26 ianuarie 2009

Un câmpinean îl denunţă pe primarul Tiseanu şi-şi caută dreptatea prin tribunale

Despre spiritul civic s-au scris cărţi, adevărate enciclopedii... În România, în general, iar Câmpina nu putea face excepţie, acest spirit este destul de... subţire. Poate tocmai de aceea încăpăţânarea cu care un om se luptă cu autorităţile locale, cu un întreg sistem şi, nu în cele din urmă, cu justiţia, pare a fi pentru mulţi ceva dincolo de limita obişnuitului. Nu. Este doar normalitatea. Dar când toată lumea este obişnuită cu anormalul, a veni cineva care să se încăpăţâneze în a demonstra cu acte şi legi în mână că are dreptate, luptându-se cu primarul şi administraţia locală, iar când justiţia nu-i dă dreptate se luptă şi cu aceasta, tinde să devină pentru mulţi o acţiune la limita nebuniei.În aceste condiţii generale se înscrie şi cazul de faţă. Administraţia locală a realizat o parcare pe Strada Bucea, dublată de ceea ce autorităţile numesc a fi un parc de joacă. De aici au început toate probleme. Unul dintre locatarii blocurilor din zonă - Grigoare Ioan Băiatu - a luat calea demersurilor. A pornit de la Primărie şi a ajuns la instituţii centrale cu atribuţii de control. În cele din urmă s-a adresat justiţiei.
Plângere penală împotriva primarului Tiseanu
La 1 martie 2007, Grigore Ioan Băiatu înaintează prim-procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina o plângere penală împotriva primarului municipiului Câmpina, Horia Tiseanu. Şi-şi motivează plângerea astfel: “Este vorba de amenajarea spaţiului dintre blocurile 37 şi 38 de pe Strada Bucea, unde Primăria Câmpina a construit un teren de minifotbal, asfaltat, împrejmuit cu plasă de sârmă şi ţevi de metal de cca 3,5m cu porţi pentru fotbal sudate, din metal şi o parcare asfaltată în tot spaţiul rămas disponibil între toate blocurile. Contrar prevederilor legale, cei cca 400 de cetăţeni din cele patru blocuri nu au fost consultaţi ca să se realizeze spaţiul respectiv. Cetăţenii doreau un spaţiu verde cu gazon, alei cu bănci şi un parc de joacă cu leagăne, tobogane, groapă cu nisip pentru copii mici. Toate acestea fiindcă în blocurile respective 80% dintre locatari sunt pensionari cu nepoţi sau familii cu copii mici...”
Acuzaţii grave
Partea interesantă şi spectaculoasă a plângerii de-abia acum urmează: “Cauza plângerii penale - spaţiul menţionat trebuia amenajat, dar primarul nu a iniţiat o consultare cu locatarii cvartalului de locuit. Dl. primar, având un coleg de partid prieten, cu o societate comercială de construcţii - “Berconst” SA - care are locuinţa - o casă fără curte, situată chiar unde s-a făcut terenul de minifotbal, pe Strada Bucea. Numele lui - Iulică Berechet. Familia respectivă are patru copii, care efectiv nu au unde să se joace, neavând curte. Şi atunci, ce s-au gândit? Hai să facem o afacere! În complicitate cu primarul rezolv două probleme în aceeaşi acţiune - fac teren de fotbal pentru copii, că tot nu au unde să se joace, iar fiind constructor, iau eu lucrarea încredinţată direct de primar, ocazie cu care şi eu şi primarul punem mâna pe nişte bani, că tot sunt banii contribuabililor. Paralel cu asfaltarea terenului, respectivul Berechet Iulică îşi construieşte încă o aripă a propriei case. Nisipul, pietrişul, cimentul au fost descărcate în aceeaşi grămadă şi se lua concomitent pentru ambele lucrări. În concluzie se face un fals, în sensul că planul lucrărilor este făcut ca parcare şi loc de joacă pentru copii, iar în realitate este teren de minifotbal şi parcare, toate spaţiile fiind asfaltate. Am sesizat în scris Primăria Câmpina, Consiliul Judeţean, Prefectura, Ministerul Administraţiei şi Internelor din cauza zgomotului şi gălăgiei permanente provocate de tinerii care joacă fotbal de la 8 dimineaţa şi până spre orele 23.30. Toţi locatarii sunt deranjaţi, stresaţi de zgomot, pasibili în mod cert să se îmbolnăvească de nervi şi stres. Nu este posibil şi legal să construieşti o sursă de zgomot permanentîntr-un cvartal de locuit. Acolo locuiesc oameni. Planul construcţiei şi construcţia în sine încalcă Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, care prevede un minim de 10metri între parcare şi ferestre, Legea nr. 61/1991, art. 2, pct. 28, privind liniştea şi ordinea publică”.Acesta a fost momentul implicării justiţiei în acest caz. Până atunci fusese un şir lung de corespondenţe între Grigore Ioan Băiatu şi diverse autorităţi, despre care se aminteşte inclusiv în plângerea penală din 1 martie 2007. Care au fost, însă, răspunsurile autorităţilor? Aflaţi din rândurile care urmează.
Primăria încurcă parcarea cu... locul de joacă
