27 ianuarie 2010

Unul din 11 câmpineni este inclus în categoria persoanelor defavorizate


După cum vă informam în ediţiile noastre precedente, în aceste zile, prin intermediul Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Câmpina, se derulează acţiunea de distribuire a ajutoarelor de la Uniunea Europeană, ajutoare constând în zahăr şi făină. De aceste produse beneficiază 3.590 de persoane, ceea ce înseamnă că 1 din 11 câmpineni se situează în categoria persoanelor cele mai defavorizate.Categoriile care beneficiază de aceste ajutoare europene, în conformitate cu prevederile HG 600/2009 sutn familiile şi persoanele singure, care beneficiază de venitul minim garantat (507 persoane); şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj (1.081 persoane); pensionarii cu venituri sub 400 lei lunar (774 persoane) şi persoanele cu handicap grav şi accentuat (1.228 persoane).În perioada următoare se preconizează că vor mai veni astfel de ajutoare din stocurile comunitare de intervenţie. Pe lângă zahăr şi făină, la viitoarele acţiuni de acelaşi gen urmează să se acorde orez şi paste făinoase.

Zile la rând cu ninsoare şi o deszăpezire care a lăsat de dorit. Pe străzi, dar mai ales pe trotuare

Aproape toată săptămâna trecută a nins şi la Câmpina, aşa cum s-a întâmplat în multe zone ale ţării. A căzut o cantitate importantă de zăpadă, iar firma de salubritate din localitate – care este responsabilă şi pentru deszăpezire – a avut unele dificultăţi în a interveni pe toate arterele importante ale urbei. Aşa cum s-a procedat la fiecare ninsoare consistentă, deszăpezirea a început pe artera centrală, au urmat străzile mai importante şi apoi străduţele din fiecare cartier. Iar dacă pe căile rutiere s-a făcut câte ceva, în schimb, trotuarele – chiar şi în zona centrală – au fost lăsate aproape mereu în planul secund al intervenţiei, ceea ce a atras destule nemulţumiri din partea populaţiei.Fiecare dintre dumneavoastră poate fi mulţumit sau nu de ritmul şi stadiul deszăpezirii, dar am vrut să vedem ce părere au responsabilii din Primăria Câmpina. În cadrul ultimei conferinţe de presă a administraţiei locale, primarul Horia Tiseanu l-a indicat pe viceprimarul Ion Dragomir ca responsabil al acestor lucrări, iar acesta din urmă ne-a declarat: „A nins mult în Câmpina, dar cred că împreună cu firma de salubritate am luat toate măsurile necesare pentru a asigura o deszăpezire cât mai bună. Nu se putea interveni prea mult atâta vreme cât a nins, pentru că până ajungea plugul dintr-un capăt în celălalt al Câmpinei, la locul de pornire zăpada se aşternea la loc. Când ninsoarea s-a mai potolit, s-a intervenit corespunzător, iar în zilele următoare s-au ridicat şi nămeţii strânşi pe marginea drumurilor principale. Au existat presiuni, cele mai multe nejustificate, din partea unor persoane situate în zone izolate, care solicitau imperativ ca Primăria să le asigure deszăpezirea. Tuturor le-am spus şi le repet că deszăpezirea va fi prioritară pe centru, pe arterele mai importante şi abia apoi spre cartiere”.
Trotuare înzăpezite, dar nici o sancţiune
După cum am precizat deja, poate cele mai mari probleme au fost pe trotuare. Inclusiv în zona centrală, pe acestea s-a intervenit destul de târziu… Totuşi, există o hotărâre a Consiliului Local Câmpina prin care agenţii economici, asociaţiile de proprietari şi persoanele fizice au datoria de a curăţa trotuarul în dreptul proprietăţii sau spaţiului pe care îl deţin. În aceste condiţii, s-a acordat vreo sancţiune pentru nerespectarea acestei hotărâri a Consiliului Local? – aceasta a fost întrebarea pe care i-am adresat-o viceprimarului Ion Dragomir. „Nu. Nu s-a ajuns la aşa ceva… Prin intermediul agenţilor Poliţiei Comunitare am trimis adrese tuturor agenţilor economici aflaţi în această situaţie, în special pe artera principală a localităţii, iar în cea mai mare parte, aceştia s-au conformat”.
Ninsoarea a generat întârzieri la ridicarea gunoiului
Culmea este că una dintre firmele care au fost afectate de străzile care nu au fost deszăpezite este chiar firma care trebuia să realizeze deszăpezirea! Şi care este şi firma de salubritate din Câmpina. În mai multe cartiere, dar şi în localităţile limitrofe, s-au constatat întârzieri în ridicarea gunoiului menajer. Explicaţia a fost oferită chiar de oficiali ai firmei Floricon Salub: „Au fost zone, mai ales în cartierele mărginaşe, unde nu am putut ajunge cu maşinile noastre din cauza faptului că drumul de acces nu fusese deszăpezit. Există o serie de întârzieri, dar imediat ce situaţia se va remedia, maşinile noastre vor colecta deşeurile de la populaţie”.

Administraţia câmpineană se raliază protestelor împotriva Guvernului Boc

„Reformele” lui Boc ar însemna, la Câmpina, diminuarea numărului de angajaţi ai Primăriei de la peste 300 la puţin peste 70!

Mai multe structuri asociative din administraţiile locale, printre care şi Asociaţia Municipiilor din România, din care Câmpina face parte, au semnat o scrisoare deschisă către Guvernul Boc, prin care se protestează faţă de unele proiecte ale actualului Executiv. Este vorba de proiectele care vizează reducerile de persoanl în rândurile structurilor administraţiilor judeţene şi locale.Scrisoarea, la care s-a raliat şi Câmpina, este semnată de reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România, Asociaţiei Secretarilor de Comune din România şi Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie. Structurile menţionate au decis, într-o întrevedere comună, care a avut loc pe 21 ianuarie, să respingă proiectul de lege privind normativele de personal pentru unităţile administrativ teritoriale, să solicite anularea Ordinului nr. 32/42 pentru controlul şi monitorizarea aplicării prevederilor Legii 330/2009 care subordonează autorităţile locale unor structuri ale administraţiei centrale şi să respingă proiectul de hotărâre de guvern privind unele măsuri de aplicare a Legii 330/2009, în special dispoziţiile care conduc la reducerea veniturilor salariaţilor.Despre această scrisoare deschisă şi faptul că, practic, prin aceasta critică preşedintele partidului din care face parte, primarul Horia Tiseanu a declarat: „Scrisoarea exprimă nemulţumirea profundă din administraţiile locale în faţa unor propuneri de reduceri de personal până la un număr foarte mic, ca să nu zic aberant. Dacă s-ar aplica aceste acte normative, ar trebuie să disponibilizăm foarte mult personal, Câmpina trebuind să ajungă, de la aproximativ 300 de salariaţi, la ceva mai mult de 70! Sau ar trebui să externalizăm o serie de activităţi, cum ar fi Poliţia Comunitară, Atelierul de sere, Muzeul Hasdeu, poate chiar şi Atelierul de reparaţii străzi... Numai că, prin această externalizare a unor activităţi se reduce personalul, dar apar cheltuieli suplimentare, ceea ce nu ne foloseşte la nimic! Aşa că noi, aceste structuri din administraţie, considerăm că este de datoria noastră să atragem atenţia Guvernului asupra acestor probleme, indiferent de partidele din care provenim. Există autonomie locală, iar printre semnatari se află şi preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, despre care se ştie că este chiar finul preşedintelui Băsescu. Aşa că nu se pune problema vreunor repercursiuni pe linie politică”.

Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 ianuarie, ora 16.30

 1. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul al II-lea al anului 2009 – prezintă Adina Dumitru, şef Birou Asistenţa Socială şi Autoritate Tutelară
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Unităţii de Implementare a proiectului Reabilitare sit poluat istoric „Batal de depozitare reziduuri petroliere Lacul Peştelui” – iniţiator Horia Tiseanu
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la HCL 97/ 30 iulie 2009 referitoare la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpina – iniţiator Horia Tiseanu
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 33.850 mp, Drumul Taberei, f. nr. – iniţiator Viorel Bondoc
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două loturi de teren în suprafaţă totală de 85.778 mp, situat în cartierul Muscel – iniţiator Adrian Piţigoi
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat încheiat cu Administraţia Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor – iniţiator Ion Dragomir
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului şi a clădirilor aparţinând domeniului public în suprafaţă totală de 21.623 mp, situate în incinta Spitalului de Psihiatrie Voila (Ferma zootehnică) – iniţiator Lucian Cercel
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru susţinerea financiară a manifestării „Târgul Mierii Câmpina 2010” – iniţiator Marian Dulă
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului practicat de SC Floricon Salub SRL Câmpina pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere – iniţiator Mihaela Neagu Petrovici
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei autorizaţii taxi pe raza municipiului Câmpina – iniţiator Viorel Bondoc
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina şi vânzarea fără licitaţie publică a terenurilor aferente unor construcţii, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către proprietari – iniţiator Elvis Arghir
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpina şi inventarierea în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 19,40 mp, situat în Str. 1 Mai, f. nr. – iniţiator Marian Nistor
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. alin 1 al HCL nr. 128/ 3 septembrie 2009 referitoare la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat şi concesionarea (fără licitaţie publică) a terenului de 124,33 mp, situat pe Aleea Peştişori, f. nr. – iniţiatori membrii Comisiei de Urbanism
 14. Întrebări, interpelări, diverse.

„Flacăra violet” nu pare a reprezenta o miză pentru aleşii câmpineni

De o vreme încoace, în clasa politică din România a apărut o discuţie – calificată de mulţi, în diverse moduri – despre „flacăra violet”. Aproape imediat au apărut şi superstiţiile şi s-au dat imagini, în special din campania electorală, în care candidaţi sau membrii marcanţi ai partidelor, care au susţinut diverşi candidaţi, erau îmbrăcaţi cu pulovere violet sau purtau cravate violet, probabil, cu speranţa că-şi vor atrage energii pozitive, care să-i ajute să câştige.În faţa acestei adevărate isterii generate de „flacăra violet”, am vrut să vedem în ce măsură culoarea cu pricina s-a aflat şi pe gustul aleşilor locali în ultima vreme. Nu i-am întrebat ce cred ei despre această nouă marotă a politicii româneşti, ci doar am parcurs pozele realizate la toate acţiunile publice din ultimele 2-3 luni.Ei bine, „flacăra violet” pare să nu reprezintă o miză pentru aleşii locali. Nici un consilier local nu a apărut, în ultima vreme, cu vreun pulover violet sau cămaşă de această culoare, iar printre cravatele aleşilor locali nu se numără vreuna în care să predomine violetul.Mai mult, aleşii locali par mai atenţi la culoarea partidelor pe care le reprezintă decât la… trendul violet. Aşa se face că primarul Horia Tiseanu are printre cravatele favorite una de culoare predominat portocalie, produsă de celebra firmă Armani. Atunci când nu alege cravata portocalie, edilul-şef preferă cravatele sobre, fără modele prea… colorate, mai ales violet. Tot cravate sobre preferă şi viceprimarul Ion Dragomir. Cu o singură excepţie – la şedinţa dinaintea Crăciunului, atunci când şeful PSD Câmpina a atras atenţia purtând o cravată cu… Moş Crăciun!

Membrii Comisiei de Sănătate a Consiliului Local s-au întâlnit cu noua conducere a Spitalului Municipal

 • Secţia Exterioară Poiana Câmpina reprezintă o problemă delicată
 • Consilierii locali sunt de acord că spitalul are nevoie de bani pentru reparaţii şi dotări
 • Creşte numărul pacienţilor care preferă spitalul câmpinean

Vineri, 22 ianuarie, a avut loc la Spitalul Municipal Câmpina o întâlnire între membrii Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Local şi noua conducere a acestei unităţi, reprezentată de dr. Alexandru Matei şi ec. Nicolae Mijea. Întâlnirea – la care au participat toţi cei cinci membri ai comisiei (Marian Dulă, Viorel Bondoc, Luminiţa Dumitrescu, Florin Marcu, Daniel Telegescu) – a avut un caracter informal.Preşedintele comisiei, Marian Dulă, ne-a declarat: „Problemele spitalului sunt multiple, mai ales acum când se preconizează primii paşi ai descentralizării, printre priorităţi numărându-se de la reabilitarea termică şi realizarea canalizării în incintă şi racordarea la cea stradală, până la dotarea cu aparat modern de developare a filmelor radiografice. Membrii comisiei şi-au manifestat disponibilitatea să-i convingă pe colegii lor de necesitatea alocării unor sume pentru reparaţii, unele dotări şi realizarea bazinelor de rezervă de apă. O problemă mai delicată a fost aceea a situaţiei Secţiei Exterioare Poiana Câmpina. De-a lungul timpului, Spitalul Municipal a făcut reparaţii şi chiar investiţii în această locaţie, dar clădirile au intrat în patrimoniul comunei Poiana Câmpina. Va trebui să se facă demersuri pentru trecerea construcţiilor în patrimoniul spitalului pentru a putea folosi oportunităţile de tratament şi recuperare de la Secţia Exterioară. Sunt probleme multe, dar noi avem toată deschiderea pentru a rezolva cât mai multe dintre ele. De altfel, am şi propus ca astfel de întâlniri să aibă loc trimestrial, tocmai pentru a cunoaşte mult mai bine problemele spitalului şi pentru a putea găsi împreună cele mai bune soluţii”.Unul dintre lucrurile îmbucurătoare constatate de aleşii locali în discuţia cu conducerea spitalului a fost acela că instituţia a reuşit, în ultima vreme, să redevină... atractivă pentru pacienţii din zonă, diminuându-se considerabil numărul pacienţilor care migrau spre spitale din Ploieşti şi Bucureşti, cel puţin în domeniul chirurgiei unitatea medicală din Câmpina putându-se lăuda cu specialişti de primă clasă.
La modul concret, s-a stabilit ca noua conducere a Spitalului Municipal, prin managerul Alexandru Matei, să solicite Consiliului Local o sumă de bani pentru reparaţii şi dotări.

Camera de Conturi inspectează Spitalul Municipal

De puţină vreme, la Spitalul Municipal Câmpina a început un control de fond al inspectorilor Camerei de Conturi Prahova. Controlul a fost solicitat de dr. Călin Tiu, în scurtul mandat pe care acesta l-a avut în fruntea unităţii medicale câmpinene. Interesant este că acest control a început după plecarea lui Tiu şi revenirea medicului Alexandru Matei în funcţia de manager al spitalului.Poate răspunsul cel mai important pe care va trebui să-l dea raportul inspectorilor de la Camera de Conturi va fi cel privind celebrul contract dintre spitalul câmpinean şi firma Romgermed. Numai că, pe acest contract se află inclusiv semnătura lui Alexandru Matei. Va fi foarte interesant de urmărit nu numai ce concluzii vor trage inspectorii Camerei de Conturi asupra acestui contract, dar şi asupra întregii activităţi din mandatul interimar deţinut de Constanţa Ţiţei, care se bucură în continuare de o protecţie politică foarte importantă. Care ar putea pune în umbră raportul oricărui inspector de la orice Cameră de Conturi…

Blocarea autoturismelor parcate ilegal, o afacere care face cu ochiul administraţiei câmpinene

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din anul 2006, la Câmpina s-a reglementat activitatea de blocare şi ridicare a autovehiculelor parcate ilegal pe domeniul public. O activitate pe care mulţi nu au privit-o cu ochi buni, mai ales când erau surprinşi că parcarseră ilegal pe domeniul public, iar alţii făceau referiri chiar la încălcări ale drepturilor omului...În cursul anului 2009, această activitate de blocare şi ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public a însemnat blocarea a 1.597 autoturisme. Pentru încălcarea prevederilor Codului Rutier privind parcările neregulamentare, şoferii autoturismelor respective au fost amendaţi, sumele încasate fiind de 127.760 lei, din care 51.104 lei revine – conform contractului cu firma care prestează această activitate – administraţiei locale.Despre eficienţa acestei activităţi, primarul Horia Tiseanu a comentat: „Această activitate a fost gândită mai mult ca o acţiune de prevenire, de atenţionare şi nu neapărat de a bloca automat orice maşină parcată neregulamentar pe domeniul public, pentru că, într-un astfel de caz, numărul maşinilor blocate ar fi fost poate de zece ori mai mare. În plus, practic, fără nici o investiţie, vin la bugetul local nişte bani, ceea ce nu e deloc rău”.La rândul său, viceprimarul Ion Dragomir a adăugat: „Scopul principal al acestei activităţi a fost acela de a institui o anume disciplină în trafic. Este adevărat, însă, că se dovedeşte o afacere prosperă şi sunt convins că firma cu care noi avem contract nu a investit pentru derularea acestei afaceri mai mult decât este contribuţia care ne-a revenit nouă în cursul anului trecut. Practic, nu este nevoie de a achiziţiona o maşină care să poată ridica autovehiculele parcate neregulamentar pentru că acest lucru se întâmplă foarte rar... Nu ştiu dacă în 2009 au fost cinci cazuri de maşini ridicate. Iar pentru acestea am putea închiria maşini de profil. Oricum, este o afacere care ne face cu ochiul, tentantă şi poate nu ar fi rău dacă am avea în vedere să devină numai afacerea administraţiei locale”.

Compartimentele Primăriei şi-au făcut bilanţul pe 2009

Urbanismul a emis 466 de autortizaţii de construire
În anul 2009, Biroul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Câmpina a eliberat 674 certificate de urbanism şi 466 autorizaţii de construire, numărul acestora scăzând în medie cu 28% faţă de anul anterior, când au fost eliberate 1.051 certificate de urbanism şi 593 autorizaţii de construire. De asemenea, inspectorii acestui birou au aplicat 31 de contravenţii, în valoare de 72.500 lei, persoanelor fizice şi juridice care au încălcat prevederile legale în domeniu, cele mai dese nereguli fiind construirea fără autorizaţie sau fără respectarea autorizaţiei ori obstrucţionarea controlului.
La Starea Civilă s-au înregistrat 220 de căsătorii
Biroul de Stare Civilă din cadrul Primăriei Câmpina a înregistrat, în cursul anului 2009, 220 căsătorii, 1.408 naşteri şi 542 decese. În afara acestora, acelaşi birou a primit şi soluţionat 3.460 lucrări de corespondenţă, cele mai multe dintre cereri solicitând duplicate după diverse acte de stare civilă aflate în arhivele Primăriei. De asemenea, s-au primit şi înregistrat 5.644 de lucrări care au presupus întocmirea certificatelor şi adreselor de aplicare a menţiunilor pentru actele care s-au schimbat în urma deciziilor de modificare a numelui pe cale administrativă, aplicarea menţiunilor de divorţ pe actele de căsătorie şi întocmirea menţiunilor pentru actele de căsătorie şi naştere ale soţilor, definitivarea lucrărilor de solicitare a aprobărilor de menţiuni de divorţ şi schimbări nume pentru actele întocmite în străinătate, întocmirea şi eliberarea a 286 livrete de familie.

„Bugetul Câmpinei va fi aprobat până la 1 martie”

- a declarat primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu

De puţină vreme a fost adoptat bugetul de stat al României, iar conform legislaţiei actuale, în termen de 45 de zile ar trebui să fie adoptate şi celelalte bugete, până la nivelul fiecărei localităţi în parte.Care este stadiul elaborării proiectului de buget la nivelul municipiului Câmpina ne-a precizat primarul localităţii, Horia Tiseanu: „Nu ne grăbim să întocmim proiectul bugetului local pentru anul 2010, pentru că nu am văzut, încă, Legea bugetului. Acolo am înţeles că sunt nişte prevederi noi în privinţa taxelor şi impozitelor locale, nişte procente noi de repartizare a unor fonduri, s-ar fi modificat şi unele principii, astfel încât, până nu vom face un studiu temeinic asupra acestor aspecte, nu are rost să ne grăbim cu proiectul nostru de buget. Avem nişte estimări, atât în ceea ce priveşte veniturile, cât mai ales în privinţa cheltuielilor, unde avem o listă întreagă de investiţii care aşteaptă finanţare. Sunt convins, însă, că până la 1 martie, bugetul Câmpinei pentru anul 2010 va fi aprobat”.

În două săptămâni, s-au colectat taxe şi impozite de aproape 900.000 lei

Din 4 ianuarie, odată cu reluarea activităţii după sărbătorile de iarnă, la Direcţia Economică din cadrul Primăriei Câmpina a început colectarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul în curs, precum şi datoriile aferente anilor anteriori. Poate şi pentru că persoanele fizice care achită integral obligaţiile fiscale către bugetul local până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10%, în primele două săptămâni s-au încasat deja 898.217 lei reprezentând taxe şi impozite locale pentru un număr de aproximativ 3.400 persoane.Administraţia locală reaminteşte că taxele şi impozitele aferente anului 2010 au rămas aceleaşi cu cele de anul trecut, iar termenul limită pentru plata acestora este 30 septembrie.

Grădiniţa 9 s-ar putea muta în aceeaşi clădire cu Grădiniţa 7

La sediul Primăriei Câmpina s-au purtat mai multe discuţii referitoare la mutarea Grădiniţei nr. 9, situată pe Strada Griviţei, în apropierea Casei de Cultură, în imobilul care găzduieşte Grădiniţa nr. 7, adică în superbul conac de la intersecţia Bulevardului Carol I cu Strada Rahovei, acolo unde, în perioada interbelică, a susţinut mai multe recitaluri marele George Enescu. Principalul motiv pentru care se doreşte mutarea Grădiniţei 9 este acela că, pentru spaţiul actual, municipalitatea plăteşte o chirie de aproximativ 7.000 lei pe lună. Vă reamintim că imobilul respectiv a fost retrocedat moştenitorilor fostului proprietar, iar aceştia au permis continuarea activităţii contra chiriei menţionate.Discuţiile au avut loc în prezenţa reprezentanţilor Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, ai Grădiniţei nr. 10, care este centru financiar-bugetar şi ai grădiniţelor în cauză. Propunerea de mutare a venit din partea cadrelor didactice, având în vedere că spaţiul Grădiniţei 7 este excedentar pentru cei 20 de copii care desfăşoară activităţi cu program normal, faţă de cei 77 de copii cu program prelungit de la Grădiniţa 9. În urma constatărilor din teren s-a ajuns la concluzia că spaţiul aferent Grădiniţei 7 este suficient pentru ca aici să se mute şi activitatea Grădiniţei 9, cu menţiunea că vor fi necesare lucrări de reparaţii pentru două săli de clasă şi alte lucrări de amenajare necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor.De asemenea, în cadrul discuţiilor, s-a mai propus ca grupa cu program normal de la Grădiniţa 7 să fie mutată în spaţiul ce va fi ulterior amenajat la Şcoala Generală nr. 8, iar Grădiniţa Specială, care aparţine de Direcţia de Asistenţă Socială şi care funcţionează în acest moment la etajul imobilului care adăposteşte şi Grădiniţa 7, să fie mutată şi ea într-un spaţiu de la Grădiniţa nr. 4.

