02 noiembrie 2009

Câmpina stă foarte prost la... situaţiile de urgenţă!

Consilierii locali au trecut cu foarte mare uşurinţă peste un raport de analiză a activităţii de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă desfăşurată în Câmpina în acest an, raport întocmit de Nicuşor Pohrib, şeful Biroului Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Câmpina. Nimeni nu a avut nimic de întrebat, nimic de comentat, deşi datele şi concluziile prezentate în acest raport pot fi extrem de alarmante.În aceste condiţii, am decis să vă prezentăm noi o parte din aceste date şi concluzii, care, astfel - poate - vor ajunge şi la cunoştinţa autorităţilor locale.
Probleme rămase nerezolvate de anul trecut...
Raportul prezintă stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite în raportul de analiză dela finele anului trecut. Dintre cele opt puncte principale, trei sunt nerezolvate, iar al patrulea este rezolvat satisfăcător. Astfel, sunt nerezolvate următoarele probleme:- nu există un şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, aşa cum s-a stabilit inclusiv printr-o hotărâre a Consiliului Local (144 din 27 octombrie 2005);- nu a fost creat un sistem de sine stătător de alimentare cu apă pentru incendii în trei puncte din oraş şi nu au fost reamenajate platformele de alimentare de la Lacul Bisericii şi Lacul Fermei;- nu există mijloacele pentru detecţia fumului şi a efecţiunilor instalaţiilor electrice în instituţiile publice (şi nu numai);- este satisfăcătoare activitatea desfăşurată pe teren la gospodăriile cetăţenilor pentru informarea permanentă a locuitorilor cu privire la normele preventive de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă.
Deficienţe...
Raportul redactat de Nicuşor Pohrib precizează şi deficienţele majorecare se manifestă în domeniul apărării împotriva situaţiilor de urgenţă. Şi se fac referiri concrete la:- obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” şi Şcoala Centrală - documentaţiile au fost trimise la ISU Prahova, dar eliberarea autorizaţiilor întârzie din motive birocratice;- nu este întocmit studiul de specialitate pentru identificarea şi evaluarea riscului de incendiu la Muzeul Memorial “BP Hasdeu” - s-a luat legătura cu un specialist în acest domeniu şi se speră în finalizarea acestui studiu până la începutul anului viitor;- nu sunt întocmite planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă pentru Primărie şi instituţiile subordonate - activitatea este condiţionată de lucrările de identificare şi evaluare a riscului de incendiu şi este în lucru în cadrul Biroului pentru Situaţii de Urgenţă;- nu sunt actualizate planurile de evacuare şi nu se desfăşoară activităţi practice pe colective de muncă - activitatea a demarat în luna iunie în instituţiile subordonate Primăriei;- conducătorii locurilor de muncă nu efectuează controale proprii şi nu stabilesc măsuri de remediere a lipsurilor cu termene şi responsabilităţi;- nu sunt prevăzute responsabilităţi pe linia situaţiilor de urgenţă cu persoanele fizice care deţin spaţii de locuit închiriate de la Primărie - acţiunea s-a finalizat cu spaţiile închiriate persoanelor juridice;- hidranţii stradali destinaţi aprovizionării cu apă a autospecialelor de pompieri sunt în mare parte nefuncţionali - crearea unei reţele de apă pentru incendii în minimum trei zone din localitate;- platformele de alimentare cu apă pentru incendii de la Lacul Bisericii sunt defecte şi colmatate - reparaţia s-a prevăzut pentru anul 2009, dar nu s-au alocat fonduri suficiente compartimentului;- activitatea de prevenire la gospodăriile cetăţenilor lasă de dorit, se merge doar pentru rezolvarea cererilor şi pe anunţarea prin mass-media şi panourile de afişaj stradale;- din lipsa fondurilorla Primărie şi instituţiile subordonate nu s-au rezolvat unele probleme constatate la controale: nu este asigurată desfumarea din sala de spectacole şi spaţiile scenei la Casa de Cultură; clădirile Casei de Cultură şi Casei Tineretului nu sunt prevăzute cu instalaţii de semnalizare incendii; la Casa Tineretului nu este realizată rezerva de apă pentru instalaţia de drencere.Raportul mai cuprinde şi un necesar al dotărilor minimale, concluzii privind activitatea de instruire a persoanlului şi concluzii generale, dar nici un consilier local nu a fost interesat de aceste probleme. Aşa că singura speranţă rămâne rugăciunea către Divinitate pentru a nu se întâmpla nimic rău în Câmpina!

Bugetul Câmpinei a fost diminuat cu 1,34 milioane lei

Primarul Horia Tiseanu a prezentat celor 18 consilieri locali prezenţi la ultima şedinţă a Legislativului local situaţia bugetului şi necesitatea unei noi rectificări. În funcţie de nivelul actual al lucrărilor de investiţii şi reparaţii, de la unele lucrări au fost diminuate sursele bugetare acordate, la altele au fost suplimentate, scopul fiind gestionarea cât mai eficientă a fondurilor bugetare.Din capul locului, primarul Horia Tiseanu a ţinut să precizeze: “Având în vedere sursele disponibile, propunem alocarea sumei de 160.000 lei pentru finanţarea lucrărilor de organizare a licitaţiilor pentru lucrări de canalizare şi de modernizare a 16 străzi, licitaţiile urmând a fi finalizate în acest an, iar în anul 2010 să aibă loc execuţia acestor lucrări. Lucrările vor fi licitate pe grupe de străzi, la pachet, sperând astfel să asigurăm o calitate superioară a lucrărilor”.Consilierul Alin Moldoveanu a vrut să ştie dacă o mai veche cerere a sa fost avută în vedere de Executiv şi anume includerea în următoarea fază de execuţie a străzilor IH Rădulescu, Calea Doftanei şi Bobâlna.“În prezent se derulează lucrări pe Strada Alunului şi cred că va fi ultima finalizată în acest an, alături de reţeaua din cartierul Erupţiei, care - de asemenea - sper să fie finalizată în acest an. În următorul pachet de lucrări vor intra străzile Tudor Vladimirescu (foto), pentru care s-a executat deja selecţia de oferte, Ana Ipătescu şi Sondei. În privinţa străzilor amintite de dumneavoastră - IH Rădulescu, Bobâlna şi Calea Doftanei - trebuie să ţinem cont că acestea sunt străzi foarte mari, care necesită costuri ridicate şi care vor fi incluse în programul de modernizări şi reparaţii pentru viitor, pentru că acum nu mai avem bani să le abordăm şi pe acestea”, a răspuns primarul Horia Tiseanu.
Risipă în şcoli? De foarte multe ori, în Consiliul Local s-a discutat despre găsirea unei soluţii pentru stoparea risipei în unităţile de învăţământ. Nu s-a găsit nici o soluţie... “Sunt şcoli unde facturile la energie termică pe timp de vară sunt mai mari decât cele din timpul iernii”, a fost una dintre acuzele lansate de consilieri.“Măcar pentru anul 2010 haideţi să găsim o soluţie, să nu mai plătim facturi indiferent de valoarea lor şi să nu mai vedem geamuri deschise că e prea cald în clase”, a susţinut Gheorghe Tudor. “Am avut discuţii cu directorii şcolilor... Habar n-au de unde să facă reduceri! Cheltuielile se fac pe centre bugetare, nu pe fiecare şcoală în parte şi atunci este foarte greu să responsabilizezi fiecare director în parte”, a adăugat viceprimarul Ion Dragomir. Şi asta a rămas şi concluzia discuţiilor de pe această temă...
10.000 lei pentru căsuţe de sărbători. Consilierul Dragomir Enache a reamintit, cu prilejul acestei rectificări a bugetului local, o dorinţă mai veche a sa - aceea a achiziţionării unor căsuţe de lemn pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat cu ocazia sărbătorilor. “Ar fi cazul să intrăm şi noi în rândul lumii, să renunţăm la tot felul de măsuţe, acoperite cu tot felul de celofane sau mai ştiu eu ce alte improvizaţii”, şi-a justificat Dragomir Enache insistenţa.Problema a apărut în momentul în care a trebuit să se stabilească o cifră exactă. Enache a precizat: “Nu cred că putem lua mai mult de patru căsuţe cu 10.000 lei, iar aceşti bani îi putem lua de la sistemul audio ghid de la Muzeul Hasdeu, de exemplu”. “Să dăm 30.000 lei pentru 30 de căsuţe”, a supralicitat Elvis Arghir, când s-a spus că patru căsuţe sunt prea puţine, în condiţiile în care, în mod obişnuit, de sărbători, sunt peste 40 de comercianţi prin centrul urbei... În cele din urmă, viceprimarul Ion Dragomir a solicitat să se aloce suma de 10.000 lei şi să se negocieze câte căsuţe se vor putea cumpăra. Şi s-a acceptat această variantă.Preţurile unor asemenea căsuţe variază între 500 şi 1.200 euro, cea din imagine fiind 900 euro, astfel că, probabil, mai mult de patru-cinci căsuţe nu se vor putea achiziţiona. Dar este un început...
Amendamente... Viorel Bondoc - 15.000 lei la Grupul Şcolar Construcţii de Maşini pentru reparaţii la acoperiş (9.000 lei), reparaţii instalaţia electrică la Şcoala 6 (3.000 lei) şi verificarea centralei termice şi aviz ISCIR (3.000 lei); Marian Dulă - 10.000 lei la Şcoala Generală “BP Hasdeu” pentru înlocuirea ferestrelor cu termopane la holul de la etaj.

Suplimentarea împrumutului de la BCR cu 675.000 euro, soluţia pentru ca bugetul local să aibă fonduri la anul!

În urmă cu doi ani, Consiliul Local Câmpina se asocia cu Consiliul Judeţean şi cu alte localităţi din Prahova pentru a accesa un împrumut bancar. S-a discutat mult la momentul respectiv, dar în cele din urmă s-a acceptat acea variantă, mai ales că erau şi destul facilităţi - dobânzi minime şi o perioadă de graţie de trei ani. Acum, Consiliul Local Câmpina a luat în discuţie suplimentarea creditului de 1.350.000 euro cu încă 675.000 euro. “Am preferat să suplimentăm creditul BCR în loc să apelăm la altul pentru că este mult mai avantajos pentru noi. În primul rând, scăpăm de licitaţie şi câştigăm timp. În al doilea rând, este un credit foarte avantajos,l-am obţinut împreună cu Consiliul Judeţean şi am reuşit să negociem condiţii foarte bune. În acest moment, gradul de îndatorare al municipiului este de 4,5%, maximul admis fiind de 30%. Deci stăm foarte bine, nu se pune problema unei împovărări”, a declarat directorul Direcţiei Economice, Gheorghe Ecaterinescu.Rambursarea creditului se va face începând cu luna iulie a anului viitor, odată cu creditul iniţial. Celălalt credit accesat de administraţia câmpineană, la BRD, a început să intre în plată din luna septembrie a acestui an. Pentru ambele credite, nivelul anual al dobânzilor se situează la 740.000 lei.Discuţiile s-au purtat în jurul împovărării bugetului local pe viitori ani. “Vom plăti numai dobânzi anuale de circa zece miliarde lei vechi, cu care am fi putut realiza alte străzi”, a spus viceprimarul Ion Dragomir, susţinut şi de Gheorghe Tudor.La rândul său, Adrian Piţigoi a vrut să afle de ce nu există nici o altă ofertă de la o altă unitate bancară, dar i s-a explicat că ar dura mult mai mult, iar nivelul dobânzilor ar fi mai mare decât cel obţinut pentru creditul iniţial.Cei 675.000 euro vor fi folosiţi pentru modernizarea străzilor Panduri, Sulfinei, Ion Creangă, Plaiului, Fabricii, Andrei Mureşan, Scărişoareişi Salcâmului.

Jenica Tabacu, înlocuită în Consiliul Local de Luminiţa Dumitrescu

“Am 55 de ani, sunt consilier la Neptun, soţul meu este director la o multinaţională la Bucureşti şi am un băiat de 34 de ani, care este medic specialist la Spitalul Fundeni, iar în curând voi fi bunică” - aşa s-a prezentat (foarte succint) Luminiţa Viorica Dumitrescu noilor săi colegi din Consiliul Local. Ea a înlocuit-o pe Jenica Tabacu, declarată incompatibilă printr-un ordin al prefectului încă de la începutul lunii septembrie.La prima sa şedinţă în calitate de consilier local, Luminiţa Dumitrescu a fost destul de rezervată, nu a întrebat absolut nimic şi a preferat să voteze la fel ca şi colegul ei de partid, Adrian Piţigoi. A ocupat locul 5 pe lista de candidaţi pentru Consiliul Local a Partidului Iniţiativa Naţională şi a contribuit cu “modesta” sumă de 12.000 lei la campania electorală.
Urmează Monica Clinciu?
Şedinţa Consiliului Local în care Luminiţa Dumitrescu a depus jurământul în noua sa calitate de consilier local a coincis cu a treia absenţă consecutivă nemotivată a unui alt consilier. Este vorba despre Monica Clinciu, aceasta stabilindu-se în Elveţia în urmă cu mai bine de două luni. Preşedintele şedinţei, Ion Dragomir, a atras atenţia asupra acestui aspect, însă lucrurile sunt mult mai complicate în privinţa înlocuirii Monicăi Clinciu din Legislativul local. Şi asta pentru că situaţia PNDC, partid pe listele căruia a candidat, este încă incertă şi nimeni nu ştie în acest moment cine ar trebui s-o înlocuiască. Dacă locul va reveni PNDC, Marian Costandache va reveni în Consiliul Local, unde s-a mai aflat şi în mandatul trecut, dar se va ridica un semn de întrebare în privinţa trecerii foştilor penedecişti la PD-L. Dacă locul său ar ajunge în curtea PD-L, atunci noul consilier va fi Liviu Corcodel. În fine, dacă se va stabili că este necesară o redistribuire, locul Monicăi Clinciu va fi disputat între PNL (Valentin Chiriacopol fiind primul supleant) şi PIN (Gabriel Botescu sau Ion Suditu).

“În doi ani vom avea un iluminat public modernizat”

Consiliul Local Câmpina a aprobat reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public. “Un sistem format din instalaţii vechi, pe alocuri modernizat, neuniform şi destul de ineficient”, după cum spunea primarul Horia Tiseanu, iniţiatorul acestui demers. Potrivit proiectului, se doreşte separarea iluminatului public de instalaţiile societăţii Electrica, montarea a 37 de puncte de aprindere, înlocuirea corpurilor de iluminat şi a dispozitivelor suport, montarea unor lămpi cu becuri cu ioduri metalice, reabilitarea integrală a reţelelor aeriene şi subterane, înlocuirea stâlpilor din beton cu stâlpi metalici. “Estimăm o reducere a consumului de energie de aproximativ 25% şi cred că, astfel, în opt ani ne recuperăm investiţia. În plus, în doi ani vom avea un iluminat public modernizat. Tehnic vorbind, în Câmpina avem 80 km de reţele, 2.673 de stâlpi de susţinere, peste 1.800 de corpuri de iluminat, multe dintre ele cu o vechime de 30 de ani. Cheltuielile de întreţinere sunt inacceptabil de mari, pentru că unele lămpi le înlocuim şi de două ori pe an”, a mai adăugat primarul Horia Tiseanu. De asemenea, se va realiza separat un sistem pentru iluminatul ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În acelaşi timp, doi consilieri au venit cu idei interesante. Astfel, Gheorghe Sandu a insistat pentru “realizarea unui iluminat care să pună în valoare clădirile semnificative, statuile şi monumentele din localitate, aşa cum se întâmplă peste tot în lume”, iar Daniel Telegescu a supus atenţiei colegilor săi şi ideea ca aceste lucrări de modernizare a iluminatului public să ajungă şi în zona de agrement “Fântâna cu Cireşi”. Valoarea totală a investiţiei se ridică la 4,63 milioane de lei, iar durata de realizare este de doi ani.