În urma uneia dintre primele adrese semnate de Grigore Ioan Băiatu, Primăria i-a răspuns în data de 6 octombrie 2006. Printre altele, în documentul administraţiei locale se precizează: “Intenţia Primăriei Câmpina a fost bună, dorind să execute o parcare civilizată (asfaltată), în condiţiile în care tinerii, dorind să facă sport, s-a amenajat un teren închis pentru joacă, în felul acesta, evitând jocul în parcare şi deplasarea tinerilor în baruri. Referitor la distanţele privind amplasarea terenului de joacă, din constatările efectuate de Poliţia Sanitară Câmpina a reieşit că, în conformitate cu Ordinul nr. 536/1997, acestea sunt legale (mai mari de 10 m). La propunerea dvs. privind amenajarea unui parc de odihnă vă informăm că nu este teren suficient, dar vor fi montate bănci în miniparcul de distracţii. La punerea în funcţiune a obiectivului, Primăria va institui un program de funcţionare (afişat la loc vizibil), care trebuie obligatoriu respectat. De respectarea programului vor fi împuternicite Asociaţiile de Proprietari cu sprijinul Poliţiei Comunitare”. Înainte de orice alt comentariu, trebuie făcută o precizare: construcţia frazelor citate este reprodusă fidel din documentele oficiale!Ce ar mai fi de spus? Primăria confundă în mod regretabil referirile la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997, aplicându-le la terenul de joacă şi nu la parcare. Şi asta în ciuda faptului că ordinul este destul de clar şi pentru un novice în ale chichiţelor juridice. Astfel, ordinul amintit se referă la art. 3, alin. c) la: “spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zonă trebuie să fie situate la distanţe de minim 10 metri de ferestrele camerelor de locuit”.Primăria nu poate invoca nici implicarea “Poliţiei Sanitare” atâta vreme cât, într-un răspuns adresat lui Grigore Ioan Băiatu, Autoritatea de Sănătate Publică Prahova susţine negru pe alb: “Urmare a sesizării dvs. referitoare la disconfortul produs populaţiei din zonă de amplasarea unei parcări auto în apropierea loicuinţei dvs, a fost efectuată inspecţia sanitară la faţa locului, ocazie cu care s-a constatat că nu se respectă distanţa de protecţie sanitară a locuinţelor de minim 10 metri, reglementată sanitar”.În ciuda faptului că atâta Autoritatea de Sănătate Publică, dar, mai ales, Corpul de Control al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au solicitat Primăriei Câmpina intrarea în legalitate din acest punct de vedere, nici până astăzi nu s-a realizat nimic...În schimb, iar asta denotă justeţea demersului realizat de Grigore Ioan Băiatu, administraţia locală a desfiinţat porţile de fotbal şi a instalat în “cuşca” respectivă două mese de tenis şi câteva măsuţe pentru şah sau table, activităţi mult mai puţin producătoare de zgomot.
MIRA cercetează cum s-au cheltuit banii
Răspunsul formulat de Corpul de Control al MIRA, sub numărul 113.350 din 12 iulie 2007, face, însă, o altă referire interesantă: “S-a solicitat Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova efectuarea unor cercetări, potrivit competenţelor, în legătură cu modul în care primarul municipiului Câmpina, numitul Horia Tiseanu, a plătit suma de 61.101,67 RON la SC Berconst SRL Câmpina, fără a avea aprobarea Consiliului Local al municipiului Câmpina”.Lucruri foarte interesante, asupra cărora administraţia locală a păstrat cu stricteţe o discreţie (aproape) totală.
Parchetul dă NUP
În urma plângerii penale a lui Grigore Ioan Băiatu împotriva primarului municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, procurorul Onea dă soluţia de neîncepere a urmării penale, celebrul NUP. Această soluţie a venit la data de 6 octombrie 2008. Băiatu nu se lasă şi, la 14 noiembrie 2008, formulează o plângere către prim-procurorul Graure împotriva soluţiei procurorului Onea. Pe pagini întregi sunt explicate încălcările a numeroase acte normative. Şi vom da un singur exemplu: “Lucrările au început la 1 iulie 2006, iar recepţia este realizată la 18 aprilie 2007. După exact o lună, pe 17 mai 2007, apare procesul verbal nr. 10.022, scris de mână, care se referă la discuţii (!) fără documente scrise despre locul de joacă şi miniterenul de fotbal. Nu apare nici un plan al modificărilor «discutate», nici un amplasament pentru terenul de joacă şi minifotbal, nu apare nici un deviz suplimentar. Cine plăteşte? Cât plăteşte? Mister. În procesul verbal menţionat, «discuţiile» se poartă între personaje noi şi primarul Horia Tiseanu, persoane fizice, fără împuternicire prin procese verbale de şedinţă ale Asociaţiei de Proprietari, nimic scris cu reprezentanţii asociaţiei, nimic despre consultare, votarea hotărârii asociaţiei, data şi ora ţinerii prin convocare a şedinţei, tematică etc.”. Şi este numai un exemplu din zecile de pagini...La 19 noiembrie 2008, prim-procurorul Graure emite o rezoluţie prin care respinge acţiune formulată de Grigore Ioan Băiatu.
Punct şi de la capăt
Omul nu se lasă. La 8 decembrie 2008 se adresează preşedintelui Judecătoriei Câmpina, formulând plângere împotriva rezoluţiei prim-procurorului Graure. În simplitatea sa, pledoaria lui Grigore Ioan Băiatu este una deosebită: “Din această plângere nu beneficiez de nici un folos material sau de altă natură şi nu am nimic personal împotriva d-lui Tiseanu. Am sesizat, în calitate de cetăţean, cu drepturi şi obligaţii, cu conştiinţă civică. Am 70 de ani, sunt suferind de boli cronice, dar nu am putut să nu sesizez anumite fapte ce le-am considerat ilegale şi în dispreţul cetăţenilor”.Mai mult, pe 23 decembrie, Băiatu a solicitat numirea unui avocat din oficiu, pentru că “pensia este mică şi nu-mi permite o astfel de cheltuială”.Săptămâna trecută a avut loc primul termen, instanţa respingând acţiunea formulată de Grigore Ioan Băiatu. Mai mult, l-a obligat la plata unor cheltuieli de judecată de 109 RON, o sumă imensă pentru pensia sa. Omul a făcut recurs şi aşteaptă ca justiţia să fie dreaptă cu el şi cu această localitate. Ştie că justiţia e bine să fie oarbă, dar în cazul său pare, mai degrabă, chioară...Oricum, vom reveni!

Aproape 84 miliarde lei vechi pe an pentru salariile angajaţilor Primăriei

Salariul mediu brut din Primăria Câmpina - peste 14,3 milioane lei vechi
Uneori, sporurile şi indemnizaţiile dublează salariul
Să fi angajat la Primărie, cel puţin la Câmpina, pare a fi o treabă tare bună. Şi cum să nu fie aşa, când avantajele, cel puţin de ordin material, sunt apreciabile. Într-atât de apreciabile încât au ajuns să existe cazuride oameni, din sistemul bancar, care se reorientează pentru a fi angajaţi în administraţia locală!Conform datelor pentru anul 2008, cheltuielile de personal ale Primăriei Câmpina au fost de 28.591.647 RON, adică peste 285 miliarde lei vechi. Cea mai mare parte a acestei sume este direcţionată către învăţământ - 20.214.266, în vreme ce pentru angajaţii Primăriei a fost alocată - şi cheltuită - de la bugetul local suma de 8.377.381 RON, adică aproape 84 miliarde lei vechi!De asemenea, în decembrie 2008, salariul mediu brut din Primăria Câmpina a fost de 1.435 RON, adică 14,35 milioane lei vechi, în condiţiile în care salariul mediu nominal brut din noiembrie 2008 a fost de 1.844 RON, adică 18,44 milioane lei vechi, conform Institutului Naţional de Statistică.În schimb, numeroşi angajaţi ai Primăriei Câmpina se “scot” foarte bine cu sporurile şi indemnizaţiile pe care le primesc prin lege sau ca efect al aplicării unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. Astfel, sporul de vechime este situat între 5 şi 25%, iar sporul de dispozitiv este de 25%. De asemenea, salariaţii cu funcţii de conducere mai primesc o indemnizaţie de 50%. În aceste condiţii, cei mai mulţi dintre şefii de servicii din cadrul Primăriei, care au o vechime consistentă, ajung să-şi dubleze practic salariul de bază. Dar acestea nu sunt singurele avantaje. În urma negocierilor purtate de sindicat, la semnarea contractului colectiv de muncă, aprobat prin Hotărârea 110/28 septembrie 2006 a Consiliului Local, salariaţii Primăriei mai beneficiază de: spor de 25% pentru munca prestată în timpul nopţii, echivalentul unui salariu de bază ca indemnizaţie pentru refacerea capacităţii de muncă odată cu plecarea în concediul de odihnă, contravaloarea aferentă tichetelor de masă, ajutoare de Crăciun şi Paşte echivalente cu un salariu mediu brut pe economie (jumătate din acesta pentru fiecare sărbătoare) şi echivalentul unui salariu mediu brut pe economie pentru două ţinute.Ironie sau nu, singurii din Primăria Câmpina care nu beneficiază de nici un spor sau indemnizaţie sunt primarul şi viceprimarul. Astfel, se ajunge la situaţia - deloc normală - ca unii dintre directorii de servicii sau instituţii din subordinea Primăriei, dacă mai au şi diverse titluri ştiinţifice, pentru care se acordă sporuri suplimentare, cumulează un venit superior celui al edilului-şef sau al adjunctului său.

Părinţii nu mai vor să-şi lase copiii la Mecanică 2 din cauza violenţelor

Instituţia de învăţământ cu cele mai mari probleme din punct de vedere al discplinei şi al ordinei pare a fi Grupul Şcolar Construcţii de Maşini, mai cunoscut în urbe sub vechea denumire de “Mecanică 2”.Situaţia a fost comentată chiar şi de inspectorul şcolar general adjunct al judeţului, prof. Gheorghe Borovină. Acesta recunoaşte că situaţia a scăpat de sub control şi trebuie găsită urgent o soluţie. “Sunt copii de la clasa I până la clasa a XII-a. Ştim că sunt probleme acolo, mai ales că şcoala este amplasată într-o zonă periculoasă. Problemele s-au acutizat şi trebuie să găsim, rapid, o rezolvare a situaţiei”, a explicat prof. Borovină. Părinţii sunt decişi, însă, să nu-şi mai trimită copiii la şcoală, de teamă că aceştia ar putea să cadă victime agresiunilor. “Sunt copii de bani gata, cu părinţii plecaţi în străinătate, care fac legea în şcoală. Am văzut liceeni bătuţi crunt de elevi de clasa a V-a. Mă înspăimântă că dacă acum, la 14-15 ani, fac aşa, ce se va întâmpla când vor creşte?”, s-a întrebat, retoric, mama unui elev de aici. Tot mai mulţi părinţi sunt decişi să nu-şi mai lase copii la această şcoală până nu se introduce paza permanentă.

A scăpat dintr-un accident, dar a murit în maşina Poliţiei, într-un alt accident

Caz incredibil, rarisim, petrecut vineri seară pe Calea Dacia, chiar la intrarea în Câmpina. A avut loc un accident pe DN1, o tamponare. Poliţia a sosit la faţa locului, iar printre primele măsuri luate a fost şi transportarea la spital a conducătorului auto implicat în accident, pentru a-i fi prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Toate bune şi frumoase, numai că, la întoarcerea de la spital spre locul accidentului, maşina Poliţiei, cu numărul de înmatriculare MAI 27062, condusă de Adrian N., de 32 ani, din Câmpina, a fost lovită de un alt autoturism, care nu i-a acordat prioritate. Este vorba de un VW Golf condus de Alexandru B., 29 ani, din Poiana Câmpina. Maşina Poliţiei a fost proiectată într-un autoturism Opel, condus de Dumitru U., de 59 ani, din Băneşti. Accidentul a avut loc pe Calea Dacia, iar în urma impactului, conducătorul auto din primul accident, Vasile I., de 59 ani, din Cocorăştii Mislii, aflat pe bancheta din spate, a fost rănit mortal, în vreme ce doi poliţişti - şoferul şi un pasager - au fost şi ei accidentaţi, dar mai puţin grav. De asemenea, şoferul maşinii care nu a acordat prioritate poliţiştilor a fost şi el rănit.În urma acestui al doilea accident, intarea în Câmpina dinspre Băneşti a fost blocată mai bine de o oră.