Troiţa de la intrarea în cartierul Slobozia aşteaptă... construirea Kaufland!

Pe spaţiul verde triunghiular de la intersecţia Căii Dacia cu B-dul Nicolae Bălcescu, punct care marchează intrarea în cartierul Slobozia, se afla o troiţă din lemn. De mai multă vreme, aceasta a fost ridicată din locul său „pentru a fi recondiţionată”. Deşi operaţiunea de recondiţionare s-a încheiat, troiţa nu a mai apărut la locul ei.Explicaţia a fost oferită de viceprimarul municipiului Câmpina, Ion Dragomir: „Troiţa ar fi putut fi reaşezată la locul său în cursului anului trecut. Am decis, însă, să mai aşteptăm până se va stabili cu exactitate care va fi decizia privind posibilul sens giratoriu, soluţia pe care noi am oferit-o firmei Kaufland. Dacă se va realiza aici un sens giratoriu, troiţa va fi amplasată în mijlocul acestuia, după ce va fi realizat…”În situaţia (prezentată de noi într-o ediţie anterioară) în care Kaufland nu mai investeşte la Câmpina, viceprimarul Dragomir a ţinut să precizeze: „Noi nu am primit nici un document oficial din partea Kaufland dacă mai continuă sau nu investiţia pe care şi-o propuseseră la Câmpina. Până nu primim o confirmare oficială, noi luăm în discuţie posibilitatea de a realiza acel sens giratoriu la intersecţia unde se afla această troiţă. În cazul în care Kaufland confirmă că nu va mai derula investiţia de la Câmpina, imediat puteam reamplasa troiţa la locul ei cunoscut de câmpineni”.

Încă se mai primesc cereri pentru subvenţia la căldură

Numai puţin peste 3.600 de câmpineni beneficiază în prezent de subvenţia pentru încălzirea locuinţei, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din numărul celor care primeau acest ajutor de stat în urmă cu doi ani. Reprezentanţii Primăriei Câmpina spun că poate creştea pensiilor (în 2009) a influenţat această reducere importantă a numărului celor ce se mai încadrează în plafonul de 6.150 lei pe membru de familie. Pe de altă parte, plafonul a fost mai întâi micşorat, apoi readus la valoarea iniţială, lucru care a creat o oarecare derută în rândul populaţiei. Oamenii au fost dezorientaţi, n-au mai ştiut dacă se încadrează sau nu în plafon, motiv pentru care nu şi-au reînnoit dosarele. Tocmai de aceea, Primăria Câmpina a luat decizia să primească în continuare cererile cetăţenilor, la Biroul de Asistenţă Socială.

Primăria scoate la licitaţie peste 1600 mp de terenuri şi o fostă centrală termică


În urma unor hotărâri ale Consiliului Local, joi, 28 ianuarie, la sediul Primăriei Câmpina vor avea loc mai multe licitaţii. Acestea vor avea ca obiect concesionarea unui teren de 300 mp pe Strada Erupţiei, închirierea unui teren de 16,83 mp pe Strada Maramureş, vânzarea terenurilor de 1.092 mp din Strada Păcuri şi de 202 mp din Aleea Islaz, precum şi pentru concesionarea imobilului care a adăpostit Centrala Termică nr. 3, de pe Strada Victoriei.

Peste 1.700 de posesori de animale şi deţinători de terenuri agricole sunt aşteptaţi să se înscrie în Registrul Agricol

În anul 2009, în evidenţele Registrului Agricol existau peste 1.700 de posesori de animale şi deţinători de terenuri agricole. La fel ca la fiecare început de an, proprietarii de terenuri şi animale au obligaţia să se prezinte la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Câmpina pentru confruntarea veridicităţii datelor privind suprafeţele şi structura culturilor agricole şi a categoriilor de animale deţinute, înscrise în Registrul Agricol.

PNDC a fost dizolvat, în mod oficial... prin hotărâre irevocabilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Partidul Naţional Democrat Creştin a fost o formaţiune politică resuscitată de actualul deputat PD-L Florin Anghel, filiala locală şi cea judeţeană adunându-i pe toţi cei care fuseseră sub stindardul aceluiaşi lider în PC. Mai mult, la Câmpina, PNDC a ocupat poziţia secundă la alegerile locale pentru Consiliul Local, iar candidatul său pentru funcţia de primar, Alin Moldoveanu, a jucat finala, pe care a pierdut-o în faţa actualului primar, Horia Tiseanu. După alegerile locale, PNDC a intrat într-un şir complicat de procese, astfel încât istoria lui s-a complicat. Mai întâi a fost un proces de dizolvare a PNDC. Istoria procesului privind dizolvarea PNDC este întortocheată, deşi relativ recentă. La 23 noiembrie 2007, Secţia a IV-a Civilă a Tribunalului Bucureşti a dat sentinţa nr. 40 în dosarul nr. 28.108/3/2007 privind dizolvarea PNDC. Soluţia era de dizolvare a acestei formaţiuni politice şi, implicit,de radiere a sa din Registrul Partidelor Politice. Sentinţa avea termen de atacare de cinci zile. Ei bine, ea a fost atacată pe 30 ianuarie 2009! La această dată s-a constituit dosarul nr. 897/2/2009 la Curtea de Apel Bucureşti. Ce s-a întâmplat între timp? Florin Anghel a luat acest partid de la fondatorul său, Niţă Oprea. Partidul a avut candidaţi la alegerile locale, obţinând în judeţul Prahova 13 primari, cinci consilieri judeţeni şi peste o sută de consilieri locali, dintre care cinci numai la Câmpina. În nici unul dintre aceste momente, nici o instanţă nu a luat în considerare sentinţa Tribunalului Bucureşti din noiembrie 2007. La judecarea recursului, în şedinţa completului de la Curtea de Apel din 12 februarie, s-a admis contestaţia şi s-a respins integral sentinţa iniţială din urmă cu aproape doi ani. Acum, la 11 martie 2009, la Secţia Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, PNDC a deschis un nou dosar cu numărul 2261/1/ 2009 prin care solicită revizuirea hotărârii prin care se anulase hotărârea iniţială de dizolvare a partidului! Termenul fixat de instanţă - 25 septembrie 2009. Numai că, această dată a fost în plin protest al magistraţilor, astfel încât totul s-a amânat pentru luna noiembrie a anului trecut. Instanţa a soluţionat deja acest dosar, prin decizia nr. 9.523 din 20 noiembrie 2009, prin care „se anulează cererea de revizuire pentru lipsa calităţii de reprezentant a lui Virgil Sicoe”. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este irevocabilă, astfel încât acum consilierii locali ai PNDC pot trece oficial şi liniştiţi la PD-L…

Prea multă linişte pe scena politică locală

După un an 2009 destul de agitat din punct de vedere politic, cu două campanii electorale şi cu un final tensionat, generat de campania pentru alegerile prezidenţiale, scena politică locală s-a liniştit. Şi a intrat într-o prelungită vacanţă...
PD-L şi... demisia
Partidul Democrat Liberal a savurat îndelung succesul candidatului pe care l-a susţinut la ultimele alegeri prezidenţiale. Interesant este că, pe plan local, prima decizie majoră pentru PD-L după succesul de la alegerile din 6 decembrie a fost acceptarea demisiei lui Liviu Corcodel, după ce acesta a… savurat succesul lui Mircea Geoană în sediul local al PSD. Şi se aude că se mai pregăteşte o debarcare, de această dată mult mai importantă.
Linişte totală la PSD
După ce a trecut de momentul alegerilor prezidenţiale, peste social-democraţii câmpineni s-a aşternut o linişte adâncă… şi înţeleaptă! Preşedintele PSD Câmpina, viceprimarul Ion Dragomir, a devenit ceva mai retras şi mai puţin volubil, mai ales în privinţa iniţiativelor administrative. Probabil că, după ce îşi vor „linge rănile” generate de insuccesul de la alegerile prezidenţiale, social-democraţii câmpineni se vor regrupa şi vor trebui să se preocupe să găsească un candidat pentru funcţia de primar, pe care să-l pregătească încă de pe acum pentru alegerile locale din vara anului 2012. Bineînţeles, dacă vor să câştige!
Va mai rămâne Arghir liberal?
Liberalii au avut două săptămâni suplimentare de concediu faţă de PD-L şi PSD, după ce Crin Antonescu a pierdut calificarea în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, chiar dacă – în plan teoretic, cel puţin – liberalii i-au susţinut pe social-democraţi pentru scrutinul din 6 decembrie. După pierderea acestei bătălii, PNL trebuie să ia în vizor alegerile locale de peste doi ani şi jumătate. Iar în acest sens, „lupii tineri” aduşi de Virgil Guran par a încerca să formeze o nouă echipă de consilieri locali ai PNL pentru viitorul mandat. Din câte se pare, chiar dacă nu va beneficia de susţinerea PNL, Elvis Arghir garantează că va face parte şi din Consiliul Local viitor, ceea ce presupune că, mai devreme sau mai târziu, Arghir şi PNL vor intra într-un proces de divorţ. Cel mai interesant va fi la acest proces cum se va desfăşura partajul…
Mai există PIN?
Un alt partid cu reprezentare în Consiliul Local este Partidul Iniţiativa Naţională. PIN-ul, având ca simbol ursul, pe care Tiseanu spunea că l-a plimbat Jenica Tabacu prin campania electorală, are doi consilieri locali. A fost unul dintre partidele vehiculate că ar putea beneficia prin redistribuire de locul de consilier local pe care l-a deţinut Monica Clinciu. Nu mai are un sediu oficial în Câmpina, activitatea sa la nivelul urbei noastre tinde spre zero, cel puţin la nivel public, aşa încât tot apropierea alegerilor locale din vara anului 2012 va fi cea care ar putea să scoată – din nou – „ursul la plimbare”!
PRM Câmpina a contribuit la schimbarea şefilor organizaţiei judeţene
Înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale, PRM a iscat un mare scandal, după ce organizaţia câmpineană a acestei formaţiuni politice a constatat că oameni săi din secţiile de votare au fost înlocuiţi de la nivelul organizaţiei judeţene a PRM. După trecerea alegerilor, o delegaţie din Câmpina, condusă de preşedintele organizaţiei locale, Tănase Satnoianu, a mers la Bucureşti pentru a se întâlni cu preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor. Câmpinenii au reclamat „tratamentul” la care au fost supuşi de organizaţia judeţeană. Urmarea? Preşedintele organizaţiei judeţene a PRM, Nicolae Barbu, şi alţi lideri judeţeni ai acestei formaţiuni politice au fost demişi şi excluşi din partid! În momentul de faţă, medicul Constantin Găucan, fost parlamentar PRM, a fost desemnat să reorganizeze organizaţia judeţeană. Despre toată această tevatură, Tănase Satnoianu ne-a precizat: „Aşteptăm să se finalizeze reorganizarea organizaţiei judeţene, iar după definitivarea acestui proces, la Câmpina, vom avea o discuţie în cadrul organizaţiei locale, pentru a stabili dacă suntem mulţumiţi de modul în care a fost soluţionată plângerea noastră”.
PNŢ-CD şi PC sunt în starea lor obişnuită...
Există două formaţiuni politice cu reprezentare în Câmpina, dar care par a fi mai mereu în vacanţă, nici măcar campaniile electorale nescoţându-le la lumină. Ţărăniştii vor intra şi mai puternic în umbră, după ce medicul Dan Gavrilescu a demisionat atunci când PNŢ-CD a anunţat că-l va susţine pe Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din ultima parte a anului trecut. Conservatorii sunt – cel puţin la nivel teoretic – în alianţă cu PSD, dar liderul local al acestei formaţiuni politice, Traian Drăguşin, a devenit o „rara avis”, ceea ce va face mult mai grea o posibilă şi – probabil – dorită revenire a sa pe eşichierul politic local.
Ce partid nu şi-a plătit chiria?
În cadrul ultimei conferinţe de presă a Executivului câmpinean, primarul Horia Tiseanu a lăsat foarte subtil şi misterios să-i scape informaţia că există un partid din Câmpina care nu şi-a plătit chiria. „Deşi chiriile pentru sediile de partid sunt la un nivel minim”, a mai adăugat edilul-şef. În ciuda insistenţelor, Tiseanu a refuzat să nominalizeze formaţiunea politică aflată în această delicată şi neplăcută situaţie.Dar despre cine ar putea fi vorba? De PD-L nu se pune problema, pentru că ar fi chiar culmea! PSD iese din discuţie, pentru că este singurul partid care şi-a cumpărat sediul. Şi PNŢ-CD iese din discuţie, având în vedere relaţiile foarte bune dintre Miluţ şi PD-L. PRM este o miză mult prea mică pentru ca Tiseanu să fie atât de misterios. Aşa că nu ar rămâne decât două variante – PNL şi PC. Care împart un singur imobil.

Se închide o bancă... se deschide un supermarket


Orice trecător prin zona centrală a Câmpinei poate observa că prima unitate bancară care a clacat în faţa crizei economice este agenţia locală a Băncii Romexterra. Situată la parterul unui bloc din zona „Milia”, agenţia din Câmpina a acestei bănci este una dintre cele 40 de agenţii din întreaga ţară care au fost închise. De altfel, încă din luna octombrie a anului trecut, conducerea Băncii Romexterra a decis să reorganizeze sucursalele, filialele şi agenţiile din întreaga ţară, să renunţe la 300 de salariaţi şi să restructureze alte 67 de posturi. În momentul de faţă, pe uşa în fostul sediu din Câmpina al acestei bănci se află un afiş prin intermediul căruia clienţii sunt informaţi asupra situaţiei şi sunt invitaţi la sediul din… Ploieşti pentru a realiza operaţiunile pe care le doreau.În schimb, la doi paşi de fostul sediu acestei instituţii bancare, la parterul unui alt bloc, unde până de curând a funcţionat magazinul „Philadelphia”, la finele săptămânii trecute a apărut o firmă nouă – Supermarketul „Anduţu”. Numai că, nici acesta nu pare a avea un viitor prea strălucit. Există un supermarket similar la Breaza, iar locuitorii de aici nu sunt foarte mulţumiţi. Ei spun că această firmă scumpeşte imediat orice produs care se vinde, ceea ce a dus la tot mai puţini clienţi şi, implicit, la o reducere a personalului. Acum probabil, îşi caută clienţi noi la Câmpina!

