22 martie 2010

S-a ajuns la fundul sacului!

Profesorii câmpineni îşi vor primi banii 
din fondul de salarii de la... toamnă!
  • 4,38 miliarde lei din trimestrul al IV-lea au fost luaţi pentru plata drepturile salariale din trimestrul I
  • După 1 septembrie nu se ştie dacă vor mai fi bani pentru personalul din învăţământ
„A fost rezolvată problema drepturilor salariale ale personalului din învăţământ pentru primul trimestru”, a fost anunţul făcut de directorul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Câmpina, Gheorghe Ecaterinescu. Acesta a mai adăugat: „S-au făcut repetate intervenţii din partea noastră, a domnului primar personal, pe lângă conducerile Direcţiei de Finanţe şi Inspectoratului Şcolar Judeţean, astfel încât oamenii din acest sistem să-şi primească integral drepturile salariale pentru primul trimestru. Pe data de 29 martie vor intra în posesia banilor care mai erau de luat, astfel încât, înaintea sărbătorilor, fiecare să aibă veniturile încasate integral, cu precizarea că, în luna ianuarie, ei au primit şi al treisprezecelea salariu”.
Conform sursei citate, sumele necesare achitării acestor drepturi salariale au provenit din redistribuirea sumelor alocate pentru trimestrul al IV-lea. Adică, 4,38 miliarde lei alocaţi iniţial pentru trimestrul al IV-lea au fost cheltuiţi în primul trimestru pentru acordarea integrală a drepturilor salariale.

De ce s-a ajuns în această situaţie?
Directorul Gheorghe Ecaterinescu a identificat răspunsul la această întrebare în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.618 din 23 decembrie 2009. „În această hotărâre nu s-a ţinut cont de specificul centrelor de învăţământ. Standardele de cost per elev au un plafon mai mare pentru instituţiile de învăţământ cu profil tehnic, decât la cele teoretice, de mai înaltă performanţă, care astfel sunt dezavantajate. Concret, la o şcoală profesională, standardul de cost per elev este de 3.129 lei pentru un an şcolar, iar la un liceu teoretic, de 2.713 lei, astfel că aceştia din urmă nu vor putea niciodată să se încadreze în acest standard”, a afirmat Ecaterinescu. Poate că nu ar trebui să fie de mirare atâta vreme cât se promovează sistemul de învăţământ „Google”, iar preşedintele Băsescu a susţinut că este nevoie de tinichigii şi ospătari...

„Noi suntem doar intermediari”
„Dacă înainte, noi, ca administraţie locală, puteam interveni pentru suplimentarea fondurilor necesare achitării drepturilor salariale ale personalului din învăţământ, acum legea s-a modificat şi am devenit doar intermediari între bugetul de stat şi salariaţii din învăţământ. Totuşi, pentru rezolvarea situaţiei am făcut numeroase demersuri şi chiar dacă iniţial răspunsurile nu au fost pozitive, după intervenţia prefectului s-a găsit această soluţie. Nu a fost o situaţie singulară în Prahova, ci şi în alte 16 judeţe. Oricum, rezolvarea nu mai este a administraţiei locale, ci trebuie să vină din partea Guvernului”, a spus Horia Tiseanu.

Iunie şi septembrie, noi perioade critice
Directorul Direcţiei Economice, Gheorghe Ecaterinescu, a mai precizat că „există toate premizele pentru ca astfel de situaţii să se repete şi în lunile iunie şi septembrie, mai ales dacă nu se reorganizează unităţile de învăţământ astfel încât să se încadreze în standardele de cost per elev. Din păcate, este posibil ca în acele momente să asistăm chiar la mici convulsii sociale şi profesionale. Pentru trimestrul al IV-lea, oricum, situaţia este şi mai dramatică, având în vedere că, înaintea acestui transfer de fonduri, bugetul pentru trimestrul al IV-lea era de doar 80% faţă de primul trimestru".

Alexandru Matei îi răspunde... în scris senatorului Severin

După ce la ultima conferinţă de presă a PD-L, senatorul Georgică Severin a avut un punct de vedere diferit de cel al partidului în privinţa conducerii Spitalului Municipal, actualul manager al acestei unităţi, dr. Alexandru Matei, s-a simţit dator să reacţioneze.
Reamintim că senatorul Georgică Severin a afirmat: „Regret că ministerul s-a grăbit să-l demită pe medicul Tiu. Am toată admiraţia pentru Alexandru Matei, care este un profesionist desăvârşit din punct de vedere chirurgical, dar nu este un bun manager. Dezavuez metoda de a demite oameni din conducerea unor instituţii pentru simplul motiv că nu sunt membri ai unui anume partid. Cred că Tiu ar fi fost o şansă pentru spital”.
În replică, într-o scrisoare remisă senatorului Severin, dr. Alexandru Matei a precizat:
 
„Mă bucură aprecierea dumneavoastră de bun profesionist ca medic, dar aprecierii dumneavoastră calitative (nu este un bun manager) îi aduc la cunoştinţă câteva aprecieri cantitative. Am preluat conducerea spitalului (am fost solicitat), cu aproximativ 800.000 lei datorii, în luna martie 2006, după care a urmat încheierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova prin care am solicitat suma de aproximativ 20.000.000 lei, contravaloarea serviciilor D.R.G. pentru cei 22 mii bolnavi externaţi în anul precedent, valori egale cu cele din anii anteriori. Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a venit cu o nouă filosofie (de altfel corectă) la acest contract, prin care se limita numărul de externări la aproximativ 17 mii, rezultând un deficit de aproximativ 4.000.000 lei, deci un handicap de pornire de 4.800.000 lei. Cu inerentele greutăţi am continuat activitatea, iar la data semnării contractului de management, în luna decembrie 2006, datoria unităţii era de 3.000.000 lei (fapt consemnat separat în cuprinsul contractului). După un an de manageriat, datoria spitalului se ridica la 3.400.000 lei, cu menţiunea că cei 400.000 lei am fost obligaţi să-i returnăm, în urma unui program de oncologie, implementat şi controlat trimestrial de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova timp de aproximativ 3 ani. Menţionez că această sumă nu se datorează greşelii noastre, dar ni s-a reţinut. În plus, focalizâdu-ne pe creşterea unor indicatori de complexitate (ICM) şi care a fost unul din obiectivele mele principale, s-au creat premizele unui contract mult mai avantajos cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova (la preluarea mandatului, ICM = 0,59, după predarea mandatului ICM = 0,80; pentru un număr de 17 mii de externări, creşterea ICM de la 0,60 la 0,80 este de aproximativ 3.000.000 lei). Putem trage concluzia că, în decurs de 1 an, spitalul nu a mai făcut datorii şi în plus s-au creat premizele unui venit suplimentar substanţial în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. În afara acestor cifre, restul sunt vorbe”.
Trebuie să menţionăm că am reprodus integral scrisoarea lui managerului Alexandru Matei către senatorul Georgică Severin. Se ridică, totuşi, unele întrebări: de ce nu se spune nimic despre contractul dubios cu Romgermed?; dacă în primul mandat de manager al lui Matei nu s-au mai acumulat datorii, iar în mandatul unui alt manager s-a şi plătit o parte a acestora, cine este mai bun manager?; dacă în mandatul lui Matei se încheie un contract, gen Romgermed, pe care trebuie să-l plătească următorii manageri, cine este un manager mai bun? Şi ar mai fi multe alte întrebări, unele regăsindu-se şi în raportul Curţii de Conturi după controlul efectuat la Spitalul Municipal...

Editorial

CRONICA UNUI DEZASTRU ANUNŢAT

Sunt săptămîni în care derularea prea rapidă a evenimentelor face dificilă opţiunea observatorului mărginaş. Tocmai mă hotărîsem să scriu despre ridicola afacere a titlului de membru onorific al Academiei oamenilor de ştiinţă acordat preşedintelui Băsescu, prilej de bruscă revigorare a lătrăturilor dintr-o anumită parte a presei, cînd a apărut scandalul stenogramelor. Rareori o imagine mai exactă a mocirlei economico-politice în care ne scăldăm a apărut mai clară în ochii opinie publice. Ziariştii care au tot scris despre reformarea PSD ar trebui să-şi bage capul în nisip. Imaginea partidului care era cît pe ce să ne dea un preşedinte de talia planetară a lui Geoană este perfect dată de dl.Voicu, domnia sa ar putea fi ales ca mascotă. Ce deosebire este între el şi Vanghelie, între el şi Hrebenciuc?

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local Câmpina din data de 25 martie 2010

1. Proiect de hotărâre privind promovarea unor măsuri în vederea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul municipiului Câmpina.  Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare zonă de agrement Fântâna cu cireşi” din municipiul Câmpina. - Iniţiator dl.ing.Tiseanu Horia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr.3/28 ianuarie 2010 referitoare la aprobarea modificării Anexei nr.2 la H.C.L. nr.97/30 iulie 2009. Iniţiator dl.ing.Tiseanu .

Autoturismul pentru Jenica Tabacu, în atenţia inspectorilor de la Curtea de Conturi

În toamna anului trecut, la Primăria Câmpina s-a desfăşurat obişnuitul control al inspectorilor de la Curtea de Conturi. Printre subiectele luate în vizor de inspectori s-a numărat şi achiziţionarea automobilului pentru Jenica Tabacu, un subiect care a făcut multă vâlvă la vremea respectivă.
 
Conform directorului Direcţiei Economice din cadrul Primăriei, Gheorghe Ecaterinescu, „pe 10 martie am primit decizia privind controlul din noiembrie anul trecut. Am formulat o serie de obiecţiuni şi sperăm ca la cel puţin două dintre ele, poate cele mai importante, să obţinem o soluţionare favorabilă. Este vorba de plata unor servicii suplimentare, care nu se justifică, la transportul unor borduri, suma de recuperat fiind de aproximativ 500 milioane lei vechi. S-a luat legătura cu firma în cauză, care şi-a manifestat disponibilitatea de a returna suma încasată necuvenit. Un al doilea caz este cel legat de achiziţionarea unui autoturism de către Casa de Cultură. Nu s-a constatat un prejudiciu, iar noi credem că această maşină este necesară pentru Casa de Cultură, pentru că şi în trecut nu a folosit-o doar doamna Jenica Tabacu, ci a fost folosită şi pentru alte acţiuni ale acestei instituţii”.
Va fi cam greu de explicat de ce Casa de Cultură a achiziţionat un autoturism, deşi în Consiliul Local se aprobase un microbuz, dar acest detaliu nu mai apare în stenograma şedinţei, iar apoi acest autoturism a fost încredinţat exclusiv coordonatorului programelor culturale, Jenica Tabacu, până când aceasta şi-a pierdut calitatea de... consilier local.

Un câmpinean în Kosovo, jandarmul Constantin Sandu

Constantin Sandu este plutonier adjutant la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor pentru Comunicaţii, Informatică şi Logistică Jandarmi Câmpina. Are 38 de ani, este căsătorit şi are o fetiţă de 14 ani. Este singurul jandarm de la unitatea câmpineană care a participat la misiuni care au însemnat trei ani şi jumătate în Kosovo. A participat la patru misiuni de salvare în Kosovo – trei dintre ele de câte un an, sub egida ONU, iar ultima, de şase luni, sub egida Uniunii Europene. S-a întors acasă la sfârşitul anului trecut, iar în urmă cu trei săptămâni a revenit la… serviciu, la Unitatea de Jandarmi.
Despre experienţa sa în Kosovo, Constantin Sandu ne-a declarat: “La început am plecat în Kosovo din curiozitate. Apoi, din dorinţa de a lua parte la o misiune militară adevărată, cum la noi, din fericire, nu există. Apoi, a contat şi planul financiar, nu mă feresc să spun asta. Selecţiile sunt foarte dure. Trebui să treci de probele de specialitate, apoi să demonstrezi că ai o pregătire fizică foarte bună. Cei mai mulţi jandarmi vin de la brigăzile operative de intervenţie şi sunt foarte bine pregătiţi. Sunt puţini cei care provin din centrele de logistică, aşa cum a fost cazul meu. Poate şi de aceea a fost o satisfacţie în plus. În Kosovo am făcut parte din echipele de menţinere a siguranţei şi liniştii publice, am escortat deţinuţi, am asigurat paza unor obiective de interes public şi am escortat preoţii enclavelor sârbe. A fost greu la început, eram şi departe de casă, de familie. Programul? 24 de ore din 24. Acolo nu există pauză. Situaţia este tensionată, nu poţi lasă garda jos nicio clipă. Dar asta ne-a şi unit pe noi, românii prezenţi acolo. Mi-am făcut mulţi prieteni, am ţinut legătura după ce ne-am întors acasă şi o s-o ţinem în continuare”. Ce a fost cel mai greu? “Să vezi oameni murind lângă tine. Oameni care se aflau acolo pentru a menţine pacea. În astfel de momente îmi spuneam că e ultima misiune. Apoi reveneam asupra deciziei. A fost un incident destul de neplăcut, când o misiune de rutină s-a transformat într-un adevărat iad. A fost infernal”.
Cu toate acestea, Constantin Sandu ne-a asigurat că, atâta vreme cât este sănătos, va mai participa la astfel de misiuni internaţionale.

Şcoala „Ion Câmpineanu” a găzduit „Umbrela verde”

Şcoala Generală „Ion Câmpineanu” a fost gazda primei ediţii a concursului naţional „Umbrela verde”, în care lait-motivul a fost reprezentat de necesitatea protejării mediului înconjurător. Organizat în Anul Biodiversităţii (2010), în... Luna Pădurii (15 martie – 15 aprilie) şi în prejma Zilei Mondiale a Apei (23 martie) şi a Zilei Păsărilor (1 aprilie), concursul a avut mai multe secţiuni – desen, pictură, grafică şi fotografie – şi s-a derulat pe mai multe grupe de vârstă – preşcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal.
La prima ediţie a concursulului „Umbrela verde” s-au înscris 685 lucrări din toată ţara, jurizarea dovedindu-se destul de dificilă.

Revine Kaufland?

Subiectul construirii unui mall Kaufland la intrarea în Câmpina, pe un teren care a aparţinut societăţii IRA, a dat naştere la numeroase speculaţii. După ce porniseră cu avânt, reprezentanţii Kaufland nu s-au înţeles cu cei ai administraţiei locale în privinţa accesului în viitorul spaţiu al acestui complex. S-a spus, la un moment dat, că investitorul ar renunţa la investiţia de la Câmpina, ba au existat voci care au spus chiar că a fost şi vândut terenul respectiv. Recent, discuţia s-a reluat, unele surse afirmând că mall-ul Kaufland va fi inaugurat chiar la finele acestui an, cu toate piedicile puse de administraţia locală.
Despre acest subiect, primarul Horia Tiseanu ne-a declarat: „Am avut chiar acum două zile (n.r. – miercuri) o discuţie cu reprezentanţii societăţii respective de investiţii, dar nu am găsit încă o soluţie privind accesul. Noi ne-am menţinut punctul de vedere ca accesul din B-dul Nicolae Bălcescu, pentru cei care vin dinspre centrul Câmpinei, să se poată realiza doar pe la sensul giratoriu de la troiţă. A apărut şi o discuţie privind realizarea unei benzi de preselecţie, practic, pe mijlocul străzii. Noi le-am dat un termen, pe care ei nu l-au recunoscut, dar dacă vor forţa nota cu o astfel de soluţie, putem foarte uşor să blocăm accesul între cele două sensuri. Le-am cerut să facă şi un studiu de trafic, în aşa fel încât să găsim cea mai bună soluţie. De asemenea, ei s-au angajat să facă şi o serie de lucrări pentru Spitalul Municipal, pentru că sunt destul de făcut la această unitate”.

În ianuarie şi februarie, 45,4% dintre câmpineni şi-au achitat impozitele locale

În primele două luni ale anului 2010, criza pare să se resimtă şi la nivelul colectării taxelor şi impozitelor locale. Astfel, potrivit datelor furnizate de directorul Direcţiei Economice, Gheorghe Ecaterinescu, „obligaţiile curente încasate de la persoanele fizice sunt de 45,4%, iar pentru persoanele juridice de 7,46%. Pentru persoanele fizice este un procent bun, comparabil cu cel din anul precedent. Zilnic încasăm aproximativ 500-600 milioane lei vechi, dar am convingerea că, pe măsură ce ne apropiem de data de 31 martie, tot mai mulţi contribuabili vor dori să profite de reducerea de 10% pentru plata integrală a obligaţiilor către bugetul local, astfel încât estimez chiar o dublare a sumelor încasate zilnic. Aceasta ne va duce la un procent de aproximativ 60%, apropiat de nivelul anului trecut. Pentru persoanele juridice, lucrurile sunt ceva mai complicate. Firmele nu beneficiază de acea bonificaţie, iar din cauza circuitului bancar abia după 5-6 aprilie vom avea o situaţie mai exactă. Tot atunci vom putea vedea şi nivelul cotei din impozitul pe venit, care în primele două luni a fost de 82% faţă de nivelul planificat de Direcţia de Finanţe. Cota din impozitul pe venit este un aspect foarte important având în vedere că reprezintă 57% din veniturile bugetului local".

Cătălin Baciu nu mai răspunde de Protecţia Consumatorilor din Câmpina

La sfârşitul săptămânii trecute, inspectorul Cătălin Baciu şi-a făcut bagajele, urmând să primescă alte sarcini în cadrul Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului din Prahova. Cu toate acestea, nu se pune problema desfiinţării oficiului de la Câmpina. Potrivit directorului Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor, Marian Nistor, „în fiecare zi va veni un inspector al OPC de la Ploieşti, care va prelua problemele existente şi va desfăşura acţiunile curente. În nici un caz nu se pune problema desfiinţării oficiului de la Câmpina. Ba, dimpotrivă. În prima şedinţă a Consiliului Local se va discuta despre închirierea spaţiului în care funcţionează actualmente acest oficiu, tocmai în ideea de a avea o activitate cât mai bună la oficiul din Câmpina, care deserveşte o parte importantă a judeţului – Câmpina şi Valea Prahovei”.
Cel puţin pentru moment, programul de la Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, situat la primul etaj al Casei Tineretului, rămâne acelaşi – în zilele de marţi, miercuri, joi şi vineri, între orele 9.30 – 10.30. Numărul de telefon al oficiului este 0244-376.394.

Şomajul a scăzut cu... 0,1%

La nivelul judeţului Prahova erau înregistraţi, la finele lunii trecute, 29.610 şomeri, din care 23.119 indemnizaţi şi 6.491 ieşiţi din plată. În zona care aparţine de Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Câmpina şi care include mai multe localităţi, de la Băicoi până la Azuga, numărul şomerilor este de 7.449 persoane, rata şomajului fiind de 5,4%. Legat strict de municipiul Câmpina, în luna februarie aici s-a înregistrat o reducere de… 0,1% a ratei şomajului, comparativ cu ianuarie (de la 4,7 la 4,6%). Sunt înregistraţi 1.190 şomeri, dintre care 1.005 indemnizaţi şi 185 neindemnizaţi. Potrivit şefei Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Liliana Vasile, în martie rata şomajului va fi ceva mai mare la nivelul judeţului şi asta pentru că, la 8 martie, au început disponibilizările la CFR. 230 de feroviari prahoveni îşi pierd locurile de muncă în această perioadă. Ei beneficiază de prevederile OUG 9/2010, primind, pe lângă ajutorul de şomaj, între 12 şi 15 salarii lunare compensatorii, în funcţie de vechimea în muncă.
Rata şomajului în localităţile din jurul Câmpinei:
- Breaza – 5%
- Brebu – 6,2%
- Băneşti – 5,7%
- Cornu – 3,6%
- Poiana Câmpina – 5,6%
- Proviţa de Jos – 5,5%
- Proviţa de Sus – 4,7%
- Şotrile – 9,9%
- Telega – 5,8%
- Valea Doftanei – 5,7%

Ziua Porţilor Deschise

La 30 martie, Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor pentru Comunicaţii, Informatică şi Logistică Jandarmi Câmpina aniversează 54 de ani de la înfiinţarea unităţii, iar la 3 aprilie se împlinesc 160 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române.
Cu ocazia acestei duble sărbători,  Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor pentru Comunicaţii, Informatică şi Logistică Jandarmi Câmpina organizează diverse activităţi, după următorul program: vineri, 26 martie, între orele 10,00 - 12,00 - Ziua porţilor deschise pentru cetăţenii municipiului; miercuri, 31 martie, între orele 12,00 - 14,00 - Ziua porţilor deschise pentru elevii din municipiul Câmpina. Programul acestei acţiuni cuprinde: primirea participanţilor la Monumentul Eroilor unităţii de către comandantul unităţii şi purtătorul de cuvânt; prezentarea pe scurt a atribuţiilor unităţii; vizionarea unui film despre unitate; mediatizarea ofertei educaţionale de selecţie a candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ; vizitarea cazărmii, a expoziţiei de tehnică şi armament, a spaţiilor de cazare şi masă. În încheiere, cadrele prezente vor răspunde la întrebările elevilor prezenţi la eveniment.

Cronica neagră

În flagrant...
În ziua de 16 martie, poliţiştii din Câmpina l-au prins în flagrant pe Cezar S., în vârstă de 43 de ani, din Breaza, care pătrusese prin efracţie în interiorul unei societăţi comerciale din municipiu. Din interior, suspectul sustrăsese băuturi alcoolice în valoare de 300 lei. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că, în urmă cu trei nopţi, suspectul spărsese aceeaşi societate comercială, iar atunci furase băuturi alcoolice în valoare de 1.113 lei. Bărbatul a fost reţinut pe bază de ordonanţă de reţinere, iar apoi a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, propunere care a fost însuşită de acest for.

Furt de lemne...
În ziua de 16 martie, poliţiştii de ordine publică din Câmpina, împreună cu lucrătorii postului comunal Şotrile, au organizat o acţiune în zona de competenţă în vederea prevenirii şi combaterii delictelor silvice. Cu această ocazie a fost oprită pentru control o autoutilitară care transporta material lemnos. În urma verificării documentelor însoţitoare ale materialului lemnos, a fost constatat faptul că avizul de însoţire a încărcăturii prezenta modificări. Cercetările efectuate în cauză au relevat faptul că documentele fuseseră modificate de către Adrian I., din comuna Valea Doftanei, care este în prezent cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de 2 mc material lemnos esenţă de fag.

... şi de cărbuni
În ziua de 15 martie, poliţişti din Filipeştii de Pădure i-au depistat pe Marcel B., de 39 de ani şi Leonaş V., de 34 de ani, ambii din comuna Măgureni, care transportau 400 kg material carbonifer. Din verificările efectuate a rezultat că cei doi bărbaţi au sustras cărbunii, cu un atelaj hipo, din incinta carierei Măgureni. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 160 lei. Materialul carbonifer urma să fie utilizat pentru încălzirea locuinţei. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Accident cu maşina... altuia
La data de 15 martie, poliţişti din Breaza au fost sesizaţi de către Ionuţ C. şi Robert B., ambii din Breaza, despre faptul că celui de-al doilea i-a fost sustras autoturismul. În baza sesizării, poliţiştii din Breaza au demarat investigaţiile. Din primele verificări a rezultat că în aceeaşi zi, în jurul orei 4, Gabriela B., de 19 ani, din Breaza, după ce a sustras cheile autoturismului lui Robert B., a condus pe Str. Victoriei din localitate, a pierdut controlul volanului, a intrat în gardul unui imobil şi după impact a părăsit locul producerii accidentului. Din verificările efectuate s-a constatat că tânăra nu deţine permis de conducere. Acum, aceasta este cercetată penal.

Minori de 14 ani, suspectaţi de furtul unui motoscuter
La data de 13 martie, poliţiştii din Câmpina au fost sesizaţi despre faptul că, în intervalul orar 17-22, persoane necunoscute au sustras un motoscuter proprietatea lui Constantin G., din comuna Poiana Câmpina. Vehiculul fusese lăsat parcat pe Strada Florilor din comuna Cornu. În urma investigaţiilor efectuate, în ziua următoare poliţiştii au depistat principalii suspecţi. Este vorba de doi minori de 14 ani, din comuna Cornu. Motoscuterul a fost recuperat şi predat părţii vătămate, cercetările fiind continuate sub îndrumarea procurorului de caz.

Câmpinean fără permis, la Sinaia
Poliţiştii din Sinaia l-au depistat pe Cristian M., de 20 de ani, din Câmpina, care conducea un autoturism pe Calea Prahovei din Sinaia fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Victorie muncită în deplasare

Voinţa Gornet - CSM Câmpina 0-2

Duminică, 21 martie, începând cu ora 11,00, CSM Câmpina a debutat cu dreptul în primul meci din returul campionatului susţinut la Gornet. Pe un teren destul de bun şi o vreme superbă pentru fotbal, meciul dintre CSM Câmpina şi Voinţa Gornet se anunţa încă de la început drept o confruntare echilibrată, dar şi una a orgoliilor, între două echipe arţăgoase şi bine aşezate în teren. Prima repriză a început destul de ezitant pentru ambele echipe, cu puţine faze de poartă şi destul de multe greşeli personale, mai ales la centrul terenului, unde parcă niciuna dintre cele două combatante nu reuşea să îşi creeze superioritate. Cu zece minute înainte de pauză, lucrurile s-au mai limpezit, mai ales la CSM Câmpina, unde experienţa jucătorului-antrenor Ionică Burchi şi-a făcut simţită prezenţa. Prin câteva pase inteligente, Burchi şi-a adus coechipierii de câteva ori în situaţii avantajoase de a ataca poarta adversă şi numai lipsa de concentrare a atacanţilor a scăpat echipa adversă de primirea unui gol. 
Repriza a doua a fost parcă din alt film. Reîntorşi mult mai motivaţi de la cabine, elevii lui Burchi au jucat mult mai combativ, depăşindu-şi adversarii la toate capitolele. Pe fondul superiorităţii tehnico-tactice sau a celei fizice, CSM Câmpina a făcut diferenţa pe tabela de marcaj în ultima parte a reprizei secunde, când a înscris două goluri superbe prin Hromei - lovitură de cap imparabilă după o centrare de manual a lui Ionică Burchi şi Dârstaru - lovitură liberă impecabilă de la aproximativ 20 m.
Pe final, gazdele au avut o mare ocazie de gol în urma unui contraatac tăios, însă faza a fost rezolvată cu un reflex de mare portar al lui Ciprian Cosminescu.
CSM Câmpina a plecat cu 3 puncte mari de la Gornet şi cu certitudinea că echipa se mişcă bine.
Duminica viitoare, CSM Câmpina va juca în compania echipei Viitorul Ţipăreşti, începând cu ora 11,00, pe stadionul din incinta Căminului Petrol.
Imediat după meci, preşedintele CSM Câmpina, Virgil Guran, a declarat: „Sunt mulţumit de rezultat şi de jocul echipei, mai ales de cel din repriza a doua. Se cunoaşte, însă, că băieţii mai au nevoie de experienţă, iar asta se va acumula în timp“.

Victorie fără drept de apel

Unirea Câmpina - Victoria Fântânele 5-0 (1-0)

În primul meci oficial al anului 2010 în actuala ediţie de campionat, Unirea Câmpina a spulberat pe teren propriu formaţia Victoria Fântânele, cu scorul de 5-0 (1-0). Echipa pregătită de Marius Pălănceanu şi Daniel Corcodel a condus ostilităţile de la un capăt la altul al partidei, majorându-şi avantajul pe finalul partidei, atunci când s-a simţit din plin diferenţa la capitolul pregătire fizică.
În ciuda absenţelor lui Burlacu (accidentat) şi Gratie (care trebuie să se opereze de hernie), formaţia câmpineană a deschis scorul prin Basma, în minutul 23. După pauză, Vane a reuşit tripla în minutele 58, 60 şi 90, între ultimele două reuşite intercalându-se şi golul marcat de Cazan, în minutul 75.
Partida a fost arbitrată de Daniel Richită (Boldeşti), asistat de Ciprian Geambazu şi Romulus Sprânceană (ambii Buşteni), observatorul întâlnirii fiind ploieşteanul Viorel Băltăţeanu.

Competiţie de fotbal la sala "Grigorescu"

Vineri, la sala de sport a Colegiului Naţional "Nicolae Grigorescu", a avut loc faza semifinală a Olimpiadei Judeţene la fotbal pentru echipe de băieţi din ciclul liceal. La acest turneu au participat echipe reprezentând Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu" Câmpina, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza şi Grupul Şcolar "Ion Kalinderu" Buşteni. Partidele au fost arbitrate de Daniel Avram (din Băneşti) şi s-au consemat următoarele rezultate:
  • Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - Grup Şcolar "Ion Kalinderu" Buşteni 1-1, 2-3, după prelungiri
  • Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu" Câmpina 1-1, 3-2, după prelungiri
  • Grup Şcolar "Ion Kalinderu" Buşteni - Colegiul Naţional "Nicolae Grigorescu" Câmpina 1-0