Conducerea Spitalului Municipal şi-a prezentat problemele în faţa Consiliului Local

Mai bine de trei ore şi jumătate au avut de aşteptat cei trei directori ai Spitalului Municipal Câmpina (dr. Călin Tiu - managerul general, Nicolae Mijea - directorul administrativ, şi Carmen Coman - directorul economic) pentru a se putea adresa Consiliului Local. Dr. Călin Tiu a expus principalele probleme cu care se confruntă de la preluarea mandatului în fruntea acestei unităţi sanitare, probleme despre care noi am scris în ultimele două ediţii. Consilierii au reacţionat ca şi cum ar fi auzit pentru prima dată toate “grozăviile” în care a fost implicat spitalul - fie că a fost vorba de contractul cu Esco Energy, care s-a închis definitiv, fie că este vorba de derularea contractului cu Romgermed, aflat încă în faza găsirii unei soluţii cât mai economice, fie că a fost vorba de problemele secţiei de la Poiana Câmpina.Consilierii au stabilit să se întâlnească şi să mai discute toate aceste probleme, împreună cu noua conducere a spitalului. De ce nu s-au făcut toate astea până acum? Şi mai ales, va răspunde cineva pentru toate contractele dubioase, mereu păguboase pe banul public, în care a fost târât Spitalul Municipal? Până la urmă nu ar fi rău dacă administraţia locală s-ar implica puternic, fie şi în acest al 12-lea ceas...Nu în ultimul rând, dr. Călin Tiu a ţinut să le aducă la cunoştinţa aleşilor locali că, din această săptămână, vor începe concedierile la spital, renunţându-se în prima fază la posturile care nu se justifică din punct de vedere al eficienţei şi la unele servicii care pot fi externalizate, cum ar fi cabinetul de stomatologie.

Onorariile din bani publici, pentru avocatul Pănoiu, în vizorul inspectorilor Camerei de Conturi

Avocatul Constantin Pănoiu reprezintă administraţia locală în mai multe procese complexe şi complicate din multe puncte de vedere. Unul dintre aceste procese este cel dintre soţii Cornoiu-Jităraşu şi administraţia locală. Cauzele dintre cele două părţi se derulează de cinci mandate, debutând în mandatul 1992-1996, şi au ajuns să numere peste 60 de dosare. În momentul de faţă, pentru o singură acţiune există şapte dosare aflate pe rolul Tribunalului Dolj. Pentru a reprezenta administraţia locală în acest caz, avocatul Constantin Pănoiu a primit, în luna mai a anului 2007, suma de 9.000 lei. Acum, invocând prelungirea procesului, strămutarea lui, creşterea pretenţiilor soţilor Cornoiu-Jităraşu la 900.000 lei daune materiale, dar şi 10.000 euro daune morale, avocatul Constantin Pănoiu a solicitat Consiliului Local completarea onorariilor cu suma de 10.000 lei. Consilierii au fost de acord, practic, fără nicio discuţie.După votul colegilor consilieril, Elena Albu a ţinut să spună acestora: “La Camera de Conturi Prahova a ajuns o reclamaţie privind onorariile încasatede la bugetul local de avocatul Constantin Pănoiu. Mai mult, din câte ştiu eu, inspectorii Camerei de Conturi Prahova au în vederesă dea curs acestei reclamaţii”. Ceea ce ar putea însemna, în funcţie de concluziile inspectorilor, că sumele primite de-a lungul ultimilor ani de avocatul Constantin Pănoiu vor fi imputate, la un moment dat, cel mai probabil Consiliului Local, organismul care le-a aprobat de fiecare dată.

Câmpina, ocolită la numirea reprezentantului său în Consiliul de Administraţie de la HidroPrahova?!

Furtună la “Diverse” în finalul ultimei şedinţe a Consiliului Local. Totul a fost declanşat de o intervenţie aparent nevinovată a lui Alin Moldoveanu: “Ştiu că Florin Constantinescuşi-a dat demisiadin Consiliul de Administraţie al HidroPrahova, funcţie în care fusese numit de noi, Consiliul Local Câmpina, pe care îl şi reprezenta în organismul de conducere al HidroPrahova. Dacă locul său a fost completat de altcineva şi nu mai este nevoie şi de acordul nostru, măcar să ni se spună!” Foarte puţini erau cei care ştiau la ce se referă Alin Moldoveanu...Explicaţia a venit din partea secretarului Paul Moldoveanu, el însuşi reprezentant al administraţiei câmpinene în AGA dela HidroPrahova: “Aşa este! Marţi, noi am avut o şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor la HidroPrahova. Am fost înştiinţat să vin cu un CV al unei alte persoane, care să-l înlocuiască pe Florin Constantinescu. Acolo am avut surpriza să aflu că a fost deja propus Bogdan Ene, el fiind aprobat de AGA ca interimar în Consiliul de Administraţie al HidroPrahova. I-am rugat să-mi transmită în scris demisia lui Florin Constantinescu, pentru a putea lua act de ea şi pentru ca dumneavoastră, Consiliul Local, să stabiliţi un alt reprezentant al Câmpinei în Consiliul de Administraţie al societăţii HidroPrahova”.Cine a făcut această mişcare? Şi, mai ales, de ce? Nu există, practic, informaţii oficiale, totul fiind la stadiul de zvon, nici măcar liderii câmpineni ai PNL neştiind exact care este situaţia. Totuşi, este un precedent extrem de periculos dacă alţii au ajuns să hotărască în numele Câmpinei!

Pe scurt...

Hotărâri importante şi... neaplicate! Consilierul Marian Dulă a solicitat, la una dintre precedentele şedinţe, o situaţie a hotărârilor adoptate dar neaplicate. A primit această situaţieşi a realizat un rezumat pe care l-a prezentat şi colegilor săi. Nu a expus întreaga listă, dar din datele oferite de Marian Dulă reise că sunt câteva hotărâri importante care nu s-au mai materializat. Printre hotărârile aflate în această situaţie se numără: asocierea cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Băneşti pentru extinderea primei alveole, execuţia celei de-a doua şi închiderea depozitelor de la Rampa Ecologică Băneşti (nu s-a materializat asocierea); concesionarea CT 2 de pe Aleea Energiei (nu s-a finalizat din lipsă de ofertanţi); transferul cinematografului din Câmpina de la RADEF către administraţia loclaă (nu a fost pusă în aplicare); la acestea adăugându-se alte câteva hotărâri privind cumpărarea unor terenuri, nepuse în practică din cauza refuzului solicitanţilor de a achiziţiona terenurile respective la preţurile fixate de Consiliul Local.
Nu s-a făcut scuarul la spital! Şi mai este o hotărâre adoptată, dar neaplicată - cea privind reamenajarea scuarului din incinta Spitalului Municipal, iniţiată de Jenica Tabacu şi Ion Dragomir doar pentru a pune în imposibilitate aprobarea unui proiect al Mihaelei Neagu Petrovici privind ridicarea unei capele pentru spital în acelaşi loc. Bineînţeles, hotărârea iniţiată de Tabacu şi Dragomir nu a fost pusă în aplicare, nu s-a cerut nici măcar certificat de urbanism, ceea ce arată în mod clar adevărata intenţie a iniţiatorilor, dar şi a celor care au votat favorabil...
S-a creat un precedent? Pe adresa Consiliului Local au sosit, de-a lungul timpului, destule solicitări din partea unor câmpineni de acordare a unor ajutoare financiare pentru situaţii extrem de grave şi delicate. “Să nu creem un precedent!” - iată explicaţia cu care au fost refuzate astfel de solicitări. Acum, Consiliul Local a avut de discutat alocarea sumei de 1.000 lei pentru Florea Vasile Dadiloveanu, viceprimarul comunei Mihai Bravu, din judeţul Giurgiu, care are o tumoare pe creier şi necesită o operaţie în Germania, costurile fiind în valoare de 50.000 euro. Fostul primar, Gheorghe Tudor, nu a fost de acord cu suma, considerând-o prea mică: “La valoarea noastră, ar trebui să dăm mai mult, ce să facă omul cu 1.000 de lei?!” Şi s-au dat 2.000 de lei. Gest frumos, creştinesc, nimic de zis, dar ce ne facem cu oamenii din Câmpina, care au fost refuzaţi doar pentru a nu se crea un... precedent periculos?!
“Big Brother” de peste 1,5 milioane lei pe străzile Câmpinei. Consilierii locali au discutat un proiect iniţiat de primarul Horia Tiseanu, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Sistem de supraveghere video stradal”. “Îmi scapă de ce este o valoare aşa de mare... Bănuiesc că e vorba de un întreg sistem cu servere, calculatoare, camere video de o rezoluţie foarte bună, o reţea de fibră optică... “, a recunoscut simplu iniţiatorul proiectului. Adrian Piţigoi a vrut să ştie dacă actualul sistem video din intersecţia de la Casa Cărţii a dus la aplicarea vreunei amenzi sau sancţiuni contravenţionale. “Este doar un sistem experimental”, a răspuns Tiseanu. “Atunci, la acest sistem nou, aş dori un raport lunar privind sancţiunile aplicate în urma imaginilor surprinse pe aceste camere”, a continuat Piţigoi. Dan Telegescu a dorit suplimentarea listei cu intersecţii vizate, Ion Dragomir a completat aceeaşi listă cu intrările în unităţile de învăţământ, iar Gheorghe Tudor s-a întrebat - mai mult retoric - dacă nu era eficient să facem mai întâi parcări - “marea problemă a oraşului” - şi abia apoi sisteme de acest gen. Valoarea totală a investiţiei este de 1.561.553 lei, adică peste 15,6 miliarde lei vechi, iar durata de realizare a lucrării este de doi ani.
Sensul giratoriu de la “Miţu-Chiţu” costă peste 826.000 lei. Una dintre etapele anterioare demarării oricărei lucrări de investiţii este şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul Consiliului Local. La ultima şedinţă a acestui organism, a fost aprobat proiectul privind valoarea investiţiei “Sens giratoriu la intersecţia B-dului Carol I cu străzile Pictor Grigorescu şi Oituz”. Investiţia va costa 826.290 lei, adică peste 8 miliarde lei vechi, va trebui finalizată în trei luni şi se desfăşoară pe o suprafaţă de 1.348 mp. “La banii ăştia trebuie să facem câte două ture în sensul giratoriu!”, a spus Horaţiu Zăgan, comentând în stilu-i propriu valoarea destul de mare a investiţiei respective.
Se mută şantierul căii ferate. Zilele trecute, firma PORR îşi strângea birourile pe care le amenajase lângă sediul Gării Câmpina. Lucrările de modernizare a căii ferate au fost terminate în zona noastră, totul mutându-se acum în zona Comarnic. Lucrările sunt întârziate, însă, cu cel puţin un an.
O săpătură şi mai multe accidente. Pe B-dul Carol I, în zona intersecţiei cu Strada Maramureş, joi s-a efectuat o intervenţie la conducta de gaz metan. Pe timpul nopţii, în condiţii şi de ploaie, lucrarea nefiind prea bine semnalizată, în acest punct au avut loc mai multe accidente, din fericire minore. Printre “victime” s-au numărat şi piloţii curselor nocturne.
Rampa de la Băneşti, o afacere care “pute”?! Ultimul subiect discutat la şedinţa Consiliului Local a fost cel al Rampei Ecologice de la Băneşti. O afacere tot mai întortocheată, care “pute” tot mai tare. Conducerea Companiei Publice Băneşti, administratorul actual al rampei, a solicitat reanalizarea plafonului şi a tipului de cheltuieli lunare de întreţinere a acestei rampe, precum şi decontarea retroactivă a cheltuielilor. Preşedintede şedinţă, viceprimarul Ion Dragomir i-a expediat rapid, stabilind o întrevedere pentru această săptămână. În schimb, au rămas unele probleme, sintetizate de consilierul Dragomir Enache: “Problema ecologică a acestei rampe, care s-a transformat dintr-un exemplu, de care ne vorbea premierul de atunci Adrian Năstase la deschiderea ei, într-o sursa de infestare a terenurilor agricole şi a râului Prahova, este că a devenit o adevărată bombă care... ticăie! În privinţa administrării rampei, se ştie cine are de luat bani (Apasco, vreo 30 miliarde lei vechi), se ştie cât de degradată este zona, nu se ştie cine este titularul actual al depozitului, nu se ştie cine trebuie să-i plătească pe cei de la Apasco şi cât va dura actuala stare de fapt. Este nevoie de o comisie serioasă, care să răspundă la toate aceste probleme!” Şi dacă mai adăugăm că procesul dintre Apasco şi Primăria Câmpina nu s-a încheiat, existând riscul ca Primăria să fie obligată la plata a vreo 30 miliarde lei vechi către Apasco, atunci chiar este o mare problemă!