“Dorel” din gară

Muncitorilor de la PORR le-au căzut şinele din vagoane
Miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 11.25, în Gara Câmpina a avut loc un incident. Angajaţii societăţii austriece PORR, cea care lucrează la realizarea modernizării segmentului feroviar cuprins între Câmpina şi Predeal, au avut de mutat nişte şine dintr-un loc în altul. Le-au încărcat într-un vagon descoperit, dar nu le-au asigurat corespunzător, astfel încât, la primul macaz, din cauza balansului şi a greutăţii, mai multe şine s-au răsturnat într-un zgomot asurzitor. Mai mult, şinele au căzut pentru firul principal de circulaţie Bucureşti - Braşov, întreaga operaţiune de eliberare a zonei durând aproximativ 35 de minute. Norocul muncitorilor “marca Dorel” a fost acela că era exact intervalul orar în care nu trece prin zonă nici un tren de persoane, iar marfarele au fost oprite în staţiile Floreşti sau Comarnic, până la eliberarea căii de rulare. De altfel, chiar şi linia de înaltă tensiune este scoasă de la reţea, între 10.55 (când pleacă acceleratul Bucureşti Nord - Timişoara) şi 12.54 (când soseşte rapidul Lokoshaza - Bucureşti Nord) derulându-se cele mai importante lucrări la modernizarea căii ferate. În incident nu a fost nimeni rănit, dar neglijenţa angajaţilor societăţii austrice este una condamnabilă. Cu atât mai mult cu cât PORR, la care lucrează “meseriaşii” - eroii acestei întâmplări - încasează pentru această lucrare aproape 140 milioane euro! Se impune o precizare - muncitorii sunt români.

Au început înscrierile în clasa I pentru anul şcolar viitor

Şcoala Centrală, singura instituţie la care nu s-a dat startul înscrierilor!
Până la 20 martie trebuie să se încheie înscrierile în clasa I pentru anul şcolar 2009-2010. În aceste condiţii, la cele mai multe şcoli generale au şi început înscrierile.Cu o singură excepţie - Şcoala Centrală, fosta Generală 2. Nimeni nu a putut explica decizia conducerii acestei şcoli ca înscrierile să se desfăşoare în perioada 2 - 19 martie. În absenţa directorului Necula, celelalte cadre didactice au ridicat din umeri atunci când au fost întrebate de motivele care stau la baza acestei decizii, în condiţiile în care toate celelalte şcoli din Câmpina sunt în plin proces de înscriere a viitorilor şcolari.Astfel, la Şcoala “Ion Câmpineanu” sunt preconizate trei clase I, iar până în acest moment s-au înscris 28 de copii. Nu se pune, însă, problema să nu se realizeze cele trei clase, pentru că, după desfiinţarea Şcolii Generale nr. 5, pentru copiii din cartierul Slobozia aceasta este cea mai apropiată instituţie de învăţământ. La Şcoala Generală nr. 3, din cartierul Voila, este preconizată o clasă, pentru care s-au înscris deja 10 copii.La Şcoala Generală nr. 4, care funcţionează pe Strada Goleşti, dar aparţine de Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu”, s-au înscris 32 de copii.La Şcoala Generală nr. 6, din cartierul Turnătoriei, este preconizată o singură clasă pentru care s-au înscris 11 viitori şcolari.Mult mai multe clase are în vizor conducerea Şcolii “B.P. Hasdeu”. Aici sunt preconizate trei clase pentru care s-au înscris 25 de elevi, dar conducerea nu are nici o emoţie că toate locurile vor fi ocupate, ba, mai mult, la fel ca şi în anii trecuţi, la un moment dat vor fi nevoiţi să mai refuze copii.În fine, dar nu în cele din urmă, la Şcoala Generală nr. 8 s-au înscris 30 de elevi pentru trei clase.Conform normelor elaborate de ministerul de resort, numărul de elevi dintr-o clasă trebuie să fie cuprins între 16 şi 30, doar în situaţii speciale, pentru localităţile izolate, acceptându-se crearea de clase sub acest număr minim de elevi.În Câmpina nu se pune problema să nu se înscrie suficienţi elevi pentru toate clasele preconizate. Şi asta pentru că, pe de o parte, estimarea se face în funcţie de datele din recensămitele efectuate de şcoli, iar, pe de altă parte, pentru că şi din afara localităţii vin destui copii pentru a se înscrie în clasa I la o şcoală de... oraş!

Ziua Unirii Principatelor, sărbătorită la Forestier...

Vineri, 23 ianuarie, de la ora 12.30, la Grupul Şcolar Forestier Câmpina a avut loc sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor. Manifestările au fost conduse de directorul Grupului Şcolar Forestier, profesorul de istorie Gheorghe Râncu, acesta vorbind despre însemnătatea actului de la 24 ianuarie 1859 în istoria modernă a României, dar şi despre personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza. Într-o altă prelegere, col (r) Marian Dulă a vorbit despre rolul armatei şi semnificaţia militară a actului istoric de la 24 ianuarie 1859. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Primăriei, ai Consiliului Local,ai Casei de Cultură "Geo Bogza", ai Asociaţiei Veteranilor de Război, Asociaţiei "Cultul Eroilor", Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, precum şi cadre didactice şi elevi. În afara alocuţiunilor despre însemnătatea acestui moment istoric, elevii de la Grupul Şcolar Forestier au prezentat şi câteva momente artistice inspirate din literatura dedicată aceluiaşi moment istoric de acum 150 de ani.
...şi la Unitatea de jandarmi
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Unirea principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, personalul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor pentru Comunicaţii, Informatică şi Logistică Jandarmi Câmpina a organizat şi desfăşurat, în perioada 22 - 23 ianuarie, mai multe manifestări dedicate acestui eveniment din viaţa ţării. Astfel, a avut loc o întâlnire a cadrelor unităţii, în cadrul căreia s-a prezentat o expunere despre însemnătatea acestui eveniment. Printre altele, s-a subliniat că Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stă la baza României moderne şi a formării naţiunii române. Împrejurările istorice nu au permis unirea simultană a celor trei ţări româneşti - Moldova, Transilvania şi Ţara Românească. Statul naţional român s-a format treptat, începând cu unirea din 1859 şi încheindu-se în 1918, când lupta de eliberare naţională a poporului român a fost încununată cu Marea Unire de la 1 Decembrie.Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor, la Unitatea de jandarmi din Câmpina s-au mai desfăşurat şi alte acţiuni, dintre care amintim: concursuri cultural educative“Cupa 24 Ianuarie”, organizarea unei expoziţii de carte în sala de conferinţe a unităţii şi prezentarea unor expuneri ale cursanţilor din unitate, despre importanţa actului unirii.

Copacii de pe bulevard, scoşi pentru a lăsa loc... bordurilor


La începutul săptămânii trecute, Atelierul de Reparaţii Străzi din cadrul Primăriei Câmpina s-a apucat de o lucrare... serioasă. A tăiat mai mulţi copaci de pe bulevard. În zona cuprinsă între intersecţiile Bulevardului Culturii cu străzile Castanilor şi Plevnei, mai mulţi copaci - unii dintre ei vechi de zeci de ani - au fost tăiaţi şi scoşi din rădăcină. Erau copaci pe la umbra cărora s-au plimbat, poate, părinţii şi bunicii noştri. În urma lor au rămas nişte cratere cu un aspect... dezolant. Şi toate astea, pentru ce? În numele modernizării şi ca să fie montate nişte... borduri!!!

Terenul Petrol, tot mai înghesuit!

Bazele sportive nu au reprezentat o prioritate pentru administraţia locală în ultimii... mulţi ani. Ceea ce se întâmplă cu terenul de fotbal de la Căminul Grupului Şcolar Petrol depăşeşte, însă, orice închipuire. Terenul de fotbal este din ce în ce mai... înghesuit. În vreme ce casele dinspre Aleea Parcului au ajuns până la gardul terenului, pe latura dinspre centru este o fabrică de mezeluri, de unde de multe ori se aruncă în incinta Căminului Petrol tot felul de resturi, care adună haite întregi de câini. Mai mult, spre Unitatea de jandarmi, administraţia intenţionează să realizeze un bazin de înot, în vreme ce spre clădirea căminului se pregătesc atleţii lui Nicolae Pavel, iar o aruncare mai lungă a suliţaşilor săi poate ajunge chiar pe terenul de fotbal. Şi atunci?!

A treia încercare de a aproba realizarea unei biserici în curtea Spitalului Municipal

Consilierul local Mihaela Neagu Petrovici a introdus, pentru a treia oară, pe ordinea de zi a dezbaterilor din Legislativul local un proiect pe care colegii săi l-au picat până acum din motive doar de ei ştiute. Le-a fost greu să aducă un argument clar şi de netăgăduit şi atunci au preferat argumentul forţei majorităţii din CL. O majoritate care se află de multe ori departe de necesităţile Câmpinei şi locuitorilor săi...Proiectul în sine este destul de simplu şi pare mai degrabă o formalitate. De zece ani, atât conducerea Spitalului Municipal, cât şi Protoieria se chinuiesc să ridice un lăcaş de cult în interiorul celei de-a doua unităţi medicale din judeţul Prahova. Au avut nevoie de cinci ani pentru a obţine primele aprobări, iar acum - după alţi cinci ani - se lovesc din nou de reticenţa unor consilieri locali, care refuză pur şi simplu să atribuie acest spaţiu pentru edificarea unei biserici. Argumentele invocate au fost de-a dreptul puerile - de la necesitatea asigurăii unui minim de spaţiu verde şi până la necesitatea de a avea un lăcaş de cult, dar care să nu fie numai creştin ortodox, ci deschis tuturor cultelor religioase. În zadar au explicat, atât iniţiatorul proiectului, cât şi reprezentanţii Primăriei, că va rămâne un spaţiu verde în jurul lăcaşului de cult - care, oricum, nu va avea dimensiuni impresionante - sau că acesta va fi deschis oricărui om, indiferent de religia sa... Majoritatea - de conjunctură - creată în Consiliul Local a respins proiectul şi...gata. Poate a treia oară, dacă nu se înfăptuieşte o minune şi se aprobă proiectul, măcar să se explice argumentele care stau la baza unui refuz repetat. Bineînţeles, dacă au ce explica...

PNL Câmpina îşi face propriul site

Chiar dacă a trecut frenezia (specifică perioadelor de campanie electorală) inaugurării de bloguri sau site-uri ale oamenilor politici ori ale formaţiunilor politice, totuşi, PNL Câmpina surprinde prin realizarea propriului site. După cum ne-a asigurat preşedintele interimar al Organizaţiei Câmpina a Partidului Naţional Liberal, Virgil Guran, site-ul www.pnl-campina.ro va deveni funcţional în foarte scurt timp. Să-i fi inspirat pe liberali campania lui Obama, care şi-a atras foarte mulţi susţinători (şi chiar sponsori) prin internet?!

