26 ianuarie 2009

Un câmpinean îl denunţă pe primarul Tiseanu şi-şi caută dreptatea prin tribunale

Despre spiritul civic s-au scris cărţi, adevărate enciclopedii... În România, în general, iar Câmpina nu putea face excepţie, acest spirit este destul de... subţire. Poate tocmai de aceea încăpăţânarea cu care un om se luptă cu autorităţile locale, cu un întreg sistem şi, nu în cele din urmă, cu justiţia, pare a fi pentru mulţi ceva dincolo de limita obişnuitului. Nu. Este doar normalitatea. Dar când toată lumea este obişnuită cu anormalul, a veni cineva care să se încăpăţâneze în a demonstra cu acte şi legi în mână că are dreptate, luptându-se cu primarul şi administraţia locală, iar când justiţia nu-i dă dreptate se luptă şi cu aceasta, tinde să devină pentru mulţi o acţiune la limita nebuniei.În aceste condiţii generale se înscrie şi cazul de faţă. Administraţia locală a realizat o parcare pe Strada Bucea, dublată de ceea ce autorităţile numesc a fi un parc de joacă. De aici au început toate probleme. Unul dintre locatarii blocurilor din zonă - Grigoare Ioan Băiatu - a luat calea demersurilor. A pornit de la Primărie şi a ajuns la instituţii centrale cu atribuţii de control. În cele din urmă s-a adresat justiţiei.
Plângere penală împotriva primarului Tiseanu
La 1 martie 2007, Grigore Ioan Băiatu înaintează prim-procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina o plângere penală împotriva primarului municipiului Câmpina, Horia Tiseanu. Şi-şi motivează plângerea astfel: “Este vorba de amenajarea spaţiului dintre blocurile 37 şi 38 de pe Strada Bucea, unde Primăria Câmpina a construit un teren de minifotbal, asfaltat, împrejmuit cu plasă de sârmă şi ţevi de metal de cca 3,5m cu porţi pentru fotbal sudate, din metal şi o parcare asfaltată în tot spaţiul rămas disponibil între toate blocurile. Contrar prevederilor legale, cei cca 400 de cetăţeni din cele patru blocuri nu au fost consultaţi ca să se realizeze spaţiul respectiv. Cetăţenii doreau un spaţiu verde cu gazon, alei cu bănci şi un parc de joacă cu leagăne, tobogane, groapă cu nisip pentru copii mici. Toate acestea fiindcă în blocurile respective 80% dintre locatari sunt pensionari cu nepoţi sau familii cu copii mici...”
Acuzaţii grave
Partea interesantă şi spectaculoasă a plângerii de-abia acum urmează: “Cauza plângerii penale - spaţiul menţionat trebuia amenajat, dar primarul nu a iniţiat o consultare cu locatarii cvartalului de locuit. Dl. primar, având un coleg de partid prieten, cu o societate comercială de construcţii - “Berconst” SA - care are locuinţa - o casă fără curte, situată chiar unde s-a făcut terenul de minifotbal, pe Strada Bucea. Numele lui - Iulică Berechet. Familia respectivă are patru copii, care efectiv nu au unde să se joace, neavând curte. Şi atunci, ce s-au gândit? Hai să facem o afacere! În complicitate cu primarul rezolv două probleme în aceeaşi acţiune - fac teren de fotbal pentru copii, că tot nu au unde să se joace, iar fiind constructor, iau eu lucrarea încredinţată direct de primar, ocazie cu care şi eu şi primarul punem mâna pe nişte bani, că tot sunt banii contribuabililor. Paralel cu asfaltarea terenului, respectivul Berechet Iulică îşi construieşte încă o aripă a propriei case. Nisipul, pietrişul, cimentul au fost descărcate în aceeaşi grămadă şi se lua concomitent pentru ambele lucrări. În concluzie se face un fals, în sensul că planul lucrărilor este făcut ca parcare şi loc de joacă pentru copii, iar în realitate este teren de minifotbal şi parcare, toate spaţiile fiind asfaltate. Am sesizat în scris Primăria Câmpina, Consiliul Judeţean, Prefectura, Ministerul Administraţiei şi Internelor din cauza zgomotului şi gălăgiei permanente provocate de tinerii care joacă fotbal de la 8 dimineaţa şi până spre orele 23.30. Toţi locatarii sunt deranjaţi, stresaţi de zgomot, pasibili în mod cert să se îmbolnăvească de nervi şi stres. Nu este posibil şi legal să construieşti o sursă de zgomot permanentîntr-un cvartal de locuit. Acolo locuiesc oameni. Planul construcţiei şi construcţia în sine încalcă Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, care prevede un minim de 10metri între parcare şi ferestre, Legea nr. 61/1991, art. 2, pct. 28, privind liniştea şi ordinea publică”.Acesta a fost momentul implicării justiţiei în acest caz. Până atunci fusese un şir lung de corespondenţe între Grigore Ioan Băiatu şi diverse autorităţi, despre care se aminteşte inclusiv în plângerea penală din 1 martie 2007. Care au fost, însă, răspunsurile autorităţilor? Aflaţi din rândurile care urmează.
Primăria încurcă parcarea cu... locul de joacă
În urma uneia dintre primele adrese semnate de Grigore Ioan Băiatu, Primăria i-a răspuns în data de 6 octombrie 2006. Printre altele, în documentul administraţiei locale se precizează: “Intenţia Primăriei Câmpina a fost bună, dorind să execute o parcare civilizată (asfaltată), în condiţiile în care tinerii, dorind să facă sport, s-a amenajat un teren închis pentru joacă, în felul acesta, evitând jocul în parcare şi deplasarea tinerilor în baruri. Referitor la distanţele privind amplasarea terenului de joacă, din constatările efectuate de Poliţia Sanitară Câmpina a reieşit că, în conformitate cu Ordinul nr. 536/1997, acestea sunt legale (mai mari de 10 m). La propunerea dvs. privind amenajarea unui parc de odihnă vă informăm că nu este teren suficient, dar vor fi montate bănci în miniparcul de distracţii. La punerea în funcţiune a obiectivului, Primăria va institui un program de funcţionare (afişat la loc vizibil), care trebuie obligatoriu respectat. De respectarea programului vor fi împuternicite Asociaţiile de Proprietari cu sprijinul Poliţiei Comunitare”. Înainte de orice alt comentariu, trebuie făcută o precizare: construcţia frazelor citate este reprodusă fidel din documentele oficiale!Ce ar mai fi de spus? Primăria confundă în mod regretabil referirile la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, aplicându-le la terenul de joacă şi nu la parcare. Şi asta în ciuda faptului că ordinul este destul de clar şi pentru un novice în ale chichiţelor juridice. Astfel, ordinul amintit se referă la art. 3, alin. c) la: “spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zonă trebuie să fie situate la distanţe de minim 10 metri de ferestrele camerelor de locuit”.Primăria nu poate invoca nici implicarea “Poliţiei Sanitare” atâta vreme cât, într-un răspuns adresat lui Grigore Ioan Băiatu, Autoritatea de Sănătate Publică Prahova susţine negru pe alb: “Urmare a sesizării dvs. referitoare la disconfortul produs populaţiei din zonă de amplasarea unei parcări auto în apropierea loicuinţei dvs, a fost efectuată inspecţia sanitară la faţa locului, ocazie cu care s-a constatat că nu se respectă distanţa de protecţie sanitară a locuinţelor de minim 10 metri, reglementată sanitar”.În ciuda faptului că atâta Autoritatea de Sănătate Publică, dar, mai ales, Corpul de Control al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au solicitat Primăriei Câmpina intrarea în legalitate din acest punct de vedere, nici până astăzi nu s-a realizat nimic...În schimb, iar asta denotă justeţea demersului realizat de Grigore Ioan Băiatu, administraţia locală a desfiinţat porţile de fotbal şi a instalat în “cuşca” respectivă două mese de tenis şi câteva măsuţe pentru şah sau table, activităţi mult mai puţin producătoare de zgomot.
MIRA cercetează cum s-au cheltuit banii
Răspunsul formulat de Corpul de Control al MIRA, sub numărul 113.350 din 12 iulie 2007, face, însă, o altă referire interesantă: “S-a solicitat Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova efectuarea unor cercetări, potrivit competenţelor, în legătură cu modul în care primarul municipiului Câmpina, numitul Horia Tiseanu, a plătit suma de 61.101,67 RON la SC Berconst SRL Câmpina, fără a avea aprobarea Consiliului Local al municipiului Câmpina”.Lucruri foarte interesante, asupra cărora administraţia locală a păstrat cu stricteţe o discreţie (aproape) totală.
Parchetul dă NUP
În urma plângerii penale a lui Grigore Ioan Băiatu împotriva primarului municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, procurorul Onea dă soluţia de neîncepere a urmării penale, celebrul NUP. Această soluţie a venit la data de 6 octombrie 2008. Băiatu nu se lasă şi, la 14 noiembrie 2008, formulează o plângere către prim-procurorul Graure împotriva soluţiei procurorului Onea. Pe pagini întregi sunt explicate încălcările a numeroase acte normative. Şi vom da un singur exemplu: “Lucrările au început la 1 iulie 2006, iar recepţia este realizată la 18 aprilie 2007. După exact o lună, pe 17 mai 2007, apare procesul verbal nr. 10.022, scris de mână, care se referă la discuţii (!) fără documente scrise despre locul de joacă şi miniterenul de fotbal. Nu apare nici un plan al modificărilor «discutate», nici un amplasament pentru terenul de joacă şi minifotbal, nu apare nici un deviz suplimentar. Cine plăteşte? Cât plăteşte? Mister. În procesul verbal menţionat, «discuţiile» se poartă între personaje noi şi primarul Horia Tiseanu, persoane fizice, fără împuternicire prin procese verbale de şedinţă ale Asociaţiei de Proprietari, nimic scris cu reprezentanţii asociaţiei, nimic despre consultare, votarea hotărârii asociaţiei, data şi ora ţinerii prin convocare a şedinţei, tematică etc.”. Şi este numai un exemplu din zecile de pagini...La 19 noiembrie 2008, prim-procurorul Graure emite o rezoluţie prin care respinge acţiune formulată de Grigore Ioan Băiatu.
Punct şi de la capăt
Omul nu se lasă. La 8 decembrie 2008 se adresează preşedintelui Judecătoriei Câmpina, formulând plângere împotriva rezoluţiei prim-procurorului Graure. În simplitatea sa, pledoaria lui Grigore Ioan Băiatu este una deosebită: “Din această plângere nu beneficiez de nici un folos material sau de altă natură şi nu am nimic personal împotriva d-lui Tiseanu. Am sesizat, în calitate de cetăţean, cu drepturi şi obligaţii, cu conştiinţă civică. Am 70 de ani, sunt suferind de boli cronice, dar nu am putut să nu sesizez anumite fapte ce le-am considerat ilegale şi în dispreţul cetăţenilor”.Mai mult, pe 23 decembrie, Băiatu a solicitat numirea unui avocat din oficiu, pentru că “pensia este mică şi nu-mi permite o astfel de cheltuială”.Săptămâna trecută a avut loc primul termen, instanţa respingând acţiunea formulată de Grigore Ioan Băiatu. Mai mult, l-a obligat la plata unor cheltuieli de judecată de 109 RON, o sumă imensă pentru pensia sa. Omul a făcut recurs şi aşteaptă ca justiţia să fie dreaptă cu el şi cu această localitate. Ştie că justiţia e bine să fie oarbă, dar în cazul său pare, mai degrabă, chioară...Oricum, vom reveni!

Aproape 84 miliarde lei vechi pe an pentru salariile angajaţilor Primăriei

Salariul mediu brut din Primăria Câmpina - peste 14,3 milioane lei vechi
Uneori, sporurile şi indemnizaţiile dublează salariul
Să fi angajat la Primărie, cel puţin la Câmpina, pare a fi o treabă tare bună. Şi cum să nu fie aşa, când avantajele, cel puţin de ordin material, sunt apreciabile. Într-atât de apreciabile încât au ajuns să existe cazuride oameni, din sistemul bancar, care se reorientează pentru a fi angajaţi în administraţia locală!Conform datelor pentru anul 2008, cheltuielile de personal ale Primăriei Câmpina au fost de 28.591.647 RON, adică peste 285 miliarde lei vechi. Cea mai mare parte a acestei sume este direcţionată către învăţământ - 20.214.266, în vreme ce pentru angajaţii Primăriei a fost alocată - şi cheltuită - de la bugetul local suma de 8.377.381 RON, adică aproape 84 miliarde lei vechi!De asemenea, în decembrie 2008, salariul mediu brut din Primăria Câmpina a fost de 1.435 RON, adică 14,35 milioane lei vechi, în condiţiile în care salariul mediu nominal brut din noiembrie 2008 a fost de 1.844 RON, adică 18,44 milioane lei vechi, conform Institutului Naţional de Statistică.În schimb, numeroşi angajaţi ai Primăriei Câmpina se “scot” foarte bine cu sporurile şi indemnizaţiile pe care le primesc prin lege sau ca efect al aplicării unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. Astfel, sporul de vechime este situat între 5 şi 25%, iar sporul de dispozitiv este de 25%. De asemenea, salariaţii cu funcţii de conducere mai primesc o indemnizaţie de 50%. În aceste condiţii, cei mai mulţi dintre şefii de servicii din cadrul Primăriei, care au o vechime consistentă, ajung să-şi dubleze practic salariul de bază. Dar acestea nu sunt singurele avantaje. În urma negocierilor purtate de sindicat, la semnarea contractului colectiv de muncă, aprobat prin Hotărârea 110/28 septembrie 2006 a Consiliului Local, salariaţii Primăriei mai beneficiază de: spor de 25% pentru munca prestată în timpul nopţii, echivalentul unui salariu de bază ca indemnizaţie pentru refacerea capacităţii de muncă odată cu plecarea în concediul de odihnă, contravaloarea aferentă tichetelor de masă, ajutoare de Crăciun şi Paşte echivalente cu un salariu mediu brut pe economie (jumătate din acesta pentru fiecare sărbătoare) şi echivalentul unui salariu mediu brut pe economie pentru două ţinute.Ironie sau nu, singurii din Primăria Câmpina care nu beneficiază de nici un spor sau indemnizaţie sunt primarul şi viceprimarul. Astfel, se ajunge la situaţia - deloc normală - ca unii dintre directorii de servicii sau instituţii din subordinea Primăriei, dacă mai au şi diverse titluri ştiinţifice, pentru care se acordă sporuri suplimentare, cumulează un venit superior celui al edilului-şef sau al adjunctului său.

Părinţii nu mai vor să-şi lase copiii la Mecanică 2 din cauza violenţelor

Instituţia de învăţământ cu cele mai mari probleme din punct de vedere al discplinei şi al ordinei pare a fi Grupul Şcolar Construcţii de Maşini, mai cunoscut în urbe sub vechea denumire de “Mecanică 2”.Situaţia a fost comentată chiar şi de inspectorul şcolar general adjunct al judeţului, prof. Gheorghe Borovină. Acesta recunoaşte că situaţia a scăpat de sub control şi trebuie găsită urgent o soluţie. “Sunt copii de la clasa I până la clasa a XII-a. Ştim că sunt probleme acolo, mai ales că şcoala este amplasată într-o zonă periculoasă. Problemele s-au acutizat şi trebuie să găsim, rapid, o rezolvare a situaţiei”, a explicat prof. Borovină. Părinţii sunt decişi, însă, să nu-şi mai trimită copiii la şcoală, de teamă că aceştia ar putea să cadă victime agresiunilor. “Sunt copii de bani gata, cu părinţii plecaţi în străinătate, care fac legea în şcoală. Am văzut liceeni bătuţi crunt de elevi de clasa a V-a. Mă înspăimântă că dacă acum, la 14-15 ani, fac aşa, ce se va întâmpla când vor creşte?”, s-a întrebat, retoric, mama unui elev de aici. Tot mai mulţi părinţi sunt decişi să nu-şi mai lase copii la această şcoală până nu se introduce paza permanentă.

A scăpat dintr-un accident, dar a murit în maşina Poliţiei, într-un alt accident

Caz incredibil, rarisim, petrecut vineri seară pe Calea Dacia, chiar la intrarea în Câmpina. A avut loc un accident pe DN1, o tamponare. Poliţia a sosit la faţa locului, iar printre primele măsuri luate a fost şi transportarea la spital a conducătorului auto implicat în accident, pentru a-i fi prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Toate bune şi frumoase, numai că, la întoarcerea de la spital spre locul accidentului, maşina Poliţiei, cu numărul de înmatriculare MAI 27062, condusă de Adrian N., de 32 ani, din Câmpina, a fost lovită de un alt autoturism, care nu i-a acordat prioritate. Este vorba de un VW Golf condus de Alexandru B., 29 ani, din Poiana Câmpina. Maşina Poliţiei a fost proiectată într-un autoturism Opel, condus de Dumitru U., de 59 ani, din Băneşti. Accidentul a avut loc pe Calea Dacia, iar în urma impactului, conducătorul auto din primul accident, Vasile I., de 59 ani, din Cocorăştii Mislii, aflat pe bancheta din spate, a fost rănit mortal, în vreme ce doi poliţişti - şoferul şi un pasager - au fost şi ei accidentaţi, dar mai puţin grav. De asemenea, şoferul maşinii care nu a acordat prioritate poliţiştilor a fost şi el rănit.În urma acestui al doilea accident, intarea în Câmpina dinspre Băneşti a fost blocată mai bine de o oră.

“Dorel” din gară

Muncitorilor de la PORR le-au căzut şinele din vagoane
Miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 11.25, în Gara Câmpina a avut loc un incident. Angajaţii societăţii austriece PORR, cea care lucrează la realizarea modernizării segmentului feroviar cuprins între Câmpina şi Predeal, au avut de mutat nişte şine dintr-un loc în altul. Le-au încărcat într-un vagon descoperit, dar nu le-au asigurat corespunzător, astfel încât, la primul macaz, din cauza balansului şi a greutăţii, mai multe şine s-au răsturnat într-un zgomot asurzitor. Mai mult, şinele au căzut pentru firul principal de circulaţie Bucureşti - Braşov, întreaga operaţiune de eliberare a zonei durând aproximativ 35 de minute. Norocul muncitorilor “marca Dorel” a fost acela că era exact intervalul orar în care nu trece prin zonă nici un tren de persoane, iar marfarele au fost oprite în staţiile Floreşti sau Comarnic, până la eliberarea căii de rulare. De altfel, chiar şi linia de înaltă tensiune este scoasă de la reţea, între 10.55 (când pleacă acceleratul Bucureşti Nord - Timişoara) şi 12.54 (când soseşte rapidul Lokoshaza - Bucureşti Nord) derulându-se cele mai importante lucrări la modernizarea căii ferate. În incident nu a fost nimeni rănit, dar neglijenţa angajaţilor societăţii austrice este una condamnabilă. Cu atât mai mult cu cât PORR, la care lucrează “meseriaşii” - eroii acestei întâmplări - încasează pentru această lucrare aproape 140 milioane euro! Se impune o precizare - muncitorii sunt români.

Au început înscrierile în clasa I pentru anul şcolar viitor

Şcoala Centrală, singura instituţie la care nu s-a dat startul înscrierilor!
Până la 20 martie trebuie să se încheie înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2009-2010. În aceste condiţii, la cele mai multe şcoli generale au şi început înscrierile.Cu o singură excepţie - Şcoala Centrală, fosta Generală 2. Nimeni nu a putut explica decizia conducerii acestei şcoli ca înscrierile să se desfăşoare în perioada 2 - 19 martie. În absenţa directorului Necula, celelalte cadre didactice au ridicat din umeri atunci când au fost întrebate de motivele care stau la baza acestei decizii, în condiţiile în care toate celelalte şcoli din Câmpina sunt în plin proces de înscriere a viitorilor şcolari.Astfel, la Şcoala “Ion Câmpineanu” sunt preconizate trei clase I, iar până în acest moment s-au înscris 28 de copii. Nu se pune, însă, problema să nu se realizeze cele trei clase, pentru că, după desfiinţarea Şcolii Generale nr. 5, pentru copiii din cartierul Slobozia aceasta este cea mai apropiată instituţie de învăţământ. La Şcoala Generală nr. 3, din cartierul Voila, este preconizată o clasă, pentru care s-au înscris deja 10 copii.La Şcoala Generală nr. 4, care funcţionează pe Strada Goleşti, dar aparţine de Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu”, s-au înscris 32 de copii.La Şcoala Generală nr. 6, din cartierul Turnătoriei, este preconizată o singură clasă pentru care s-au înscris 11 viitori şcolari.Mult mai multe clase are în vizor conducerea Şcolii “B.P. Hasdeu”. Aici sunt preconizate trei clase pentru care s-au înscris 25 de elevi, dar conducerea nu are nici o emoţie că toate locurile vor fi ocupate, ba, mai mult, la fel ca şi în anii trecuţi, la un moment dat vor fi nevoiţi să mai refuze copii.În fine, dar nu în cele din urmă, la Şcoala Generală nr. 8 s-au înscris 30 de elevi pentru trei clase.Conform normelor elaborate de ministerul de resort, numărul de elevi dintr-o clasă trebuie să fie cuprins între 16 şi 30, doar în situaţii speciale, pentru localităţile izolate, acceptându-se crearea de clase sub acest număr minim de elevi.În Câmpina nu se pune problema să nu se înscrie suficienţi elevi pentru toate clasele preconizate. Şi asta pentru că, pe de o parte, estimarea se face în funcţie de datele din recensămitele efectuate de şcoli, iar, pe de altă parte, pentru că şi din afara localităţii vin destui copii pentru a se înscrie în clasa I la o şcoală de... oraş!

Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită la Forestier...

Vineri, 23 ianuarie, de la ora 12.30, la Grupul Şcolar Forestier Câmpina a avut loc sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor. Manifestările au fost conduse de directorul Grupului Şcolar Forestier, profesorul de istorie Gheorghe Râncu, acesta vorbind despre însemnătatea actului de la 24 ianuarie 1859 în istoria modernă a României, dar şi despre personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza. Într-o altă prelegere, col (r) Marian Dulă a vorbit despre rolul armatei şi semnificaţia militară a actului istoric de la 24 ianuarie 1859. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Primăriei, ai Consiliului Local,ai Casei de Cultură "Geo Bogza", ai Asociaţiei Veteranilor de Război, Asociaţiei "Cultul Eroilor", Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, precum şi cadre didactice şi elevi. În afara alocuţiunilor despre însemnătatea acestui moment istoric, elevii de la Grupul Şcolar Forestier au prezentat şi câteva momente artistice inspirate din literatura dedicată aceluiaşi moment istoric de acum 150 de ani.
...şi la Unitatea de jandarmi
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Unirea principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, personalul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor pentru Comunicaţii, Informatică şi Logistică Jandarmi Câmpina a organizat şi desfăşurat, în perioada 22 - 23 ianuarie, mai multe manifestări dedicate acestui eveniment din viaţa ţării. Astfel, a avut loc o întâlnire a cadrelor unităţii, în cadrul căreia s-a prezentat o expunere despre însemnătatea acestui eveniment. Printre altele, s-a subliniat că Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stă la baza României moderne şi a formării naţiunii române. Împrejurările istorice nu au permis unirea simultană a celor trei ţări româneşti - Moldova, Transilvania şi Ţara Românească. Statul naţional român s-a format treptat, începând cu unirea din 1859 şi încheindu-se în 1918, când lupta de eliberare naţională a poporului român a fost încununată cu Marea Unire de la 1 Decembrie.Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor, la Unitatea de jandarmi din Câmpina s-au mai desfăşurat şi alte acţiuni, dintre care amintim: concursuri cultural educative“Cupa 24 Ianuarie”, organizarea unei expoziţii de carte în sala de conferinţe a unităţii şi prezentarea unor expuneri ale cursanţilor din unitate, despre importanţa actului unirii.

Copacii de pe bulevard, scoşi pentru a lăsa loc... bordurilor


La începutul săptămânii trecute, Atelierul de Reparaţii Străzi din cadrul Primăriei Câmpina s-a apucat de o lucrare... serioasă. A tăiat mai mulţi copaci de pe bulevard. În zona cuprinsă între intersecţiile Bulevardului Culturii cu străzile Castanilor şi Plevnei, mai mulţi copaci - unii dintre ei vechi de zeci de ani - au fost tăiaţi şi scoşi din rădăcină. Erau copaci pe la umbra cărora s-au plimbat, poate, părinţii şi bunicii noştri. În urma lor au rămas nişte cratere cu un aspect... dezolant. Şi toate astea, pentru ce? În numele modernizării şi ca să fie montate nişte... borduri!!!

Terenul Petrol, tot mai înghesuit!

Bazele sportive nu au reprezentat o prioritate pentru administraţia locală în ultimii... mulţi ani. Ceea ce se întâmplă cu terenul de fotbal de la Căminul Grupului Şcolar Petrol depăşeşte, însă, orice închipuire. Terenul de fotbal este din ce în ce mai... înghesuit. În vreme ce casele dinspre Aleea Parcului au ajuns până la gardul terenului, pe latura dinspre centru este o fabrică de mezeluri, de unde de multe ori se aruncă în incinta Căminului Petrol tot felul de resturi, care adună haite întregi de câini. Mai mult, spre Unitatea de jandarmi, administraţia intenţionează să realizeze un bazin de înot, în vreme ce spre clădirea căminului se pregătesc atleţii lui Nicolae Pavel, iar o aruncare mai lungă a suliţaşilor săi poate ajunge chiar pe terenul de fotbal. Şi atunci?!

A treia încercare de a aproba realizarea unei biserici în curtea Spitalului Municipal

Consilierul local Mihaela Neagu Petrovici a introdus, pentru a treia oară, pe ordinea de zi a dezbaterilor din Legislativul local un proiect pe care colegii săi l-au picat până acum din motive doar de ei ştiute. Le-a fost greu să aducă un argument clar şi de netăgăduit şi atunci au preferat argumentul forţei majorităţii din CL. O majoritate care se află de multe ori departe de necesităţile Câmpinei şi locuitorilor săi...Proiectul în sine este destul de simplu şi pare mai degrabă o formalitate. De zece ani, atât conducerea Spitalului Municipal, cât şi Protoieria se chinuiesc să ridice un lăcaş de cult în interiorul celei de-a doua unităţi medicale din judeţul Prahova. Au avut nevoie de cinci ani pentru a obţine primele aprobări, iar acum - după alţi cinci ani - se lovesc din nou de reticenţa unor consilieri locali, care refuză pur şi simplu să atribuie acest spaţiu pentru edificarea unei biserici. Argumentele invocate au fost de-a dreptul puerile - de la necesitatea asigurăii unui minim de spaţiu verde şi până la necesitatea de a avea un lăcaş de cult, dar care să nu fie numai creştin ortodox, ci deschis tuturor cultelor religioase. În zadar au explicat, atât iniţiatorul proiectului, cât şi reprezentanţii Primăriei, că va rămâne un spaţiu verde în jurul lăcaşului de cult - care, oricum, nu va avea dimensiuni impresionante - sau că acesta va fi deschis oricărui om, indiferent de religia sa... Majoritatea - de conjunctură - creată în Consiliul Local a respins proiectul şi...gata. Poate a treia oară, dacă nu se înfăptuieşte o minune şi se aprobă proiectul, măcar să se explice argumentele care stau la baza unui refuz repetat. Bineînţeles, dacă au ce explica...

PNL Câmpina îşi face propriul site

Chiar dacă a trecut frenezia (specifică perioadelor de campanie electorală) inaugurării de bloguri sau site-uri ale oamenilor politici ori ale formaţiunilor politice, totuşi, PNL Câmpina surprinde prin realizarea propriului site. După cum ne-a asigurat preşedintele interimar al Organizaţiei Câmpina a Partidului Naţional Liberal, Virgil Guran, site-ul www.pnl-campina.ro va deveni funcţional în foarte scurt timp. Să-i fi inspirat pe liberali campania lui Obama, care şi-a atras foarte mulţi susţinători (şi chiar sponsori) prin internet?!

13 milioane euro pentru drumul Câmpina - Valea Doftanei - Braşov

Preşedinţii Consiliilor Judeţene Prahova şi Braşov, Mircea Cosma, respectiv Aristotel Căncescu, s-au întâlnit recent pentru a stabili detaliile unei investiţii foarte importante - drumul Câmpina - Valea Doftanei - Braşov. Va fi o alternativă la DN1, care nu mai face faţă traficului în week-end şi de sărbători, dar şi ruta de bază pentru perioada în care se va lucra la viitoarea autostradă Bucureşti - Braşov. De asemenea, cei doi preşedinţi au stabilit necesitatea realizării unei reţele de drumuri şi în perspectiva organizării în anul 2013 a Festivalului Olimpic al Tineretului European, care va avea loc în staţiunile de pe Valea Superioară a Prahovei. Modernizarea drumului Câmpina - Valea Doftanei - Braşov este estimată la 13 milioane euro.

În buna tradiţie a justiţiei româneşti,

Recursul procesului dintre Minerva Stanciu şi Spitalul Municipal a început cu o... amânare
Scandalul de la Spitalul Municipal Câmpina din a doua jumătate a anului trecut a ţinut multă vreme capul de afiş al evenimentelor din Câmpina. Chiar dacă medicul pediatru Minerva Stanciu a demisionat după ce a fost sancţionată abuziv, totuşi, lucrurile sunt departe de a se fi lămurit pe deplin.Medicul Minerva Stanciu a atacat în instanţă procesul verbal şi decizia de sancţionare a sa de către conducerea Spitalului Municipal. Prima instanţă i-a dat dreptate şi a dispus anularea sancţiunii şi a procesului verbal. Deşi au declarat public că nu vor face recurs, în cele din urmă, factorii de decizie de la nivelul cel mai înalt al spitalului au declarat recurs...Primul termen a fost marţi, 20 ianuarie. În buna tradiţie a justiţiei din România, judecarea recursului a început cu o... amânare. Este drept, aceasta a fost solicitată de ambele părţi, motivarea oficială a acestora fiind că nu au luat la cunoştinţă de toate actele depuse la dosar. Despre acest moment al procesului, dr. Minerva Stanciu a declarat: “Nu m-am opus amânării, deşi aveam posibilitatea, pentru că doamna judecător m-a întrebat dacă ţin să se încheie totul la primul termen, iar doamnele jurist din spital ar fi trebuit să ştie că întâmpinarea se depune cu cinci zile înainte de termen, lucru pe care eu l-am respectat. Se va termina, prin urmare, pe 10 februarie. Am depus câteva documente pe care le-am ţinut special pentru recurs şi i-am anunţat că, în timpul controlului, în cabinet se afla şi dr. Constantin, de a cărei prezenţă nu au aflat până acum, în graba de a face constatări superficiale, doar în încăperea unde mă aflam eu şi de a recomanda sancţionarea. Aşa se explică lipsa numelui meu din procesul verbal, unde se spune că «echipamentul medicului şi al asistentei este necorespunzător», fără nume, deşi în cabinet erau doi medici cu două asistente. Am solicitat respingerea recursului motivat de faptul că incompetenţa mea în domeniul controlului de sănătate publică nu ţine loc de legitimitate a unui act adminstrativ, că sentinţa s-a bazat pe competenţa instanţei şi că ASP este cea incompetentă să conteste dreptul meu la apărare, cel puţin cât timp se mai află în Constituţie”.

A îngheţat lacul sărat de la Telega!


Pe blogul www.campina.romportal.ro poate fi găsită o imagine extraordinară. Este vorba despre lacul sărat de la Telega. Şi ce-i aşa extraordinar? Conform autorului, este ianuarie 2009, o vreme numai bună pentru plimbare. Şi, totuşi, apele lacului sărat (!) de la Telega au îngheţat. În aceste condiţii, întrebarea de pe blogul cu pricina pare pe deplin justificată: să fie de vină încălzirea globală sau au minţit unii în aşa hal că au îngheţat şi apele lacului sărat?!

Câmpina, acest micuţ Paris: ligheane, lenjerii, adidaşi pentru copii...

Pe blogul www.campina.romportal.ro am găsit un material foarte interesant despre Câmpina, pe care-l reproducem alăturat cu acordul autorului. De asemenea, periodic vom reproduce texte interesante de pe diverse bloguri din Campina sau care au legătură cu localitatea noastră.“Potrivit zicalei, ce începe prost se termină şi mai prost. Cam aşa începe Strada Mihail Kogălniceanu. Cu «plasticele» colorate la vedere. În spatele lor se află una dintre casele cu cea mai mare vechime şi cu cea mai interesantă arhitectură din Câmpina. Pe Strada Mihail Kogălniceanu se află Şcoala B.P. Hasdeu. De aici pot porni diverse confuzii. Dar asta nu e tot. Până la un punct, strada se numeşte Mihail Kogălniceanu. De la punctul acela se numeşte Constantin Stere. Dar nici numele acestea nu se păstrează până la capăt, adică până la intersecţia cu Strada Ecaterina Teodoroiu. Pe ultima ei porţiune, strada se numeşte Zorilor. Punctele în care se petrec schimbările de denumire sunt punctele în care ea se intersectează mai întâi cu Strada B.P. Hasdeu, apoi cu ceva ce seamănă mai mult a alee, şi anume Beiuş. Practica denumirilor diferite pentru tronsoane diferite ale aceleiaşi străzi este una franţuzească. În Paris, un bulevard care începe prin a se numi Haussmann continuă prin a fi denumit Montmartre, apoi devine Bonne Nouvelle şi sfârşeşte ca Saint Martin. Bulevarde, ziceam, nu? Ceea ce, după cum se vede, nu prea e cazul”.

Molozul de la IRA a ajuns sub nasul lui Adrian Năstase

De câteva zile bune se derulează demolarea unor spaţii importante din ceea ce a fost până nu demult clădirea administrativă a societăţii IRA. Pe locul cu pricina urmează să apară până în vară un hypermarket Kaufland. Unde s-au dus tonele de moloz rezultate în urma demolării? La Cornu! A existat o discuţie şi o înţelegere între firma care s-a ocupat de demolarea spaţiilor respective şi primarul localităţii Cornu, Cornel Nanu, astfel încât molozul rezultat a fost transportat şi depozitat undeva pe strada Baliţei. Oamenii locului nu au privit cu ochi buni această înţelegere. Sub pretextul că numeroasele camioane de mare tonaj care le trec frecvent prin faţa caselor pentru a căra molozul le-au deteriorat mare parte a utilităţilor, spărgându-se conducte de apă, asta fără a mai vorbi de disconfortul creat, cornenii s-au revoltat. Şi au ieşit în stradă. Sâmbătă dimineaţă au blocat chiar cu maşinile lor drumul acestor camioane, discuţiile dintre oameni, pe de o parte, şi autorităţile locale şi firma cu pricina, pe de altă parte, încheindu-se fără ajungerea la un numitor comun. Unde mai pui că în week-end inclusiv Adrian Năstase a fost la reşedinţa sa din Cornu, aproape de tot acest tămbălău...

Pe scurt...

Salariul minim rămâne la cota 540. Deşi se anunţase cu surle şi trâmbiţe creşterea salariului minim de la 540 RON la 600 RON, în cele din urmă Guvernul a tot dat deoparte această ordonanţă. Invocând vremurile de criză şi greaua moştenire, Guvernul Boc a decis să menţină salariul minim pe economie la 540 RON, adică 5,4 milioane lei vechi. C-aşa-i în politică!
20% dintre funcţionarii din administraţia centrală, out! Nu a existat un guvern mai năucitor prin inconsecvenţa deciziilor luate decât Cabinetul Boc. Pe această linie se înscrie şi anunţul cu ton categoric făcut de premier privind concedierea a 20% dintre funcţionarii din administraţia centrală. Iar în stilu-i caracteristic, Boc a promis că numai de la Cancelaria Prim-Ministrului vor fi concediate 40% dintre cadre. Intervenţia dură şi promptă a sindicatelor a mai calmat elanul premierului şi decizia a rămas, deocamdată, în aer.
Se scumpesc medicamentele. Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a avut o întâlnire cu distribuitorii de medicamente, în urma căreia s-au stabilit principiile care vor sta la baza preţurilor la medicamente de la 1 februarie 2009. Numai că, în vreme ce ministrul a înţeles că acestea se ieftinesc, farmaciştii au declarat că medicamentele se vor scumpi, deoarece, de la data menţionată, cel puţin pentru medicamentele de import, cursul la care se calculează preţul va fi de 4 RON/euro, faţă de 3,65 până acum.

Continuă disponibilizările... Efectele crizei economice se resimt tot mai acut pentru mai multe societăţi comerciale din Câmpina. Aşa se face că, pentru perioada imediat următoare, au fost anunţate noi disponibilizări. De la 1 februarie 2009, mai multe societăţi comerciale din Câmpina au anunţat la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă numărul persoanelor care vor fi disponiblizate. Astfel, societatea Aplasta va concedia 131 dintre cei 623 de salariaţi, societatea Gross Metal Construct va renunţa la 46 din cei 47 de angajaţi, rămând doar un singur angajat, iar societatea Floricon Salub va disponibiliza 29 din cei 248 de angajaţi. În total, 206 oameni vor îngroşa rândurile - din ce în ce mai consistente - ale şomerilor.
Vine “Spitalu’ 9” Pe fondul vremurilor pe care le trăim ce spectacol ar fi mai potrivit decât unul de divertisment oferit de trupa “de glumor” “Spitalu’ 9”. Spectacolul va avea loc marţi, 27 ianuarie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură “Geo Bogza” din municipiul Câmpina. Genericul acestui spectacol este “Dă-te mare... noi te facem mic...”Pentru cei care gustă un anumit tip de umor, iar condiţiile vieţii de zi cu zi le permit vizionarea unui astfel de spectacol, porţile Casei de Cultură vor fi larg deschise... Contra cost, evident.

Cronica neagră

Incendiu pe Maramureş. În ziua de 21 ianuarie, în jurul orei 23.45, poliţiştii din Câmpina au fost sesizaţi telefonic despre faptul că la un imobil de pe Strada Maramureş a izbucnit un incendiu. Echipa operativă sosită la faţa locului a constatat că imobilul aparţine Lucreţiei L., de 59 ani, din municipiul Bucureşti. Pompierii au reuşit să stingă incendiul, dar s-au înregistrat pagube materiale în valoare de aproximativ 8.000 lei. Din primele cercetări a rezultat că incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric. Nu au rezultat victime.
Foc şi la Băneşti. În seara zilei de 22 ianuarie, la ora 18.30, la locuinţa Gicăi R., de 77 ani, de pe Strada Căprăreşti din Băneşti, a izbucnit un incediu. Pompierii au sosit cu operativitate şi au reuşit să limiteze efectele dezastrului, stingând incendiul. Totuşi, au rezultat pagube materiale de 80.000 lei, iar proprietara a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpina, fiind diagnosticată cu intoxicaţie cu monoxid de carbon. Pompierii au stabilit din primele cercetări că incendiul a fost declanşat de efectul termic al coşului de evacuare a fumului de la soba unei camere.
Doi minori au furat geanta unei bătrâne. Poliţiştii din Câmpina au stabilit că minorii D.C. (13 ani) şi Ş.C. (14 ani) i-au sustras unei femei o geantă. Incidentul s-a petrecut ziua în amiaza mare (22 ianuarie, ora 12.30), chiar pe artera principală a localităţii. Victima, Stoicuţa C., de 84 ani, a fost cea care i-a alertat pe poliţişti. Cei doi minori au fost internaţi în Centrul de Primire Minori “Cireşarii” din Ploieşti, fiind cercetaţi şi pentru săvârşirea altor fapte penale.
Coliziune fără “oprire”. Adrian M., de 29 ani, din Câmpina, în timp ce conducea un autoturism Opel pe DN 1A, la intersecţia cu DC Berceni nu a respectat indicatorul “oprire” şi a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care a fost la rândul său proiectat în alt vehicul.
Neasigurare. În dimineaţa zilei de 24 ianuarie, Ion D., de 56 ani, la volanul unui Daewoo Matiz nu a acordat prioritate la intrarea de pe B-dul Carol I pe Aleea Licurici şi s-a ciocnit cu un Tico, la volanul căruia se afla Mugur G., de 57 ani.

AIKO îşi respectă blazonul

Clubul AIKO din Câmpina, axat pe arte marţiale, dar şi cu secţie de lupte, este condus de Alin Moldoveanu. Acesta se mândreşte cu faptul că, în anul 2008, în urma rezultatelor bune înregistrate de eleviisăi, a obţinut tilul de antrenor emerit.Cel mai important eveniment din 2008, al CS AIKO, a fost Cupa Internaţională Câmpina, organizată în luna mai. Ajunsă la a treia ediţie, competiţia a reunit la start câteva sute de sportivi din aproape 30 de ţări de pe întreg mapamondul.La celelalte competiţii la care au participat, sportivii de la AIKO au reuşit rezultate notabile, respectându-şi blazonul:- Andrea Ene (copii 7-10 ani) - campion naţional kata, locul I la Cupa României kata, locul II la Campionatul Naţional pe echipe.- Costin Bădiceanu (copii 10-12 ani) - campion internaţional în Serbia la kata, campion naţional la kata, locul I la Cupa României, locul II la Campionatul Naţional pe echipe.- Gabriel Mincu (copii 10-12 ani) - campion naţional kata, locul I Cupa României, locul I Campionatul Naţional pe echipe.- Mădălina Iarca (copii 12-14 ani) - locul I Cupa României, campion naţional kata.- Andra Noviţchi (cadeţI 9 ani - campion mondial kata, campion mondial kumite, vicecampion mondial şi naţional pe echipe, campion naţional kata, campion naţional kumite, locul I Cupa României, premiată de Agenţia Naţională pentru Sport.- Ionuţ Alexandru Petre (tineret) - campion mondial kata, campion mondial kumite la mixt, campion naţional la kata şi kumite, locul I Cupa României, locul III la Wado Ryu European Cup. A fost premiat de Agenţia Naţională pentru Sport.Sportivii Clubului AIKO au participat la Internaţional Cup din Serbia, la Campionatele Mondiale de la Paris şi la Campionatele Naţionale desfăşurate în sala “Lucian Grigorescu” din Bucureşti.Preşedintele clubului, Alin Moldoveanu, s-a declarat mulţumit de rezultatele obţinute, precum şi de munca sportivilor săi, dar şi a instructorilor Gabriel Timofte şi Ionuţ Ticu.

Unirea a demarat pregătirile

Sâmbătă, pe terenul Petrol, Unirea Câmpina a disputat un joc şcoală în compania grupei de juniori a clubului Coruna, antrenată de Alin Postolache. Într-o dispută în care nu a contat scorul, Unirea i-a folosit pe: Păpuşoiu - Flaidăr, Basma, Brânzea, Cârstei, Năstase, N. Stoica, Ungureanu, Burlacu, S. Drăgan, Nichifor. Au mai jucat: Bohâlţea - Fl. Stoica, Coman, Constantinescu. Au plecat de la echipă Chejnoiu (Intersport Plopeni) şi Căldăroiu (FC Filipeşti), în vreme ce Jantea, Vane şi Gratie au fost învoiţi. Sâmbătă, 31 ianuarie, pe teren propriu, Unirea Câmpina va întâlni într-un joc amical pe Tricolorul Breaza.

Amicale...

CS Corbeanca - Tricolorul Breaza 1-3
Partida a avut loc la mijlocul săptămânii trecute în localitatea ilfoveană. Golurile brezenilor au fost marcate de nou veniţii Liuba şi Marinescu, alături de Negotei, în vreme ce pentru gazde a marcat fostul echipier al FC Poiana, Cosmin Elisei. Florin Stăncioiu, antrenorul brezenilor, i-a folosit pe: Sava -Şandru, N. Ghiţă, Băeşu, Olteanu, Marinescu, Bumbar, Gheorghiţă, Liuba, Vasilescu Vişan. Au mai jucat: Anghelache - O. Tudor, Negotei, Petcu, I. Filip, Topală, Stoica, Turiac, G. Ghiţă, Ciochină, Dascălu, Manea.
FC Filipeşti - Conpet Ploieşti 0-1

Al doilea meci amical al filipeştenilor s-a desfăşurat tot pe arena “MInerul” din Filipeşti. De această dată, ei au fost învinşi la limită, cu scorul de 1-0, reuşita ploieştenilor fiind semnată de Iacob.
Tricolorul Breaza - Petrolistul Boldeşti 2-2

Pe stadionul “Rafinăriei” din Câmpina, Tricolorul Breaza şi Petrolistul Boldeşti au disputat sâmbătă un meci amical, încheiat la egalitate 2-2. Golurile au fost marcate de Vişan şi Vasilescu, pentru brezeni, în vreme ce pentru boldeşteni a punctat Puchea, de două ori. Elevii lui Stăncioiu puteau chiar să câştige, dar Turiac a ratat o lovitură de pedeapsă. Brezenii au evoluat în formula: Sava - Samson, Petcu, Băeşu, Olteanu - Marinescu, Gheorghiţă, G. Ghiţă, Liuba - Vişan, Vasilescu. Au mai jucat: Anghelache - O. Tudor, N. Ghiţă, Şandru, Topală, And. Stoica, Turiac, Bumbar, Ciochină, Manea, Negotei.

19 ianuarie 2009

Plouă cu bani peste salariaţii Primăriei!

Sindicatul Primăriei a obţinut în instanţă, pentru toţi salariaţii, dreptul la... sporul de dispozitiv! Retroactiv! Ceea ce înseamnă sume de până la 180 sau chiar 270 milioane lei vechi pentru unii dintre salariaţii Primăriei! Trai neneacă...
De câteva luni bune, toţi salariaţii Primăriei Câmpina beneficiază de un nou spor - cel de dispozitiv. Ţinut la mare secret de aproape toţi cei din administraţia locală, acest spor ridică destule semne de întrebare. În primul rând, a fost obţinut printr-un proces intentat de Sindicatul din Primărie, în toamna anului trecut venind şi hotărârea favorabilă din partea instanţei. Nu mai întrebăm nici cine, nici cum a reprezentat Primăria în faţa instanţei... Pentru că rezultatele se văd!Ceea ce au evitat cei din fruntea Executivului local să precizeze la conferinţa de presă în cadrul căreia au fost întrebaţi despre acest subiect este faptul că acest spor se acordă retroactiv, pentru o perioadă de cinci ani! Aşa se face că sunt destui angajaţi ai Primăriei care beneficiază de sume frumuşele, care ajung şi până la 180 de milioane lei vechi sau chiar şi 270 milioane lei vechi! În total, sporul de dispozitiv înseamnă o cheltuială, de la bugetul local, de peste 14 miliarde lei vechi! Sporul de dispozitiv provine dintr-o lege privind salarizarea cadrelor militare, fiind reglementat de art. 13 din Legea nr. 138/1999. Potrivit acestui act normativ, valoarea acestui spor este de 25% din salariul de bază. Numai că, acest spor a fost instituit pentru că angajaţii Ministerului de Interne nu beneficiau de plata orelor suplimentare. După unificarea Ministerului de Interne cu Ministerul Administraţiei, foarte mulţi angajaţi din administraţiile locale s-au trezit să solicite acest spor, iar instanţele le-au acordat cu o mărinimie demnă de o cauză mai bună. Este adevărat că Primăria Câmpina nu este singurul caz din ţară în care angajaţii beneficiază de acest spor, dar să se ajungă până acolo încât oameni din sistemul bancar să prefere să lucreze în Primărie decât într-o bancă spune multe despre numeroasele avantaje oferite de acest sistem. Ticăloşit, parcă, nu?! Să nu fim înţeleşi greşit. Sunt oameni în Primărie care merită fiecare bănuţ câştigat, dar sunt puţini, din păcate. Ar fi multe lucruri de spus despre numeroasele sporuri încasate de salariaţii Primăriei, dar până vom reveni asupra subiectului. De exemplu, nu putem să nu ne întrebăm de ce reprezintă şoferii o categorie aparte, care au inevitabil ore suplimentare, atâta vreme cât primarul îşi conduce singur maşina de serviciu în afara programului, iar viceprimarul chiar şi în timpul programului preferă propria maşină. De ce trebuie să li se închidă gura şoferilor cu plata orelor suplimentare, care, uneori, ajung să reprezinte o dublare a salariului?! Ştiu ei atât de multe?!
Cum aplicarea acestui spor nu prea este compatibilă şi cu plata orelor suplimentare, poate nu ar fi rău dacă onor Consiliul Local ar revoca măcar hotărârea prin care se instituie o taxă pentru oficierea căsătoriei civile în afara orelor de program. Aşa, măcar de dragul respectării unor principii!
“Este un spor acordat în baza unui ordin nepublicat. Sindicatul din Primăria Câmpina a deschis o acţiune în instanţă, iar de prin octombrie sau noiembrie anul trecut, instanţa a dat dreptate sindicatului, iar toţi salariaţii beneficiază de sporul de dispozitiv. Acesta reprezintă 25% din salariul de bază, iar orele suplimentare nu vor dispărea, pentru că sunt unele categorii de angajaţi, cum ar fi şoferii, care au inevitabil ore suplimentare. Oricum, suma este destul de mică...”, a spus Paul Moldoveanu, secretarul municipiului Câmpina. (Alexandru NECULAI)

“Nu iau în calcul ceea ce spune din punct de vedere politic Horia Tiseanu”

Alin Moldoveanu este şeful de cabinet al parlamentarului Florin Anghel. Cunoscut ca un lider politic local, preşedinte interimar al PNDC, consilier local, omul cu care Tiseanu s-a duelat în turul al doilea pentru funcţia de primar, Alin Moldoveanu şi-a asumat un nou rol. Inedit şi pentru el, şi pentru Câmpina, dar şi pentru scena politică, pentru că va continua să rămână lider al PNDC şi... şef de cabinet al unui parlamentar PD-L. De la aceste premize a pornit dialogul nostru.
Şef de cabinet parlamentar, o funcţie “dorită”
Domnule Alin Moldoveanu, felicitări pentru noua funcţie! A cui a fost ideea acestei inedite mişcări?

A fost propunerea domnului Florin Anghel, pe care eu am acceptat-o.
V-aţi dorit o asemenea funcţie?

Da. Mi-am dorit acest lucru.
De ce?
Pentru că astfel pot fi mai aproape de oameni şi, în acelaşi timp, voi fi sigur că toate problemele oamenilor din acest colegiu vor ajunge la deputatul Florin Anghel. Astea au fost argumentele mele.
S-a stabilit unde va fi sediul viitorului cabinet parlamentar, unde oamenii vor putea veni pentru a-şi prezenta problemele deputatului care îi reprezintă?
Nu, încă nu. Căutăm un loc undeva în centrul Câmpinei, la care să aibă acces facil oricine este interesat să-şi rezolve o problemă sau alta, care ţine de competenţa unui parlamentar.
Deschis oricărei colaborări
Totuşi, este o situaţie inedită. Sunteţi preşedintele unui partid, PNDC, şi şeful de cabinet al unui parlamentar din alt partid, PD-L. Mai mult, cu liderul local al acelui partid, în speţă cu domnul Tiseanu, nu de puţine ori v-aţi contrat extrem de puternic. Nu vi se pare nimic nefiresc în acest caz?

Nu, în opinia mea nu contează că sunt din alt partid atâta vreme cât interesul meu în această funcţie este strict să apăr interesele cetăţenilor.
Veţi colabora cu PD-L?
Da. Voi colabora cu toţi cetăţenii Câmpinei, indiferent de apartenenţa lor politică. Şi pedeliştii, şi pesediştii sunt cetăţeni ai acestui colegiu.
“Nu consider că PNDC este la putere sau în opoziţie”
În aceste condiţii, înseamnă că se potriveşte şi declaraţia primarului Horia Tiseanu confom căreia şi PNDC este în actuala coaliţie de guvernare locală. Vă însuşiţi acest punct de vedere?

Nu iau în calcul ceea ce spune din punct de vedere politic Horia Tiseanu, după cum nu pun mare preţ pe vorbele nici unui alt lider politic. Am fost, sunt şi voi rămâne acelaşi om, care voi spune direct, în faţă, şi lucrurile bune, dar şi lucrurile rele despre fiecare politician. Strict din punctul meu de vedere, eu nu consider că PNDC este la putere sau în opoziţie. Pentru PNDC, câmpineanul este la putere. Cât vom reuşi acest lucru... Dacă este de sprijinit o idee bună pentru câmpineni, o vom sprijini, dacă primarul sau viceprimarul greşesc, nu mă va putea nimeni opri s-o spun. Şi să aprecieze oamenii dacă noi, PNDC, suntem la guvernare sau în opoziţie.
“Ar fi bine pentru Câmpina ca primarul şi viceprimarul să facă o echipă”
Cum aţi văzut activitatea Executivului de la alegerile locale şi până în prezent?

Sunt mulţumit că viceprimarul a început administraţia cu dreptul. Ar fi bine pentru Câmpina ca primarul şi viceprimarul să facă o echipă, mai ales că sunt şi în aceeaşi coaliţie la nivel naţional. Sunt nemulţumit că, din nou, au rămas foarte mulţi bani necheltuiţi din buget, mai ales ţinând cont că străzile arată aşa cum arată, dar sper ca, în anul 2009, mare parte din bani să se îndrepte spre străzi, cu atât mai mult cu cât toate partidele au promis că străzile Câmpinei vor fi asfaltate 100%. Voi merge până acolo încât nu voi vota bugetul local dacă nu se realizează alocarea unor fonduri cât mai consistente pentru asfaltarea şi modernizarea străzilor, pentru şcoli, pentru spitale.
Pentru că aţi amintit de promisiunile din campania electorală, dvs. v-aţi îndeplinit vreuna?
Chiar dacă timpul scurs de la începerea acestui mandat a fost de numai câteva luni, totuşi, cred că s-au făcut câţiva paşi concreţi. Eu sunt mulţumit de felul în care au demarat o serie de lucrări în Câmpina şi am convingerea că, în următorii trei ani şi jumătate Câmpina, se va schimba din temelii, în condiţiile în care actualul Consiliul Local îşi menţine linia pe care a adoptat-o şi în condiţiile în care viceprimarul Ion Dragomir a demonstrat că vrea să facă treabă. Trebuie ţinut cont de faptul că nu s-au mai vândut terenuri la preţuri de nimic, aşa cum, din păcate, s-a întâmplat în trecutele legislaturi. De asemenea, am reuşit să ne convingem colegii din Consiliul Local să acordăm mai mulţi bani pentru instituţiile de învăţământ, ceea ce a început deja să se resimtă în fiecare şcoală. De altfel, priorităţile noastre pentru noul buget local vor fi străzile, şcolile şi spitalele.
Prioritare pentru bugetul local - străzile, şcolile şi spitalele
Apropo de bugetul local. Aţi avut vreo discuţie cu Executivul pe această temă, pentru că, totuşi, PNDC este a doua forţă din Consiliul Local cu cinci mandate?

Nu, nu am avut nici un fel de discuţie cu nimeni din administraţia locală. Şi asta demonstrează felul în care suntem noi la guvernare locală. În opinia mea, o discuţie - măcar de principiu - ar fi trebuit deja să aibă loc.
Care sunt lucrurile pe care intenţionaţi să le introduceţi în noul buget local?
După cum am spus, vom acorda prioritate alocării unor sume consistente pentru modernizarea şi asfaltarea străzilor, dar şi pentru buna funcţionare a unităţilor de învăţământ şi a spitalelor. În condiţiile unui an greu, de criză, cred că trebuie avută în vedere o eficientizare maximă a cheltuirii banului public şi o limitare a oricărui exces. Şi vă dau un singur exemplu - Executivul ne-a tot vorbit despre unul dintre obiectivele sale de investiţii, Casa Căsătoriilor. În afara faptului că pentru aceasta a fost demolată Grădina de Vară, un loc deosebit şi de o mare încărcătură sentimentală pentru câmpineni, Casa Căsătoriilor nu se prea justifică. Ar fi vorba de o investiţie estimată la aproximativ 50 miliarde. O sumă enormă cu care s-ar putea face multe alte lucruri mult mai utile. Executivul a insistat pentru acest obiectiv, adăugând că spaţiile vor fi folosite şi pentru alte activităţi ale adminsitraţiei locale. Nu cred că se mai pune această problemă acum, pentru că sunt numeroase spaţii care sunt deja preluate de la fosta Companie Publică. Oricum sper ca discuţiile dintre Executiv şi Consiliul Local pe tema bugetului din acest an să nu se rezume la o dezbatere publică, de genul celor din anii trecuţi, unde nici nu vine aproape nimeni, dar nici nu poţi să discuţi toate problemele unui buget local. (Alexandru NECULAI)

Miodrag Belodedici, Adrian Enache, Aurelian Temişan, Kamara şi Viziru au onorat invitaţia lui Virgil Guran la fotbal

Nu se întâmplă în fiecare zi să-i vezi pe viu jucând fotbal pe Miodrag Belodedici, Adrian Enache, Aurelian Temişan, Kamara sau Viziru. Ei au răspuns cu maximă solicitudine unei invitaţii lansată de Virgil Guran, dar şi de Alina şi Romeo Negoiasă, cei care formează cunoscuta trupă “Alesis”. Aşa se face că joi seara, la sala de sport a Colegiului Naţional “Nicolae Grigorescu” a avut loc un meci pe cinste. Pe de o parte, s-a aflat o selecţionată a artiştilor, în rândurile cărora s-au numărat: Aurelian Temişan, Adrian Enache, Miodrag Belodedici, Kamara şi Andrei Ştefănescu (trupa Alb şi Negru), Paul (trupa Trabel), actorul Augustin Viziru, DJ Moise, dar şi Valentin Sava. De partea cealaltă s-a aflat o echipă compusă din câmpineni, în afara unor tineri jucători care s-au consacrat la Coruna, intrând pe teren şi Virgil Guran, Sergiu şi Romeo Negoiasă, Romeo Nedelcu, antrenorii de la Coruna - Alin Postolache şi Roberto Opaţchi. Meciul în sine a fost un spectacol total. Spectatorii care au venit la sală au avut ocazia să vadă sau să revadă încântătoarea eleganţă a lui Belodedici, dar şi golurile lui Adrian Enache, paradele lui Aurelian Temişan, driblingurile lui Viziru. Nici gazdele nu s-au lăsat mai prejos, dar în vreme ce copiii Corunei au alergat mai mult, “seniorii” au asigurat partea artistică, evidenţiindu-se tenacitatea lui Alin Postolache, driblingurile lui Virgil Guran sau demarcările lui Romică Nedelcu. Au fost şi câteva “perechi” interesante, care s-au marcat reciproc: Belodedici cu Romică Nedelcu, Opaţchi cu Adrian Enache sau Kamara cu Alin Postolache. La meci au fost prezente nu numai numeroase personalităţi ale Câmpinei, atrase de ineditul eveniment, dar şi foarte mulţi copii, care i-au sufocat realmente pe artişti, dar mai ales pe Belodedici. De altfel, ori de câte ori acesta ieşea din teren era asaltat de micuţi, spre amuzamentul celor din jur, care l-au invitat pe Belodedici să rămână mai mult în teren, atât pentru a scăpa de solicitările de autografe, dar şi pentru a încânta asistenţa cu eleganţa jocului său.În cele din urmă, minutele partidei s-au scurs repede, artiştii câştigând cu 11-5, într-un meci în care, de fapt, scorul nu a contat.A urmat cel mai aşteptat moment al oricărei partide de fotbal - repriza a III-a, prilej pentru echipa artiştilor de a-şi demonstra din nou calităţile, de această dată acelea de cântăreţi, în compania trupei Alesis.A fost cu siguranţă un eveniment deosebit pentru Câmpina. Un eveniment care s-ar fi putut bucura de un succes şi mai mare dacă am avea o sală polivalentă, care ar fi fost umplută până la refuz de toţi cei dornici să asiste la un asemenea meci- spectacol. O astfel de sală ar fi permis, poate, chiar ca după partidă să aibă loc şi un spectacol susţinut de aceste vedete, astfel încât show-ul ar fi fost unul total. (Alexandru NECULAI)

“Criza nu va afecta prea mult bugetul local!”

- crede Gheorghe Ecaterinescu, directorul Direcţiei Economice
Efectele mult anunţatei crize economice încep deja să se vadă şi în ţara noastră şi chiar prin zona Câmpinei. Pornind de la această realitate, l-am întrebat pe directorul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpina, Gheorghe Ecaterinescu, dacă şi în ce fel va fi afectat bugetul local de consecinţele acestei crize economice.
Estimarea arată că vor fi 450 de angajaţi mai puţini în Câmpina
Gheorghe Ecaterinescu a răspuns: “Bugetul local al municipiului Câmpina este compus din 25% impozite locale, 37% impozitul pe salarii şi 37% cotele defalcate din taxa pe valoarea adăugată. În aceste condiţii, am realizat şi noi o estimare a bugetului local pentru anul 2009. Dacă printre efectele crizei se vor afla şi scăderea producţiei marfă şi cifrele de afaceri ale agenţilor economici, aşa cum este foarte probabil, atunci şi bugetul local va avea de suferit. În schimb, nu cred că va fi afectată cota pe care o primim din TVA, pentru că scăderea cifrei de afaceri va fi pusă în balanţă cu o foarte probabilă creştere a preţurilor. În privinţa impozitului pe salarii, am făcut o estimare. Am contactat cele mai importante firme din Câmpina şi am aflat că şi ei au în vedere o scădere a numărului de salariaţi cu aproximativ 450. Această scădere, raportată la nivelul bugetului local de anul trecut, înseamnă o scădere cu şapte - opt miliarde, ceea ce nu este semnificativ la un buget de 600-700 miliarde”.
91,67% procent de colectare în 2008
O problemă importantă va fi aceea dacă populaţia va reuşi să se achite de obligaţiile fiscale către bugetul local. În anul 2008, nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor locale a fost unul foarte bun, de91,67%, ceea ce ne situează pe un loc fruntaş nu numai în judeţul Prahova. Agenţii economici au avut un procent ceva mai bun, în vreme ce persoanele fizice şi-au achitat obligaţiile fiscale către bugetul local într-un procent de 89%. “Dacă vom reuşi să menţinem aceste procente şi în anul 2009, atunci bugetul local al municipiului Câmpina nu va avea de suferit. În acelaşi sens, încă din 5 ianuarie acest an a apărut o ordonanţă de urgenţă a Guvernului prin care se instituie obligativitatea tuturor bugetelor locale de a reduce cheltuielile materiale pentru anul 2009 cu 15% faţă de anul 2008. Anul trecut, aceste cheltuieli materiale, la nivelul municipiului Câmpina, au fost de 125 miliarde lei vechi. Cheltuielile materiale includ foarte multe lucruri - de la consumabilele de birou, la benzină, la leasinguri, la contravaloarea contractelor pentru întreţinerea şi funcţionarea aparaturii din Primărie. Sunt foarte multe lucruri... Oricum, nu cred că trebuie să ne facem foarte multe probleme pentru bugetul local. Până la aprobarea sa, avem un fond de rulment de 38 miliarde lei vechi, care ne va asigura buna funcţionare, astfel încât se poate spune că preonizata criză nu va afecta prea mult bugetul local al municipiului Câmpina”, a mai spus directorul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Câmpina, Gheorghe Ecaterinescu.

“Probabil va fi o reducere a bugetului, dar nu foarte mare. Noi avem deja lucrări pentru care s-au realizat licitaţiile şi care trebuie demarate îndată ce condiţiile meteo o vor permite. Bugetul local va putea fi aprobat de-abia pe la jumătatea lunii martie, astfel încât voi propune, chiar în şedinţa Consiliului Local de la sfârşitul lunii ianuarie, ca fondul de rulment să poată fi cheltuit şi pe lucrări de investiţii, inclusiv pe cele aflate în derulare, printre care străzile Privighetorii, În Luncă, Rezervoarelor. Tot din fondul de rulment voi propune Consiliului Local să avem fondurile necesare pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă - alimentare cu apă a zonei de nord a localităţii şi modernizarea Căii Dacia”, a ţinut să adauge primarul Horia Tiseanu, în completarea spuselor directorului Direcţiei Economice, Gheorghe Ecaterinescu.

Cheltuieli de criză!

O agendă = 380.000 lei!
Cine spune că vine criza? Cum să crezi aşa ceva când la Primăria Câmpina se fac nişte cheltuieli care l-ar face să se crucească şi pe cel mai ateu dintre aleşi! La sfârşitul anului trecut, Primăria a achiziţionat obişnuitele cadouri de protocol de la finele fiecărui an - agende, pixuri, calendare, felicitări. Toate bune şi frumoase, numai că preţurile la care s-au achiziţionat unele dintre aceste cadouri este de-a dreptul revoltător.Concret, este vorba despre agendele personalizate. Ei bine, Primăria a comandat şi achiziţionat câteva sute de agende la preţul de - atenţie - 380.000 lei vechi/bucata. Şi nici măcar nu sunt cine ştie ce! Orice om de bună credinţă ştie că o agendă costă de la 55.000 lei vechi la 100-120.000 lei vechi. Personalizate, să spunem că şi-ar fi dublat valoarea, dar până la preţul final plătit din banii câmpinenilor mai este atât de mult...De această “operaţiune” s-a ocupat consilierul primarului, Irina Modrogan, dar în ultimele zile aceasta nu a fost prezentă la serviciu, fiind în concediu medical. Cine este beneficiarul acestui favor al Primăriei? O firmă de apartament, dintr-un bloc de pe Strada Orizontului din Câmpina - Share Media SRL. Firma are un asociat, care este şi administrator şi unic angajat şi se numeşte Dan Alexandru Şerbulea.Asta aşa, ca să ştie câmpinenii cum se pregăteşte administraţia locală de criză! (A.N.)

Continuă împărţeala...

La nivelul judeţului Prahova - şi nu numai - continuă marea împărţeală... a funcţiilor. Astfel, în ceea ce priveşte Prefectura judeţului, cel mai probabil, viitorul prefect va fi Radu Oprea (PSD) - după cum am anunţat şi în ediţia precedentă - în vreme ce subprefecţii (din partea PD-L) ar putea fi Adrian Dobre şi Gabriel Hornoiu.În privinţa direcţiilor descentralizate, Marian Nistor continuă să aibă cele mai mari şanse de a fi viitorul director al Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, în vreme ce - ca element de noutate - profesorul Stelică Ene (PSD) ar fi în cărţi pentru un post de inspector şcolar, general sau adjunct, principalul contracandidat fiind chiar Petre Năchilă, fost inspector şcolar general în perioada în care Stelică Ene era adjunct în Inspectoratul Şcolar Judeţean, în mandatul 2000-2004 al guvernării PSD.Aceste schimbări vor avea unele efecte şi în Consiliul Local Câmpina, în rândurile consilierilor PD-L. Pentru că Bogdana Ţiţei va părăsi Consiliul Local, urmând a lua locul unuia dintre foştii consilieri judeţeni ai PD-L, devenit parlamentar, locul său în Legislativul local ar reveni colonelului (r) Marian Dulă. De asemenea, după cum este foarte probabil, dacă şi Marian Nistor va fi numit în postul de şef al OJPC, el va trebui să renunţe la mandatul de consilier local, care va fi preluat de omul de afaceri Liviu Corcodel. Aici se mai impune o precizare, Bogdana Ţiţei îşi va păstra şi funcţia de director al Administraţiei Taberelor Şcolare, post pe care îl deţine de aproape patru ani.În privinţa posibilităţii ca Horaţiu Zăgan să ocupe un post de director în Ministerul Economiei lucrurile par să se fi lămurit, Zăgan nefiind atras de o asemenea ofertă. În paralel, Roberta Anastase şi Marian Săniuţă, liderii judeţeni ai PD-L şi PSD, continuă negocirile pentru marea împărţeală. (Alexandru NECULAI)

Prima măsură din “era Dragomir”:

PSD a intrat în renovare!
Nici nu s-a uscat bine cerneala pe hârtia prin care este numit preşedinte interimar al PSD Câmpina, că Ion Dragomir a şi trecut la... renovare! Deocamdată este vorba doar de renovarea sediului partidului, lucrările fiind programate să dureze aproximativ două săptămâni. “Nu se mai făcuse nici măcar curăţenie cam de mult timp, astfel încât am considerat oportun ca sediul PSD să fie supus unor lucrări de renovare, totuşi, de mică amploare”, ne-a precizat Ion Dragomir. (A.N.)

O mare parte din IRA a fost demolată pentru a face loc unui supermarket

Încă din toamna anului trecut, firma care administrează lanţul de supermarketuri Kaufland a achiziţionat un teren de aproximativ 30.000 mp aparţinând societăţii IRA. Practic, de la poarta principală a acestei societăţi, de pe B-dul Nicolae Bălcescu, şi până în Strada Sălaj, toate atelierele şi halele au fost demolate, inclusiv clădirea administrativă a societăţii IRA. Până în vară, pe acest teren va apărea un supermarket Kaufland, una dintre cele mai importante investiţii din Câmpina ultimilor (mulţi) ani. Pentru că, spre deosebire de alte investiţii asemănătoare, când au fost doar reamenajate unele spaţii, de această dată este vorba nu numai despre demolarea unor clădiri, dar şi despre reconstrucţia şi amenajarea unui vast spaţiu comercial, precum şi a unei parcări cu câteva sute de locuri. Demolarea clădirilor care au aparţinut societăţii IRA a fost realizată de firma Apolodor, aceeaşi societate bucureşteană care a demolat şi fostului stadion “23 August” (Lia Manoliu), acolo unde ar urma să apară cel mai modern stadion din România. Noii proprietari ai terenului care a aparţinut societăţii IRA au dat asigurări că noul supermarket va fi gata în vara acestui an. (A.N.)

Rafinăria, pe butuci

200 de salariaţi, în şomaj tehnic
Rafinăria “Steaua Română” din Câmpina numără, în momentul de faţă, 410 angajaţi. Dintre aceştia, începând cu 25 ianuarie, între 150 şi 200 de salariaţi vor intra în şomaj tehnic, urmând să primească 75% din salariu. Paradoxal, aceasta nu ar putea fi cea mai proastă veste, pentru că Rafinăria are foarte mari probleme după ce nu a putut recupera, în cursul anului 2007, suma de 408 miliarde lei vechi, reprezentând TVA de la bugetul de stat. În aceste condiţii, nu mai sunt fonduri pentru continuarea activităţii, existând posibilitatea ca, dacă situaţia se va înrăutăţi, celor aproape 200 de salariaţi să li se alăture şi alţii care vor intra în şomaj tehnic.
Rafinăria a oprit activitatea
Rafinăria va menţine în activitate numai acea parte dintre angajaţi care asigură securitatea instalaţiilor, de la alte câteva sectoare, precum şi expediţia de produse. Practic, Rafinăria a oprit activitatea din luna decembrie a anului trecut, pentru că nu şi-a mai putut plăti furnizorii de materii prime, care au sistat deja livrările. De altfel, OMV Petrom, principalul furnizor de ţiţei al Rafinăriei, a sistat din primele zile ale acestui an livrările, în vreme ce furnizorii de gaze naturale şi electricitate au notificat deja Rafinăria că vor opri alimentarea cu aceste utilităţi.

Datorii de peste 360 miliarde lei
La începutul acestui an, Rafinăria “Steaua Română” avea datorii cu scadenţa deja depăşită în valoare de peste 360 miliarde lei vechi. Şi cum aceasta nu ar fi fost singura problemă, nefuncţionarea Rafinăriei duce la pierderea clienţilor, care se reorientează spre alte rafinării din ţară. În aceste condiţii, Rafinăria s-ar putea închide, deşi nimeni nu-şi doreşte acest lucru. (A.N.)

Din nou, Autorităţile au tăcut mâlc...

... atunci când s-a pus problema autorizaţiei de mediu pentru Rafinărie, cel mai important poluator al Câmpinei!
Toate analizele realizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului în zona Câmpina au stabilit că Rafinăria “Steaua Română” este cel mai important poluator din zonă. Dincolo de producţia zilnică, prin care aerul Câmpinei este poluat, batalele ţin deja de ceea ce se numeşte poluarea istorică a municipiului Câmpina. Ce fac autorităţile locale în faţa acestei situaţii? Continuă să facă acelaşi lucru de cel puţin 20 de ani încoace - tac mâlc! Indiferent de culoarea politică a celor care s-au succedat în fotoliul de primar al celui de-al doilea municipiu al judeţului, indiferenţa aleşilor locali faţă de poluarea la care este supus zilnic cetăţeanul câmpinean a fost mereu aceeaşi.În mandatul trecut, răspunzând unei invitaţii a patronatului Rafinăriei, primarul Horia Tiseanu a fost în Germania la un work-shop pentru a vedea, împreună cu conducerea Rafinăriei, modalităţile de eliminare a batalelor din peisajul citadin. Răspunsul a fost unul amar - costă şi durează foarte mult! Şi s-a lăsat din nou liniştea...La începutul săptămânii trecute, chiar la sediul Primăriei Câmpina a avut loc o aşa-zisă dezbatere publică organizată de Rafinăria “Steaua Română” din Câmpina pe tema revizuirii autorizaţiei integrate de mediu emisă pentru activitatea de instalaţii pentru rafinarea ţiţeiului şi prelucrarea gazelor. Credeţi că vreunul dintre membrii Executivului avut vreun cuvânt de spus împotriva activităţii poluante a Rafinăriei? Vă înşelaţi amarnic - au păstrat aceeaşi tăcere complice, prin care îi sfidează pe câmpineni. De ce? Numai ei ştiu, sau poate nici ei...(Al. NECULAI)

Administraţia nu are în vedere cumpărarea de locuinţe

Criza economică a dus şi la scăderea preţurilor la locuinţe, simultan cu reducerea considerabilă a volumului tranzacţiilor imobiliare. Tocmai din acest motiv, primarul municipiului Ploieşti, Andrei Volosevici, a anunţat că intenţionează să propună Consiliului Local achiziţionarea unor locuinţe de pe piaţa liberă, la preţuri net inferioare celor de anul trecut, acestea urmând a fi transfomate în locuinţe care să rezolve problemele de spaţiu locativ existente şi în capitala judeţului.Pornind de la acest exemplu, l-am întrebat pe primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, dacă şi administraţia câmpineană are în vedere un asemenea proiect. “Ne-am gândit, în cursul anului trecut, la o astfel de variantă, mai ales dacă preţul locuinţelor va mai scădea. Deocamdată, acum, nu s-a discutat un asemenea proiect. Oricum, doar Consiliul Local ar putea aproba asemenea achiziţii. Până atunci, noi ne bucurăm că au fost demarate lucrările la blocurile prin ANL de pe Strada Erupţiei, precum şi la alte două blocuri în cartierul Turnătoriei, spaţiile locative din acestea urmând a mai rezolva o parte dintre problemele sociale create de lipsa unor locuinţe sociale”, ne-a declarat Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina. (A.N.)

“Caracatiţa” a blocat 1.427 maşini în anul 2008

Prima lună a oricărui an este destinată şi retrospectivelor sau bilanţurilor pentru anumite activităţi ale anului trecut. Una dintre activităţile administraţiei locale al cărui bilanţ a fost prezentat de purtătorul de cuvânt al Primăriei, Mariana Pătraşca, la ultima conferinţă de presă a Executivului, a fost şi cea de blocare şi eliberare a autoturismelor parcate neregulamentar.Conform acestui bilanţ, în anul 2008, Primăria Câmpina, cu sprijinul Poliţiei Comunitare şi al societăţii de blocare a autoturismelor, a blocat şi eliberat un număr de 1.427 autoturisme parcate neregulamentar. Mai mult, în urma activităţii “caracatiţei”, posesorii autoturismelor blocate au fost amendaţi, conform Codului Rutier, pentru parcare neregulamentară, sumele încasate la bugetul local fiind de 440,06 milioane lei vechi.Potrivit acestor date, lunar, sunt blocate aproximativ 119 autoturisme, iar amenzile încasate, tot lunar, ar fi în cuantum de 36,67 milioane lei vechi.Dacă este mult sau puţin vă lăsăm pe dvs. să apreciaţi, dar trebuie spus că, pe parcursul anului trecut, ţarcul din spatele Casei Tineretului, amenajat pentru a fi depozitate aici maşinile blocate, a fost în permanenţă gol.(Al. NECULAI)

Pe scurt...

Băsescu vrea jucărie nouă! Prezentarea raportului Administraţiei Prezidenţiale, privind modificarea Constituţiei, a aprins scena socio-politică a României. În vreme ce nimeni nu se ocupă de luarea măsurilor necesare pentru rezolvarea problemelor cu gazele naturale, cu creşterea cursului euro, cu numărul tot mai mare de şomeri, cu îndeplinirea promisiunilor electorale (multe şi importante pentru cetăţeni) în schimb, Băsescu a găsit rezolvarea tuturor problemelor - republică semiprezidenţială, posibilitatea preşedintelui de a dizolva oricând Parlamentul (care, în opinia preşedintelui, ar fi suficient într-o singură Cameră) şi o altă împărţire administrativ-teritorială. Nu ne propunem să despicăm firul în patru pentru fiecare dintre “cele zece porunci” prezentate de preşedintele-jucător, deşi s-ar merita... Totuşi, când se va opri acest circ? Când nu se vor mai face legi după cum vor unii sau alţii? Constituţia nu ar trebui să reprezinte doar un set de principii, pe care preşedinţii să şi le însuşească şi nu să încerce să le modifice, de cele mai multe ori după chipul şi asemănarea lor?
Regele Mihai a primit peste 7.000 hectare pe Valea Prahovei După ce a primit castelele “Peleş” şi “Pelişor”, fostul suveran al României, Regele Mihai, a intrat oficial în posesia a peste 7.000 de hectare, în special, pe Valea Prahovei, dar şi în localităţile Secăria şi Valea Doftanei. Astfel, în urma hotărârii Comisiei Judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate, care funcţionează în cadrul Prefecturii, fostul suveran al României a devenit proprietarul următoarelor suprafeţe importante: 1.238,5 hectare la Sinaia, 2.529,7 hectare la Buşteni, 3.055,7 hectare la Azuga, inclusiv mai multe clădiri, printre care şi cabana Ocolului Silvic, 69,3 hectare la Comarnic, 149 hectare la Secăria şi 96,5 hectare la Valea Doftanei. În total, 7.138,7 hectare de teren, la care se mai adaugă alte aproximativ 1.800 de hectare în judeţul Braşov.
Carte de telefonie... mobilă Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, Liviu Nistoran, a anunţat că va fi demarat un proiect de realizare a unui registru al abonaţilor din reţelele de telefonie mobilă. Ceea ce se ştia a fi cartea de telefon pentru telefonia fixă, se doreşte a fi acest registru al abonaţilor pentru telefonia mobilă. Indiferent de reţeaua în care se află, toate persoanele care au telefon mobil vor fi trecute într-o bază de date. Baza de date va conţine atât numerele de telefon ale tuturor persoanelor care au un telefon mobil, cât şi datele de identificare ale acestora. Autorităţile au stabilit, însă, pentru evitarea oricăror probleme, că utilizatorii trebuie să îşi dea acordul dacă vor să apară în acest registru. Baza de date urmează să fie realizată de un furnizor care va fi desemnat în urma unei licitaţii. Apoi, odată ce va fi gata, ea va putea fi accesată pe internet de oricine, accesul la aceasta fiind gratuit pentru toţi utilizatorii. Liviu Nistoran a precizat la momentul anunţului că speră ca acest proiect să fie gata până la finalul lunii octombrie.

Gata cu sărbătorile În primele zile ale săptămânii trecute, pe arterele principale ale localităţii s-a derulat operaţiunea de ridicare a ornamentelor de sărbători şi a tuturor instalaţiilor care ne-au bucurat ochii încă de dinaintea alegerilor parlamentare şi pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă. Toate ornamentele au fost depozitate la loc sigur. Până şi bradul portocaliu (din fier şi pânză), dăruit de organizaţia PD-L administraţiei locale a luat drumul depozitelor până la... iarna viitoare.
Prahova, în topul firmelor insolvente 14.483 de firme au intrat în insolvenţă anul trecut, în creştere cu 75% faţă de nivelul din 2007, când 8.297 de societăţi au ajuns în situaţia de a nu mai dispune de fonduri pentru a-şi plăti datoriile, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme intrate în insolvenţă în 2008 provin din Bucureşti, respectiv 1.721 de societăţi, cu 14% mai multe decât în anul precedent. Capitala este urmată de judeţul Timiş, cu 983 de firme, în creştere cu 54% faţă de 2007, şi de judeţul Vrancea, cu 650 de societăţi care nu au mai avut bani pentru plata datoriilor, de peste cinci ori mai multe faţă de anul anterior. În top urmează Prahova, cu 654 de firme (în creştere cu 330% faţă de 2007) şi Cluj, cu 600 de societăţi, cu 266% mai mult faţă de anul anterior.
Câte 200 euro pentru 182 familii 182 de tinere familii aflate la prima căsătorie au solicitat Primăriei Câmpina, anul trecut, sprijinul financiar acordat de la bugetul de stat în valoare de 200 euro. Suma totală acordată anul trecut în baza Legii nr. 396/2006 s-a ridicat la 132.326 RON.

Suveniruri de Câmpina La unul dintre magazinele cu profil de artizanat şi suveniruri din localitate, se pot achiziţiona diferite obiecte specifice, care au diverse simboluri ale municipiului Câmpina. Fie că este vorba de stema localităţii, de Casa cu Grifoni (sediul Primăriei), de Castelul “Julia Hasdeu” sau de Muzeul Memorial “Nicolae Grigorescu”, un întreprinzător isteţ le-a pus pe diverse obiecte - ceasuri de perete, mouse-pad-uri etc. Astfel, toţi cei interesaţi pot face un cadou inedit legat de Câmpina.
593 autorizaţii de construcţie în 2008 În cursul anului 2008, Biroul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Câmpina a eliberat 1.051 certificate de urbanism şi 593 de autorizaţii de construcţie pentru locuinţe, birouri, anexe gospodăreşti şi spaţii comerciale. Toate aceste acte sunt eliberate în baza Legii nr. 50/ 1991, iar orice persoană interesată în obţinerea unui asemenea act se poate adresa biroului respectiv. Date despre documentele necesare se găsesc la acelaşi birou.
A început plata impozitelor locale Din data de 12 ianuarie, ghişeele Direcţiei Economice sunt deschise pentru plata taxelor şi impozitelor locale aferente anuluii 2009. Persoanele fizice, care vor plăti integral obligaţiile către bugetul local până la data de 31 martie, beneficiază de o reducere de 10%. Termenul limită de achitare a taxelor şi impozitelor locale este 30 septembrie. Conform directorului Direcţiei Economice, Gheorghe Ecaterinescu, “ritmul de colectare este unul bun, dacă avem în vedere că încasăm zilnic 7-800 milioane lei vechi, fără a se crea aglomeraţie la ghişeele Direcţiei”.
Miliarde pentru asistenţa socială Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Câmpina a înregistrat, în anul 2008, un număr de 170 famili şi persoane singure care au beneficiat de ajutor social, în valoare totală de peste 3,6 miliarde lei vechi. De asemenea, s-a acordat contravaloarea în lei a trusoului pentru nou născuţi, existând 271 solicitări, pentru care s-au cheltuit 406,5 milioane lei vechi. Din această lună, nivelul venitului minim garantat a fost indexat, fiind acum cuprins între 1,08 milioane pentru o singură persoană şi 4,02 milioane pentru familiile din cinci persoane. (Alexandru NECULAI)

Cronica neagră

Băutura... la volan. În ziua de 13 ianuarie, în jurul orei 1.30, poliţiştii din Câmpina l-au depistat pe Ionuţ V., de 39 ani, din comuna Cornu, care conducea un autoturism marca “Dacia 1310” pe B-dul. Carol I, din municipiul Câmpina. În urma verificărilor efectuate de poliţişti cu aparatul etilotest a rezultat că Ionuţ V. avea 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul autoturismului a fost condus la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, bărbatului i-a fost întocmit dosar penal conform prevederilor O.U.G. 195/2002 R., pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.
Îngheţat. Poliţiştii au fost sesizaţi în ziua de 13 ianuarie, în jurul orei 15.15 asupra faptului că Gheorghe T., de 72 ani, din comuna Adunaţi, este în stare de inconştienţă la domiciliul său. Odată cu poliţiştii la locuinţa bărbatului a sosit şi o ambulanţă, medicii constatând că starea bărbatului era cauzată de hipotermie şi subnutriţie. Omul a fost internat la Spitalul Municipal Câmpina.
13, zi cu ghinion. Tot în ziua de 13 ianuarie, în jurul orei 9.45, Constantin S., de 36 ani, din comuna Cornu, în timp ce conducea o autoutilitară marca “Ford”, pe strada Republicii, din Breaza, l-a surprins şi accidentat uşor pe Constantin B., de 30 ani, din aceeaşi localitate, care traversa partea carosabilă prin loc nepermis şi fără să se asigure. În urma verificărilor efectuate cu aparatul etilotest, a rezultat că victima avea 1,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Incendiu la Şotrile. În dimineaţa zilei de 14 ianuarie, la locuinţa Mariei C., de 71 ani, din Şotrile a izbucnit un incendiu. Pompierii au sosit când locuinţa era cuprinsă de flăcări în proporţie de 70%. Proprietara a suferit arsuri pe faţă, membre şi coapse, prejudiciul fiind estimat la 200 milioane. Cauza cea mai probabilă - un coş de fum neprotejat termic faţă de bunurile combustibile aflate în apropiere.
A intrat în stâlp, fără permis. Fără a avea permis de conducere, Valentin F., de 20 ani, din Măgureni, s-a suit la volanul unui autoturism “Dacia 1300”. Nu a apucat să meargă prea mult, iar la un moment dat, pe un drum din localitate, a pierdut controlul direcţiei autovehiculului şi a intrat într-un stâlp de susţinere a cablurilor electrice. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a lui Costin B., de 23 ani, din localitate, pasager în autoturism. Acum, Valentin F. va trebui să răspundă pentru fapta comisă în noaptea de 14 spre 15 ianuiarie, la puţine minute după miezul nopţii. (Grupaj de Al. NECULAI)

Unirea şi-a reluat pregătirile

Echipierii singurei formaţii din Câmpina care activează în eşalonul de elită al fotbalului judeţean, Unirea Câmpina, s-au reunit sâmbătă, 17 ianuarie, pentru prima dată în acest an. Sub comanda aceluiaşi colectiv tehnic, condus de Marius Pălănceanu, secondat de Daniel Corcodel, au răspuns prezent toţi jucătorii din lotul formaţiei câmpinene. De altfel, antrenorul Marius Pălănceanu ne mărturisea că “în linii mari va fi păstrat acelaşi lot de jucători, pe care l-am avut în prima parte a acestui campionat. Ar mai fi nevoie de vreo doi-trei jucători, dar trebuie să vedem care vor fi posibilităţile materiale”.Primele antrenamente vor fi cele specifice acestei perioade de reacomodare la efort, urmând ca intensitatea antrenamentelor să crească pentru necesarele acumulări, mai ales la capitolul fizic. Pălănceanu speră şi într-un stagiu de pregătire centralizat, ale cărui efecte s-au văzut anul trecut. (A.N.)

Hagianu lucrează pe trei fronturi

Unul dintre cluburile nou apărute în peisajul sportiv câmpinean este Hagianu Mircea Junior, club înfiinţat chiar de tehnicianul Mircea Hagianu. La clubul său, Hagianu are mai multe echipe înscrise în diverse campionate. Astfel, cadeţii (născuţi după 1995), ocupă locul 3 într-o grupă din care mai fac parte opt (!) echipe ale FC Petrolul, iar copii (născuţi în anii 1996 şi 1997) ocupă locul 8 într-o grupă cu aceeaşi componenţă. O altă grupă de copii născuţi între 1998 şi 2000 participă numai la competiţii de sală sau pe teren redus. “În total, am între 100 şi 150 de copii, cei mai mici fiind grupa de 4-6 ani. Noi am reluat pregătirile încă din 5 ianuarie, dar sunt destule probleme. Cam jumătate dintre aceşti copii sunt navetişti, părinţii nu-şi pot lăsa copiii singuri pentru că pe străzile Câmpinei sunt haite de câini şi borfaşi, cerşetori minori, care se iau de aceşti copii şi le fac probleme. Mai sunt şi părinţi care nu-i mai lasă pe copii după ce au o notă mai slabă la şcoală, dar sunt şi profesori - la şcolile din Băneşti şi Urleta - care refuză să-i lase pe copii la fotbal, susţinând că «la fotbal primesc o educaţie proastă»! Cum se poate aşa ceva?!” - ne-a declarat Mircea Hagianu.Tehnicianul câmpinean nu activează numai la acest club. “Din octombrie 2008 sunt şi antrenor la Cheile Doftanei Brebu, în Liga A. Sunt băieţi buni acolo, care au avut nevoie de o mobilizare psihică şi de impunerea unei discipline tactice. Pe 16 ianuarie am reluat pregătirile şi la Brebu, cu patru antrenamente pe săptămână”.În fine, dar nu în cele din urmă, Hagianu este antrenorul secund la echipei naţionale feminine a României. “Ultimul meci din 2008 a fost în Suedia, acasă la vicecampioana mondială, în preliminariile pentru Campionatul European. Am luat bătaie cu 2-0, dar la final întreg stadionul s-a ridicat în picioare şi a aplaudat ambele echipe. Următoarea acţiune a lotului naţional este un meci amical, în luna martie, cu echipa Belgiei, dar se încearcă şi găsirea unor soluţii financiare pentru un stagiu de pregătire centralizat până atunci”, ne-a mai spus Mircea Hagianu. În calitate de antrenor secund al acestui lot naţional, tehnicianul câmpinean va participa, în perioada 20-22 ianuarie, la Mogoşoaia, la cursurile UEFA pentru antrenori, la care vor fi prezenţi profesori din Marea Britanie şi Japonia. De asemenea, Hagianu face parte şi din Comisia Tehnică a AJF, poziţie din care predă cursuri aspiranţilor la licenţa C de antrenor, printre care sperăm să se afle şi cât mai mulţi câmpineni. (A.N.)

Perspective frumoase pentru juniorii de la FCM Câmpina

Formaţia de juniori a clubului FCM Câmpina, născuţi în anii 1994 - 1995, au avut un parcurs destul de bunîn prima parte a campionatului judeţean, ceea ce a şi dus în clasarea lor pe locul al doilea. Din aceeaşi grupă mai fac parte Petrolul Ploieşti (liderul grupei), Avântul Măneciu, Unirea Lipăneşti, Petrolul Mălăieşti, CS Slănic, Petrolul ‘95 Ploieşti.În tur, FCM Câmpina are numai două înfrângeri (2-3 cu Avântul Măneciu şi 0-6 cu Petrolul Ploieşti), iar restul victorii: 3-0 cu Petrolul ‘95 Ploieşti, 6-1 cu CS Slănic, 4-3 cu Unirea Lipăneşti, 3-0 cu Petrolul Mălăieşti.Antrenorul acestei formaţii, Cristian Dumitru, se declară încrezător în potenţialul multora dintre componenţii echipei de juniori a FCM Câmpina. “Sunt câţiva jucători de real talent, care au perspective frumoase dacă se vor ţine de treabă şi vor fi serioşi. Ar fi vorba de căpitanul Chivu, dar şi de Ghindă sau Anton. Această echipă are un mare avantaj - disputăm meciurile de pe teren propriu chiar pe stadionul Poiana, găsind înţelegere şi sprijin la Dan Ştefan Chiţu, fostul preşedinte al clubului, şi la Andrei Hortopan, directorul societăţii Petroutilaj. Având acest avantaj,am disputat foarte multe partide amicale cu celelalte formaţii de juniori din Câmpina, antrenate de Roberto Opaţchi şi Mircea Hagianu”, ne-a precizat antrenorul Cristian Dumitru. Echipa de juniori a FCM Câmpina a reluat pregătirile încă din 5 ianuarie, iar tehnicianul acestei formaţii speră ca dintre actualii săi elevi să se ridice şi viitori componenţi ai unor formaţii din primele eşaloane ale ţării.
Lot: Pană, Căruntu - portari; R. Tudor, Zamfir, C. Secăreanu, Muşa, Albu, Epure, D. Berechet, D. Acatrinei - fundaşi; Tudose, Anton, Chivu (căpitanul echipei), M. Secăreanu, S. Neculaie, R. Berechet - mijlocaşi; Ghindă, Tăbăraş, Vinleţ, C. Acatrinei, Fl. Neculaie, Răducu - atacanţi. (Al. NECULAI)