Liberalii au idei şi mizează pe bunul simţ

Liderii liberalilor câmpineni s-au întâlnit din nou cu reprezentanţii mass-media, absenţa preşedintelui Virgil Guran (şeful campaniei electorale în judeţ) coincizând cu prezenţa pentru prima dată a ambilor consilieri locali ai acestei formaţiuni politice - Dragomir Enache şi Elvis Arghir. Lor li s-au alăturat Alina Filippidis, Daniel Ioniţă, Liviu Briciu şi Valentin Chiriacopol.
“Primarul este al unui oraş sau al unui partid?”
Daniel Ioniţă a fost cel care a ridicat prima problemă: “Am primit toţi pliante cu modernizarea Căii Dacia, pliante semnate de primarul PD-L şi deputatul PD-L. Nu am înţeles de ce. Primarul este al unui oraş sau al unui partid? Şi deputatul la fel! Sau măcar de ce nu l-au trecut şi pe senatorul PD-L?! În privinţa duratei de execuţie a acestui pod peste DN1, am înţeles de nu avem autostrăzi în România. Dacă pentru un astfel de pod sau pasaj ne trebuie doi ani, e clar de ce nu avem autostrăzi!”
SMS-uri de bun simţ
“Preşedintele Crin Antonescu a lansat un lucru de mare bun simţ, care este pentru prima dată realizat în România. Este vorba de nişte numere de SMS la care orice poate apela donând astfel câţiva euro pentru campania prezidenţială a lui Crin Antonescu. Este lucrul cel mai de bun simţ care s-a făcut în ultimul timp în politica din România”, a spus acelaşi Daniel Ioniţă.
“Ne mişcăm natural!”
Tot despre campania electorală a vorbit şi Elvis Arghir: “Încercăm să ne mişcăm natural, fără să agresăm vizual cetăţenii. Noi considerăm că cetăţenii nu trebuie să fie împinşi ca oile la vot, nu trebuie agresaţi vizual cu mesaje şi atitudini de tot felul, ci ar trebui ca oamenii să vină să-şi exercite dreptul la vot din convingere şi pentru că doresc să schimbe ceea ce se întâmplă acum în această ţară!”
Greu cu banii...
Şi Dragomir Enache, celălalt consilier local al PNL, a făcut referiri la derularea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale. “Nu ne putem compara cu celelalte două partide importante, din punct de vedere al bugetelor alocate pentru această campanie. Vreau să vă spun, spre exemplu, că bugetul alocat de PSD sau PD-L numai la nivelul judeţului Prahova este echivalent cu bugetul alocat de PNL la nivelul întregii ţări. Iar acest lucru se poate lesne observa prin afişajul agresiv al celorlalţi doi contracandidaţi”, a spus Enache.La rândul său, pe acelaşi subiect, Liviu Briciu a adăugat: “Nu vom organiza spectacole în această campanie electorală. Nu e nevoie să dăm cu artificii la Câmpina şi să cheltuim milioane de euro pentru ca să iasă Crin Antonescu preşedinte, în condiţiile în care - ca să dau un singur exemplu - Spitalul Municipal este într-o situaţie limită. Asta înţelegem noi prin bun simţ!”
Idei pentru revigorarea vieţii artistice
Tot Liviu Briciu a ţinut să vorbească despre câteva idei privind revigorarea vieţii artistice din Câmpina: “Au fost oameni prin Primărie care s-au ocupat de viaţa artistică a Câmpinei, inclusiv Jenica Tabacu, dar nişte concursuri ca balconul înflorit şi gogoaşa înfuriată mi se par cam puţin. De ani, buni, de la terminarea regimului comunist, viaţa artistică a Câmpinei s-a deteriorat foarte mult. Şi vreau să mă refer doar la serbările şcolare. Scoase din şcoală, ele sunt scăpate de sub control şi consider că ar trebui să aibă o altă ţinută. Este nevoie de o singură persoană care să coordoneze aceste serbări, astfel încât ele să poată avea loc pe o scenă publică. În prezent, este o lipsă crasă de respect şi bun simţ între cei din sală şi cei de pe scenă. Ca să nu mai vorbesc de manelele de la sfârşitul serbărilor”.

Până unde poate merge “bătălia electorală”?!

Sediul PSD a fost mânjit cu excremente. De două ori...
Nici nu a început bine campania electorală pentru alegerile prezidenţiale că au şi început problemele. De această dată, parcă s-a început “bătălia electorală” de la un nivel josnic. Treapta de la intrare şi uşa sediului PSD Câmpina au fost mânjite cu… excremente. Iar pe uşă a fost lipit un afiş cu Mircea Geoană, rupt de pe vreun panou electoral, chipul candidatului PSD fiind împroşcat cu aceeaşi mizerie. Nu s-a întâmplat o dată, ci de două ori: în noaptea de joi spre vineri, chiar la începutul campaniei electorale oficiale şi într-una din nopţile de la mijlocul săptămânii trecute. Social democraţii au făcut curăţenie în urma “binevoitorilor”, dar nu exclud şi alte surprize urât mirositoare pe parcursul campaniei electorale. Reprezentanţii PSD ne-au declarat că au unele bănuieli, vizaţi fiind reprezentanţii principalului contracandidat, dar nu au anunţat Poliţia Municipală, doar viceprimarul Ion Dragomir, preşedinte al PSD Câmpina, insistând pe lângă conducerea Poliţiei Comunitare pentru o mai atentă monitorizare a sediilor partidelor în această perioadă electorală.

BEC a stabilit ordinea pe buletinul de vot...

Membrii Biroului Electoral Central au tras la sorţi ordinea pe buletinele de vot a candidaţilor la alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie. Potrivit BEC, primele locuri pe buletinele de vot aparţin candidaţilor susţinuţi de partidele parlamentare, urmaţi de candidaţii partidelor neparlamentare şi de cei independenţi. Prima pagină a buletinului de vot va conţine 8 candidaţi, iarcea de-a doua – restul de 4 candidaţi, buletinul având un format A4.
1. Crin Antonescu (PNL)
2. Mircea Geoană (Alianţa politică PSD+PC)
3. Kelemen Hunor (UDMR)
4. Traian Băsescu (susţinut de PD-L)
5. Sorin Oprescu (independent)
6. George Becali (PNG-CD)
7. Cristian Iane (Partidul Ecologist Român)
8. Gheorghe Eduard Manole (independent)
9. Corneliu Vadim Tudor (PRM)
10. Remus Florinel Cernea (Partidul Verde)
11. Constantin Ninel Potârcă (independent)
12. Constantin Rotaru (Partidul Alianţa Socialistă)
...şi refuzaţii la prezidenţiale
BEC a anunţat şi lista candidaţilor respinşi din diferite motive, majoritatea pentru că nu strânseseră numărul legal de semnături.. Pe această listă sunt Cornel Cernoschi (Uniunea persoanelor care nu votează din România), Nicolae Doru Popescu (Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale), Sabin Baltâc, Maria Zetea, Ioan Lascu, Emilian Florea Popescu, Nicolae Boancă, Marius Iulian Mirea, Doina Elena Noghin, Ion Coja, Gheorghe Ovidiu Emil Stoenescu, Nicolae Toteanu, Ioan Aştefănoaiei, Gheorghe Predescu, Aurel Munteanu (toţi aceştia fiind independenţi).

Trei tineri din Ploieşti, prinşi la Câmpina lipind afişe anti-Băsescu

Un poliţist şi un jandarm, care patrulau în noaptea de 29 spre 30 octombrie, au remarcat trei tineri cu un comportament suspect. Totodată, s-a constat că pe uşile de acces de la mai multe blocuri din zona în care au fost depistaţi tinerii fuseseră lipte afişe autocolante cu caracter denogrator la adresa lui Traian Băsescu, unul dintre candidaţii la funcţia de preşedinte al României.În aceste condiţii, poliţistul şi jandarmul i-au condus pe cei trei tineri la sediul Poliţiei Municipiului Câmpina, unde aceşti au fost identificaţi. Este vorba de Mihai A., Robert L. şi Ştefan C., fiecare de 23 de ani, toţi din Ploieşti. Cei trei tineri le-au povestit poliţiştilor că s-au întâlnit în Ploieşti cu un bărbat pe care nu-l cunoşteau şi care le-a oferit 200 lei pentru fiecare dacă lipesc 50 de autocolante electorale, cu caracter denigrator la adresa unuia din candidaţii la funcţia de preşedinte al României. Din primele cercetări efectuate în acea noapte a mai reieşit faptul că tinerii s-au deplasat de la Ploieşti la Câmpina cu un autoturism, condus de C. Ştefan, în care, ulterior, au fost găsite 11 astfel de autocolante. Poliţiştii i-au sancţionat contravenţional pe cei trei tineri cu amenzi în valoare de 5.750 lei şi au ridicat în vederea confiscării cele 11 autocolante. După marcajele de pe blocuri cu “Jos Băsescu, ultimul comunist”, acesta este al doilea incident înregistrat la Câmpina împotriva lui Traian Băsescu.

“Super ofertă” cu... politicieni!

Ca de fiecare dată, la orice campanie electorală, apar situaţii de umor involuntar prin lipirea afişelor în tot felul de locuri sau... prin alăturări întâmplătoare, care pot genera situaţii comice. Este şi cazul instantaneului de faţă, surprins în vitrina unui magazin de pe artera principală a localităţii noastre, acolo unde, printre superofertele magazinului, se înghesuiseră şi principalii candidaţi la funcţia de preşedinte al României. Acum, în vitrina cu pricina nu se precizează şi pentru care dintre cei teri candidaţie ste valabilă... super oferta!