13 milioane euro pentru drumul Câmpina - Valea Doftanei - Braşov

Preşedinţii Consiliilor Judeţene Prahova şi Braşov, Mircea Cosma, respectiv Aristotel Căncescu, s-au întâlnit recent pentru a stabili detaliile unei investiţii foarte importante - drumul Câmpina - Valea Doftanei - Braşov. Va fi o alternativă la DN1, care nu mai face faţă traficului în week-end şi de sărbători, dar şi ruta de bază pentru perioada în care se va lucra la viitoarea autostradă Bucureşti - Braşov. De asemenea, cei doi preşedinţi au stabilit necesitatea realizării unei reţele de drumuri şi în perspectiva organizării în anul 2013 a Festivalului Olimpic al Tineretului European, care va avea loc în staţiunile de pe Valea Superioară a Prahovei. Modernizarea drumului Câmpina - Valea Doftanei - Braşov este estimată la 13 milioane euro.

În buna tradiţie a justiţiei româneşti,

Recursul procesului dintre Minerva Stanciu şi Spitalul Municipal a început cu o... amânare
Scandalul de la Spitalul Municipal Câmpina din a doua jumătate a anului trecut a ţinut multă vreme capul de afiş al evenimentelor din Câmpina. Chiar dacă medicul pediatru Minerva Stanciu a demisionat după ce a fost sancţionată abuziv, totuşi, lucrurile sunt departe de a se fi lămurit pe deplin.Medicul Minerva Stanciu a atacat în instanţă procesul verbal şi decizia de sancţionare a sa de către conducerea Spitalului Municipal. Prima instanţă i-a dat dreptate şi a dispus anularea sancţiunii şi a procesului verbal. Deşi au declarat public că nu vor face recurs, în cele din urmă, factorii de decizie de la nivelul cel mai înalt al spitalului au declarat recurs...Primul termen a fost marţi, 20 ianuarie. În buna tradiţie a justiţiei din România, judecarea recursului a început cu o... amânare. Este drept, aceasta a fost solicitată de ambele părţi, motivarea oficială a acestora fiind că nu au luat la cunoştinţă de toate actele depuse la dosar. Despre acest moment al procesului, dr. Minerva Stanciu a declarat: “Nu m-am opus amânării, deşi aveam posibilitatea, pentru că doamna judecător m-a întrebat dacă ţin să se încheie totul la primul termen, iar doamnele jurist din spital ar fi trebuit să ştie că întâmpinarea se depune cu cinci zile înainte de termen, lucru pe care eu l-am respectat. Se va termina, prin urmare, pe 10 februarie. Am depus câteva documente pe care le-am ţinut special pentru recurs şi i-am anunţat că, în timpul controlului, în cabinet se afla şi dr. Constantin, de a cărei prezenţă nu au aflat până acum, în graba de a face constatări superficiale, doar în încăperea unde mă aflam eu şi de a recomanda sancţionarea. Aşa se explică lipsa numelui meu din procesul verbal, unde se spune că «echipamentul medicului şi al asistentei este necorespunzător», fără nume, deşi în cabinet erau doi medici cu două asistente. Am solicitat respingerea recursului motivat de faptul că incompetenţa mea în domeniul controlului de sănătate publică nu ţine loc de legitimitate a unui act adminstrativ, că sentinţa s-a bazat pe competenţa instanţei şi că ASP este cea incompetentă să conteste dreptul meu la apărare, cel puţin cât timp se mai află în Constituţie”.

A îngheţat lacul sărat de la Telega!


Pe blogul www.campina.romportal.ro poate fi găsită o imagine extraordinară. Este vorba despre lacul sărat de la Telega. Şi ce-i aşa extraordinar? Conform autorului, este ianuarie 2009, o vreme numai bună pentru plimbare. Şi, totuşi, apele lacului sărat (!) de la Telega au îngheţat. În aceste condiţii, întrebarea de pe blogul cu pricina pare pe deplin justificată: să fie de vină încălzirea globală sau au minţit unii în aşa hal că au îngheţat şi apele lacului sărat?!

Câmpina, acest micuţ Paris: ligheane, lenjerii, adidaşi pentru copii...

Pe blogul www.campina.romportal.ro am găsit un material foarte interesant despre Câmpina, pe care-l reproducem alăturat cu acordul autorului. De asemenea, periodic vom reproduce texte interesante de pe diverse bloguri din Campina sau care au legătură cu localitatea noastră.“Potrivit zicalei, ce începe prost se termină şi mai prost. Cam aşa începe Strada Mihail Kogălniceanu. Cu «plasticele» colorate la vedere. În spatele lor se află una dintre casele cu cea mai mare vechime şi cu cea mai interesantă arhitectură din Câmpina. Pe Strada Mihail Kogălniceanu se află Şcoala B.P. Hasdeu. De aici pot porni diverse confuzii. Dar asta nu e tot. Până la un punct, strada se numeşte Mihail Kogălniceanu. De la punctul acela se numeşte Constantin Stere. Dar nici numele acestea nu se păstrează până la capăt, adică până la intersecţia cu Strada Ecaterina Teodoroiu. Pe ultima ei porţiune, strada se numeşte Zorilor. Punctele în care se petrec schimbările de denumire sunt punctele în care ea se intersectează mai întâi cu Strada B.P. Hasdeu, apoi cu ceva ce seamănă mai mult a alee, şi anume Beiuş. Practica denumirilor diferite pentru tronsoane diferite ale aceleiaşi străzi este una franţuzească. În Paris, un bulevard care începe prin a se numi Haussmann continuă prin a fi denumit Montmartre, apoi devine Bonne Nouvelle şi sfârşeşte ca Saint Martin. Bulevarde, ziceam, nu? Ceea ce, după cum se vede, nu prea e cazul”.

Molozul de la IRA a ajuns sub nasul lui Adrian Năstase

De câteva zile bune se derulează demolarea unor spaţii importante din ceea ce a fost până nu demult clădirea administrativă a societăţii IRA. Pe locul cu pricina urmează să apară până în vară un hypermarket Kaufland. Unde s-au dus tonele de moloz rezultate în urma demolării? La Cornu! A existat o discuţie şi o înţelegere între firma care s-a ocupat de demolarea spaţiilor respective şi primarul localităţii Cornu, Cornel Nanu, astfel încât molozul rezultat a fost transportat şi depozitat undeva pe strada Baliţei. Oamenii locului nu au privit cu ochi buni această înţelegere. Sub pretextul că numeroasele camioane de mare tonaj care le trec frecvent prin faţa caselor pentru a căra molozul le-au deteriorat mare parte a utilităţilor, spărgându-se conducte de apă, asta fără a mai vorbi de disconfortul creat, cornenii s-au revoltat. Şi au ieşit în stradă. Sâmbătă dimineaţă au blocat chiar cu maşinile lor drumul acestor camioane, discuţiile dintre oameni, pe de o parte, şi autorităţile locale şi firma cu pricina, pe de altă parte, încheindu-se fără ajungerea la un numitor comun. Unde mai pui că în week-end inclusiv Adrian Năstase a fost la reşedinţa sa din Cornu, aproape de tot acest tămbălău...

Pe scurt...

Salariul minim rămâne la cota 540. Deşi se anunţase cu surle şi trâmbiţe creşterea salariului minim de la 540 RON la 600 RON, în cele din urmă Guvernul a tot dat deoparte această ordonanţă. Invocând vremurile de criză şi greaua moştenire, Guvernul Boc a decis să menţină salariul minim pe economie la 540 RON, adică 5,4 milioane lei vechi. C-aşa-i în politică!
20% dintre funcţionarii din administraţia centrală, out! Nu a existat un guvern mai năucitor prin inconsecvenţa deciziilor luate decât Cabinetul Boc. Pe această linie se înscrie şi anunţul cu ton categoric făcut de premier privind concedierea a 20% dintre funcţionarii din administraţia centrală. Iar în stilu-i caracteristic, Boc a promis că numai de la Cancelaria Prim-Ministrului vor fi concediate 40% dintre cadre. Intervenţia dură şi promptă a sindicatelor a mai calmat elanul premierului şi decizia a rămas, deocamdată, în aer.
Se scumpesc medicamentele. Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a avut o întâlnire cu distribuitorii de medicamente, în urma căreia s-au stabilit principiile care vor sta la baza preţurilor la medicamente de la 1 februarie 2009. Numai că, în vreme ce ministrul a înţeles că acestea se ieftinesc, farmaciştii au declarat că medicamentele se vor scumpi, deoarece, de la data menţionată, cel puţin pentru medicamentele de import, cursul la care se calculează preţul va fi de 4 RON/euro, faţă de 3,65 până acum.

Continuă disponibilizările... Efectele crizei economice se resimt tot mai acut pentru mai multe societăţi comerciale din Câmpina. Aşa se face că, pentru perioada imediat următoare, au fost anunţate noi disponibilizări. De la 1 februarie 2009, mai multe societăţi comerciale din Câmpina au anunţat la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă numărul persoanelor care vor fi disponiblizate. Astfel, societatea Aplasta va concedia 131 dintre cei 623 de salariaţi, societatea Gross Metal Construct va renunţa la 46 din cei 47 de angajaţi, rămând doar un singur angajat, iar societatea Floricon Salub va disponibiliza 29 din cei 248 de angajaţi. În total, 206 oameni vor îngroşa rândurile - din ce în ce mai consistente - ale şomerilor.
Vine “Spitalu’ 9” Pe fondul vremurilor pe care le trăim ce spectacol ar fi mai potrivit decât unul de divertisment oferit de trupa “de glumor” “Spitalu’ 9”. Spectacolul va avea loc marţi, 27 ianuarie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură “Geo Bogza” din municipiul Câmpina. Genericul acestui spectacol este “Dă-te mare... noi te facem mic...”Pentru cei care gustă un anumit tip de umor, iar condiţiile vieţii de zi cu zi le permit vizionarea unui astfel de spectacol, porţile Casei de Cultură vor fi larg deschise... Contra cost, evident.

Cronica neagră

Incendiu pe Maramureş. În ziua de 21 ianuarie, în jurul orei 23.45, poliţiştii din Câmpina au fost sesizaţi telefonic despre faptul că la un imobil de pe Strada Maramureş a izbucnit un incendiu. Echipa operativă sosită la faţa locului a constatat că imobilul aparţine Lucreţiei L., de 59 ani, din municipiul Bucureşti. Pompierii au reuşit să stingă incendiul, dar s-au înregistrat pagube materiale în valoare de aproximativ 8.000 lei. Din primele cercetări a rezultat că incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric. Nu au rezultat victime.
Foc şi la Băneşti. În seara zilei de 22 ianuarie, la ora 18.30, la locuinţa Gicăi R., de 77 ani, de pe Strada Căprăreşti din Băneşti, a izbucnit un incediu. Pompierii au sosit cu operativitate şi au reuşit să limiteze efectele dezastrului, stingând incendiul. Totuşi, au rezultat pagube materiale de 80.000 lei, iar proprietara a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpina, fiind diagnosticată cu intoxicaţie cu monoxid de carbon. Pompierii au stabilit din primele cercetări că incendiul a fost declanşat de efectul termic al coşului de evacuare a fumului de la soba unei camere.
Doi minori au furat geanta unei bătrâne. Poliţiştii din Câmpina au stabilit că minorii D.C. (13 ani) şi Ş.C. (14 ani) i-au sustras unei femei o geantă. Incidentul s-a petrecut ziua în amiaza mare (22 ianuarie, ora 12.30), chiar pe artera principală a localităţii. Victima, Stoicuţa C., de 84 ani, a fost cea care i-a alertat pe poliţişti. Cei doi minori au fost internaţi în Centrul de Primire Minori “Cireşarii” din Ploieşti, fiind cercetaţi şi pentru săvârşirea altor fapte penale.
Coliziune fără “oprire”. Adrian M., de 29 ani, din Câmpina, în timp ce conducea un autoturism Opel pe DN 1A, la intersecţia cu DC Berceni nu a respectat indicatorul “oprire” şi a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care a fost la rândul său proiectat în alt vehicul.
Neasigurare. În dimineaţa zilei de 24 ianuarie, Ion D., de 56 ani, la volanul unui Daewoo Matiz nu a acordat prioritate la intrarea de pe B-dul Carol I pe Aleea Licurici şi s-a ciocnit cu un Tico, la volanul căruia se afla Mugur G., de 57 ani.

AIKO îşi respectă blazonul

Clubul AIKO din Câmpina, axat pe arte marţiale, dar şi cu secţie de lupte, este condus de Alin Moldoveanu. Acesta se mândreşte cu faptul că, în anul 2008, în urma rezultatelor bune înregistrate de eleviisăi, a obţinut tilul de antrenor emerit.Cel mai important eveniment din 2008, al CS AIKO, a fost Cupa Internaţională Câmpina, organizată în luna mai. Ajunsă la a treia ediţie, competiţia a reunit la start câteva sute de sportivi din aproape 30 de ţări de pe întreg mapamondul.La celelalte competiţii la care au participat, sportivii de la AIKO au reuşit rezultate notabile, respectându-şi blazonul:- Andrea Ene (copii 7-10 ani) - campion naţional kata, locul I la Cupa României kata, locul II la Campionatul Naţional pe echipe.- Costin Bădiceanu (copii 10-12 ani) - campion internaţional în Serbia la kata, campion naţional la kata, locul I la Cupa României, locul II la Campionatul Naţional pe echipe.- Gabriel Mincu (copii 10-12 ani) - campion naţional kata, locul I Cupa României, locul I Campionatul Naţional pe echipe.- Mădălina Iarca (copii 12-14 ani) - locul I Cupa României, campion naţional kata.- Andra Noviţchi (cadeţI 9 ani - campion mondial kata, campion mondial kumite, vicecampion mondial şi naţional pe echipe, campion naţional kata, campion naţional kumite, locul I Cupa României, premiată de Agenţia Naţională pentru Sport.- Ionuţ Alexandru Petre (tineret) - campion mondial kata, campion mondial kumite la mixt, campion naţional la kata şi kumite, locul I Cupa României, locul III la Wado Ryu European Cup. A fost premiat de Agenţia Naţională pentru Sport.Sportivii Clubului AIKO au participat la Internaţional Cup din Serbia, la Campionatele Mondiale de la Paris şi la Campionatele Naţionale desfăşurate în sala “Lucian Grigorescu” din Bucureşti.Preşedintele clubului, Alin Moldoveanu, s-a declarat mulţumit de rezultatele obţinute, precum şi de munca sportivilor săi, dar şi a instructorilor Gabriel Timofte şi Ionuţ Ticu.

Unirea a demarat pregătirile

Sâmbătă, pe terenul Petrol, Unirea Câmpina a disputat un joc şcoală în compania grupei de juniori a clubului Coruna, antrenată de Alin Postolache. Într-o dispută în care nu a contat scorul, Unirea i-a folosit pe: Păpuşoiu - Flaidăr, Basma, Brânzea, Cârstei, Năstase, N. Stoica, Ungureanu, Burlacu, S. Drăgan, Nichifor. Au mai jucat: Bohâlţea - Fl. Stoica, Coman, Constantinescu. Au plecat de la echipă Chejnoiu (Intersport Plopeni) şi Căldăroiu (FC Filipeşti), în vreme ce Jantea, Vane şi Gratie au fost învoiţi. Sâmbătă, 31 ianuarie, pe teren propriu, Unirea Câmpina va întâlni într-un joc amical pe Tricolorul Breaza.

Amicale...

CS Corbeanca - Tricolorul Breaza 1-3
Partida a avut loc la mijlocul săptămânii trecute în localitatea ilfoveană. Golurile brezenilor au fost marcate de nou veniţii Liuba şi Marinescu, alături de Negotei, în vreme ce pentru gazde a marcat fostul echipier al FC Poiana, Cosmin Elisei. Florin Stăncioiu, antrenorul brezenilor, i-a folosit pe: Sava -Şandru, N. Ghiţă, Băeşu, Olteanu, Marinescu, Bumbar, Gheorghiţă, Liuba, Vasilescu Vişan. Au mai jucat: Anghelache - O. Tudor, Negotei, Petcu, I. Filip, Topală, Stoica, Turiac, G. Ghiţă, Ciochină, Dascălu, Manea.
FC Filipeşti - Conpet Ploieşti 0-1

Al doilea meci amical al filipeştenilor s-a desfăşurat tot pe arena “MInerul” din Filipeşti. De această dată, ei au fost învinşi la limită, cu scorul de 1-0, reuşita ploieştenilor fiind semnată de Iacob.
Tricolorul Breaza - Petrolistul Boldeşti 2-2

Pe stadionul “Rafinăriei” din Câmpina, Tricolorul Breaza şi Petrolistul Boldeşti au disputat sâmbătă un meci amical, încheiat la egalitate 2-2. Golurile au fost marcate de Vişan şi Vasilescu, pentru brezeni, în vreme ce pentru boldeşteni a punctat Puchea, de două ori. Elevii lui Stăncioiu puteau chiar să câştige, dar Turiac a ratat o lovitură de pedeapsă. Brezenii au evoluat în formula: Sava - Samson, Petcu, Băeşu, Olteanu - Marinescu, Gheorghiţă, G. Ghiţă, Liuba - Vişan, Vasilescu. Au mai jucat: Anghelache - O. Tudor, N. Ghiţă, Şandru, Topală, And. Stoica, Turiac, Bumbar, Ciochină, Manea, Negotei.