27 aprilie 2020

Joi, 30 aprilie, Consiliul Local va dezbate 11 proiecte de hotărâre

Joi, 30 aprilie, Consiliul Local Câmpina se va întruni în şedinţă ordinară pentru a dezbate cele 11 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Cel mai probabil, şedinţa va avea loc fără prezenţa fizică a consilierilor municipali, care în aceste condiţii vor dezbate şi vota online proiectele de hotărâre prin intermediul unei aplicaţii.
Printre cele mai importante proiecte supuse aprobării Consiliului Local se numără şi cele referitoare la "aprobarea unui împrumut intern în valoare de 25 de milioane de lei; aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina; stabilirea unor măsuri referitoare la reducerea/ exonerarea obligaţiilor de plată a chiriilor pentru terenurile/ spaţiile aflate în proprietatea municipiului Câmpina în contextul pandemiei SARS-Cov2; acordarea distincţiilor «Merite în combaterea COVID-19»".


Vă prezentăm în continuare proiectul ordinii de zi.

1. Informare cu privire la activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Câmpina, concretizată prin măsurile stabilite/aplicate pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19.
- Prezintă dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2019.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2020.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completarii Anexei nr.1B la H.C.L. nr.176/18 decembrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 25.000.000 lei.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la reducerea/exonerarea obligațiilor de plată a chiriilor pentru terenurile/spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Câmpina, în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea distincțiilor “Merite în combaterea COVID-19”.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena Teodorescu”, să reprezinte Municipiul Câmpina în fața instanțelor judecătorești competente, în acțiunea având ca obiect contestație împotriva Deciziei nr.30/10 aprilie 2015 emisă de MDRAP, Dosar nr.69/42/2020.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Voila.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.2 la H.C.L. nr.17/20 feb.2020 privind aprobarea schimbării destinației unei locuințe (garsonieră), situată în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 3, din locuință de necesitate în locuință din fondul locativ al Municipiului Câmpina.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 2.400 m.p., cu Nr.Cadastral/CF 23881 și introducerea în domeniul public a construcției amplasată pe acest teren, având destinația - bloc de necesitate, situată în Municipiul Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.48 G, bloc 5, scara A și scara B.
- Iniţiator: dl.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 1.127,00 m.p., cu Nr.Cadastral/CF 28091 și introducerea în domeniul public a acestuia, situat în Municipiul Câmpina, str.Năsăud, f.nr.
- Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina.

12. Întrebări, interpelări, diverse.

SERVICIU UNIC ÎN ROMÂNIA! Livrare apă 19 litri, cafea şi suc natural în aceeaşi zi

H2ON întâmpină la fix nevoia ta de a avea apă și cafea premium, la tine acasă! 
Serviciul unic pe care îl oferă H2ONa fost iniţial gândit pentru firme mici şi medii care nu dispun de timpul necesar aprovizionării cu apă şi cafea, de la supermarket sau alte magazine de distribuţie. Intre timp, inclusiv persoanele fizice şi-au dorit să le fie livrată apa şi cafeaua, astfel că H2ON a devenit furnizor atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, indiferent de volumul de consum lunar.


Prețul mic şi calitatea apei menţin H2ON pe poziţiile fruntaşe în zona în care activează, iar in acest fel reuşeşte să reinvestească constant în tehnologie pentru a oferi siguranța igienei și calitătii apei folosind purificatoare industriale de înaltă calitate.
Relaţii şi comenzi la tel.: 031 9887
(PUBLICITATE)

Restaurant OSCAR continuă să efectueze servicii de livrări la domiciliu!

Zilnic între orele 11.00 - 21.00! 


Am luat toate măsurile pentru a livra în siguranţă, 
atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru noi!

Relaţii şi comenzi la telefon: 0723 20 39 39

Meniul clasic poate fi consultat mai jos sau pe pagina de Instagram a Restaurantului(PUBLICITATE)

SETIFARM - Singura farmacie din Câmpina care face livrări la domiciliu!

FARMACIILE SETIFARM 
LIVREAZĂ MEDICAMENTE
LA DOMICILIU 
ÎN PERIOADA CARANTINEI 

În Câmpina, transport gratuit!
În afara Câmpinei - 15 RON.

Reţetele se pot scana şi trimite pe e-mail la: seti.farm@setifarm.ro
sau pe WhatsApp, sub formă de poză, la 0787 541 921

TELEFON: ◆ 0749 020 651 ◆ 0757 041 600 
◆ 0747 229 955 ◆0753 020 296 ◆0784 259 079
(PUBLICITATE)

Editorial. DOUĂ IMAGINI

Două imagini mi-au rămas ca reprezentative din Săptămâna Pătimirilor. Prima, o fotografie arătînd interiorul unei biserici în care, în locul enoriașilor, pe fiecare scaun erau cîte o icoană și o lumînare. A doua, dintr-un splendid poem inspirat de covid - era și care se încheia cu invocarea Mamei și a tuturor morților, singurii care răspund, cu lumînările în mîini, la chemarea preotului. „Adevărat a înviat!”, în vreme ce viii stau închiși în casă de frică. Și morții se înspăimîntă de absența celor vii! Așa au fost Paștile anului 2020. Frică și pustietate lăuntrică. În paranteză fiind spus, înțelegînd perfect toată „filozofia” obligației la izolare, voi continua să cred că închiderea cimitirelor a fost un exces de zel, care a tensionat inutil situația, și că nu era un mare pericol de aglomerări, oricum mult mai mic decît cel din piețe și supermaketuri. Dar asta este o chestiune colaterală. Centrală mi se pare tema spaimei și a manipulării. 


Asistăm la fenomenul interesant după care orice „news” devine inevitabil după puțin timp un „fake news” și invers, cele mai gogonate fake-uri ne sînt vîndute drept știri autentice. A căzut, de exemplu, mitul științei atotputernice. Zilnic sînt citați savanți, institute de cercetare care dau explicații și soluții perfect contradictorii. Ce era recomandat ieri, nu mai este valabil azi, ce spune doctorul alfa este contrazis de ce a descoperit doctorul beta ș.a.m.d. Nu poți spune că unele afirmații sînt false și altele exacte. Ci doar că savanții nu știu. Sau nu știu suficient, deocamdată. Asta nu înseamnă că știința își pierde valoarea, ci doar că nu este decît un dumnezeu laic. Adică un dumnezeu slab. E cel mai frumos elogiu ce i se poate aduce. Spre deosebire de unii dintre prietenii mei îmbisericiți, scepticismul meu nativ mă face să mă îndoiesc că, după revenirea la normal (care normal? – se întreabă toată lumea) lumea se va întoarce cu fața spre biserică. Ba dimpotrivă. „De la senzația că omul a devenit stăpân al gândirii și al naturii, de la confortul individual și imaginea de maximă securitate (induse de progresul științific și de tehnologiile moderne) [omul] a trecut brusc la sentimente de neputință și frică irațională. COVID-19 a devenit nu (numai) o problemă de sănătate publică, dar mai ales o problemă de filozofie existențială cu implicații majore economico-sociale, culturale și religioase” scrie într-un text excepțional doctorul Vasile Astărăstoae. Și adaugă despre faptul că nu a existat o analiză etică a măsurilor de restricție a drepturilor omului: „Notificarea către CEDO a suspendării Convenției pe perioada pandemiei de către o serie de state (exclusiv state foste comuniste), fără o analiză făcută publică și lipsa de reacție a societății civile, aduce în discuție posibilitatea instaurării unui regim autoritar populist politico-medical sau mai corect politico-științific, ca de exemplu: New Brave World”. (Apropo: în Germania există un Consiliu Național de Etică, solicitat să consilieze guvernul inclusiv în chestiunea pandemiei. Ce probleme de etică frămîntă guvernul României, tare aș fi curios să știu.) 
Oamenii și-au însușit repede noul slogan cum că lumea nu va mai fi la fel după pandemie. Poate, dar cum va fi? Asta este imposibil de prevăzut, nici economic, nici social și, mai ales, nici moral. Se prevede ceva ce deja a fost numit covidocrație, care are de-a face cu democrația cam cît are virusul cu astronomia. Cerșim să stăm cît mai mult în case și să fim cît mai supravegheați. Libertatea individuală și alte valori care păreau imuabile au fost degrabă abolite, și încă prin aplauze generale. „Covid-19 devine astfel «teofania» noii ordini mondiale, nu doar medicale, ci generale. Scientismul newage, progresist, religia experților și a tehnocraților, ideea salvării universale prin vaccinarea obligatorie universală, prin supravegherea universală, prin controlul biopolitic total, sunt mărcile noii Matrix. Sub imperiul indus al «virusului ucigaș», al ideii morții colective, «teofania» vidă a noii Matrix cucerește teren, concomitent cu necesara «aplatizare» a curbei sacrificiale evanghelice” citez dintr-un text al cărui autor nu am autorizația să-l fac public. 
Situația noastră o văd, pe de o parte, mult mai bună decît credea la începutul dezastrului viziunea mea neagră. Sincer, închipuiam un haos mult mai perfect organizat decît ceea ce se întîmplă. Stăm mult mai bine decît speram, inclusiv în răceala cifrelor. Se pare că vom cîștiga războiul, dar, se știe, pacea e mult mai greu de cîștigat. Și pacea va însemna, în primul rînd, redresarea economică. Fi-vom capabili? Istoric, cetățeanul român și statul au fost într-o continuă hărțuială reciprocă. Fiecare încercînd să-l păcălească pe celălalt. De unde atunci pretenția de a avea cetățeni responsabili și un stat corect și moral? De unde pretenția unui stat eficient și respectuos cu cetățeanul? De unde pretenția ca cetățeni și grupuri trăind mereu la marginea dinspre afară a legii să devină, brusc, ascultători? Da, a fost un Paște cu biserici goale și morții așteptîndu-i zadarnic pe cei vii să le aducă lumina. Nu din cauza Covidului. Ci pentru că nu mai iubim suficient libertatea. 
Christian CRĂCIUN

Miercuri, 29 aprilie, pianista Alina Bercu concertează alături de Grigory Gruzman și Can Cakmur. Transmisie live ARTE TV online

Miercuri, 29 aprilie, începând cu ora 21.30 (ora României), pianista Alina Bercu va concerta alături de Grigory Gruzman și Can Cakmur într-o serie de trei mini recitaluri la Castelul Ettersburg din Weimar (Germania) în cadrul unei transmisiuni live oferite de ARTE TV online accesibilă la linkul: https://www.arte.tv/de/arte-concert/klassik/ 


Născută la Câmpina, loc pe care întotdeauna l-a considerat „acasă”, Alina Bercu a oferit în exclusivitate publicaţiei noastre câteva detalii legate de acest concert cu totul special, care se va desfăşura fără public în contextul restricţiilor impuse de autorităţile germane pe fondul pandemiei de COVID-19: „Aceasta serie de trei mini recitaluri de muzică de cameră este organizată de ARTE împreuna cu MDR. În aceste vremuri, în care activităţile concertistice din toată lumea au fost amânate sau chiar anulate și în care publicul se bucură în continuare de muzică numai prin intermediul înregistrărilor din trecut, ARTE își propune să realizeze aceste trei recitaluri, tocmai pentru ca publicul nu piardă legătura în totalitate cu muzică „live”. Împreună cu colegii și prietenii mei, prof. Grigory Gruzman și Can Cakmur, vom cânta într-o sală goală a Castelului Ettersburg din Weimar, fără public, ceea ce sigur că nu are farmecul unui concert real, dar chiar și așa, după o perioada de opt săptămâni de pauză concertistică, o astfel de transmisiune este pentru noi o gură de aer proaspăt. Suntem departe de a reveni la o viață culturală normală așa cum suntem obișnuiți, însă datorită minților creative de la ARTE și datorită tehnologiei, putem să revenim pe scenă într-un context ca acesta, iar și cei de acasă pot asculta un concert live. Muzica ne uneşte şi ne aduce lumină în suflet în momentele dificile, iar solidaritatea este cu atât mai importantă”.