Cronica neagră

Pe când şi la Câmpina? Poliţiştii din Breaza l-au depistat miercuri, în jurul orei 13.30, pe Vasile M., de 45 de ani, care efectua cu un autoturism transport neautorizat de persoane, pe traseul Breaza-Adunaţi, fără a deţine atestat profesional în acest sens. Pentru faptele sale, conducătorul auto este în prezent cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de “exercitare a unei activităţi fără autorizare”. Pe când şi la Câmpina o astfel de acţiune, pentru că “La Răcitor”, la “Salcie” sau în staţia de la “Peco” sunt zilnic persoane care fac acelaşi lucru, fără a fi deranjate de Poliţie.
Incendiu. Marţi, în jurul orei 21.45, la locuinţa lui Aurel V., de 80 ani, din Câmpina, un scurt-circuit survenit la instalaţia electrică improvizată a produs un incendiu în urma căruia au ars o saltea de pat şi o centrală termică, neracordată la instalaţia de alimentare cu gaz.
Au furat trei cai. În dimineaţa zilei de marţi, în jurul orei 4.00, poliţiştii l-au depistat pe Vasile Ş., de 46 ani, din Câmpina, care, aflat pe Strada Oborului, se deplasa cu o căruţă tractată de un cal şi cu alţi doi cai legaţi de spatele atelajului. Poliţiştii au stabilit că bărbatul furase caii chiar în acea noapte dintr-o grădină din Băneşti, împreună cu Cristian M., 37 ani, din Câmpina. Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi şi li s-au întocmit dosare penale pentru furt calificat.

O nouă competiţie ecvestră la Câmpina

La finalul săptămânii trecute, Baza Hipică de pe Dealul Muscel a găzduit o nouă competiţie ecvestră de sărituri peste obstacole, competiţie în cadrul căreia au avut loc şi ultimele finale ale acestui sezon competiţional intern.Din păcate, vremea nu a ţinut cu organizatorii - frig, chiar ger, lapoviţă - dar cu toate acestea destul de mulţi câmpineni, iubitori ai acestui sport nobil, au ţinut să urce Dealul Muscel pentru a asista la această competiţie. În afara celor şapte finale ale campioantului naţional găzduite în cadrul competiţiei ecvestre de la Câmpina, cu acelaşi prilej au avut loc şi două momente inedite - prima licitaţie de cai din România, precum şi finala naţională la forţă.La fel ca şi la precedenta competiţie găzduită de Clubul Sport Horse, condus de Şerban Frăţilă, toţi invitaţii au avut cuvinte de laudă, Câmpina intrând astfel definitiv în circuitul naţional de echitaţie.

Liga A Prahova

Etapa a XIV-a
Petrolul ‘95 Ploieşti - Caraimanul Buşteni 1-1
CS Brazi - Voinţa Bălţeşti 4-0
Unirea Câmpina - Cheile Doftanei Brebu 2-1
Podgoria Vadu Săpat - Intersport Plopeni 0-0
ASO Slănic - CS Băneşti 2-1
Gloria Vâlcăneşti - Petrolul Ploieşti 3-3
Victoria Fântânele - Unirea Urlaţi 3-2
Artsani Păuleşti - CS Ceptura 2-1
Avântul Măneciu - Tineretul Tomşani 8-1
Clasament
1.Intersport Plopeni 14 12 2 0 52-11 38 (+17)
2.Avântul Măneciu 14 10 1 3 48-20 31 (+10)
3.Victoria Fântânele 14 9 1 4 33-18 28 (+7)
4.Petrolul II Ploieşti 14 8 2 4 36-25 26 (+5)
5.ASO Slănic 14 8 1 5 30-21 25 (+4)
6.Unirea Câmpina 14 7 3 4 32-21 24 (+3)
7.CS Băneşti 14 7 0 7 28-19 21 (0)
8.Caraimanul Buşteni 14 6 3 5 22-24 21 (+3)
9.CS Ceptura 14 6 2 6 27-21 20 (-1)
10.Petrolul '95 Ploieşti 14 5 4 5 18-20 19 (-5)
11.Artsani Păuleşti 14 5 3 6 21-27 18 (-3)
12.Cheile Doft. Brebu 14 5 2 7 20-19 17 (-4)
13.CS Brazi 14 5 1 8 24-36 16 (-5)
14.Podgoria V. Săpat 14 4 3 7 19-24 15 (-6)
15.Voinţa Bălţeşti 14 4 2 8 21-50 14 (-10)
16.Unirea Urlaţi 14 4 0 10 15-33 12 (-9)
17.Tineretul Tomşani 14 3 3 8 19-39 12 (-6)
18.Gloria Vâlcăneşti 14 1 1 12 11-48 4 (-17)
Etapa a XV-a
vineri, 6 noiembrie, ora 14.00
Petrolul II Ploieşti - CS Brazi
sâmbătă, 7 noiembrie, ora 11.00
CS Băneşti - Petrolul ‘95 Ploieşti
Caraimanul Buşteni - Avântul Măneciu
sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00
Intersport Plopeni - Artsani Păuleşti
Tineretul Tomşani - Unirea Câmpina
Cheile Doftanei Brebu - Gloria Vâlcăneşti
Unirea Urlaţi - Podgoria Vadu Săpat
duminică, 8 noiembrie, ora 11.00
CS Ceptura - ASO Slănic
Voinţa Bălţeşti - Victoria Fântânele