24 ianuarie 2020

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL CÂMPINEI PE ANUL 2020 ESTE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

Administraţia locală a municipiului Câmpina lansează spre dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2020. Acesta urmează a fi actualizat în funcție de sumele alocate de la Consiliul Județean Prahova, după aprobarea bugetului Județului Prahova și a sumelor care vor mai fi repartizate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Prahova. 
Cetăţenii municipiului Câmpina sau organizaţiile interesate pot depune contestații şi propuneri cu valoare de recomandare privind acest proiect până la data de 7 februarie 2020. Acestea se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin poșta clasică, prin fax sau prin poșta electronică.


Puteţi studia elaborarea proiectului bugetului local al Municipiului Campina pe anul 2020 accesând link-ul de mai jos:
DEZBATERE PUBLICĂ - PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA PE ANUL 2020