19 iunie 2018

Două noi proiecte europene ale Primăriei au fost blocate de Ministerul Dezvoltării

pentru neplata unei corecţii financiare la proiectul european al pasajului rutier de pe DN1


  • Un specialist în domeniu îi sfătuieşte pe edili cum să iasă din încurcătură     

Două dintre proiectele europene accesate de executivul local, care se află într-o fază foarte avansată - cea a contractării, nu vor primi finanţarea mult aşteptată de la Uniunea Europeană până când municipalitatea nu va achita suma de 5,5 milioane de lei, reprezentând o corecţie financiară aplicată, în urma unui control al inspectorilor UE, la un proiect european mai vechi. Este vorba despre cea mai mare investiţie realizată cu fonduri europene de care beneficiază oraşul nostru: pasajul rutier suprateran de la Calea Daciei. Cele două proiecte europene noi, a căror finanţare a fost blocată, sunt „Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Muzeul B.P.Haşdeu” și „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale”.


Administraţia publică locală, ca orice alt beneficiar al programelor de dezvoltare derulate cu fonduri europene, trebuie să suporte toate  corecţiile financiare care i s-au aplicat pentru neregulile constatate la anumite proiecte cu derulări culpabile. Căci astea sunt aşa-numitele corecţii financiare: nişte penalizări prin care UE sancţionează nereguli în derularea investiţiilor cu bani comunitari. Practic, din banii promişi, Uniunea Europeană nu îţi mai dă sumele reprezentând valoarea corecţiilor financiare, corecţii cuantificate după metode riguroase şi cunoscute de toate părţile implicate într-un proiect european, dar restul finanţării promise rămâne valabilă.

Evitarea corecţiilor financiare UE

Birocraţia de la Bruxelles este mai ceva decât cea de la Bucureşti, se poate spune. Ca să primeşti finanţarea europeană pentru un proiect trebuie să urci multe trepte procedurale, placate cu numeroase documente tehnice, administrative, financiare etc. Numai că stufoasa documentaţie cerută de diriguitorii Uniunii Europene împiedică deturnarea banilor europeni ori utilizarea lor cu rea-credinţă, pe când pârdalnica birocraţie dâmboviţeană este făcută, a naibii, special parcă pentru a se obţine cât mai multe avize prin şpăgi, prin mii de telefoane şi intervenţii bine garnisite cu dare şi luare de mită, este special creată pentru a se pierde şi a se nimici bunele-intenţii în nesfârşita şi întunecata junglă a corupţiei. Corecţiile financiare din proiectele europene au toate la baza lor nereguli, dar aceste nereguli pot fi evitate, mai ales că UE nu finanţează proiecte ale unor solicitanţi care se aruncă în necunoscut. De altfel, UE, prin autorităţile de management ale programelor cu finanţare europeană din România, a redactat numeroase manual şi ghiduri de bune practici, care explică foarte bine cum trebuie să se desfăşoare un proiect european bine întocmit şi bine realizat, pentru evitarea corecţiilor financiare. Astfel, în accepţia inspectorilor UE, neregulă a unui proiect european este  orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii. Neregula rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenită. În urmărirea derulării corespunzătoare a proiectelor europene, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au mai multe obligaţii: 1. trebuie să excludă, integral sau parţial, de la rambursarea sau plata cheltuielilor efectuate de beneficiari acele cheltuieli care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare; 2. trebuie să aplice reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situaţia în care constată abateri de la aplicarea prevederilor reglementărilor naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice; 3. trebuie să facă reduceri din sumele solicitate la rambursare reprezentând cheltuieli efectuate şi declarate de beneficiari, în situaţia în care constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat. 

Exemple de tipuri de nereguli

Pentru evitarea corecţiilor financiare de către solicitanţii proiectelor cu finanţare europeană, în manualele de specialitate sunt exemplificate toate tipurile de nereguli. Astfel, în categoria neregulilor de tip I intră următoarele: evidenţele contabile absente, incorecte, falsificate sau neprezentate, dar şi alte documente în neregulă (cele lipsă sau incomplete, cereri de finanţare neîntemeiate, false sau falsificate; acte justificative lipsă sau incomplete; acte justificative incorecte sau falsificate; certificate neintemeiate, false sau falsificate). Neregulile de tip II sunt unele neeligibilităţi (de ex: beneficiar sau partener neeligibil; activitate neeligibilă; cheltuială neeligibilă; activitate sau cheltuială efectuată fără înştiinţarea autorităţii de management a proiectului european respectiv), precum şi unele nereguli comise de beneficiar sau contractor (beneficiar/contractor inexistent; nerespectarea angajamentelor asumate de beneficiar sau contractor; identitate incorectă). Neregulile de tip III sunt: nereguli privind dreptul la finanţare (nerespectarea termenelor; dubla finantare; refuzul controlului; refuzul plăţii; lipsa sau incompatibilitatea contractului de finanţare; încălcarea reglementărilor privind achiziţiile publice); unele măsuri neimplementate sau nefinalizate (activităţi în proiect, măsuri stabilite de autoritatea de management sau de alte autorităţi competente); acţiuni desfăşurate fără respectarea regulilor din manualul de implementare. Exemple de nereguli de tip IV: - declaratii falsificate; - cheltuieli în afara perioadei de acţiune a contractului sau a ordinului de finanţare; - depăşirea finanţării; - venituri nedeclarate; - corupţie. Cu atâta rigoare şi claritate în prezentarea tuturor tipurilor de nereguli, tocmai pentru a se preîntâmpina producerea lor, te întrebi, pe bună dreptate, de ce primăriile nu verifică mai bine derularea proiectelor europene accesate, pentru evitarea corecţiilor financiare aplicate din cauza greşelile comise, de cele mai multe ori cu rea-credinţă.


Cel mai mare proiect european câştigat de Câmpina a avut şi cele mai mari nereguli

Municipalitatea câmpineană a contestat în instanţă temeinicia corecţiei financiare de 5,5 milioane de lei, solicitând totodată plata respectivei sume. La fond, instanța a respins acțiunea formulată de Primăria Câmpina, dar juriştii executivului local au formulat recurs. În prezent, dosarul se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar nesoluţionarea definitivă a cauzei a determinat Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AMPOR), program din care făcea parte şi proiectul european „Modernizare Calea Dacia”, să nu mai finanţeze cele două proiecte europene amintite la începutul articolului. În derularea proiectului de modernizare a arterei de la intrarea pe poarta sudică a cetăţii Câmpina prin realizarea pasajului suprateran, s-au constatat o mulţime de nereguli: schimbarea soluţiei tehnice, subcontractarea neregulamentară a sistemului de iluminat al pasajului şi altele, pe care nu le mai amintim acuma, deoarece nu intră în „cestiunea” acestui articol. Proiectul european denumit „Modernizare Calea Dacia” a avut iniţial valoarea de 6.000.000 euro, dar a fost licitat (şi  câştigat la licitaţie), pentru o sumă mult mai mică de către firma Cast, o societate care a promis că va realiza proiectul în patru luni, timpul de execuţie fiind decisiv în adjudecarea lucrărilor. Cel mai mare proiect european accesat de municipalitatea câmpineană a fost încheiat la sfârşitul lunii martie 2012. Inaugurarea pasajului a avut loc în prima jumătate a lunii aprilie 2012. Din cele 20 de milioane de lei, cu care Cast a câştigat licitaţia, fiindcă a promis că, pentru banii ăştia, realizează pasajul rutier, UAT Câmpina primise de la UE, la un moment dat, pentru plata lucrărilor, ceva mai mult de 10 milioane, restul nefiind rambursaţi din cauza corecţiilor financiare aplicate de inspectorii AMPOR pentru neregulile constatate în derularea proiectului.

Fondul municipal de dezvoltare

Caton Musceleanu, preşedintele „Coaliţiei ONG pentru Dezvoltare Durabilă” -  care promovează accesarea de către primării a unor proiecte europene pentru îmbunătăţirea vieţii romilor, propune conducerii UAT Câmpina o soluţie pentru deblocarea situaţiei financiare care a fost generată de litigiul cu Ministerul Dezvoltării. Caton Musceleanu, cu o bogată experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană dedicate romilor, recunoaşte că majoritatea primăriilor din România care au accesat fonduri europene au fost penalizate la fel ca şi Primăria Câmpina, iar blocarea contractelor de finanţare demotivează primăriile în a propune noi proiecte pentru liniile de finanţare aflate în derulare. „Nu cunoaştem gradul de îndatorare al UAT Campina, dar credem că este posibil, prin negocieri cu fondurile de investiţii, crearea unui fond municipal de dezvoltare. Prin votul Consiliului Local, acest fond ar putea deveni un fel de cont tampon. Prin negocieri, inclusiv cu Ministerul Dezvoltarii, el s-ar constitui drept cont de contragarantare, până când va exista o hotărâre judecătorească definitivă, pentru returnarea oricăror corecţii financiare, trecute sau viitoare, aplicate oricărui proiect. Dacă se va pierde procesul şi, printr-o analiză onestă, se va constata că la mijloc nu a fost o rea-intenţie, ci doar lipsă de experienţă, UAT Câmpina merită să i se deblocheze finanţările unor noi proiecte. Aşadar, existenţa acestui fond municipal de investiţii este vitală în situaţia în care se află acum UAT Câmpina. El va ajuta la plata pregătirii proiectelor europene viitoare, la asigurarea fluxului de plăţi eligibile până cand se întorc banii de la UE”, susţine Caton Musceleanu.
Adrian BRAD

Editorial. ȚARA PĂRĂSITĂ

România este o țară părăsită! Nu, nu mă refer la hemoragia emigrației, ci la un fenomen mult mai periculos și mai insidios: este părăsită de chiar cei care sînt în interiorul granițelor. Marea majoritate sînt numai administrativ locuitorii unei țări de la periferia lumii numită România. Afectiv, nu-i leagă nimic de această ființă ciudată. Avem, pe de o parte, un „patriotism” incult, grobian, de bubulidacopați și îndopați cu mici și bere și concerte de manele, pe de altă parte o indiferență crasă față de tot ceea ce ține de istoria reală și de identitatea națională. De aici patima cu care distrugem tot ce ține de memorie de chipul trecut și singurul autentic al țării. „Patria” e undeva pierdută, între aceste extreme. Ceea ce s-a întîmplat la mitingul organizat de Goya de la PSD este o dovadă.  Nu pot fi compatriot cu patibularii care au participat la miting, ei au altă țară. Nici cu cei care l-au organizat, nici cu cei care au încercat să-i găsească tot felul de justificări „inteligente”. Mai există, de fapt, o categorie, majoritară în realitate, invizibilă, pentru că se confundă cu peisajul. Pentru că tace, din tot felul de motive, pentru că se mulțumește să trăiască în pătrățica arondată, pentru că nu apare în presă și pentru că nu mai are încredere în viitor. Iar dezmățații au obiceiul de a da din picioare, ca puii de cuc, pentru a-i arunca afară din cuib pe ceilalți, ca să rămînă singuri. Singura realitate a țării este realitatea ei interioară. Nu noi locuim în țară, ci țara locuiește în sufletele noastre. Ei bine, ea nu mai are unde locui în această adunătură de pustiuri. Omul acela care striga că justiția a nenorocit România, sau ministrul transporturilor care justifică „economic” de ce nu trebuie să avem autostrăzi, sau cel al învățămîntului căruia i-a năzărit să trimită profesorii de la oraș la sat… toți aceștia sînt părăsiți de țară.


Ideea este că am suferit toți de un optimism maladiv în anii 90, socotind că sechelele comunismului vor dispărea de la sine, prin legile simple ale biologiei și sociologiei. Ceea ce se întîmplă în ultimul an și ceva dovedește că simptomele ciumei roșii nu numai că nu s-au resorbit de la sine în iureșul (post)modernității, ci au devenit mai acute, mai periculoase. Românilor le-a plăcut dintotdeauna jeluirea că s-au născut fără noroc. Imaginile grotești din politica de pe Dâmbovița, Bahlui, Jiu etc. arată că nu de noroc este vorba. Ci de calitate. De calitatea oamenilor. Să presupunem (Doamne ferește!) că izbucnește un război dintr-acelea care cer mobilizare generală. Cine mai iese să lupte și mai ales pentru ce? Oamenii ăia diformi, aduși cu autocarele și plătiți cu 50 de lei sau amenințați că li se taie ajutoarele sociale? Tinerii care s-ar duce pe front să-și facă selfiuri? Pentru alde Dragnea and clica? Să fim serioși! Ceea ce au reușit oamenii ăștia, ca în numai 30 de ani să destructureze complet ideea de unitate de neam, este remarcabil. 
Am fost la un tîrg de carte unde am asistat la un elogiu  grețos la adresa generalului „patriot” Iulian Vlad. Patria din suflete a fost părăsită, dislocuită de asemenea fantoșe. Ridic și chestiunea elitelor: după distrugerea lor cu care a debutat comunismul, una dintre preocupările obsedante  ale tardo-comunismului românesc actual a fost combaterea „elitismului”, adică impunerea analfabetismului funcțional la conducerea țării, cum spunea recent Președintele. Un popor fără elite este o turmă. Un popor cu false elite este o turmă condusă de lupi. Se tot vorbește, de exemplu, despre deciziile CCR. Am mai combătut teoria infailibilității, ce bun ne-ar fi fost un parlament la jumătatea celui actual, nu? Oamenii politici nu au dreptul să invoce respectarea hotărîrilor Curții, atîta vreme cît există alte hotărîri pe care ei le-au ignorat cu indiferență. Nu mai spun de cîte legi „simple” zac nerespectate prin codicele civile sau penale! Oamenii ăștia care de un an jumătate ne tot amețesc cu legile justiției, îngropîndu-ne în titluri, articole și paragrafe încearcă să-și apere interesele și averile fabuloase prin disocierea ideii de drept de cea de dreptate. Faptul că al doilea om în ierarhia statului practic nu ține un singur discurs (se poate verifica statistic) fără să atace justiția, și nimeni nu se sesizează, arată în ce măsură ideea de dreptate este absentă în spațiul nostru public. Tot acest sistem diabolic al „ajutoarelor sociale” nu este altceva decît un fel de a ține populația într-un prizonierat material și mintal aproape perfect. Cine ar vota împotriva unui regim care îți dă bani ca să nu faci nimic? Cum ieșim din acest impas? Presimt întrebarea. Nu știu, nu știu dacă ieșim, nu știu dacă merită să ieșim. Pentru ceea ce vedem zilnic la tv sigur nu merită. Iar copiii merituoși oricum pleacă…Țară părăsită.
Christian CRĂCIUN

Semafoare noi în Centrul Civic

Săptămâna trecută, intersecțiile Bulevardul Carol I – Calea Doftanei și Bulevardul Culturii – strada Griviței au cunoscut un trafic rutier îngreunat, din cauza faptului că în această perioadă, în intersecțiile pomenite, au fost montate noi semafoare, cele vechi urmând a fi dezafectate în cel mai scurt timp. Noile semafoare nu mai sunt montate pe stâlpii de la marginea arterelor de circulație, ci suspendate la înălțime, la mijlocul unor cabluri de rezistență care traversează aerian străzile amintite. 


Semafoarele respective vor fi alimentate cu ajutorul unor cabluri subterane, pentru care s-a decupat carosabilul pe sectoare transversale, șanțurile fiind ulterior acoperite și carosabilul reabilitat. Lucrările au fost realizate de firma UTI Group, o companie bine cunoscută în domeniul telecomunicațiilor (proiecte pentru instalații cu curenti slabi, automatizări - semaforizare, iluminat public, rețele electrice etc). UTI a realizat centre de management al traficului (pentru monitorizarea și optimizarea circulației autovehiculelor), în multe orașe din țară. De semaforizarea străzilor și mentenanța semafoarelor din capitala județului nostru se ocupă tot firma UTI, care a avut colaborări și cu Primăria București. Să sperăm că, la experiența firmei mai sus amintite, semafoarele nou-montate vor funcționa cum trebuie. Șeful lucrătorilor de la UTI ne-a promis că semafoarele din cele două intersecții amintite se vor sincroniza cu cele din intersecția Bulevardul Culturii – strada Plevnei. 
Adrian BRAD

22 – 24 iunie. Festivalul „Printre Măguri”, la cea de-a patra ediţie

Festivalul de muzică, arte frumoase şi sport „Printre Măguri” îşi va deschide porţile anul acesta pentru cea de-a patra ediţie în perioada 22 – 24 iunie, la Măgureni (Satul Banului), în acelaşi decor feeric, mărginit de dealuri împădurite, pe malul apei (pârâul Prahoviţa), care a încântat sute de participanţi sosiţi la precedetele ediţii din toate colţurile ţării şi chiar din străinătate.


Organizatorii promit şi anul acesta un weekend  cu cântec, dans la foc de tabără, ateliere de sculptură, plimbări cu bicicleta (mountain bike – trasee cu dificultate medie) şi pe jos (traseu uşor, de două ore, până la Râpa Comorii), activităţi de voie şi relaxare în aer liber. „Ne propunem ca festivalul «Printre Măguri» să fie o oază de regăsire şi un model de exprimare pentru generaţiile prezente şi viitoare, care tind să se piardă în lumi virtuale. Acest festival va rezista cu ajutorul tuturor celor care cred şi susţin această cauză” – se arată într-un mesaj postat de echipa de organizare a festivalului, pe o pagină de socializare special creată pentru acest eveniment. Pentru cei care-şi doresc să rămână peste noapte în tabăra festivalului, organizatorii asigură loc de campare, loc de parcare, apă potabilă, masă tradiţională la cerere sau picnic şi le recomandă să doarmă în cortul adus de acasă din care să nu lipseasă izoptrenul şi sacul de dormit, având în vedere că în Măgureni nu sunt pensiuni care să-i poată găzdui.
Vineri, 22 iunie, începând cu ora 17.00, Liviu Ungureanu va deschide seria concertelor cu Imnul festivalului „Printre Măguri”. În programul celor trei zile de cântări vor mai concerta: Nicu Nicuşor, Oliver Ciobanu, Marius Matache, Tituş Constantin, Adrian Bezna, Ţapinarii, Mircea Vintilă şi Emeric Imre.

Spectacol de excepţie oferit de Club Dans „Dorina Popa” la Casa de Cultură

În ultimii ani, Câmpina este tot mai cunoscută, la nivel național, ca o cetate a baletului practicat de tinere școlărițe. Iar la această notabilă performanță a vieții artistice din orașul nostru s-a ajuns datorită unui club local de dans și de balet: Club Dans „Popa Dorina” din Câmpina, cu sediul în Complexul Fibec, condus de profesoara Dorina Popa, o fostă cunoscută balerină a Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București, care și-a câștigat un renume prin felul cum își pregătește micile balerine pentru fiecare competiție. 


La concursurile școlare de dans desfășurate în ultimii trei ani, elevele Dorinei Popa au ajuns să cunoască de fiecare dată aerul tare al marilor performanțe, hrănite din multă muncă și un tot mai cultivat talent. Însă realizările notabile ale micilor artiste câmpinene nu s-ar fi putut clădi fără să aibă la baza lor o foarte atentă și meșteșugită selecție asezonată cu o meticuloasă formare și o exigentă coordonare din partea profesoarei lor – un profesionist adevărat și devotat.


Sâmbătă, 16 iunie 2018, pe scena Casei de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, balerinele Dorinei Popa au prezentat unui auditoriu destul de numeros un spectacol artistic de bun-gust, a cărui valoare a fost măsurată în lungi aplauze oferite în contrapartidă de către spectatori (părinți, bunici, rude ale artistelor care au urcat pe scenă). Intrarea a fost liberă, spectacolul fiind gratuit tocmai ca să compenseze probabil cu valoroasele evoluții ale neprețuitelor noastre balerine, care au transformat, pentru două ore, printr-o metamorfoză sui-generis, Casa de Cultură „Geo Bogza” într-un mic Teatru Balșoi de provincie.
Adrian BRAD

Hramul Bisericii romano-catolice din Câmpina

Pe 13 iunie, în fiecare an, Biserica Romano-Catolică îl sărbătorește pe Sfântul Anton de Padova, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinilor de pretutindeni. Prin minunile săvârșite în timpul vieții sale curate și pline de dragoste pentru Dumnezeu și semenii săi, Sf. Anton de Padova este iubit și prețuit, de asemenea, de creștinii ortodocși și greco-catolici. Pentru catolicii câmpineni ziua amintită reprezintă o sărbătoare mult iubită și așteptată, întrucât singura biserică parohială din municipiul nostru îl are ca patron spiritual pe cel considerat de mulți drept ”sfânt universal”, pe cel pe care Papa Leon al XIII-lea l-a numit ”Sfântul lumii întregi”. Sfântul Anton este, cu adevărat, un sfânt universal, iar această popularitate i-a adus-o tocmai faima minunilor sale. Însă Anton de Padova este și un strălucit model de sfințenie creștinească. Virtuțile sale eroice au fost acelea ce l-au făcut atât de plăcut lui Dumnezeu și au dat totdeauna putere deosebită rugăciunilor lui. Se cuvine, deci, ca toți creștinii să-l aibă ca exemplu de urmat în virtuțile creștinești, pentru ca, imitându-l, să-l înduplece mai ușor a mijloci pentru dânșii la Dumnezeu dobândirea harurilor cerute. Iată pentru ce, la datele cele mai însemnate din viața lui, trebuie să unim și îndemnul la imitarea însușirilor sale sufletești, care l-au făcut să fie atât de iubit de Dumnezeu și de oameni, și care i-au adus mărirea nepieritoare de sfânt cunoscut pretutindeni. 


Conform wikipedia.ro, Fernando Martins de Bulhões, cunoscut ca Sfântul Anton de Padova sau Sfântul Anton de Lisabona, s-a născut la 15 august 1195, Lisabona – Portugalia, și a murit la 13 iunie 1231, în apropiere de Padova. A fost un preot catolic portughez și un călugăr al Ordinului Franciscan. Inițial, a făcut parte din Ordinul Augustinian. A fost canonizat la 13 mai 1232, la mai puțin de un an de la deces, iar la 16 ianuarie 1946 a fost proclamat Doctor al Bisericii. Minunile făcute de Sfântul Anton sunt atât de felurite, încât cu greu se poate ști în ce nevoi a ajutat mai mult. El ne scapă de moarte, ne ferește de erezii, de nenorociri, de diavol și de ispitele lui, de lepră și de bolile molipsitoare și incurabile; însănătoșește pe toți bolnavii care aleargă la el cu încredere, ajută călătorii pe ape; îi eliberează pe robi, pe prizonieri și pe surghiuniți; află lucrurile pierdute; scapă și ferește de orice soi de primejdii și ajută în orice fel de lipsuri. Prin mijlocirea Sf. Anton de Padova, creștinii așteaptă mai ales: sănătate, pace în familie, căsătorie fericită, serviciu cinstit, mijloc de trai, reușită la învățătură și la examene, noroc în acțiunile lor, ocrotire împotriva dușmanilor, creșterea bună a copiilor, apărarea avutului, scăparea de calomnii, câștig în procese, pâinea cea de toate zilele, ajutor în ocolirea ispitelor, ușurarea sufletelor, precum și o moarte creștinească. 
La slujba de hram a participat un sobor de șapte preoți, inclusiv preotul care păstorește parohia, părintele Claudiu Cojan, și părintele Anton Ghiuzan (preot colaborator). Practic, rolul central în oficierea slujbei l-a avut preotul Wilhelm Dancă, teolog și filozof român, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București, membru corespondent al Academiei Române (din 2013) și membru al Academiei de Științe și Arte din Salzburg (Austria), din 2016.
Adrian BRAD

Ceremonia de absolvire a Școlii Sanitare „Dr. Dinu” de către promoţia 2018

Duminică, pe la orele prânzului, în restaurantul din complexul „Conacul bunicii” (fostul Amana Inn), s-a desfășurat ceremonia de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare „Dr. Dinu” din Câmpina de către cei care constituie Promoția 2018 a acestei cunoscute unități de învățământ medical mediu, înființată în 1996 de către Fundaţia pentru sănătate, ştiinţă şi învăţământ “Dr. Dinu”. 


Cea mai veche școală de acest profil din municipiul nostru (de pe porțile căreia au ieșit, până în prezent, aproximativ 1100 asistenţi medicali ce lucrează astăzi în sistemul sanitar românesc, dar și în străinătate) furnizează constant, în fiecare an, asistenți medicali pentru spitalele din România – publice sau private, pentru cabinetele individuale ale medicilor de familie sau pentru alte structuri de specialitate. În acest an, pentru prima dată, promoția de absolvenți a cuprins și o clasă de asistenți medicali BFK (de balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală), pe lângă clasele de AMG - asistent medical generalist,  și AMF - asistent medical de farmacie. 


La eveniment au fost prezente mai multe cadre didactice, în frunte cu prof. Angelica Ivaşcu - directoarea instituției, și Adrian Dinu, directorul executiv al fundaţiei care patronează şcoala sanitară. Reprezentanții celor trei clase absolvente au predat ștafeta colegilor din clasele terminale, au fost împărțite cu dărnicie flori și zâmbete, absolvenții au depus Jurământul lui Hipocrate, s-a intonat popularul imn Gaudeamus igitur. 


A fost o atmosferă de sărbătoare care a mers la inimile tuturor celor prezenți, așa cum se întâmplă, de obicei, la toate ceremoniile de absolvire. Adrian Dinu i-a felicitat pe absolvenți, le-a urat succes în toate activitățile pe care le vor desfășura, și a ținut, cu acest prilej, să îl prezinte audienței pe bunul său prieten, un posibil colaborator al Școlii „Dr. Dinu”, medicul stomatolog Zeino Amer, doctor în științe medicale, specialist în chirurgie buco-maxilo-facială, care și-a deschis, de curând, un cabinet în zona notariatelor.„Ne îndreptăm toate gândurile bune spre absolvenții nostri din acest an, pe care Școala Postliceală Sanitară Dr. Dinu îi trimite spre țară. Înființată în urmă cu 22 de ani de către regretatul doctor Florea Din și menținută cu efort și dăruire de către Consiliul Director în frunte cu doamna Elena Dinu, precum și de către Corpul Profesoral, școala noastră este la a 21-a promoție de absolvenți – asistenți medicali generaliști, la a 11-a promoție de asistenți medicali de farmacie și la prima promoție de asistenți medicali balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală. Acum este un moment de sfârșit și totodată un nou început, fiindcă o nouă viață vă așteaptă. Este momentul când cunoștințele acumulate pe băncile școlii își vor legitima valoarea câștigată în timpul cursurilor. Indiferent de religie sau origine, nu trebuie decât să vă aplecați asupra suferințelor fiecărui om aflat la durere și să-i oferiți ajutor. Acesta doresc să vă fie un motto permanent”, le-a spus prof. Angelica Ivașcu absolvenților.
Adrian BRAD

Festivalul - Concurs de Teatru pentru elevi şi-a desemnat câştigătorii celei de-a IX-a ediţii

În perioada 7-14 iunie, Consiliul Local Câmpina a organizat prin intermediul Bibliotecii Municipale „Dr. C.I.Istrati” cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Concurs de Teatru pentru elevi. Joi, 7 iunie, a avut loc în sala mică a Casei de Cultură „Geo Bogza” jurizarea trupelor înscrise în concurs. 150 de elevi însoţiţi de 20 de doamne profesoare şi-au prezentat spectacolele în faţa juriului format din: Adrian Dochia, Ştefan Al.-Saşa, Florin Dochia, Liliana Ene-Şuşu şi Leotescu Lenuţa.  Departajarea s-a făcut pe baza unor criterii prestabilite, precum noutatea piesei, talentul actoricesc, omogenitatea trupei, stăpânirea limbajului scenic şi armonizarea interpretării actorilor.
O săptămână mai târziu, în data de 14 iunie, a avut  loc festivitatea de premiere în sala de spectacole a Casei de Cultură. Copiii au primit din partea organizatorilor diplome, cărţi şi rechizite, iar doamnele profesoare au fost recompensate cu câte o diplomă de excelenţă.

Iată lista câştigătorilor:

1. CICLUL PRIMAR
SECŢIUNEA CEA MAI BUNĂ TRUPĂ
Premiul I – TRUPA PĂSTRĂTORII DE TRADIȚII – Scoala Gimnazială Centrală (coordonator prof.înv.primar Zăvoianu Rodica). Spectacol: „Moș Ion Roată și Cuza -Vodă” (Regia: prof. Zăvoianu Rodica); Premiul II - TRUPA ȘTRUMFII ȘCOLARI – Școala Gimnaziala B.P. Hasdeu (coordonator prof. Ghinea Maria ). Spectacol: „Să salvăm planeta pământ! „(text adaptat ). (Regie: prof. Maria Ghinea); Premiul III  - TRUPA PINOCCHIO -  ȘCOALA GIMNAZIALA B.P. HASDEU (coordonator  prof. Săbăngeanu Adina și prof. Dinu Gabriela). Spectacol: „Analfabetul” după  Branislav Nusic (regie: Săbăngeanu Adina și Dinu Gabriela).
SECȚIUNEA MONOLOG
PREMIUL I:  ENACHE BIANCA – Școala Gimnaziala B.P. Hasdeu (coordonator prof. Ghinea Maria ). Spectacol: „Prietenul meu, jurnalul” (text adaptat Ghinea Maria.); GEORGESCU  ERICA – Scoala Gimnazială Centrală (coordonator prof.înv.primar Șerban Magdalena). Spectacol: „În țara lui Mură-n Gură” (autor: Nina Cassian, regie, scenografie Șerban Magdalena); PREMIUL II: BĂDULESCU PATRICIA - Școala Gimnazială B.P. HASDEU (coordonator  prof. Săbăngeanu Adina) . Spectacol: „În țara lui Mură-n Gură” (regie: Săbăngeanu Adina); LEFTER RADU TUDOR - Scoala Gimnazială Centrală (coordonator prof.înv.primar Iordache Laura). Spectacol: „La Cireșe” (dramatizare după povestirea lui Ion Creangă). 
CEL MAI BUN ACTOR: PĂTRAȘCU MIHAI - Scoala Gimnazială Centrală (coordonator prof.înv.primar Zăvoianu Rodica). Rolul: Moș Ion Roată.

PREMIUL SPECIAL PENTRU REGIZAREA UNEI PIESE: Prof. Rodica Zăvoianu

PREMIU SPECIAL PENTRU ORIGINALITATE: TRUPA IMPROBRAVE – Colegiul Național Nicolae Grigorescu (coordonator  prof. Negoiță Iulia). Spectacol: improvizație.2. CICLUL GIMNAZIAL

SECȚIUNEA CEA MAI BUNĂ TRUPĂ
PREMIUL I: TRUPA KIDSTAR - Școala Gimnazială Centrală (coordonator: prof. Arman Laura Andreea). Spectacol: „Merdeneaua”; PREMIUL II  - TRUPA D’ALE COMEDIEI -  Scoala Gimnaziala  Al.I. Cuza  (coordonator bibl. Miroiu Anda și prof. State Ana).   Spectacol: „Justiţie„; PREMIUL III - TRUPA INIMOȘII – Scoala Gimnaziala B.P. Hasdeu (coordonator: prof. Mușa Aurelia). Spectacol: „Contemporanii Marii Uniri” (regie  Aurelia Mușa).
SECȚIUNEA MONOLOG
PREMIUL I - BUCUR COSMIN- Școala Gimnazială Centrală (coordonator: prof Arman Laura Andreea).  Spectacol: „O scrisoare pierdută – monolog Cațavencu”; PREMIUL II – DOBRESCU ANTONIA ALEXANDRA - Școala Gimnazială Centrală (coordonator: prof. Misleanu Gabriela). Spectacol: „Acul și ața” de Tudor Arghezi;  PREMIUL III – TOMA ALEXANDRU - Scoala Gimnaziala B.P. Hasdeu (coordonator: prof. Baicu Luminița). Spectacol: „Visuri”. (Regie Toma Alexandru).
CEL MAI BUN ACTOR: BUCUR COSMIN şi BUZĂȚOIU  YANIS - Școala Gimnazială Centrală (coordonator: prof. Arman Laura Andreea). Spectacol: „Merdeneaua”.
CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ: CÎRMACI ALEXANDRA - Școala Gimnazială Centrală (coordonator: prof. Iacob Iulia Alexandra). Spectacol: „Un pedagog de școală nouă” de I.L. Caragiale. Rolul pedagogului.
PREMIUL SPECIAL PENTRU ORIGINALITATE: TRUPA DINCOLO DE SPECTACOL – CSC Sf. Filofteia Câmpina (coordonator: prof. Voicu Mădălina). Spectacol: „Cuvântul nu a fost primul” (Extras din festivalul de teatru Seathre).3. CICLUL LICEAL

SECȚIUNEA MONOLOG
PREMIUL I: POPESCU CRISTINA – Colegiul Național Nicolae Grigorescu (coordonator: prof. Popescu Mihaela). Spectacol: „Păpuşa de cârpă” de Gabriel Garcia Marquez (regie: Popescu Cristina, Popescu Mihaela, scenografie: Popescu Cristina).

Diplome de Excelenţă au fost acordate profesorilor: Adina Săbăngeanu, Gabriela Dinu, Maria Ghinea, Mihaela Moldoveanu, Magdalena Șerban, Laura Iordache, Daniela Maria Petre,  Iulia Negoiță, Rodica Zăvoianu, Daniela Simona Dinu, Aurelia Mușa, Luminiţa Baicu, Laura Andreea Arman, Gabriela Misleanu, Iulia Alexandra Iacob, Mădălina Voicu, Diana Marinache, Anda Miroiu, Ana State, Mihaela Popescu.


DIPLOME DE PARTICIPARE: BUCUR RADU ȘTEFAN - ȘCOALA GIMNAZIALA B.P. HASDEU (coordonator  prof. Săbăngeanu Adina). Spectacol: „O scrisoare pierdută – Cetățeanul turmentat” de I.L. Caragiale (regie: Săbăngeanu Adina); GOAGĂ COSMIN- ȘCOALA GIMNAZIALA B.P. HASDEU (coordonator  prof. Săbăngeanu Adina). Spectacol: „Și cu asta ce-am făcut? - pamflet” după Constantin Tănase (regie: Săbăngeanu Adina); TRUPA CIREȘARII – Scoala Gimnaziala B.P. Hasdeu (coordonator  prof. Moldoveanu Mihaela). Spectacol: „Povestea unui elev leneș” (regie: prof Moldoveanu Mihaela și Candrea Teodora); DRAGOMIR MATEI (coordonator  prof. Petre Daniela Maria). Spectacol: „Deșteaptă-te române!” de Andrei Mureșanu (regie: prof. Petre Daniela Maria); TRUPA PICII – Scoala Gimnaziala Centrală (coordonator prof.Dinu Daniela Simona). Spectacol: „Motanul încălțat”; TRUPA CURCUBEUL – Școala Gimnazială Centrală (coordonator : prof. Arman Laura Andreea). Spectacol: „Nota 4 la istorie” (adaptare YouTube); TRUPA AKTA - Școala Gimnazială Centrală (coordonator: prof. Iacob Iulia Alexandra). Spectacol: „Un pedagog de școală nouă” de I.L. Caragiale; TRUPA INIMOȘII – Scoala Gimnaziala B.P. Hasdeu (coordonator: prof. Mușa Aurelia); Spectacol: „De-ale elevilor” (regie de  Aurelia Mușa); TRUPA D’ALE COMEDIEI -  Scoala Gimnaziala  Al.I. Cuza (coordonator prof. Marinache Diana, bibl. Miroiu Anda).  Spectacol: „Trenul Bucureşti -Arad”; TRUPA D’ALE COMEDIEI  -  Scoala Gimnaziala  Al.I. Cuza  (coordonator bibl. Miroiu Anda și prof.State Ana).   Spectacol: „Bubico”; POPA DENIS - Scoala Gimnaziala  Al.I. Cuza  (coordonator bibl. Miroiu Anda și prof.State Ana). Spectacol: „Spre Marte”(de Vladimir Helmis).

SanConfind – remediul afecţiunilor reumatismale, ortopedice și neurologice

(P) Centrul Medical SanConfind, cel mai mare spital privat din județul Prahova, este tot mai căutat pentru serviciile de top oferite de Baza de Tratament și Recuperare Medicală, prima structură a unității spitalicești, care s-a dat în folosință în aprilie 2015. Într-un interviu acordat publicației on-line Informateca, vorbind despre avantajele bazei de tratament pe care o coordonează, dr. Loredana Paul, medic specialist în balneologie și recuperare medicală, a declarat următoarele: 


„Eu și colegii mei ne considerăm privilegiați, pentru că lucrăm în această bază de tratament, într-un loc unde avem posibilitatea de a folosi în actul medical atât factori terapeutici naturali (apa sărată de izvor și nămolul de Techirghiol), cât și echipamente medicale ultraperformante: aparate de electroterapie pentru aplicarea curenților de joasă și medie frecvență, unde scurte, magnetoterapie, „deep oscilation”, unde de șoc extracorporale, laser MLS și aparatură robotizată pentru recuperarea deficitelor membrelor superioare și inferioare la pacienți care au suferit accidente vasculare cerebrale, traumatisme craniene și vertebrale sau alte afecțiuni. Un pacient care vine în baza noastră de recuperare poate beneficia atât de proceduri clasice, cum ar fi masajul, sauna uscata și umedă, baia minerală cloruro-sodică, baia de plante, baia cu CO2, hidrokinetoterapia în apă dulce sau sărată, cât și de terapii efectuate cu ajutorul aparaturii robotizate ce provine de la un producător mondial de prestigiu. Un mare avantaj al nostru în activitatea pe care o desfășurăm îl constituie paleta foarte largă de posibilități în tratamentul celor mai multe dintre afecțiunile ortopedice, reumatismale sau neurologice. Cea mai frecventă patologie cu care ne confruntăm este așa-numita „back pain” (durerea de spate), o afecțiune având drept cauze diverse boli precum spondiloza, discopatiile lombare, herniile de disc, scoliozele, cifozele. Aș mai remarca și faptul că din ce în ce mai mulți tineri vin la recuperare, iar cauza acestei situații cred că trebuie căutată în evoluția tehnicii, care are, desigur, multe beneficii, dar și multe inconveniente. Lucrăm prea multe ore pe zi în fața unui computer, pe un scaun, de multe ori în poziții incorecte, și stăm tot mai mult în spații lipsite de lumina soarelui. Activitatea fizică e adesea insuficientă sau incorect efectuată. Greșelile în alimentație, atât cele cantitative, cât și cele calitative, au și ele o contribuție.


De asemenea, cazurile de copii suferinzi, copii cu probleme medicale, sunt tot mai dese. Motivele acestei realități nefericite sunt numeroase. Aici avem cel mai frecvent două categorii de patologii. Prima ar fi reprezentată de tulburările de postură (ex. cifoze și scolioze), precum și de afecțiunile congenitale sau cele apărute din cauza unei patologii în timpul sarcinii sau al nașterii. Pentru cea de-a doua categorie cauzele sunt multiple: creșterea vârstei la care femeile rămân însărcinate, stresul, alimentele care conțin tot mai mulți factori teratogeni, poluarea, prematuritatea. Legat de tulburările de postură ale copiilor, înmulțirea numărului de copii bolnavi este cauzată de aceiași factori ca și la adult: în primul rând, statul mult timp la calculator în defavoarea  practicării unor activități sau sporturi în aer liber. Și, bineînțeles, greșelile de alimentație”.

„La SanConfind, toţi diabeticii sunt consultaţi de urgenţă” - ne asigură medicul primar diabetolog Alexandru Barnea

(P) Cabinetul de diabetologie din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului SanConfind funcționează în „Casa cu lei”, lângă Colegiul Tehnic Forestier, și este condus de către medicul primar Alexandru Barnea, unul dintre cei mai buni diabetologi din București. Cabinetul are o adresabilitate tot mai mare, numărul pacienților care vin aici, din Câmpina și din tot județul, fiind în continuă creștere. Din primăvara acestui an, în urma încheierii unui contract de prestări servicii cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Prahova, bolnavii asigurați primesc asistență medicală gratuită și rețete compensate. Pacienții solicitanți pot beneficia de internări de zi, un sistem de servicii în care sunt incluse tot felul de consultații, analize și investigații, programe de educație profilactică în domeniul diabetului și al bolilor metabolice și de nutriție. Astfel, pentru o internare de zi, bolnavul vine în cursul dimineții, ca să i se recolteze probe de sânge pentru diverse analize, și pleacă în cursul aceleiași zile, după ce este consultat, consiliat în privința modalităților de a-și ține boala sub control, dar și după ce primește un program realizat pe baza datelor sale anamnezice. Rezultatele analizelor medicale le va primi în aceeași zi sau a doua zi dimineață, adică în cel mult 24 de ore.


„Bolnavii care apelează la serviciile medicale ale Cabinetului Diabetologie SanConfind sunt în număr mare și, din nefericire, mulți dintre ei vin și îmi spun că nu au putut primi consultații de la medicii la care apelaseră anterior, fiind programați de aceștia peste luni de zile. Am văzut pacienți cu diabet recent depistat și cu stări precare,  glicemii ridicate, decompensări acute. Acești pacienți trebuie văzuți în regim de urgență, indiferent câte programări există. Nu vrem să refuzăm bolnavii, eu nu lucrez așa, nu mi se pare normal să programezi un bolnav peste șase luni, cum au pățit unii pacienți în alte situații. Este adevărat, sunt tot mai mulți bolnavi de diabet. Gândiți-vă că vorbim despre cei care știu că au diabet, fiindcă sunt mulți care nu știu că au această afecțiune. Acum există metode rapide de măsurare a glicemiei. Diabetul poate produce multe complicații, de aceea este foarte important ca boala să fie depistată la timp și apoi să fie ținută sub control”, consideră doctorul Alexandru Barnea. 
Programul de funcționare al cabinetului este de luni până vineri, dimineața și după-amiaza.  Pentru informații și programări la Cabinetul Diabetologie SanConfind puteți suna la numărul unic 0244.990.