04 august 2015

Municipalitatea a reînnoit parteneriatul cu AISI

Consilierii au aprobat, recent, prelungirea asocierii administraţiei publice locale cu organizaţia non-guvernamentală Asociaţia „Inima Sfântă a Lui Isus” (AISI). Este vorba despre organizaţia caritabilă condusă de italianul Paolo Gozzo, care, de la începutul anilor 2000,  desfăşoară acţiuni de asistenţă socială şi de protecţie a copiilor cu posibilităţi reduse din zona Câmpina. Practic, mulţi copii ai străzii şi-au găsit adăpost prin intermediul acestei asociaţii, în cadrul căreia funcţionează, de mulţi ani, cu succes, un sistem „school after school”. Prin votul dat proiectului iniţiat de Florin  Fraţilă, s-a aprobat asocierea municipiului Câmpina cu Asociaţia „Inima Sfântă a Lui Isus” în vederea desfăşurării de acţiuni comune de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe o perioadă de cinci ani. Obiectul asocierii îl reprezintă desfăşurarea de acţiuni în comun menite să ducă la:  combaterea marginalizării sociale a minorilor proveniţi din familii vulnerabile; combaterea fenomenului de abandon şcolar în rândul minorilor proveniţi din familii vulnerabile, abandon determinat de cauze de ordin material, influenţe negative din  familie, grupul de prieteni etc.; integrarea în societate a copiilor proveniţi din familiile vulnerabile cu scopul de a atinge potenţialul optim al şcolarului, evitându-se astfel eşecul şcolar; creșterea accesului la educație pentru copiii de vârstă preșcolară și școlară din medii vulnerabile, în mod special din familii cu risc; desfășurarea de activități educaționale precum: ajutor în efectuarea temelor, diferite ateliere (croitorie, arte plastice, dans, teatru, PC), lecții de igienă personală și educație stradală, consiliere psihologică și logopedie; valorificarea aptitudinilor copiilor cu ajutorul programelor educaţionale şi recreative, ca parte integrantă a modului de viaţă. 


În opinia iniţiatorului continuării asocierii municipalităţii cu AISI, promovarea proiectului de hotărâre este necesară pentru asigurarea continuității desfășurării activității derulate de Asociaţia „Inima Sfântă a Lui Isus” cu care autoritatea locală a avut un parteneriat benefic pentru copiii defavorizați și familiile acestora, cu precădere în ceea ce privește prevenirea și combaterea abandonului școlar, integrarea, reintegrarea în societate și sprijinirea copiilor în activitățile școlare. Serviciile oferite de asociație vizează atât calitatea educației, cât și schimbarea atitudinilor și comportamentelor persoanelor beneficiare, reușindu-se de-a lungul anilor readucerea în școală a mai multor copii care, din motive financiare, o abandonaseră, precum și înscrierea în clasa I a unora care nu fuseseră niciodată înscriși. 
Paolo Gozzo a făcut lucruri minunate în acţiunile sale sociale şi educative, nu doar prin grija pentru mulţi copii abandonaţi, ci şi prin educaţia oferită de cadrele didactice ale Asociaţiei şcolarilor înregistraţi în sistemul “school-after-school”. Astfel, micuţii şi-au pregătit aici temele de la şcoala de stat până după-amiaza târziu, atunci când erau luaţi de părinţi cu lecţiile învăţate şi temele gata făcute. Cârcotaşi, unii consilieri şi-au pus tot felul de întrebări în legătură cu trecutele contracte de asociere, care ar fi ridicat pasămite unele semne de întrebare prin faptul că primirea spaţiului de la etajul II al Casei Tineretului s-ar fi făcut grabnic printr-un contract de comodat şi, apoi, printr-un contract de asociere care ar fi început înainte de expirarea comodatului. Vorbe goale de cârcoteli ieftine. Importante sunt acţiunile de binefacere ale acestei Asociaţii, făcute cu respectarea legii, spre binele copiilor abandonaţi sau provenind din familii nevoiaşe. Şi la fel de important este faptul că binefacerile asociaţiei lui Paolo Gozzo vor continua să se reverse asupra comunităţii locale şi, în special, asupra micilor câmpineni oropsiţi ai sorţii. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu