11 decembrie 2020

Un nou focar de Covid-19 identificat la Câmpina

Potrivit datelor furnizate de Prefectura Prahova în informarea de astăzi, DSP Prahova identificat un nou focar într-un centru medico-social din Câmpina. Dintr-un efectiv de 71 de persoane, 22 au fost depistate cu SARS-CoV-2. Dintre cei confirmați cu noul coronavirus, șase sunt angajați, iar 16 sunt beneficiari ai unității respective. Salariații s-au izolat la domiciliu, în monitorizarea medicilor de familie, iar beneficiarii și contacții acestora sunt monitorizați în centru. A fost efectuată dezinfecția spațiilor.


În ultimele 24 de ore, în Prahova, 247 de persoane au fost raportate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2.

Numărul total de locuri destinate îngrijirii pacienților cu COVID-19, în Prahova, este de 428, dintre care 379 de paturi sunt ocupate. La ATI, nu a fost raportat niciun loc liber pentru pacienții cu SARS-CoV-2.
Numărul de teste realizat în județ, de la începutul epidemiei și până în prezent, este de 44910 (nu sunt incluse în acest număr testele efectuate la cerere de către persoanele fizice și juridice), conform centralizării DSP Prahova.
Incidența cumulată a cazurilor active (din ultimele 14 zile) din județ, raportată la 1000 de locuitori, este de 3,05. 
De la începutul epidemiei și până în prezent, la nivelul județului Prahova, 21512 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 626 de pacienți au decedat, conform raportărilor DSP Prahova.

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Câmpina”

Preocupată de soluționarea cât mai eficientă a intereselor cetățenilor, creșterea gradului de transparență și integritate în prestarea serviciilor publice oferite, reducerea birocrației și simplificarea procedurilor atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri, pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații de interes public, Primăria Municipiului Câmpina a depus proiectul intitulat „SOLUȚII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CÂMPINA” Cod SIPOCA 648/MySMIS 129261 prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat din Fondul Social European.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Câmpina prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) şi front-office (interfața cu cetățenii și mediul de afaceri) pentru serviciile publice furnizate. 


Pentru o mai bună înțelegere a obiectivului general, s-a făcut defalcarea acestuia în două obiective specifice și anume: 
Obiectivul specific 1: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar şi back-office prin achiziţia şi implementarea unei platforme integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, control managerial intern, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative şi va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Câmpina precum şi retro-digitalizarea unui număr de cca. 20.000 dosare aflate în arhiva clasică şi cu valoare operaţională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetăţenilor. 

Obiectivul specific 2: Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul Municipiului Câmpina, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competenţelor/cunoştinţelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului. 
În urma implementării acestui proiect, cetățenii Municipiului Câmpina precum și persoanele care apelează la administrația publică locală vor avea următoarele posibilități: 
- Acces facil si imediat catre servicii publice, care va fi disponibil non-stop de acasa, de la serviciu, sau de la alta locatie, independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau tablete; 
- Prin intermediul portalului web al Primăriei Municipiului Campina disponibil la adresa: http://eservicii-eprimarie.primariacampina.ro, cetățeanul va avea posibilitatea să găsească informații complete privind serviciile furnizate de municipalitate, să își creeze un cont on-line prin intermediul căruia va putea depune cereri online către Primărie pentru următoarele categorii de servicii: 
· Audiențe, petiții/reclamații, informații publice; 
· Registru agricol: înscriere, modificare, radiere date, eliberare adeverință; 
· Taxe și impozite: eliberare certificat fiscal PF/PJ, declarații fiscale; 
· Transport: autorizare societate/autoturism pentru transport in regim taxi; 
· Domeniu public: aviz de funcționare activitate de comerț, autorizație penru activități de alimentație publică, activităților recreative și distractive, avize și autorizații de intervenție pe domeniu public. 
- Prin intermediul serviciilor on-line cetățenii vor avea posibilitatea de a furniza documente în format electronic, de a completa formulare online, sistemul furnizând notificări automate și dovezi referitoare la starea solicitărilor transmise. 


Proiectul asigură aplicarea principiilor orizontale menţionate în Regulamentul UE nr. 1303/2013 referitoare la dezvoltarea durabilă, accesibilitatea şi egalitatea de şanse. 
- Egalitatea de şanse - Politicile privind egalitatea de gen, nediscriminarea şi 
accesibilitatea persoanelor cu dizabiliţăţi au fost respectate în constituirea echipei de management a proiectului, în procesul de achiziţii publice realizate în cadrul proiectului iar rezultatele proiectului contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru cetăţeni, indiferent de sex, religie, etnie, gen, vârsta. Soluţiile inovative implementate prin proiect promovează/optimizează accesibilitatea la tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor a tuturor cetăţenilor, permiţând accesul persoanelor cu dizabilităţi in condiţii de egalitate cu ceilalti cetăţeni. 
- Dezvoltarea durabilă – Cu privire la politicile privind poluatorul plăteste, 
protecţia biodiversităţii, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, rezilienţa la dezastre , proiectul contribuie la promovarea unui comportament responsabil privind utilizarea eficientă şi raţională a hârtiei şi trecerea la utilizarea comunicării electronice în defavoarea imprimării şi arhivării pe hârtie, utilizarea eficientă a resurselor prin folosirea luminii naturale, a becurilor ecologice, achiziţionarea echipamentelor cu grad înalt de eficienţă energetică,comunicarea în cadrul proiectului preponderent prin mijloace electronice având ca rezultat îmbunătăţirea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la acest concept. 
Implementarea proiectului vine în sprijinul tuturor cetățenilor pentru îmbunătățirea comunicării dintre cetățean și instituția publică, minimalizarea birocrației și economisirea de timp, asigurând în același timp realizarea obiectivelor specifice și standarde comune în administrația publică locală, prin susținerea unui management performant, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Câmpina. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
(PUBLICITATE)

Măști faciale cu mare grad de protecție fabricate de Aveuro International la Câmpina

Poate că unul dintre puținele lucruri bune ce vor rămâne după pandemia COVID-19, ce încă face ravagii și la această oră în toată lumea, este faptul că am fost obligați să ne recunoaștem limitele ca oameni, lipsurile în ceea ce privește dotarea și organizarea sistemului medical românesc, eșecul în ceea ce privește politicile naționale de sprijin pentru producătorii români, toate acestea constituind, teoretic, o lecție învățată ce ne va obliga să înțelegem că este nevoie de o altă abordare pentru viitor. Dincolo de propriile noastre limite, de fricile în fața unui inamic invizibil și mai ales de temerile generate de instabilitatea economică într-o țară cu mari dezechilibre din acest punct de vedere, observăm în fiecare zi efectele dezastruoase ale politicilor guvernamentale postdecembriste care au desființat pur și simplu, la propriu și la figurat, conceptul "fabricat în România". Acum, mai mult ca oricând, am fi avut nevoie de fabrici românești care să producă aparatură medicală, echipament de protecție pentru cadrele medicale și chiar bananele măști faciale pentru care trebuie să stăm la rând în China și să plătim la suprapreț, fără să mai avem pretenții la calitate ori la un grad ridicat de protecție. Să nu mai vorbim de samsarii de pretutindeni care în această perioadă nefastă se îmbogățesc profitând de cererea imensă și oferta limitată.
Începând cu data de 1 martie 2020, lipsa presantă a produselor de larg consum fabricate în România si mai ales a materialelor sanitare pare să fi avut efecte atât în mediile guvernamentale, cât și în cele antreprenoriale, având în vedere că atât statul, cât și oamenii de afaceri, au găsit soluții legislative/ de finanțare şi respectiv de organizare pentru a pune pe picioare linii de fabricaţie competitive ce ar putea asigura în viitorul apropiat necesarul pieței interne şi chiar al pieţei externe. 
Un exemplu în acest sens avem şi la Câmpina. Societatea Aveuro International, manageriată de tânărul om de afaceri Vlad Mircea Papuc, este una dintre puținele din țară, în acest moment, care au început producția cu o linie de fabricație ce confecționează măști faciale de uz medical cu mare grad de protecție 
Aveuro International, acreditată de Ministerul Apărării Naționale prin intermediul Centrului de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie şi deţinătoare a certificatelor de conformitate eliberate de Direcția de Sănătate Publică și a certificatelor pentru recunoașterea Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu cerințele ISO, fabrică măști cu eficiență de filtrare bacteriană de 99,7% (trei straturi de filtrare, pod de nas reglabil și rezistență la fluide). 
Cu 30 de angajați în fiecare tură, Aveuro International fabrică 100.000 de măști faciale de uz medical pe zi, producția fiind destinată atât pieței interne, cât și celei externe, cu vânzare în sistem en-gros. De reţinut faptul că societatea nu comercializează produsul la bucată. Destul de rezervat în declarații, tânărul antreprenor Vlad Papuc mărturiseşte că a pune pe picioare o astfel de afacere nu este deloc ușor într-o perioadă de criză și că planurile sale de viitor sunt acelea de a dezvolta afacerea pe termen mediu și lung. 
Așadar, se poate! România are resurse umane și materiale să-și producă mărfurile de larg consum pentru propriile nevoi atât în vremuri dificile, cât și, să sperăm, în vremuri de normalitate. Oare să ne fi învățat lecția?!