Protecţia Consumatorului şi-a deschis birou la Casa Tineretului

La primul etaj al Casei Tineretului a funcţionat ani buni Oficiul Prefectoral. Condusă de regretatul Vasile Cojocaru, instituţia a intrat în atenţia conducerii Prefecturii Prahova, după ce Vasile Cojocaru a fost implicat în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2008. Treptat, cea mai mare parte a activităţii acestui oficiu a fost transferată la Ploieşti, în urbea noastră rămânând doar cu rol mai degrabă de reprezentare pentru o serie de instituţii judeţene. Printre acestea şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorului.Recent, în locul Oficiului Prefectoral, spaţiul de la primul etaj al Casei Tineretului a fost transformat în Birou al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului, singurul inspector care activează aici, Cătălin Baciu, putând fi găsit în fiecare zi, de marţi până vineri.

Serverul Ministerul Educaţiei s-a blocat în timpul probei de... competenţe digitale

Miercuri, 20 ianuarie, aproximativ 2.400 de elevi prahoveni de clasa a XII-a au susţinut simularea la proba de competenţe digitale. Proba practică a fost introdusă de anul acesta în examenul de absolvire, pentru a-i obliga pe liceenii care termină clasa a XII-a să aibă cunoştinţe minime de utilizare a computerului. Chiar dacă Ministerul Educaţiei a recomandat ca toţi elevii să ia parte la simulare, unele dintre şcolile prahovene au fost nevoite să facă o selecţie pentru că nu au suficiente computere. La câteva minute de la începerea simulării a apărut prima surpriză. Serverul de la Ministerul Educaţiei s-a blocat din cauza traficului, astfel că mulţi dintre elevi nu au apucat să descarce subiectele pe care le aveau de rezolvat. Acum, profesorii pun la îndoială faptul că testul pe calculator, denumit cam pretenţios „probă de competenţă digitală”, care va avea loc la sfârşitul lunii februarie, se va desfăşura fără probleme.

Primarul şi viceprimarul Câmpinei nu s-au vaccinat împotriva gripei noi

*În schimb, secretarul Paul Moldoveanua preferat să se vaccineze... „de frică”

Campania de vaccinare împotriva virusului gripei porcine pare să nu-i fi impresionat prea tare pe primarul şi viceprimarul Câmpinei, Horia Tiseanu şi Ion Dragomir. Ei ne-au declarat că nu s-au vaccinat şi nici nu au de gând să facă acest lucru.„Nu m-am vaccinat şi nici nu intenţionez s-o fac. De altfel, vaccinarea nu este obligatorie… Personal, n-am văzut utilitatea acestui vaccin. Din câte ştiu eu, un astfel de vaccin nu îţi garantează că nu vei face o altă formă de gripă, aşa că am preferat să mă ocup de alte probleme”, ne-a declarat primarul Horia Tiseanu.„Nu m-am vaccinat acum împotriva gripei noi şi nu m-am vaccinat niciodată nici împotriva gripei sezoniere. Nu am considerat necesar…”, a adăugat şi viceprimarul Ion Dragomir.În schimb, secretarul municipiului, Paul Moldoveanu, ne-a spus cu sinceritate că s-a vaccinat şi a oferit şi motivaţia: „De frică!” După care, între cei trei membri ai Executivului câmpinean a urmat un şir de glume pe tema „imunităţii” pe care le-a conferă statutul de aleşi locali.

Din februarie, elevii sub 16 ani se vor putea vaccina împotriva virusului AH1N1

De luna viitoare, se vor putea vaccina împotriva gripei porcine şi copiii care au mai puţin de 16 ani. Campania de vaccinare împotriva virusului AH1N1 se va desfăşura în toate unităţile de învăţământ prahovene. Profesorii au început deja o campanie de informare a părinţilor cu privire la vaccinarea copiilor. La fel ca şi în cazul imunizării persoanelor adulte, vaccinarea şcolarilor nu este obligatorie, ci se va realiza numai dacă există acordul scris al părinţilor. În judeţul nostru, de la începutul pandemiei şi până în prezent s-au confirmat peste 250 de îmbolnăviri, iar şase persoane şi-au pierdut viaţa în urma complicaţiilor survenite. La nivel naţional, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 6.807, nu mai puţin de 109 persoane pierzându-şi viaţa.

La 23 de ani, are nevoie de 30.000 euro pentru a trăi!

Octavian Muşat are 23 de ani, este din comuna Brebu şi se confruntă cu grave probleme de sănătate. Practic, toată viaţa lui a fost o luptă continuă şi a stat prin spitale mai mult decât este limita suportabilităţii umane. A fost diagnosticat de la vârsta de trei ani cu epilepsie, a urmat o serie de tratamente la o clinică din Turcia, dar s-a ajuns la concluzia că, pentru salvarea vieţii acestui băiat, este necesară o operaţie pentru stimularea nervului vag prin implantarea unui dispozitiv care va controla frecvenţa atacurilor de epilepsie. Costul operaţiei este de aproximativ 30.000 de euro. De aceşti bani depinde viaţa lui Ovidiu Muşat...Întreaga poveste a tânărului din Brebu o puteţi găsi pe blogul său http://www.octavianmusat.blogspot.com/.„Mă numesc Octavian Muşat şi în urmă cu 20 de ani am fost diagnosticat cu epilepsie.Pe parcursul anilor am urmat tot felul de tratamente anticonvulsivante combinate în diferite scheme. Crizele nu s-au oprit, din contră, pe parcurs s-au accentuat, s-au îndesit, iar acum nu le mai pot controla. Cu toate că iau 6 feluri de pastile anti-epileptice: Depakin, Lamietal, Timonil, Rivotril, Fenitoin şi Inovelon. Cel din urmă costă 670 de euroşi îl procur personal din Austria.Am fost tratat de cei mai buni medici de la Spitalul Nr. 9 din Bucureşti. Nu am întrerupt nici o zi tratamentul în atâţia ani, am urmat tot ce mi-au prescris medicii, dar boala nu răspunde la tratament. La ultima internare făcută la Spitalul Universitar, în urma unor investigaţii amănunţite, am fost diagnosticat cu Sindromul Lennox Gasstaut, o formă gravă de epilepsie care duce la degradarea şi agravarea completă a stării de sănătate.În urma unei emisiuni TV am cunoscut un medic străin de la o clinică particulară din Bucureşti care mi-a dat speranţa că starea mea se poate schimba complet în bine prin înlocuirea medicaţiei, dar înainte de această schimbare trebuie făcute o serie de investigaţii cu o aparatură modernă care nu există în România deocamdată. Pentru a reuşi această schimbare trebuie să mă internez la o clinică din Turcia pentru o perioadă de timp, sub supraveghere atentă, deoarece este foarte dificil să renunţi la un tratament luat de atâţia ani. Toate acestea costă foarte mult, iar părinţii mei nu pot suporta cheltuielile necesare pentru spitalizare şi transport. Părinţii mei nu au funcţii cu salarii mari şi mai au de întreţinut şi o fiică studentă. Numai monitorizarea video (fără spitalizare) costă 2.000 de euro pentru 24 de ore. Este absolut necesar să meargă şi părinţii mei deoarece fac crize zilnice şi am retard psihic mediu.Te rog să ma ajuţi, oferă-mi şansa ca măcar de acum înainte să am o tinereţe frumoasă deoarece nu am putut să mă bucur de copilărie şi mi-am ţinut părinţii în teama că nu mă voi mai vindeca. În octombrie 2009 se împlinesc 20 de ani de la debutul bolii.Îţi multumesc din suflet şi aştept ajutorul tău! Îl puteţi contacta pe tatăl meu, Paul Muşat la numărul de telefon: 0723.536.723”
La întoarcerea din Turcia, lucrurile nu s-au îndreptat. În schimb, a apărut o speranţă. Este nevoie de o operaţie pentru stimularea nervului vag prin implantarea unui dispozitiv care va controla frecvenţa atacurilor de epilepsie. Costul operaţiei este de aproximativ 30.000 de euro. De aceşti bani depinde viaţa lui Ovidiu Muşat...
Puteti dona în următoarele conturi :

 • CONT LEI RO 61 RZBR 0000060006586953
 • CONT EURO RO 47 RZBR 0000060007945011

O fetiţă de 11 ani are nevoie de sânge AB pozitiv

Alexandra Mihaela Tudor are 11 ani şi are un diagnostic cutremurător: aplazie medulară! Fetiţa se află internată la Spitalul Fundeni, din Bucureşti, secţia Pediatrie, iar până la operaţie are nevoie de transfuzii zilnice. Cum există o gravă criză de sânge, practic, pentru fiecare nouă zi de viaţă, fetiţa are nevoie de donatori de sânge.Aşa că cine are grupa sanguină AB pozitiv şi poate dona sânge este aşteptat la orice unitate medicală.În cazul în care există o zi în care Alexandra Mihaela Tudor nu poate beneficia de transfuzii de sânge din grupa ei, nu are nici o şansă, iar toată lupta ei şi a familiei devine inutilă!

Jandarmeria nu face angajări

A tot circulat prin Câmpina o informaţie conform căreia Unitatea de Jandarmi din localitate ar face angajări, fiind rechemaţi în serviciu subofiţerii care au fost pensionaţi în ultima vreme. Explicaţia oferită de „răspândacii” unor asemenea zvonuri era una care ar putea căpăta ceva consistenţă: statul se teme de eventuale mişcări de stradă, pe fondul acutizării crizei economico-financiare şi creşterii numărului de disponibilizări, iar o mărire a efectivelor de jandarmi ar avea ca unic scop eficientizarea asigurării ordinii şi liniştii publice în cazul unor mişcări de protest.Asupra veridicităţii acestor informaţii l-am întrebat pe ofiţerul pentru relaţii cu presa al Unităţii de Jandarmi din Câmpina, cpt. Mihai Şerbănescu, care ne-a precizat: „Nu se pune problema angajării sau reangajării de personal în unitatea noastră. Nici în cursul anului trecut nu s-a făcut nici o angajare, iar pentru anul în curs, toate posturile sunt blocate”.

Expoziţie columbofilă la Casa Tineretului

La sfârşitul acestei săptămâni, Casa Tineretului va găzdui o expoziţie a Asociaţiei Judeţene a Columbofililor Profesionişti din judeţul Prahova. Expoziţia va fi deschisă sâmbătă şi duminică, între orele 9.00 şi 17.00, iar printre expozanţi se vor număra membrii ai acestei asociaţii judeţene columbofile, care vor expune peste 180 de porumbei pe 33 de categorii.

Cronica neagră

Coliziune pe DN1
Joi, 21 ianuarie, în jurul orei 6.30, pe DN1, la kilometrul 97 + 150m, o autoutilitară condusă de Liviu C., de 20 ani, din Brebu, a intrat în coliziune cu semiremorca unui autotractor. Şoferul autotractorului, Adrian B., de 21 ani, din municipiul Turda, judeţul Cluj, a staţionat pe banda nr. 1, fără a semnaliza, întrucât avea defecţiuni tehnice. În urma impactului, conducătorul autoutilitarei a suferit vătămări corporale minore.
Accident la Poiana Câmpina
La începutul săptămânii trecute, în miezul zilei, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Poiana Câmpina, Constantin C., de 24 ani, din Proviţa de Sus, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care era condus pe sensul său de mers de Daniel L. În urma producerii accidentului a rezultat rănirea uşoară a lui Victor M., de 73 de ani, din Proviţa de Sus, pasager în autoturismul condus de Daniel L.
A dispărut...
Marţi, 19 ianuarie, Ştefan B., din Floreşti, a sesizat Poliţia despre faptul că fratele său Gheorghe B., de 42 ani, cu care locuia fără forme legale în comuna Măgureni, a plecat în luna septembrie 2009 şi nu s-a mai întors. Semnalmentele persoanei dispărute: înălţime 1,70 – 1,80, greutate 65 – 70 kg, constituţie astenică, ochi albaştri, faţă ovală, păr negru, deasupra sprâncenei stângi are puncte de sutură a pielii. La data plecării, bărbatul era îmbrăcat cu pantaloni de culoare închisă, tricou albastru fără mâneci, fes de culoare neagră şi bocanci de culoare neagră. Poliţiştii continuă investigaţiile în vederea despistării acestuia. Persoanele care pot oferi informaţii despre cel dispărut sunt rugate să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la numărul unic de urgenţă 112.
Un proviţean a spart o casă de vacanţă din Buşteni
Ana Maria S., din Bucureşti, a reclamat la Poliţie că, în toamna anului trecut, persoane necunoscute au pătruns în locuinţa ei de vacanţă din Buşteni, de unde au sustras mai multe bunuri şi produse alimentare, totalul prejudiciului fiind de 300 lei. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că principalul suspect este Marius T., de 30 ani, din comuna Proviţa de Jos, domiciliat fără forme legale în Buşteni. Acesta a pătruns în locuinţă prin spargerea geamului de la uşa de acces din spatele imobilului. Suspectul a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, pe numele acestuia fiind emis mandat de arestare pentru o perioadă de 29 de zile.
A reclamat un furt după mai bine de o lună!
La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii din Câmpina au fost sesizaţi de J. A., de 17 ani, din localitate, despre faptul că, în ziua de 12 decembrie 2009, în jurul orei 19.00, în timp ce se deplasa pe o stradă din localitatea de domiciliu, a fost acostat de un tânăr necunoscut, care i-a solicitat banii pe care îi avea asupra sa, iar el, pentru a scăpa de insistenţele acestuia, i-a dat 100 de lei. Reclamantul a motivat că nu a sesizat fapta la data comiterii, întrucât nu dorea ca familia să cunoască acest fapt. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au reuşit identificarea principalului suspect. Este vorba de Ionuţ G., de 18 ani, din Câmpina. Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Suspectul este cercetat în stare de libertate.
A rămas fără telefonul mobil în... pauză!
S-a discutat destul de intes, la un moment dat, despre accesul elevilor cu telefoane mobile şi tot felul de alte bunuri importante la orele de curs. Unele telefoane mobile scumpe «fac cu ochiul» unor tineri, astfel încât de aici şi până la comiterea unei infracţiuni nu mai este decât un singur pas. Atât de mic încât el a putut fi realizat şi de Cătălin F., de 20 ani, din Câmpina, despre care poliţiştii din localitate susţin că este autorul unui furt de telefon mobil. Păgubitul este un minor de 15 ani, din Brebu, care a reclamat poliţiştilor că, în timpul unei pauze dintre orele de curs, un tânăr i-a sustras din buzunar telefonul mobil în valoare de 800 lei.Cătălin F. a fost condus la sediul Poliţiei Câmpina, unde au început cercetările pentru întocmirea unui dosar penal, fiind învinuit de furt calificat.

