31 mai 2019

ANUNȚ DE PRESĂCâmpina, 31.05-02.06.2019

privind finalizarea proiectului cu titlul
“Dezvoltarea activitatii microintreprinderii SILVERAQUA BIZ SRL in domeniul productiei de garnituri pentru utilaje de constructii, agricultultura, minerit si logistica”

1. Numar referinta: Cod SMIS 102534 numarul contractului 394/11.09.2017.
2. Data publicarii anuntului: Mai 2019
3. Programul din care este finanţat proiectul: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatare de afaceri. 
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
5. Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
6. Alte informatii: SILVERAQUA BIZ SRL anunta finalizarea proiectului demarat in data de 12.09.2017. Valoarea totala a contractului este de 1.140.171,86,00 lei (TVA inclus), iar valoarea finanţării nerambursabile este de 762.924,24 lei (648.485,60 lei finantare din FEDR si 114.438,64 lei finantare de la bugetul national).
7. Durata de implementare a proiectului: 33 luni (01.09.2016– 31.05.2019).
8. Locatia de implementare al proiectului: Calea Doftanei nr. 15, Campina, jud. Prahova
9. Obiectivul proiectului constă în cresterea competitivitatii economice a societatii : SILVERAQUA BIZ SRL si diversificarea produselor sale
10. Obiective specifice ale proiectului: 
· Cresterea numarului de angajati fata de numarul actual prin crearea a minim 5 noi locuri de munca. 
· Cresterea cifrei de afaceri fata de anul de referinta, 2015, in termen de 3 ani de la finalizarea proiectului.
· Cresterea numarului activelor societatii.
11. Rezultate 
· Prin cresterea cifrei de afaceri, Silveraqua Biz isi va creste numarul de clienti, avand o cota mai mare de piata. 
· Cresterea numarului de locuri de munca va duce la cresterea capacitatii de productie. 
· Rezultatul achizitionarii va fi productia de garnituri specializate pentru echipamente de constructii, agricole, miniere logistice. 
12. Impact: in urma implementarii, au fost create si ocupate 5 locuri de munca. 

Numele şi detaliile de contact ale persoanei care poate oferi mai multe informaţii despre proiect: reprezentat legal al firmei dna. Simina Stan, telefon 0753.333.533, e-mail silveraquabiz@gmail.com

SILVERAQUA BIZ SRL