29 mai 2018

„Flori cu soţ", spectacol caritabil oferit de cursanţii şcolii câmpinene de teatru

Joi, 31, mai, începând cu ora 18.00, cursanţii şcolii câmpinene de teatru (trupa „Mircea Albulescu” de la Casa de Cultură „Geo Bogza”) se vor prezenta în faţa publicului cu piesa „Flori cu soţ”, după un scenariu semnat de Eugen Munteanu, elev la Colegiul „Nicolae Grigorescu” şi totodată membru al trupei de teatru şi în regia lui Adrian Piciorea, actor la Cuibul Artiştilor. 
Tinerii aspiranţi la statutul de actor au hotărât ca anul acesta, spectacolul-examen oferit câmpinenilor la sfârşit de curs să aibă şi o componentă caritabilă şi astfel, toate încasările să fie donate programului educaţional „Ajungem Mari”. 
Preţul unui bilet este de 5 RON şi poate fi achiziţionat de la oricare din membrii trupei de teatru, de la Colegiul Tehnic Forestier şi, în ziua spectacolului, de la Casa de Cultură.
Vă reamintim că şcoala câmpineană de teatru ce îşi desfăşoară activitatea la Casa de Cultură „Geo Bogza” a fost înfiinţată în urmă cu cinci ani, la iniţiativa Asociaţiei Teatru Proiect şi a comisiei de cultură a Consiliului Local, cu concursul regretatului actor Mircea Albulescu.

Editorial. FLEACURI

„Să nu ne mai legăm de fleacuri: de cum vorbește lumea, de cum se coafează lumea…” decretează funesta doamnă a politologiei băștinașe, Alina Mungiu-Pippidi. Este fascinant fenomenul acesta, în care oameni altminteri inteligenți, cu diplome și stagii profesionale în Occidentul prea răbdător, se prostesc brusc! Doamna Mungiu face mereu caz de înaltele domniei sale calificări, dreptul său, dar unde nu mai pot accepta este atunci cînd ne socotește pe noi ăștilalți imbecili. Dînsa știe foarte bine că felul cum vorbește un om nu este un fleac, ci o expresie directă și clară a gîndirii respectivului. Cine se exprimă ilogic, gîndește ilogic. Acesta e un adevăr care se învață prin liceu, și pe care ilustra profesoară se face a-l uita, în încrîncenarea de a o apăra pe dna. Dăncilă. Respectiva persoană nu e vinovată că a făcut o eroare de exprimare, nici nu-i vînează nimeni greșelile, pur și simplu dînsa le furnizează în flux continuu la orice apariție publică. Asta ar trebui să o îngrijoreze pe dna. profesoară, dată fiind funcția persoanei în discuție. Care nu a făcut niciodată dovada vreunei competențe oarecare, în vreun domeniu. Sigur, știm de la Napoleon că, în politică, prostia nu este un handicap. Quandmême! O cred pe d-na Mungiu excesiv de cinică (sînt destui intelectuali de top care suferă de acest morb) încît a susține cu fermitate ceva ce știe bine că este profund fals. Așa cum, după ce a pozat vreme îndelungată în campioana luptei anti-corupție, acum spune senin că nu aceasta este principala problemă a României și că ar trebui să ne gîndim la altceva. La ce? 


Severa profesoară nu ar trece, sînt convins, un student cu prestația dnei Dăncilă. Domnia sa știe foarte bine axioma lui Wittgenstein că limitele noastre sînt limitele limbajului nostru. Or, dna prim ministru are niște limite tare înguste ale limbajului. Nu e doar o bagatelă, cum vrea să ne convingă profesoara de la Hertie School of Governance, cum ar fi coafura (domnia sa amestecă insidios două lucruri într-un elan manipulatoriu elocvent). În nicio universitate serioasă o persoană cu dificultățile de a se exprima corect și coerent în limba maternă nu ar promova. Asta este esența chestiunii pe care profesoara de politici publici o escamotează, socotind-o fleacuri. Dar nici coafura sau toaletele n-aș fi așa de sigur că sînt simple chestii de opțiune personală, un conducător este o prezență publică și bunul gust este o datorie civică și educativă. Îmi cer iertare că repet asemenea truisme, dar mă surprinde (de fapt nu) faptul că un formator de opinie de prestigiul dnei. profesoare internaționale se face a le uita. Abdicînd de la condiția de minimă corectitudine morală și chiar profesională. Așa cum a făcut-o și încercînd să demonstreze că plagiatul lui Ponta (pe care îl lăuda cum o laudă acum pe lidera actuală) „e un bagatel lucru” și trebuie tratat cu indulgență. 
Putem fi toleranți, dacă vrem, cu erorile de exprimare ale unei persoane private, dar cînd acestea aparțin unei persoane de înaltă reprezentare statală, ele sînt realmente chestii de interes național. Dacă dna. prim ministru i-a spus lui Dragnea chestii discutate în CNAS și care trebuiau să rămînă în acel cadru, atunci e cumplit de grav. Ne-am dori și noi, sigur, un lider de alura culturală a lui Macron; faptul că dna. Mungiu ne propune exact modelul antinomic arată îndestul decăderea spiritului public. Noi trebuie să demonstrăm că vara e cald și gheața e rece și că penalii nu au ce căuta în funcții publice. Nu trebuie nicio lege pentru asta, este pur și simplu o axiomă. Cum să o demonstrezi? În orice țară democratică chestia e un de-la-sine-înțeles. La noi, nu, mari profesori de drept și lideri de societate civilă se întrec în chichițe juridice și sofisme ordinare pentru a ne demonstra că nu e nicio incompatibilitate între funcția publică și dosarul penal. Fleacuri! 
Capacitatea de a gîndi proiecte, de a pricepe evoluția publică în maxima ei complexitate îi lipsește evident doamnei ajunsă doar prin decizia lui Dragnea în fruntea țării. Dna. Mungiu știe desigur foarte bine asta dar, iară, se face că uită. Acest carusel înnebunitor de omisiuni, trunchieri, interpretări tendențioase ale datelor, parti-pris-uri, este schema gîndirii acestui munte de resentimente mocnite sau exprimate franc. Recent încerca să demonstreze, împotriva tuturor evidențelor, ce guvern performant avem, ce progrese economice strălucite am căpătat sub conducerea sa luminată. Nimic din starea de silă și marasm social ajunse la o cotă de neimaginat nu pare a străbate armura de orgoliu a profesoarei de studii sociale. Sigur, cei care atrag atenția asupra ilogismelor și erorilor de exprimare ale dnei. Dăncilă sînt „niște mizerabili”, „o haită” (Alina Mungiu-Pippidi dixit). Întreb și eu ca prostu’ (cum rezultă că sînt după caracterizarea doamnei profesor): de ce haită? Acesta nu e un tipic discurs al urii? Nu ar fi mai simplu ca prima noastră ministră (fain sună expresia asta!) să nu ne mai furnizeze motive? Ce insinuează persoana ale cărei alegații le comentez aici? Că cine atacă PSD-ul este descalificat din pornire, ticălos. Nu puteai să-l ataci pe Năstase pe motive de exprimare (cum mută dînsa abil tema discuției), căci era impecabil din punctul acesta de vedere. La urma urmei, s-ar putea ca dna Mungiu să aibă dreptate: nu corupția și incompetența să fie principala problemă a României, ci intelectualii cinici, lipsiți de scrupule ca domnia sa.
Christian CRĂCIUN

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA ANGAJEAZĂ ASISTENT MEDICAL DEBUTANT


SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, JUD. PRAHOVA, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminata, a unui post vacant de asistent medical debutant cu studii superioare din cadrul secției I a – psihiatrie adulți.


Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică în făptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor sunt: