03 iunie 2020

DSP Prahova caută soluții pentru redeschiderea spitalului din Câmpina

Spitalul Municipal și Ambulatoriul din Câmpina ar putea trata cât de curând bolnavii care nu au fost infectați cu coronavirus, în măsura în care autoritățile DSP Prahova își vor da acceptul în acest sens. Potrivit declarațiilor managerului Călin Tiu, reprezentanții DSP Prahova se vor deplasa mâine, 4 iunie, la Câmpina pentru a analiza situația la fața locului.


"Suntem în discuții avansate cu DSP Prahova și căutăm soluțiile corecte pentru identificarea unor circuite separate în care pacienții cronici să nu se intersecteze cu cei infectați cu COVID-19, atât în spital, cât și în ambulatoriu. Din păcate, configurația clădirilor pe care le avem la dispoziție este foarte puțin permisivă în acest sens, dar cu toate acestea încercăm să găsim soluțiile corecte. Înțelegem foarte bine nemulțumirea pacienților cronici cărora nu le putem asigura serviciile medicale de care au nevoie, dar și dumnealor trebuie să înțeleagă că riscul este foarte mare și nu ne putem permite să facem greșeli. Imaginați-vă ce s-ar putea întâmpla dacă am avea nevoie să facem investigații unui pacient infectat cu COVID-19, așa cum s-a și întâmplat de multe ori în această perioadă, să îl deplasăm în ambulatoriu și să intre în contact cu pacienții cronici din sala de așteptare. Ar putea fi un dezastru!" - ne-a nedeclarat dr. Călin Tiu, managerul Spitalului Municipal.

ULTIMA ORĂ. Prelungirea mandatelor primarilor este neconstituţională!

Curtea Constituţională a decis astăzi, cu majoritate de voturi, că ordonanţa de urgenţă prin care au fost prelungite mandatelor aleşilor locali, precum şi legea prin care Parlamentul şi-a arogat atribuţia de a stabili data alegerilor locale sunt neconstituţionale. Potrivit CCR, cele două acte normative au fost respinse din cauza paralelismului legislativ. 


Prelungirea mandatelor aleşilor locali se poate face doar prin lege, rămânând de competenţa Parlamentului să prelungească mandatele. Data alegerilor locale va trebui stabilită în interiorul perioadei cu care vor fi prelungite mandatele aleşilor locali. Decizia a fost luată cu 7 voturi pentru şi 2 împotrivă. Astfel, Parlamentul trebuie să dea cât mai grabnic o lege de prelungire a mandatelor aleşilor locali în condiţii de legalitate. 

3 IUNIE. Situaţia COVID-19 în România: 152 noi cazuri de îmbolnăvire

Grupul de Comunicare Strategică informează că până astăzi, 3 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 19669 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13800 au fost declarate vindecate și externate.


Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Guvernul stimulează reangajarea în muncă

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a făcut publice, prin intermediul unui comunicat de presă, primele măsuri active în domeniul legislaţiei muncii, adoptate de Guvernul României după terminarea stării de urgenţă în sprijinul reluării activităţii de către angajatori.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale
"Executivul a stabilit că angajații care au beneficiat de șomaj tehnic în contextul pandemiei de SARS-COV-2 și cărora le sunt menținute raporturile de muncă ulterior reluării activității de către angajatori, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata a 41,5% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
Pentru a beneficia de această măsură, angajatorii au obligația de a menţine raporturile de muncă ale salariaților până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri și a situației în care încetarea contractului individual de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului. Mai mult, măsura se aplică numai în cazul persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă.
De prevederile noului act normativ beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite de autoritățile competente, pot opta fie pentru aplicarea măsurii de susținere a salariilor, fie pentru continuarea plății șomajului tehnic de la data de 1 iunie 2020, până la ridicarea acestor restricții.
Pentru decontarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a cotei de 41,5% din salariu, angajatorii suportă contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de măsură și ulterior, după data de 25 a lunii următoare, depun, prin mijloace electronice, la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de sprijin. Modelul documentelor va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență aprobate.
Decontarea sumelor acordate se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor, prin virament în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale, și numai după verificarea îndeplinirii obligațiilor declarative și de plată aferente salariilor pentru care se suportă cota de 41,5%.
Executivul a mai decis, de asemenea, să stimuleze încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau de alertă și care sunt înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Astfel, pentru fiecare persoană din această categorie, angajată pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2020, angajatorii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei. 
Guvernul a mai decis că de aceeași facilitate vor beneficia și angajatorii care încadrează în muncă, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani. 
Măsura de sprijin menționată se aplică, în aceleași condiții, și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile, prin concediere.
Angajatorii care vor opta pentru sprijin în vederea încadrării în muncă din categoriile mai sus-menționate vor fi obligați să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.
Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale salariaților, anterior perioadelor pentru care sunt obligaţi să le mențină, vor restitui agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.
Banii se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora aceștia au sediul social. Procedura de acordare a sumelor se stabilește prin ordin al președintelui ANOFM.
Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se vor acoperi din fonduri europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile aplicabile de acordare a finanțării, prin Ministerul Fondurilor Europene.
Angajații din instituţii şi autorităţi publice și salariații din companiile care la data solicitării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, nu vor beneficia de măsurile de sprijin aprobate.
Actul normativ aprobat de Guvern mai stabilește că pentru domeniile de activitate în care se menţin restricţii pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, acordarea indemnizaţiilor de șomaj tehnic se prelungeşte de la data de 1 iunie 2020, fără întrerupere, până la ridicarea restricțiilor.
Prin adoptarea acestor măsuri de sprijin, Guvernul are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național și asigurarea unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
În cele două luni de stare de urgență, măsurile adoptate în beneficiul angajaților și angajatorilor au avut un impact direct asupra a 1.118.865 angajați care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic, acordată la solicitarea a 129.149 de angajatori".