12 martie 2015

17 martie - Ziua Mondială a Asistenţei Sociale

Cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale, care are loc pe data de 17 martie 2015, ASproAS (www.asproas.ro) şi CFCECAS (www.cfcecas.ro) organizează un eveniment care are ca scop promovarea profesiei de asistent social. Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, în data de 17 martie 2015, orele 10:00-13:00 şi are ca temă: Asistenţii sociali promovează demnitatea. 
Acest eveniment oferă posibilitatea de a intra în contact cu cărţile din biblioteca vie în asistenţă socială. Anul acesta, se vor desfăşura două acţiuni diferite, dar care au acelaşi scop, şi anume promovarea demnităţii în asistenţă socială. Prima acţiune este reprezentată de biblioteca vie în asistenţă socială, unde cărţile sunt asistenţii sociali practicieni care vă pot oferi informaţii cu privire la experienţa lor cu persoanele asistate, diferite perspective de intervenţie şi nu numai. Această acţiune va avea loc între orele 10:00-13:00.


Cea de-a doua acţiune se va desfăşura în stradă, participanţii vor face trasee de promovare şi vor oferi flyere care conţin informaţii despre profesia de asistent social şi vor fi ghidaţi de echipa Intership ASproAS. De asemenea, aceştia vor primi tricouri reprezentative pentru promovarea temei.Această acţiune va avea loc între orele 13:00-15:00 în Piaţa Revoluţiei. 
Demnitatea în asistenţă socială reprezintă un principiu şi o valoare. Este autonomia şi libertatea gândirii cât şi a comportamentului unui individ. Putem aborda acest subiect din două perspective: demnitatea asistentului social, cât şi cea a beneficiarului de asistenţă socială. Demnitatea asistentului social este strâns legată de demnitatea beneficiarului. Demnitatea asistentului social vine odată cu satisfacţia desfăşurării unei munci de calitate, iar demnitatea beneficiarului vine odată cu respectul asistentului social asupra fiecărui drept, dreptul la autodeterminare, ceea ce înseamnă că asistentul social respectă dreptul omului de a lua propriile decizii indiferent de valorile asistentului social, cu condiţia ca aceste alegeri să nu pună în pericol alte persoane; dreptul la participare, adică implicarea persoanei asistate în diferitele activităţi care au ca drept scop conştientizarea respectivei probleme, cât şi a posibilelor acţiuni necesare pentru a elimina factorii care afectează viaţa acestuia. 
Asistentul social încearcă să dezvolte şi să menţină această demnitate faţă de persoanele asistate, însă trebuie să lupte şi pentru dezvoltarea şi menţinerea demnităţii pentru profesia de asistent social. În România, profesia de asistent social nu este foarte apreciată şi nu este considerată foarte importantă pentru că rolul asistentului social de a creşte bunăstarea unei comunităţi este puţin cunoscut. 
Luaţi parte la acest eveniment şi promovaţi demnitatea beneficiarilor cât şi a profesiei de asistent social. Demnitatea se naşte atunci când există şi respect. Respectaţi şi veţi fi respectaţi. 
Pentru mai multe informaţii despre biblioteca vie în asistenţă socială accesaţi pagina de web: www.asproas.ro

Moise Daniela Elena
Studentă la Facultatea de sociologie şi asistenţă socială, Universitatea din Bucureşti