, iar fostul chiriaș datorează suma de 1.500 lei, cu titlu de daune interese.
Adrian BRAD

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu