25 septembrie 2012

În prezenţa conducerii şi a profesorilor,

ÎNCEPUT DE AN LA ŞCOALA POSTLICEALĂ
„LOUIS PASTEUR”
 
Luni, 17 septmebrie 2012 după-amiază, Şcoala postliceală „Louis Pasteur”, cu sediul în cartierul de sud al Câmpinei, Slobozia, în prezenţa conducerii, a pofesorilor şi a invitaţilor, s-a deschis anul şcolar 2012-2013. În ambianţa brazilor ce adăpostesc clădirea şcolii, au venit elevii anilor I, II şi III, majoritatea – fete.

Startul
Preşedinta AMUS – proprietara şcolii „Louis Pasteur”, doamna Elena Murariu a deschis evenimentul, precizând câteva obligaţii de bază, ce revin tuturor cursanţilor, iar dl Ciprian Murariu, directorul acestei prestigioase unităţi de învăţământ sanitar, a punctat o altă serie de reguli şi îndatoriri – care, respectate prin disciplină, învăţătură, studiu şi practică exemplară, să  finalizeze specializările cât mai temeinic, de altfel, aşa cum arată rezultatele pe anul 2011-2012. Spiritul de respect reciproc l-am întâlnit pe toată durata deschiderii noului an şcolar, de la ascultarea cu luarea-aminte a cuvântului doamnei preşedintă AMUS şi a directorului şcolii, până la strigarea cataloagelor şi ocuparea claselor pe ani. Bunul-simţ şi buna-creştere, am văzut, coabitează, în rândul „pasteuriştilor”, ca dovezi ale unei educaţii pentru care părinţii acestora şi minunaţii profesori merită felicitările noastre, fiindcă pregătesc cu dăruire hyppocratiană, asistenţi/asistente medicale şi sociale de o valoare indiscutabilă.   
Premii şi îmbrăţişări
De faţă cu doamna Elena Murariu şi dl Ciprian Murariu, diriginţii au acordat premiile celor mai merituoase absolvente, în ordinea III, II şi I, înmânându-li-se Diplome şi obiecte de uz adecvat profilului activităţii lor. Emoţiile s-au succedat în momente de reală bucurie, cu inerentele stângăcii şi rumoarea – ca între colegi – pentru absenţi sau absente.  Premiile au fost preluate de tinerii distinşi de la media 10 la 9,25 sau de mame, de rude sau prieteni/prietene. Festivitatea a relevat profesionalismul şi prestigiul ce călăuzesc, de vreo 15 ani, seriozitatea cu care se învaţă la „Louis Pasteur”, dar şi sentimentul – autentic –  al recunoaşterii publice a valorii absolvenţilor acestei şcoli. Excelenţa pregătirii a elevilor poartă marca „Louis Pasteur”. Ea a motivat relaxarea printre cei 335 de cursanţi şi bucuria revenirii în bancile şcolii. Aplauzele s-au convertit în preţuirea faţă de premiaţi şi premiate. La capătul lui 2011-2012, ceremonia acordării premiilor a stârnit fervoarea asistenţei, protagonştii fiind: Viorica Rău, Alina Petcu, Cornelia Oprea, Adriana Georgeta Stoica, Gina Denisa Marinescu, Mariana Piciorea, Dorina Beatrice Puiu, Cristina Necula, Raluca Marcu, Ioana Sabina Spânu, Marina Elena Roşca, Valentina Niţă, Mirela Porcica, Mihaela Mosor, Florina Cătălina Toader, Nicoleta Zecheru, Lorena Ioana Şerban, Alexandra Loredana Petcu, Iulia Picioreanu,, Oana Roman, Georgiana Stan, Georgeta Davidoiu. Adriana Radu, Ionela Barbu, Maria Rocsana Zamfir, Lăcrămioara Stoican, Lorena Popescu, Irina Voicu, Alina Ivănică, Marius Curăvalea, Ioana Bianca Dilimoţ şi Georgeta Panait.
Un invitat special
Noul şef al comisiei de Cultură în Consiliul Municipal Local Câmpina, dl Florin Frăţilă, directorul hebdomadarului OGLINDA DE AZI, personalitate a vieţii publice locale, a fost invitat la festivitate să spună câteva cuvinte de îndemn şi îmbărbătare în deosebi a „bobocilor” – promoţia anului I. Domnia sa a asigurat şcoala, conducerea ei şi pe elevi, în primul rând, de sprijinul său şi al Consiliului Local, atrăgând totodată atenţia că, peste 3 ani, sănătatea a mii de oameni va fi în mâinile lor şi, fără o pregătire excelentă, siguranţa vieţii acestora nu este posibilă, fără performanţe în învăţătură şi practica profesională, pentru exercitarea a la carte a specializărilor absolvite.
Prioritate: Filosofia educaţională
„Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev, la potenţialul său maxim. Punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor profesionale – cheie, care îi permit inserţia socio-profesională şi învăţarea pe tot parcusrul vieţii”, se precizeză într-un mesaj trimis redacţiei noastre, de către secretariatul şcolii postliceale „Louis Pasteur”. Şi continuă: „Organizăm cursuri pentru specializările: Asistent Medical Generalist – acreditat prin OMECT nr. 3577/30 III 2009 şi Asistent Medical de Farmacie – autorizat prin OMECT nr. 5586/02 XI 2010, cu o durată de studii de 3 ani”.
Montaigne
Dotarea şcolii cu aparatură, laboratoare şi inventar sanitar-didactic de nivel tehnic modern este completată de numeroase planşe şi desene demonstrative, ca şi unele citate din cărţile unor mari învăţaţi ai lumii. Am citit în cancelaria şcolii, un slogan extras din Montaigne (1533-1592), eminent filozof şi prozator francez, care se termină astfel: „Profesorii să deprindă elevii cu cea mai temeinică învăţătură, cu exigenţa blândeţii”. Pe 17 septembrie 2012 – prima zi a noului an nou şcolar, rezultatele obţinute de elevii şi elevele Şcolii Postliceale „Louis Pasteur” atestă calitatea concretă a pregătirii lor, de la un an la altul, şi după acest străvechi concept pedagogic al lui Michel Eyquem de Montaigne. (Serghie BUCUR)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu