07 aprilie 2020

Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei acordă sprijin tuturor câmpinenilor aflaţi în dificultate

Instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, ca urmare a declarării pandemiei de COVID-19 şi prevederile ordonanţelor militare privind izolarea la domiciliu şi a restricţiilor de deplasare impuse anumitor categorii de cetăţeni au generat multe probleme celor vizaţi de lege, dar şi autorităţilor locale, care au obligaţia de a identifica şi a pune în aplicare procedurile legale prin care să ofere sprijin persoanelor vulnerabile sau aflate în dificultate.
În acest sens, Primăria Câmpina, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială, a analizat modalităţile de identificare, luare în evidenţă şi sprijinire a cetăţenilor câmpineni aflaţi în astfel de situaţii.
Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Asistenţă Socială, la Câmpina au fost identificate mai multe categorii de persoane cărora administraţia locală le poate acorda sprijin conform Ordonanţei militare nr. 2 din 21 martie 2020 şi anume persoanele aflate în izolare la domiciliu, luate în evidenţă la DSP Prahova, persoanele în vârstă de peste 65 de ani fără susţinători sau altă formă de ajutor, dar şi persoanele cu afecţiuni grave de sănătate sau cu dificultăţi de deplasare.
Despre condiţiile cumulative de acordare a acestor ajutoare de urgenţă şi despre preocupările Direcţiei de Asistenţă Socială în acest sens am aflat mai multe amănunte de la Mihaela Ene, şef serviciu în cadrul acestei Direcţii a Primăriei Câmpina: „Trebuie spus încă de la început că în această perioadă foarte dificilă prin care trecem cu toţii, Direcţia de Asistenţă Socială acordă sprijin tuturor câmpinenilor aflaţi în dificultate şi în special celor care se încadrează în prevederile ordonanţelor militare aflate în vigoare. Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei militare nr. 2 din 21 martie, am început analiza modalităţilor de identificare, luare în evidenţă şi sprijinire a cetăţenilor cu probleme. Astfel, am identificat două categorii: persoanele izolate obligatoriu la domiciliu, care reies din evidenţa DSP transmisă şi reprezentanţilor MAI la nivel local şi persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor (rude, prieteni, vecini), în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Aceste categorii de persoane, care au venituri, pot beneficia de sprijin din partea autorităților locale prin efectuarea de cumpărături, de regulă săptămânal, prin intermediul echipelor mobile formate din personal al Direcției de Asistență Socială.
Totodată, amintesc aici și o a treia categorie de persoane, care au venituri, dar nu au susținători sau altă formă de ajutor, cărora le acordam sprijin la cumpărături. Este vorba de persoanele cu afecțiuni grave de sănătate, cu un risc crescut la contactarea noului coronavirus, și anume: boli cornice (diabet, boli cardiovasculare, boli autoimune, hipertensiune arteriala etc.) sau cu dificultăți la deplasare (persoane imobilizate, cu paralizii, probleme locomotorii), și care ne-au adresat o solicitare în acest sens. Modalitatea de solicitare a sprijinului pentru toate aceste trei categorii de persoane este următoarea: persoana interesată apelează Dispeceratul pentru Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Câmpina, la nr. 0244.332.420 sau 0800.800.022, solicitarea este transmisa imediat către Direcția de Asistență Socială, care ia cazul în evidență şi identifică modalitatea de sprijin. De regulă, solicitările primite în cursul unei zile se onorează a doua zi”.
Într-un efort comun, preşedinţii asociațiilor de locatari, medicii de familie, Asociația Veteranilor de Război, precum şi alți cetățeni care aveau cunoștință de persoane aflate în nevoie, au sprijinit Direcţia de Asistenţă Socială în identificarea acestora. Astfel că, „până la data de 3 aprilie, au fost luate în evidență și s-a acordat sprijin pentru cumpărături unui număr de trei familii izolate la domiciliu, unora la intervale de 2-3 zile, potrivit solicitărilor acestora, au fost luate în evidență un număr de 90 de persoane în vârsta de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, dintre care unui număr de 10 li s-au făcut cumpărături din veniturile dumnealor” – mai spune Mihaela Ene.


Ajutoare de urgenţă pentru persoanele fără venituri


Întrucât din categoriile de persoane vizate de legislație (izolaţi și vârstnici peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor) fac parte şi persoane care nu au venituri necesare asigurării subzistenţei, la nivelul administrației locale s-a identificat posibilitatea sprijinirii acestora sub forma unor ajutoare de urgență în natură, constând într-un pachet cu produse alimentare de bază şi de igienă, în valoare de 100 de lei, care  asigură necesarul de trai pentru o săptămână.
„Această măsură s-a reglementat prin Hotărârea nr. 3/27.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, iar prin Dispoziția Primarului Municipiului Câmpina nr. 194/ 27.03.2020 s-au stabilit criteriile și modalitatea de acordare a acestor ajutoare. Sumele necesare acoperirii ajutoarelor sociale de urgență au fost alocate în bugetul local prin HCL nr. 42/26.03.2020. Acest pachet, care cuprinde produse alimentare de bază: pâine, lactate, ulei, zahăr, făină, ouă, orez, conserve, carne, cartofi, ceapă și produse de igienă: săpun, pastă de dinți, detergent, hârtie igienică, se acordă o singură dată, cu posibilitatea reevaluării cazului, pentru situații temeinic justificate, când beneficiarul/ beneficiarii ajutorului sesizează necesitatea menținerii acestei modalități de sprijin, pe durata stării de urgență.  Distribuirea acestor pachete se face în felul următor: 1 coș pentru o persoană singură/ familie formată din 2 persoane;  2 coșuri pentru familia formată din 3-5 persoane; 3 coșuri pentru familiile cu peste 5 persoane” – explică Mihaela Ene.

Mihaela Ene, şef serviciu Asistenţă Socială
Condiţiile cumulative de acordare a acestor ajutoare de urgenţă sunt următoarele: persoana  este izolată obligatoriu la domiciliu sau este persoană în vârstă de peste 65 de ani; persoana nu are susținători sau altă formă de ajutor;  persoana nu are venituri, exceptând aici: alocația de stat pentru copii, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul de încălzire a locuinței, bursele școlare, „Banii de liceu” și stimulentul educațional sub formă de tichete pentru grădiniță. Solicitările pentru acordarea acestui ajutor de urgenţă sunt analizate si verificate la nivelul Direcţiei de Asistență Socială (în evidențele proprii, în baza de date ANAF, a Evidenței Persoanei) și sunt aprobate de conducerea instituției, conform Dispoziţiei Primarului emisă în acest sens și a procedurilor stabilite.
„Alte categorii de persoane au sesizat în această perioadă faptul că nu mai au venituri, deoarece măsurile impuse de evoluția pandemiei îi împiedică să mai desfășoare activități ca zilier sau activități ocazionale. Acestea au fost îndrumate de reprezentanții serviciului nostru să depună cereri pentru acordarea unor beneficii sau servicii de asistență socială disponibile: ajutor social, alocație de susţinere a familiei, hrană prin cantina socială. Aceste solicitări pot fi depuse on-line, așa cum am făcut cunoscut și pe site-ul instituției (http://www.primariacampina.ro/solicitari-on-line/solicitari-prin-e-mail-a-beneficiarilor-de-asistenta-sociala/.) Menţionez că, potrivit prevederilor Legii nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, cantina socială prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. Serviciile se prestează gratuit celor care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social (142 lei), iar pentru persoanele care realizează venituri de orice fel, al căror nivel  depășește 142 lei/ persoană, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă” – a mai precizat Mihaela Ene.
Pentru limitarea deplasărilor în afara locuințelor în această perioadă, cetățenii care au solicitări în domeniul asistenței sociale pot contacta reprezentaţii Direcției de Asistență Socială la numerele de telefon: 0344.802.241/ 0344.802.242, precum şi prin e-mail la adresa asistena_sociala@primariacampina.ro. Numai în situaţii excepţionale, temeinic justificate şi care nu pot fi soluționate telefonic sau prin e-mail, se pot prezenta și la sediul DAS, în intervalul de program cu publicul, de luni- vineri între orele 9-12.
Administraţiei locale i-au mai cerut ajutorul în această perioadă şi un număr destul de mare de cetăţeni care nu se încadrează în categoriile vizate de legislația adoptată în contextul pandemiei. Deşi au venituri din pensii ori indemnizații, practic același nivel al veniturilor de dinaintea instituirii stării de urgență, aceştia solicită acordarea de ajutoare în produse ori în bani. „Facem apel la aceste categorii de a înțelege dificultățile prin care trecem cu toții, de a face împreună un efort pentru depășirea situației, întrucât acțiunile noastre trebuie să se canalizeze în sensul sprijinirii, cu prioritate, a acelor categorii de persoane care nu au posibilitatea asigurării unui minim de trai în această perioadă. Pe această cale, facem apel la toate resursele comunității (preoți, președinții asociațiilor de locatari, ONG-uri, asociații) să se implice activ și să ne unim eforturile pentru a găsi resursele necesare pentru a depăși situația. De asemenea, facem apel și la persoanele din colectivitate care pot acorda sprijin unor vârstnici sau bolnavi pe care îi cunosc, prin acordarea unor îngrijiri la domiciliu, în funcție de nevoile acestora, pentru a trece cu bine de această perioadă” - a mai spus şefa serviciului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Câmpina. 

Centrul Medical Sanconfind îşi reia în totalitate activitatea din 15 aprilie

COMUNICAT DE PRESĂ

Ne dorim ca centrul nostru medical sa fie in continuare, asa cum v-am obisnuit, un spatiu sigur, in care se ofera servicii medicale la standarde occidentale. Echipa noastra medicala depune toate eforturile posibile pentru ca toti cei care ne trec pragul sa fie in afara oricarui pericol.
Dupa evenimentul neplacut prin care Sanconfind a trecut, am decis sa redeschidem sectia Obstetrica-Ginecologie, din 15.04.2020, impreuna cu compartimentele Neontaologie si ATI si celelalte cabinete ambulatorii.
Asiguram atat personalul medical, cat si pacientii, ca in acest moment nu exista risc de raspandire a infectiei virale.


S-a efectuat o ampla actiune de dezinfecție de nivel înalt în toate spațiile spitalului, realizata cu o firma acreditata. Dezinfectia s-a realizat in doua etape: prima a constat in pulverizarea tuturor suprafetelor existente cu solutii clorigene, avand aviz de produs biocid, conform legislatiei nationale si internationale in domeniu, iar a doua, prin nebulizarea tuturor incaperilor, cu dezinfectarea aeromicroflorei.
Stim cat de dificila este perioada unei sarcini si pentru aceasta, am decis ca toate gravidele si personalul sectiei Obstetrica-Ginecologie sa fie testati cu teste rapide la intrarea in unitate, si a evita orice riscuri.
Suntem in tratative pentru incheierea unei colaborari in vederea luarii de masuri suplimentare de biosecuritate a intregului personal medical, a colaboratorilor Sanconfind si a tuturor pacientilor ce urmeaza a fi internati. Acestea vor include si testarea PCR in regim de urgenta, cu rezultatul in 24 ore.
Ancheta epidemiologica de la Centrul Medical Sanconfind a continuat in randul personalului. In afara celor confirmati pozitiv cu COVID-19, in aceasta perioada, nu a mai aparut nici un alt caz confirmat. S-au respectat masurile de izolare conforme cu regulile actuale si cu ordonantele militare anuntate. Starea de sanatate a personalului internat este stabila, fiind in afara oricarui pericol.
Sectia OG isi va relua activitatea incepand cu data de 15.04.2020
Activitatea de acordare a asistenței medicale va continua si in celelalte specialitati: imagistica medicala, neurologie, recuperare medicala, gastroenterologie, dermatologie, endocrinologie, diabet/ boli nutritie, ortopedie, pediatrie, pneumologie.
Laboratorul de analize medicale nu a fost afectat. Analizele s-au recoltat si se recolteaza in continuare la Campina, la adresa din Bvd. Carol I, (Casa cu Lei) cu program 7:30-12:00.
Fiecare persoana, pacient/client sau angajat care va intra in Sanconfind va trece printr-un filtru de reducere a riscului de contaminare, unde va fi evaluata pentru prevenirea imbolnavirilor prin: purtarea mastii de protectie, dezinfectarea mainilor si incaltamintei, masurarea temperaturii, completarea unui formular de triaj epidemiologic.
Va asiguram de calitatea serviciilor si determinarea noastra pentru un act medical corect si complet, indemnandu-va sa va adresati cu incredere centrului nostru medical. Luam toate măsurile necesare pentru siguranta angajatilor proprii si a pacientilor.
Ne simtim obligati sa ne cerem scuze pentru disconfortul creat de modificarea programarilor.”

7 APRILIE. Informare privind situația COVID-19 în Prahova

Potrivit informării Prefecturii Prahova, în data de 7 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova, sunt monitorizate de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) 2451 persoane aflate în auto-izolare la domiciliu. Dintre acestea, 82 au intrat în evidența DSP în ultimele 24 de ore, iar alte 402 au finalizat cele două săptămâni de izolare voluntară. În carantină instituționalizată se află, în prezent, 659 de persoane în 14 unități de cazare.


Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor de Interne (MAI) din județul Prahova au desfășurat o serie de activități pentru asigurarea respectării normelor legale impuse în contextul stării de urgență.
Astfel, în cursul zilei de 06 aprilie, au fost realizate controale la 1065 de locații din Prahova unde sunt înregistrate 2245 de persoane aflate în auto-izolare și la 43 de agenți economici.
În urma acestor demersuri, au fost aplicate 363 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 615.000 lei. Dintre acestea, 359 au fost pentru încălcarea restricțiilor de circulație prevăzute în ordonanțele militare, iar patru au fost aplicate pentru fapte ilicite de natură economică.
De la debutul epidemiei și până în prezent, lucrătorii MAI au deschis 69 de dosare de cercetare penală pentru 91 de persoane și au aplicat 5.740 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală care depășește 6,5 milioane lei.
Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, domnul prefect Cristian Ionescu, face, din nou, apel către cetățeni să respecte prevederile ordonanțelor militare și să înțeleagă că prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19 depinde de fiecare dintre noi, iar actele normative sunt reguli de drept obligatorii, nu doar opționale.

7 APRILIE. Situaţia COVID-19. În Prahova, 36 de cazuri confirmate pozitiv

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 1.700 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 57 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Până astăzi, 7 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate și externate.


Numărul de cazuri confirmate, pe jude
țe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate
1. Alba - 50
2. Arad - 161
3. Arge
ș - 31
4. Bacău - 47
5. Bihor - 55
6. Bistri
ța-Năsăud - 70
7. Boto
șani - 86
8. Bra
șov - 156
9. Brăila - 12
10. Buzău - 13
11. Cara
ș-Severin - 23
12. Călăra
și - 33
13. Cluj - 119
14. Constan
ța - 119
15. Covasna - 55
16. Dâmbovi
ța - 25
17. Dolj - 29
18. Gala
ți - 133
19. Giurgiu - 34
20. Gorj - 7
21. Harghita - 3
22. Hunedoara - 158
23. Ialomi
ța - 72
24. Ia
și - 92
25. Ilfov - 99
26. Maramure
ș - 43
27. Mehedin
ți - 13
28. Mure
ș - 92
29. Neam
ț - 182
30. Olt - 11
31. Prahova - 36
32. Satu Mare - 27
33. Sălaj - 11
34. Sibiu - 69
35. Suceava - 1.322
36. Teleorman - 31
37. Timi
ș - 191
38. Tulcea - 6
39. Vaslui - 15
40. Vâlcea - 9
41. Vrancea - 79
42. Mun. Bucure
ști - 598
TOTAL 4.417Totodată, până acum, 182 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj și Mehedinți, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 360 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 274 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 25.379 de persoane. Alte 91.369 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 43.578 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 663 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 3.042 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 326 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Polițiștii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 6.757 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 16.497.175 de lei.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 631 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 400 în Italia, 193 în Spania, 15 în Franța, 8 în Germania, 6 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia și SUA. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 29 de cetățeni români aflați în străinătate, 9 în Italia, 7 în Franța, 6 în Marea Britanie, 6 în Spania și unul în Germania, au decedat.

 

Situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european:

Până la data de 6 aprilie 2020, au fost raportate 582.554 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.