Pregătiri în forţă pentru CSM Câmpina

După ce a reluat pregătirile în vederea reluării noului sezon, echipa de fotbal CSM Câmpina turează motoarele, intensificând ritmul antrenamentelor. Preşedintele clubului, Virgil Guran şi Sergiu Negoiasă, unul dintre principalii acţionarii, ne-au declarat: „Am început pregătirile cu un lot lărgit de 33 jucători, inclusiv ultimele noastre achiziţii, Ion Burchi, care va fi antrenor-jucător şi care reprezintă un real câştig pentru formaţia noastră, precum şi revenirile lui Gânju şi Cosmineanu. O să mai aducem câţiva jucători, iar din întregul lor, 18 - 20 jucători vom opri pentru echipa mare, în vreme ce restul jucătorilor, în marea lor majoritate juniori, vor face parte dintr-o nouă echipă, pe care o vom înscrie în campionatul judeţean de juniori I, scopul fiind să aibă cât mai multe meciuri în picioare. Astfel, vom avea patrru echipe - echipa mare condusă de antrenorul Ion Burchi, juniorii conduşi de Robert Stoica, cadeţii pregătiţi de Roberto Opaţchi şi noua formaţie de juniori pe care o va conduce Robert Stoica, ajutat într-o primă fază, aceea de selecţie, şi de Roberto Opaţchi. De altfel, în fiecare vineri, de la ora 19.00, la sala Grigorescu, are loc acţiunea de selecţie pentru copii născuţi după anul 1998. Vrem să organizăm cât mai bine acest club, astfel încât să ne îndeplinim obiectivul de promovare în Liga B şi să avem şi un parcurs cât mai bun în Cupa României, acolo unde vom juca primul meci pe 28 februarie“.CSM Câmpina a demarat deja seria partidelor de verificare întâlnind pe Victoria Bordeni, cu care a terminat la egalitate, 2-2, după o evoluţie mulţumitoare.
CSM Câmpina organizează o competiţie de baschet feminin
Vineri, de la ora 10.00, la sala de sport a Şcolii Centrale va avea loc o competiţie de baschet feminin, care este organizată de CSM Câmpina. Au fost invitate să participe echipe ale tuturor şcolilor generale din localitate, Virgil Guran apreciind că „vrem să întărim echipa de baschet feminin, mai ales că este un lucru inedit, care nu s-a mai făcut după 1989 şi astfel să creştem nivelul echipelor de sporturi în sală în localitatea noastră“.

„Sper ca şi jucătorii să înţeleagă problemele financiare!”

- declară antrenorul formaţiei Unirea Câmpina, Marius Pălănceanu

Singura reprezentantă a municipiului Câmpina în eşalonul de elită al fotbalului judeţean - Unirea Câmpina şi-a reluat pregătirile pe 16 ianuarie. În prima săptămână, sub comanda antrenorilor Marius Pălănceanu şi Daniel Corcodel, s-au desfăşurat primele antrenamente. Despre acest nou început, antrenorul Marius Pălănceanu ne-a declarat: „Eu am înţeles problemele financiare prin care trece clubul nostru, la fel ca alte multe cluburi din Liga A Prahova. Sper ca şi jucătorii să înţeleagă problemele financiare prin care trecem! Din punct de vedere strict sportiv sper să facem faţă în continuare exigenţelor din Liga A. Pregătirea o vom face acasă, iar după cele patru antrenamente desfăşurate în prima săptămână, de la sfârşitul acestei săptămâni vom începe şi seria meciurilor de verificare, primii adversari pe care deja i-am contactat fiind Carpaţi Sinaia şi CS Cornu. Apoi, vom încerca să jucăm şi în compania unor echipe din Liga a III-a, astfel încât reluarea sezonului oficial să ne găsească pregătiţi. Din punct de vedere al lotului de jucători, nu a venit nimeni, nu a plecat nimeni. Cel puţin deocamdată... Din cauza problemelor financiare nu cred că se pune problema să aducem vreun jucător, dar eu mi-aş dori un jucător de picior stâng şi mi-aş dori să-l putem readuce la echipă pe Adrian Cârstei, care a fost împrumutat la CS Cornu. Pentru returul actualei ediţii de campionat ne-am propus o clasare cât mai bună, chiar să urcăm câteva poziţii faţă de momentul actual, dar, în acelaşi timp, aş vrea şi să continui procesul de întinerire, aşa cum am procedat în ultima etapă turului, la Buşteni, atunci când au jucat mulţi dintre juniorii din propria noastră pepinieră şi au făcut-o foarte bine. Vreau să le dau multor copii această şansă, astfel încât – dacă ne revenim şi din punct de vedere financiar – în sezonul viitor să fim cea mai puternică formaţie din primul eşalon fotbalistic judeţean”.

Dan Chiţu, noul preşedinte de la Petrolul Teleajen


Petrolul Teleajen, care activează în Liga a III-a, a dat cele mai importante “lovituri” în această iarnă, până acum, la nivelul staffului de conducere! După ce Mircea Bucur a reuşit să-l readucă pe banca tehnică pe antrenorul care a promovat echipa în Liga a III-a, Valentin Sinescu, acum l-a cooptat în conducere pe Dan Ştefan Chiţu, fost preşedinte la Poiana Câmpina, FC Ploieşti şi Tricolorul Breaza. Practic, prima acţiune oficială a noului preşedinte al grupării Petrolul Teleajen, Dan Ştefan Chiţu, a avut loc ieri, luni, când omul de fotbal câmpinean a reprezentat clubul ploieştean la Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal.Despre venirea lui Dan Chiţu, Mircea Bucur spune că: “Este un moment foarte important, în istoria grupării noastre, pentru că experienţa domnului Chiţu nu poate fi contestată de cineva sau pusă la îndoială. Este un om de fotbal în adevăratul sens al cuvântului şi cred că toţi vom avea doar de câştigat”.

Au început amicalele...

Petrolul Ploieşti - Inter Clinceni 1-1
Partida a avut loc la Vălenii de Munte, astăzi de la ora 11.00, în faţa a aproximativ 200 de spectatori, pe un teren greu, acoperit cu zăpadă. Pentru ploieşteni a înscris Bozga, în minutul 46. Partida a fost arbitrată de Viorel Căunei (Plopeni) - Emil Bozieru (Băicoi), Adrian Calestru (Ploieşti). Petroliştii vor disputa următorul meci amical miercuri, atunci când trebuie să întâlnească pe Rapid Bucureşti.
CS Băneşti - Petrolul Teleajen 1-1
În fine, un alt joc amical s-a desfăşurat la Băneşti, acolo unde formaţia locală CS Băneşti, care activează în Liga A Prahova, a întâlnit noua formaţie prezidată de Dan Ştefan Chiţu, Petrolul Teleajen. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, golul băneştenilor fiind marcat de Marcian Stan, şi a fost arbitrată de Mihai Amorăriţei - Ştefan Călăraşu (ambii Câmpina), Daniel Avram (Băneşti).